HomeViestejäRonna VezaneHeinäkuu 2020 - Kurkistus huomispäivän yli

Heinäkuu 2020 - Kurkistus huomispäivän yli

KURKISTUS HUOMISPÄIVÄN YLI

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Heinäkuu 2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, kun muutoksen moniulotteiset ilmaisumuodot pyörivät ympärillänne ja aika tiivistyy ja laajenee jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla, teidän täytyy oppia menemään virran mukana voidaksenne olla helppouden ja vaivattomuuden tilassa. Kuten olette kaikki kokeet jossain määrin, elämä maan päällä on muuttunut dramaattisesti viimeisten 50 vuoden aikana. Se mikä oli normi kolmannen ja neljännen ulottuvuuden ympäristössä, ei enää päde, kun siirrytte Luojavalon jalostuneemmille tasoille. Puhumme joistain tämän ajan merkittävistä kysymyksistä antamaan teille suurempaa ymmärrystä siitä, miten ihmiskunnan kehittyvä kollektiivitietoisuus vertautuu niihin vanhoihin massatietoisuususkomuksiin, jotka ovat hallinneet tuhansia vuosia.
 
Suhteenne itseen. Ennen egohalukehonne kontrolloi ensisijaisesti päivittäistä elämäänne, ja sieluitsenne oli vain tietoisuuden pieni ääni, jonka useimmiten sivuutitte. Perinteet, uskontojen uskomukset, velvollisuudet ja velvoitteet iskostettiin nuorella iällä, ja teidät opetettiin uskomaan, että sillä mitä muut ihmiset ajattelivat teistä, oli suurempi merkitys kuin sillä, mitä ajattelitte itse itsestänne. Etsitte aina itsenne ulkopuolelta vahvistusta arvokkuudellenne. Etsitte jatkuvasti jotakuta, jotain asiaa tai tapahtumaa tuomaan teille onnellisuutta, mutta se oli tavallisesti ohikiitävää, tuotti usein pettymystä ja jätti teidät etsimään itsenne ulkopuolelta jotain, mikä toisi teille jossain määrin tyytyväisyyttä itseenne.
 
Nyt olette oppineet kääntymään sisäänpäin saadaksenne vahvistusta, inspiraatiota ja opastusta, koska teille on tapahtunut ns. sielusulautuminen ja yhdistytte korkeamman itsenne moniin puoliin. Prosessin aikana integroitte suurempia määriä puhdasta kosmista valotietoisuutta, mikä auttaa teitä päästämään irti kaikista vanhentuneista käsityksistä ilman syyllisyyttä, kun integroitte uudet korkeammat totuudet, joita tulee teille hämmästyttävää tahtia.
 
Oivallatte nyt, että Jumala ei jossain ylevässä ja kaukaisessa taivasvaltakunnassa vetele naruista ja jakele palkkioita ja rangaistuksia. Hyväksytte sen, että teillä on sisällänne kaikki, mitä tarvitaan – osana jumalaista syntymäoikeuttanne – ilmentääksenne rakastavan, iloisen, rauhallisen ja yltäkylläisen elämän. Vanhat perinteet ja tavat menettävät otteensa teistä, kun etsitte ilmaisunvapautta ja luotte uusia tapoja juhlia pyhiä päiviä ja ajan kulumista ja kunnioittaa Isä/Äiti Jumalaamme ja Luojaa.
 
Palvontaa ei säästetä yhdelle päivälle, sillä elätte henkisyyttänne joka päivän joka hetki. Elätte joka päivä mestarina valvomalla ajatuksianne ja tekojanne. Tiedätte, että aikomuksenne täytyy olla puhdas, sillä olette vastuussa jokaisesta pienenpienestä energia-atomista, jonka lähetätte. Käytätte erottelukykyä, ja valvotte jatkuvasti, minkä uskomusten sallitte tulla olemuksessanne, sillä tiedätte, että niissä totuuksissa joita väitätte omiksenne, on säännöt, joiden mukaan teidän täytyy elää. Tiedätte, että teidän täytyy aina tehdä korkeimpia valintoja, ja kun kuljette keskitietä rauhassa ja harmoniassa, siirrytte karmanlakien yli, armon tilaan.
 
Suhteenne itseen ja toisiin. Opitte, että kun saatte sisäisen itserakkauden ja arvokkuuden tunteen, vedätte enemmän ja enemmän rakkaus-valoa Luojalta – se on henkisen ravinnon loputon lähde. Kun täytytte ylitsevuotavasti, tämä ihmeellinen eliksiiri säteilee teistä jatkuvasti laajenevina valoympyröinä. Alatte etsiä suhteita, jotka antavat tyydytystä kaikilla tasoilla – fyysinen, tunne, mentaali ja henkinen. Tulevaisuuden suhteissa ei ole uhrautumisen tunnetta. On perustavanlaatuista luottamusta, ja pyritte tukemaan yksilöllisten kiinnostusten, taitojen ja henkisen totuuden täyttä ilmaisemista. Sitoutuneet kumppanit täydentävät toistensa vahvuuksia tuomitsematta ja kärsivällisesti, ja he auttavat toisiaan selvittämään heikkoutensa ja pelkonsa. On tärkeää, että teillä on yhteinen visio niiden kanssa, joiden kanssa olette tekemisissä, sillä valta- ja kontrollipelejä ei siedetä. Alatte tunnistaa välittömästi sieluperheenne jäsenen ja ne, joiden kanssa teillä on syvä henkinen side. Löydätte enemmän lohtua ja iloa suhteistanne, kuin koskaan piditte mahdollisena. Enää ette etsi suhteita, jotka perustuvat tarpeeseen, vaan haluun jakaa matkanne ja tietonne, kun menette eteenpäin, uuteen ja jännittävään aikaan.
 
Tulevaisuuden uusi talousjärjestelmä ** puute vai yltäkylläisyys – se on teidän valintanne. Maapallon varallisuuden uudelleenjakamisprosessi on nyt täysin käynnissä. Tiedostakaa, että lisää yrityksiä ja organisaatioita joutuu häpeään ja unholaan. Kaikki mikä perustuu pelkoon, ahneuteen ja toisten kontrollointiin, romahtaa. Menneisyydessä vei usein monia elämiä korjata vääryydet, eikä teillä ollut mitään tapaa tietää, milloin tai miten oikeutta palveltiin. Nyt niille jotka jumittavat syyn- ja seurauksen peli-illuusiossa, pahat teot palaavat melkein välittömästi bumerangina. Enää ne jotka palvelevat itseä ja käyttävät väärin heille annettua luottamusta ja valtaa, eivät pysty kätkemään vääriä tekojaan. On kyse sitten uskonnollisista organisaatioista, suuryrityksistä tai hallituksista, tilinteon aika on käsillä.
 
Valo tunkeutuu syvimpiin varjoihin, kun Maa yhdistyy enemmän ja enemmän hengen korkeampiin värähtelytaajuuksiin. Mieli ja henki ovat rakentajia, ja te olette uuden paratiisin kanssaluojia maan päällä. Kaikki mitä koskaan tarvitsette, toimitetaan, mutta teidän täytyy pitää kiinni visiostanne, kaiken suurimmaksi hyväksi. Sitten teidän täytyy rohkeasti uskaltaa yhdistyä ilmentymättömän valosubstanssin kosmiseen pankkiin, jotta voitte muovata sen miksi tahansa, minkä voitte kuvitella. Rakkaat, etsikää rakkauden, iloisten ja rakastavien suhteiden, hyvän terveyden, nuorekkaan elinvoiman ja luovuuden yltäkylläisyyttä, kun opitte, etteivät vain asiat tuo onnellisuutta ja tyytyväisyyttä, vaan myös olotila ja elämänlaatu.
 
Äiti Maa parantaa itseään luonnonvoimien avulla. Maa käy läpi puhdistusprosessia, katarsista, sattumanvaraiselta näyttävällä tavalla, jossa maaperää jota on väärinkäytetty liikaviljelyllä ja joka on täynnä syvään juurtuneita muistoja sodista ja väkivallan teoista, raiskataan tulvilla, tulipaloilla, maan liikkeillä ja tuhoisilla tuulilla. Se universaali laki, rakkaat ystävät, sillä tuo puhdistamis- ja parantamisprosessi on välttämätön puhdistamaan ilman, maan ja vedet, joita ihmiskunta on niin piittaamattomasti saastuttanut. Suuri deeva- ja elementaalikunta on pyrkinyt urheasti puhdistamaan ja parantamaan Maan vähimmällä määrällä tuhoja. Vahingot ja negatiivisuus ovat kuitenkin niin mittavia, että vaaditaan äärimmäisiä toimenpiteitä palauttamaan siunattu Maanne tasapainoon ja harmoniaan.
 
Nyt ja tulevien vuosien aikana monet kultaiset sielut päättävät lähteä Maasta – ne jotka kamppailevat olemassaolon kanssa. Pyydämme teitä näkemään siirtymäprosessin uudessa valossa. Ettekö näe, että he jättävät toivottoman kärsimyselämän vapaaehtoisesti, kun he astuvat ovesta rakkauden, rauhan, ilon ja yltäkylläisyyden maailmaan, jossa he valmistautuvat palaamaan jalostuneempaan maalliseen olemassaoloon? Melko lähitulevaisuudessa ei ole kolmannen perustiheyden maailmaa johon palata, sillä tietoisuuden ylempi kolmas ja alempi neljäs ulottuvuustaso on palannut alun perin suunniteltuun valo- ja varjoasteikkoon. Tulevat sielut palaavat tasapainoisempaan maailmaan, jossa heille annetaan tilaisuus oppia, laajentaa tietoisuutta ja siirtyä nopeasti maallisten oppituntiensa läpi. Tätä te, tiennäyttäjät, valmistelette heille.
 
Monet teistä johdatetaan muuttamaan maailman eri osiin. Ette ole varma miksi, mutta on syvään juurtunut kaipaus matkustaa kartoittamattomalle alueelle. Teitä kutsutaan tuohon paikkaan maan päällä, jossa voitte olla suurimmassa palveluksessa, ja ne joilla on samanlaiset värähtelyt ja tehtävät, johdatetaan liittymään seuraanne. On aika lyöttäytyä yhteen tai tavata jälleen sieluperheiden ja tehtäväkumppanien kanssa. Teistä on tulossa intuitiivisempi, kun yhdistytte aina vain inspiroidumpiin ajatuksiin kaikkien mahdollisuuksien ulottuvuudessa. Entinen vaistomaisuutenne jalostuu, kun se yhdistyy tulevaisuuden monipuoliseen tietoisuuteenne.
 
Tarpeenne ja halunne muuttuvat, kun integroitte enemmän valoa fyysiseen astiaanne. Tulee aika, jolloin henkeä uhkaavilla sairauksilla ja viruksilla on vaikeuksia löytää koti kehittyvästä ja vastustuskykyisemmästä valokehostanne. Ette näe suurta muutosta fyysisessä kehossa vähään aikaan, mutta sisäisiä ja eetterimuutoksia tapahtuu hyvin nopeasti. Kun valokalvot DNA:nne ympäriltä vähitellen häviävät, alatte päästä enemmän ja enemmän käsiksi viisauteen, joka on tallennettuna aivorakenteeseenne, ja fyysisestä astiastanne tulee vahvempi. Parantamiseen tulee ihmeellisiä uusia läpimurtoja ja tekniikkoja, ja luonnon tuotteet ja lääkkeet korvaavat suurimman osa synteettisistä lääkkeistä, joilla on hyvin monia myrkyllisiä sivuvaikutuksia.
 
Monet teistä oppivat jo, että kehonne ei siedä monia suosittuja reseptillä määrättyjä aineita, joita lääketehtaat mainostavat, ollen kiinnostuneita ainoastaan voittomarginaalistaan. Fokus on enemmän ennaltaehkäisyssä, koko elämän hoitamisessa, hyvässä kunnossa ja hyvinvoinnissa sekä luonnollisissa parannustavoissa ja siinä, miten tärkeitä positiiviset, rakastavat ajatuksenne ovat terveenä pysymisessä. Enää ette sivuuta signaaleja, joita kehoelementaalinne lähettää teille, kun se yrittää saada huomionne. Kipu on kehon tapa kertoa teille, että jokin on pielessä. Ennen otitte kipulääkkeitä naamioimaan oireet, kunnes oli liian myöhäistä ja täytyi ryhtyä radikaaleihin toimenpiteisiin epätasapainon korjaamiseksi. Kun viritytte tietoisuuden monille tasoille kehossanne ja sen ulkopuolella, opitte ottamaan vaarin saamistanne signaaleista. Teette tarvittavat muutokset mahdollisimman nopeasti, jotta koetaan vähäisin määrä vaivaa ja palaatte nopeasti harmoniaan ja hyvinvoinnintunteeseen.
 
Lopuksi, opitte myös elämään kehorakenteenne, ominaisuuksienne, lahjojenne ja ilmaisemis- ja luomistapojenne ainutlaatuisuuden kanssa. Valitsitte vanhempanne ja geneettisen sukupuunne syystä. Ainutlaatuisuus tekee teistä erityslaatuisen – maan päällä ei ole ketään muuta, joka on täsmälleen samanlainen kuin te, ei edes identtisissä kaksosissa. Yksi päähankaluus jonka kohtaatte muutaman tulevan vuoden aikana, on hyväksyä itsenne sellaisena, kuin olette – oivaltaa, että olette kaunis ja kallisarvoinen riippumatta siitä, millaista ulkoista liha-asua päätitte käyttää voidaksenne kokea tämän kaikkein tärkeimmän elämän. Me näemme loistavien sielujenne ja suurten lämpimien sydäntenne säteilevän, rakkaat – emme ota huomioon käyttämäänne lihavalepukua.
 
Menneisyyden taitojenne käyttäminen, kun rakennatte tulevaisuutta. Viime vuosina olemme pyrkineet auttamaan teitä muistamaan ihmeellisen menneisyytenne ja hyväksymään sen totuuden, että teillä on sisällänne kaikki, mitä tarvitaan mahtavan uuden maailman luomiseen. Emme puhuneet ainoastaan entisistä elämistänne maan päällä, sillä olemme pyrkineet antamaan teille näkemystä siitä, miten todella suurenmoisia te kaikki olette. Hyväksykää se tosiasia, että jätitte valtavan osan olemuksestanne korkeampiin ulottuvuuksiin ja nyt on aika alkaa ottaa takaisin nuo monet Jumalailmaisun puolet, jotka muodostavat todellisen sinä-kokonaisuuden.
 
Olemme kertoneet teille, että tämä on hyvin monimuotoinen universumi, ja osana koulutustanne olette kokeneet monia ihmeellisiä seikkailuja hyvin erityislaatuisissa ja monimutkaisissa paikoissa. Ymmärrätte nyt, miksi Maa on niin tärkeä, koska planeetallanne tämän universumin monimuotoisuus on tuotu yhteen. Teillä on ollut mahtavaa aikaa pelatessanne kaksinaisuus- ja polariteettipeliä, kun loitte suurta varallisuutta ja sitten tuskallista niukkuutta. Muissa elämissä toitte esiin ihmeellisiä taitoja ja suorititte suuria urheuden tekoja, aivan kuten olette myös kokeneet monia yksinkertaisia elämiä kapean fokusoituneella tavalla. Olette kaikki kokeneet jokaisen kuviteltavissa olevan tilanteen, alhaisimmista korkeimpaan. Nyt on aika astua illuusioverhon läpi ja ottaa takaisin jumaluutenne. Kun siirrytte syvemmälle Jumalatietoisuuteen ja hyödynnätte korkeampia luomisulottuvuuksia, alatte verrytellä henkisiä lihaksianne, ja hämmästytte, miten nopeasti pystytte ilmentämään sen, mitä kuvittelette. Pienet ihmeet muuttuvat suuriksi ja monimutkaisiksi ihmeiksi, kun teistä tulee tehokkaampi, ja kerromme teille, ettei se ole mitään verrattuna siihen, mitä teitä varten on varastossa lähitulevaisuudessa.
 
Luotte henkilökohtaista tulevaisuuttanne. On teidän valintanne, miten koette tulevat suuret muutosvuodet. Kun pyritte siirtymään korkeammalle tietoisuudessa, mestarin näkökulmaan, tiedätte, että kaikki tapahtuu suunnitellusti. Tunnustatte, että vaikka maailma näyttäisi miten ankealta, Luojavaloa säteilee alas ja tunkeutuu pimeimpiin varjoihin, etsien piilopaikat maan päältä ja avaten ihmisten sydämet. Valtaosa ihmisistä maan päällä haluaa vain elää rauhassa, runsaudessa ja mukavasti ja ilmaista hurskauttaan omalla ainutlaatuisella tavallaan, ja he ovat valmiita sallimaan toisille saman oikeuden.
 
Vaikkei ehkä näytä siltä, ne jotka haluavat hallita, valloittaa ja kontrolloida, ovat vähemmistössä ja heidän valtakuristusotteensa Maasta ja ihmiskunnasta heikentyy joka päivä. Kun useammat teistä astuvat mestaruuteensa ja vaativat jumalaisen syntymäoikeutensa, sitä heikommiksi ja tehottomammiksi he tulevat. Monissa paikoissa maan päällä on jonkin aikaa yhteenottoja ja huhuja sodista. Mutta ne jotka taistelevat tietämättömyyden pimeyttä sisällään ja aikomuksenaan tuhota se, mikä on oikein ja valoa, epäonnistuvat. Tästä eteenpäin jokaisella väkivalta- ja tuhoteolla on suoraan vastassaan taivasvoimat, sillä te olette rauhansotureina hitaasti voittamassa taistelun – valo, myötätunto ja anteeksianto aseinanne.
 
Muovaatte todellisuutta joka hetki, jokaisella ajatuksella ja teolla, ja näin velvollisuutenne on fokusoitua siihen, mikä on oikein maailmassanne – ei siihen, mikä on pielessä. Ottakaa käytännöksi nähdä hyvää ympärillänne olevissa, ja varmistakaa, että tarjoatte kannustavia sanoja ja rakastavaa tukea kaikin mahdollisin tavoin. Te olette niitä, jotka johtavat ihmiskunnan huomispäivän uuteen säteilevään maailmaan. Te olette selvinneet hurjimmista myrskyistä, ja olette kulkeneet läpi monista sielun pimeistä öistä ja päässeet läpi voitokkaina. Älkää lannistuko tai tulko pelokkaaksi näin lopussa, urheat ystäväni. Toteamalla: "Sinun tahtosi tehtäköön kaiken suurimmaksi hyväksi" annatte meille luvan puhua puolestanne ja auttaa teidät läpi näistä myrskyisistä suuren muutoksen ajoista.
 
Välitämme teille Isä/Äiti Jumalamme rakkautta ja jalostuneen valolisäyksen Ylimmän Luojan sydämestä. Teitä rakastetaan ja arvostetaan mittaamattomasti. Olen arkkienkeli Mikael, ja tuon teille nämä totuudet.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >