HomeViestejäRonna VezaneHelmikuu 2021 - Kohtalonsa hallitseminen

Helmikuu 2021 - Kohtalonsa hallitseminen

KOHTALONSA HALLITSEMINEN

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Helmikuu 2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, olette parhaillaan integroimassa Luojavalon seuraavaa sopivaa tasoa, ylisieluälykkyytenne avustuksella. Yhdistyminen viidennen ulottuvuuden itsenne moniin puoliin ja niiden integroiminen johtaa lopulta uuteen biologiseen luomissuunnitelmaan.

Jumalainen syntymäoikeutenne sisältää kaikki luomakunnan lahjat, taidot, ominaisuudet ja hyveet. Ne ovat ilmaisia ja helposti saatavillanne. Teidän täytyy kuitenkin kehittää ne omilla ponnisteluillanne ja sitten jakaa integroitu viisautenne niiden kanssa, jotka ovat polulla takananne. Viisaat sielut, Maan mestarit ja vihittävät polulla ovat käyttäneet hyvin paljon aikaa ja ponnistelleet synnyttääkseen taitonsa ja saavuttaakseen sen viisauden, jonka he jakavat jokaisen viisaudenetsijän kanssa. Heidän tehtävänsä on tehdä itsemestaruuden saavuttamismatkasta tai -työstä helpompi ihmisille, ja he ansaitsevat palkkion ponnisteluistaan.

Aina pitää tapahtua jonkinlaista yltäkylläisyysvaihtoa annetuista palveluista. Teidän on tarkoitus käyttää aikaa ja ponnistella jakaaksenne viisauttanne toisten kanssa tai jollain tavalla kompensoida niille, jotka viitoittavat tietä teille välittämällä korkeampien ulottuvuuksien edistyneitä viisausopetuksia. Teidän täytyy pyrkiä nostamaan ideanne ja ajatuksenne korkeimpiin mahdollisiin taajuuksiin ja näin tehdä niistä jalostuneita ihanteita, jotka hyödyttävät koko ihmiskuntaa.

Heräämisprosessissa pitää kulkea tunneastraalitason monien kerrosten läpi. Tavoitteenne on keskittyä tietoisuuden korkeammalle mentaalitasolle. Kun oppilaan tietoisuus, viisaus ja valo lisääntyy, hänen perspektiivinsä laajenee vähitellen sisältämään ympäröivän maailman sekä fyysisen perheen velvollisuudet ja vastuut. Vähitellen pyrkijän vaikutus lisääntyy, kuten myös hänen mahdollisuutensa tulla maailmanpalvelijaksi.

Vaatii jatkuvaa ja tarkoituksellista ponnistelua kesyttää ego ja saada sitä tietoa ja asiantuntemusta, jota vaaditaan tullakseen maailmanpalvelijaksi. Teidän täytyy olla eriomainen esimerkki ja teillä täytyy olla myös kyky innostaa ja kannustaa halua henkiseen viisauteen, voidaksenne palvella ihmiskuntaa opastavana valona. Valaistunut opettaja antaa totuuden sellaisena, kuin se on paljastettu, ja oppilailleen myös tilaisuuden hyväksyä tai torjua nämä opetukset.

Hyvin monilla teistä on vaikeuksia löytää elämäntehtävänne tai intohimonne, ja niin ajelehditte päivienne läpi toimettomana. Teette jatkuvasti ei-mitään, ettekä yritä millään tavalla käynnistää positiivisia muutoksia elämässänne. Kaikkien ei ole tarkoitus opettaa massoja tai tulla maailman merkkihenkilöksi. Teillä jotka hiljaa hoidatte jokapäiväisiä tehtäviänne, kun teette pieniä ja vakaita parannuksia itsessänne ja säteilette samalla luomisen rakkaus-valoa Maahan ja maailmaan, on mitä dramaattisin vaikutus negatiiviseen Maa-ympäristöön. Etsimme maailmanpalvelijoita ruohonjuuritasolta. Jokaista teitä tarvitaan auttamaan massojen kollektiivitietoisuuden kohottamisessa ja jalostamisessa.

Kun käytte läpi transformaation koettelemuksia, testejä ja haasteita, haluamme antaa kannustusta teille, jotka tunnette avuttomuutta ja pelkäätte, ettei siitä pulmatilanteesta ole tietä ulos, josta löydätte itsenne. Ettekö avaa mieltänne sille mahdollisuudelle, että apua on saatavilla jumalisen olemassaolon ulottuvuuksista ja että uusi ajattelutapa ja jalostuneempi elämistapa on ulottuvillanne?

Rukoilette ja usein anotte epätoivoisesti apua. Jos se ei kuitenkaan tule teille mukavassa muodossa, kiellätte ja torjutte sen. Rukouksiin vastataan aina, kuitenkin joskus tuo vastaus on "ei", jos pyydätte jotain, mikä ei ole linjassa henkisen kohtalonne kanssa. Rukoukset jotka pyytävät suurinta hyvää, ilmentyvät suurina ja pieninä ihmeinä ja avaavat polun helpolle ja sujuvalle elämälle.

Egon halukehon rukouksiin vastataan sallimalla teidän etsiä omat ratkaisunne, jotka ilmennetään väärinkäsitystenne ja epätarkoituksenmukaisten toimienne pohjalta. Elämän oppitunnit opitaan kokemalla, minkä olette luoneet. Ego vetää puoleensa epäharmoniaa ja tyytymättömyyttä, ja se saa etsimään ratkaisuja ja mielihyvää itsen ulkopuolelta. Teidän täytyy oppia rukoilemaan puhtaasta sydämestänne ja ilmaisten aikomuksen korkeimmasta järjestyksestä. Kun nostatte valomääräänne, lisäätte sydämen magneettista vetovoimaa. Teidän täytyy oppia vastaanottamaan yltäkylläisyyttä, jota teille annetaan kiittämisen ja kiitollisen sydämen myötä.

Miksi ette aloittaisi tehtävätoteamustanne luetteloimalla ne negatiiviset asiat elämässänne, jotka haluaisitte muuttaa? Aloittakaa useilla pienillä muutoksilla elämässänne, ja muistakaa, että teidän täytyy aloittaa itsestänne. Vakuutamme teille, että jos sinnikkäästi yritätte ja käytätte antamiamme työkaluja, alatte nähdä dramaattisia muutoksia elämässänne. Pyydämme teitä testaamaan meitä. Mieli avoimena tutkikaa joitain peruskäsitteitä, joita olemme antaneet, ja hitaasti mutta uskollisesti ottakaa päivittäisessä elämässänne käyttöön ne, jotka resonoivat kanssanne voimakkaimmin. Antakaa meille lupa opastaa ja inspiroida teitä ja näin teillä on taivaan voimat takananne. Voitte epäonnistua vain, jos annatte periksi, rakkaat.

Aika on oleellista, sillä on hyvin ilmeistä, että massojen pelko ja viha, luonnonvoimien voima ja Maan muutokset ja puhdistuminen kiihtyvät ja voimistuvat joka päivä. Voimakasta polarisoitumista muodostuu eri ryhmien välille, ei vain yksittäisissä paikoissa ympäri maailmaa, vaan jokaisessa maassa, ja siihen sisältyy jokainen rotu, kulttuuri, uskonto ja poliittinen yhteys.

Olemme kertoneet teille, että kuilu valon ja varjomaiden välillä levenee, ja se on hyvin selvää sekä korkeasta että Maa-näkökulmasta katsottuna. Näemme selvästi ne alueet, jotka kylpevät elävässä valossa – kiitos teidän, valon uskollisten vartiosotilaiden. Näemme myös negatiivisuuden ja kaaoksen pyörretuulia muodostuvan monissa maissa, maakunnissa, kaupungeissa, asuinalueilla ja myös perheiden keskuudessa ympäri maailmaa.

Jos olette juuttuneet maailmanlaajuisen uutismedian retoriikkaan, teidän on pakko tietää, että negatiivista kiihkoa syydetään ilmoille ja niiden tietoisuuteen, joka ovat vastaanottavaisia vääristyneille sensaatio- ja erillisyysviesteille. Riistämisen pelko, viha hallitsijoita, johtajia ja hallitusta kohtaan sekä närkästys siitä, että on oikeutettu tavaroihin ja palveluihin, ilman henkilökohtaista vastuuta, ovat oireita voimakkaasta muutospelosta, jota on maailman joka alueella ja ihmistietoisuudessa.

Seuraavan askeleen on aika alkaa ylösnousemusprosessissa, ja monet edistyneet pyrkijät polulla tulevat jo päteviksi ja syventyvät noihin menettelytapoihin. Tällä hetkellä ei ole enää epäilystä siitä, että ne jotka ovat jo jollain tavalla edistyneet henkisessä tietoisuudessa, heräävät, ja evoluutioprosessia on nopeutettu enemmän, kuin koskaan ennen maailman historiassa. Näin on, jotta he voivat toimia universaalin lain ja kosmisen totuuden välittäjinä ja tulkitsijoina.

Teistä, pyrkijöistä polulla, on tulossa taitavia rakentamaan ja käyttämään monia valo/voimapyramideja viidennessä ulottuvuudessa, kun hitaasti mutta varmasti totutte alemman viidennen ulottuvuuden ympäristöön. Olette avanneet käytäviä valokaupunkeihin, jotta voitte vähitellen sisältää korkeampia ja jalostuneempia valotaajuuksia. Valmistaudutte myös olemaan säännöllisesti vuorovaikutuksessa korkeamman itsenne monien puolien sekä suurien valo-olentojen kanssa.

Teillä monilla alkaa kehotus yhdistyä, minkä avulla korkeamman taajuuden sielulaulunne tavoittaa ylisielunne/korkeamman itsenne eri puolet. Kun jalostatte värähtelymallejanne ja energiapuumerkkinne saavuttaa tietyn harmoniatason, sielulaulunne alkaa kaikua ylemmässä neljännessä ja alemmassa viidennessä ulottuvuudessa.

Kun opiskelette ja tutkitte kosmisen totuuden mysteerejä, muodostatte tietovarastoa, josta ammennatte tarvittaessa. Lisäksi päästessänne enemmän käsiksi pyhään mieleenne, näyttää siltä, kuin olisitte yhdistyneet kosmiseen informaatiolähteeseen. Alussa kuitenkin oma laaja muinainen menneisyytenne tuodaan ulottuvillenne. Teistä tulee aina vain herkempi ideoille, käsitteille ja monimutkaiselle informaatiolle, ja saatte kyvyn käyttää tätä rikasta informaatiovarastoa tahdonalaisesti.

On myös aika siirtää uskomatonta viisautta ja historiallisia kokemuksia teille, jotka olette viime vaiheissa palaamassa harmoniaan ja tasapainoon neljännen ulottuvuuden ylemmillä taajuustasoilla. Teidät on tarkoituksenmukaiseen aikaan ohjelmoitu vaihtamaan tietoisuuden muistisiemenatomeja joidenkin korkeamman itsenne sielusirpaleiden kanssa. Jokaiselle teistä annetaan joitain ainutlaatuisia korkeamman taajuuden kokemuksia, joita sielukipinöillänne on ollut, ja te annatte niille omianne. Tämä on osa ylösnousemusprosessia, joka on nyt käynnissä.

Joillekin teistä tämä informaatio on hämmentävää. Kuitenkin monet teistä kokevat tämän prosessin vaihtelevassa määrin yöllisillä matkoillaan tai meditoidessa. Siksi haluamme antaa teille perusymmärryksen siitä, mitä tapahtuu ylösnousemuksen eri tasoilla.

Kun kehitytte ja teistä tulee taitava jakamaan viisauttanne muiden kanssa, teistä tulee aina vain herkempi hienovaraisille viesteille, käsitteille ja ideoille oppailta, opettajilta, enkeliauttajilta ja valaistuneilta mestareilta korkeammista ulottuvuuksista. Kun olette muuttaneet saamanne informaation viisaudeksi ja teistä on tullut elävä esimerkki jokaisesta uudesta edistyneestä tietoisuustasosta, pätevöidytte sitten opettamaan noita käsitteitä muille. Teidän täytyy kokea se, mitä opetatte, ja tulla loistavaksi esimerkiksi, mikä on tehokkain tapa saada muiden huomio.

Muistakaa, urheat ystäväni, että jokaisella aikakaudella ja jokaisessa merkittävässä syklissä kosminen viisaus ja jumalainen totuus tuodaan niiden ulottuville, joilla on avoin mieli ja rakastava sydän. Alistuminen Isä/Äiti Jumalamme tahtoon merkitsee universaalien lakien noudattamista, kun niitä paljastuu teille. Itsensä mestari pyrkii aina tekemään korkeimpia valintoja, hänellä on palava halu palvella muita ja hän on aina vastuussa omista teoistaan.

Voiman ja valon todellinen kanava aineellisessa maailmassa on jumaluuden tietoinen ruumiillistuma – jumalaisen prinsiipin vartija.

Kutsukaa meitä ja sallikaa meidän valaista tietä, kun matkaatte tulevaisuuteen. Teitä rakastetaan hyvin syvästi. Olen arkkienkeli Mikael.

******

KEHITTYNYTTÄ INFORMAATIOTA UNIVERSUMISTAMME JA SEN MONISTA ALIUNIVERSUMEISTA

Ronna, pyhä kirjuri, arkkienkeli Mikaelin ylivalaisemana

*** Valokalvot tai -hologrammit. Tämä universumi on suljettu kristallisen valokalvon sisään, joka erottaa sen muista universumeista. Universumiamme vedetään nousevaan elävään valospiraaliin. Universumimme ja sen monet aliuniversumit käyvät läpi valtavaa hyppyä uuteen valoluomiseen. Maa-planeetta siirtyy vähitellen uudelle sähkömagneettiselle kiertoradalle. Maassa on tuhansia maanalaisia kammioita, joihin on varastoituna timantinhohtoisten hiukkasten kristallikenttiä, käytettäväksi auttamaan Maata sen ylösnousemusprosessissa. Jokaisella aliuniversumilla on oma ainutlaatuinen sähkömagneettinen valoasteikkonsa. Saatat miettiä, miltä universumi näyttää. On monenkokoisia ja -muotoisia, loputtoman komponenttimäärän kera.

*** Tämä jumalainen aliuniversaali suunniteltiin ensisijaisesti luomisen Isä Jumalan/Luojapoika-aspektin (aurinko) kokemiseen, Äiti Jumalamme/Luojatyttären ollessa tukiasemissa. Muissa aliuniversumeissa käännetään toisinpäin tuo järjestys, ja vielä muissa on erilaisia ylivalaisevia komponentteja ja yhdistelmiä. Kun jumalainen kaksinaisuus- ja polariteettikokemus tulee loppuun, Luojan maskuliini- ja feminiiniaspektit yhdistyvät taas kerran ja ovat tasaveroisia.

*** On massiivisia Luojasäteitä, jotka muodostavat aliuniversumien värähtelymallit. Kullakin aliuniversumilla on tietty määrä Jumala-säteitä (joillain enemmän ja joillain vähemmän kuin oman aliuniversumimme 12 sädettä). Nämä Jumala-säteet säteilevät niitä ominaisuuksia, hyveitä ja taitoja, jotka on tarkoitus sisällyttää kunkin aliuniversumin luomisprosessiin. Jokaisella aliuniversumilla on oma jumalainen suunnitelmansa luomisprosessille, joka on tarkoitus ilmentyä tuon aliuniversumin rajojen sisäpuolella.

*** Valopyramideja on jokaisella avaruuden alueella tai jokaisessa ulottuvuudessa, missä Luojavalon timantinhohtoisia hiukkasia on tallennettuna suuriin elävän valon pyramideihin. Sinne on tallennettuna myös tietoisuuden aikasoluja sekä ikivanhoja valkoisen tulen muistisiemenatomeja, niiden valo-olentojen käytettäväksi joiden kohtalona on ilmentää ihmeellisiä uusia luomuksia ja sitten säteillä ne suureen tyhjiöön.

*** Tietoisuuden aikasolu: jumalaisen suunnitelman alayksikkö, joka sisältää mallin johonkin erikoisohjelmaan tai -kokeiluun aliuniversumissa. Korkeamman luomisen aikasolut ovat nyt avautumassa ja niihin pääsevät käsiksi ne, joiden taajuusmallit ovat virittyneet tietoisuuden korkeammille mentaalitasoille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >