HomeViestejäRonna VezaneHuhtikuu 2020 - Kulkeminen neljännen ulottuvuuden viimeisten alitasojen läpi

Huhtikuu 2020 - Kulkeminen neljännen ulottuvuuden viimeisten alitasojen läpi

KULKEMINEN NELJÄNNEN ULOTTUVUUDEN VIIMEISTEN ALITASOJEN LÄPI

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Huhtikuu 2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, olette Jumalatietoisuuden valkoisen tulen siemenatomisirpale. Yksilöllistynyt Jumalasiemenatominne on kokonaisolemuksenne tässä aliuniversaalissa kokemuksessa. Kuvitelkaa Jumalaitsenne jumalaisen valon kultapallona, joka on lähettänyt monia, monia sirpaleita itsestään moniin luomuksiin tässä aliuniversumissa. Te olette yksi noista kirkkaasti säteilevistä sirpaleista. Jumalaitsenne tai "minä olen" -olemuksenne kokee monia todellisuuksia kerralla. Kun siirrytte täydemmin viidennen ulottuvuuden sisäänkäyntitasoille, alatte kokea läpivuotoa, telepaattisia ajatusmuotoja ja informaatiota joiltain korkeammilta itseiltänne, jotka ovat lähimpiä ja energeettisesti yhteensopivimpia. Teistä tulee moniulotteisia henki-ihmisolentoja.
 
Astutte kohta oviaukosta toiseen todellisuuteen – maailmaan jossa erityistaidot ja -ominaisuudet ovat normaali osa sitä, kuka olette. Koette fyysisen todellisuuden ja ei-fyysisen todellisuuden samanaikaisesti. Olette viettäneet paljon enemmän aikaa ei-fyysisessä todellisuudessa, kuin fyysisessä maailmassa. Maaelämä on pelkästään hetki ajassa verrattuna niihin aikoihin, jotka vietetään korkeammissa ulottuvuuksissa.
 
Teidän ei pitäisi fokusoitua sensaatioihin tai tapoihin tehdä vaikutus ihmisiin, vaan tapoihin auttaa itseänne ja toisia tulemaan tietoisemmaksi ja kontrolloimaan omaa tulevaisuuttanne. Miten haluatte kokea seuraavat 5–10 vuotta? Millaiseksi kuvittelette itsenne? On aika alkaa rakentaa uutta todellisuuttanne nyt, ja henkiystävänne ja korkeampi itsenne voivat auttaa teitä tekemään sen – tehokkaasti, sulavasti ja harmoniassa suurimman hyvänne kanssa.  
 
Yhteys ja kommunikointi korkeamman itsenne, oppaidenne ja opettajienne kanssa antaa teille pääsyn uuteen, kehittyneeseen tietoon ja informaatioon. Herkkyytenne energialle, inspiraatioille ja Hengen hienovaraiselle äänelle lisääntyy dramaattisesti. Telepaattisen vuorovaikutuskykynne luominen ja kehittäminen muuttaa tapaanne nähdä maailma. Tunnette enemmän itseluottamusta ja kontrolloivanne enemmän kohtaloanne. Kun opitte olemaan tarkkailija korkeammasta näkökulmasta, näette, että nämä ominaisuudet pitävät rakkaus-valon virtaamassa teille ja teidän kauttanne, sillä ei ole vääristymiä hidastamassa mielen laajentumista ja korkeamman itsen integroitumista.
 
Teidän on elintärkeää ymmärtää, ettei telepaattista kommunikointia pidä ottaa kevyesti. Se ei ole salonkipeli tai keino tyydyttää jonkun uteliaisuus. Olemme antaneet perusohjeet ja -suuntaviivat "kosmiseksi telepaatiksi tulemisen opiskelumanuaalissa". Se hahmottelee eri askelia telepaattiseen kommunikointiin ja antaa myös joitain tärkeitä sääntöjä: mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Teidän on elintärkeää valmistautua kunnolla ja valmistaa tie tälle itsemestaruuden tärkeälle osalle, kun pyritte luomaan ja elämään viidennen ulottuvuuden ympäristössä.
 
>> Jos haluatte, voitte käyttää henkilökohtaista pyramidianne "telepaattisten taitojenne kehittämissessioihin" tai voitte luoda henkilökohtaisen erityispyramidin juuri tätä tarkoitusta varten. Kun teette sen, pyytäkää oppaitanne, opettajianne ja enkeliystäviänne liittymään seuraanne. Henkilökohtaiset pyramidinne muodostuvat tarkoituksenmukaisista taajuuksista ja ne viritetään erityisprojekteja varten, joita teillä on mielessä.
 
>> Muistakaa, että voitte rakentaa niin monta viidennen ulottuvuuden valopyramidia, kuin haluatte. Itse asiassa mitä enemmän, sen parempi, sillä näin tekemällä vedätte pyramideihinne sopivia värähtelytaajuuksia sekä enkeliauttajia auttamaan teitä ja tukemaan erityispyrkimyksissänne.
 
>> Enkeliulottuvuuksissa on asiantuntijoita, aivan kuten teillä maan päällä: enkeleitä jotka personoivat Jumalatietoisuuden kaikki ominaisuudet, hyveet ja laadut. He toimivat kunkin säteen arkkienkelin opastuksella ja ohjauksella. Heitä voitaisiin kutsua "työmehiläisenkeleiksi". Heitä on miljardeja, ja he ovat aina innokkaita ja valmiita auttamaan teitä.
 
>> Ehdotamme vahvasti, että käytte ainakin toisinaan siinä korkeamman ulottuvuuden taivaallisessa valokaupungissa, joka ylivalaisee teidän aluettanne. Ehdotamme, että menette säännöllisesti henkilökohtaiseen valopyramidiinne ennen nukahtamista ja sitten pyydätte viemään yhteen "ylösnousemuksen kiihdytinkammioon" tuossa valokaupungissa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.
 
>> Näiden monien kuluneiden vuosien aikana olemme pyrkineet auttamaan teitä yhdistymään sielusirpaleisiinne kolmannen ulottuvuuden ympäristössä ja aina neljännen ulottuvuuden ylimmille tasoille saakka, sekä muuntamaan ja integroimaan ne. Tätä prosessia ei voi kiirehtiä, joten älkää puskeko sitä – sallikaa sen vain tapahtua luonnostaan. Antamamme meditaatiot ja harjoitukset ovat hyvä tilaisuus käyttää intuitiivisia ja sisäisen näkönne kykyjä. Jos ette ole seuranneet opetuksiamme pitkään, saatatte integroida alussa vain pienen määrän korkeamman tason värähtelytaajuuksia. Saatte kuitenkin vähitellen kyvyn integroida korkeampia ja jalostuneempia taajuuksia. Muistakaa neuvo, jonka olemme antaneet: "Nopeammin tai enemmän ei ole aina parempi." Ylösnousemusmatka on asteittaista aaltoilua päästäen irti vanhoista värähtelymalleista antaen tietä korkeammille valotaajuuksille. Se on jatkuva ja loputon prosessi.
 
>> Valolla on tietoisuus. Kaikki ruumiillistavat valoa jossain määrin. Se on elämänlankanne Jumalalähteeseen. Toisin sanoen, voidaksenne kulkea korkeampiin ulottuvuuksiin, on tärkeä, että luotte valo-orbin/pallon ja suojan ympärillenne. Tämä varmistaa turvallisuutenne ja mukavuutenne, kun totuttaudutte eri taajuusmalleihin ja jalostuneempiin energiavärähtelyihin.
 
>> Aivan kuten teidän pitäisi aina sulkea korkeampi itsenne ja tietoisuutenne valopalloon kulkiessanne korkeampiin ulottuvuuksiin tai valokaupunkeihin, valo-orbinne suojelee teitä myös fyysisessä ulottuvuudessa, jos pysytte fokusoituna ja keskittyneenä pyhään sydämeenne. Se sallii vain niiden taajuuksien, jotka ovat suotuisia teille, tulla voimakenttäänne.
 
>> Sopeutukaa siihen, että Henki kyyhöttää olkapäällänne, ja antakaa oppaillenne ja opettajillenne lupa työskennellä kanssanne ja kauttanne.
 
>> Pyytäkää meditoidessa, että sisäinen silmänne avataan ja intuitiivisia kykyjänne parannetaan. Tässä pyrkimyksessä auttaa, kun oppii ylläpitämään alfa-aivoaaltotietoisuuden. Olette yhdistämässä aivojenne oikean ja vasemman aivopuoliskon sekä tasapainottamassa ja harmonisoimassa maskuliiniset ja feminiiniset piirteenne, ominaisuutenne ja hyveenne.
 
>> Useimmat henkioppaat asuvat ja työskentelevät tietoisen tajunnan erityisellä sisäulottuvuustaajuustasolla. Kun nostatte tietoisuuttanne ja jalostatte energiapuumerkkiänne, oppaanne muuttuvat. Kuitenkin erityiset suojelusenkelinne pysyvät kanssanne monien elämien ajan, sillä he ovat korkeamman ylisielunne osia, ja he seuraavat teitä, kun siirrytte kaikkien kokemustenne läpi maan päällä ja sen ulkopuolella.
 
>> Tiedostakaa, että itsemestaruuden saavuttaminen vaatii ponnistelua, tahdonvoimaa, sinnikkyyttä ja sitoutumista korkeimpaan totuuteen ja tinkimättömyyteen. Kun alatte luottaa sisäiseen ääneenne ja sen opastukseen, positiivisia muutoksia alkaa tapahtua luonnostaan. Ihmeistä – pienistä ja suurista – tulee luonnollinen tapahtuma, ja opitte säilyttämään kiitollisen asenteen. Kiittämisestä ja anteeksiannosta tulee tärkeä osa päivittäistä rituaalianne.
 
>> Saatte enemmän näkemystä edessänne olevien testien ja haasteiden merkityksestä, ja opitte olemaan osallistumatta dramaattisiin arkipäivän tilanteisiin, jotka pitivät teidät ennen poissa tasapainosta ja hämmentyneenä. Opitte, että useimmissa tapauksissa on parempi pysyä keskuksessaan ja olla yrittämättä korjata kaikkien ympärillänne olevien asioita.
 
>> Älkää unohtako, että ensin teidän täytyy fokusoitua niihin luomiinne sirpaleisiin, jotka resonoivat taajuusmalleihin, jotka ovat alempia kuin omanne. Nämä alemmat sirpaleet integroidaan eri tavalla kuin korkeamman itsenne osat. Nämä sirpaleet joita riippuvuutenne, negatiiviset tapanne ja vääristyneet ajatusmuotonne ovat luoneet monissa entisissä elämissänne, täytyy parantaa ja rakastaa vapaaksi positiivisten aikomusten, tekojen, asennemuutosten ja tapojen avulla. Tavallisesti tämä alkuprosessi luo kaikki koettelemukset, testit ja mullistukset henkilön elämässä, kunnes hän oppii vähitellen palaamaan tasapainoon ja harmoniaan kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden maailmassaan.
 
>> Kun olette muuntaneet 51 % negatiivisesta karmastanne, olette valmis aloittamaan ylisielun ja korkeamman itsen integrointiprosessin. Jos pysytte kurssissa, edistytte tuona aikana erittäin nopeasti nopeutuneelle ylösnousemuspolulle.
 
>> Kun olette integroineet ne monet sirpaleet, joita olette luoneet kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden tietoisuustasoilla – fyysisen astianne kolmen alemman chakran kautta – ylösnousemusprosessin seuraava vaihe on se, kun vähitellen muistisiemenatomit korkeamman itsenne sielusirpaleista alkavat siirtyä linjaan valopilarinne kanssa. Jokainen niistä asettuu vuorollaan asumaan kahdeksanteen chakraanne (kutsutaan sielutähdeksi). Tätä olemuksenne puolta kutsutaan ylisieluksi, sillä se alkaa ladata ja säteillä korkeamman taajuuden ominaisuuksiaan ja laatujaan aurakenttäänne ja chakrajärjestelmäänne. Tämä jälleenyhdistymisprosessi yhdistää teidät vähitellen laajemman korkeamman itsenne korkeammille ja korkeammille tasoille, kun vaihdatte olemuksenne moniin osiin ne useat tärkeät muistisiemenatomit, joita jätitte ympäri tätä aliuniversumia matkallanne tiheyteen.
 
Urheat ystäväni, nyt enemmän kuin koskaan teillä on ilmentämistyökalut hyppysissänne. Teidän täytyy astua pois mukavuusalueeltanne ja päästää irti kaikesta, mikä ei enää palvele suurinta hyväänne. Jokainen teistä tietää, mihin tämä pätee henkilökohtaisessa elämässänne. Se on tuijottanut teitä kasvoihin kuukausia ja jopa vuosia, ja siitä tulee vielä sietämättömämpi, kunnes lopultakin hellytte ja päästätte irti siitä, mikä pidättelee teitä.
 
Kun teistä tulee tehokkaampi nerokkaina kanssaluojina, ette enää fokusoi energiaanne menneisyyden pienien ja arkipäiväisten asioiden luomiseen. Olette muodostaneet timantinkovien hiukkasten jatkuvan virran koko fyysiseen astiaanne, lopun virratessa muodon maailmaan. Olette ohjelmoineet pienintä yksityiskohtaa myöten, mitä haluatte ilmentää henkilökohtaiseksi lohduksenne ja nautinnoksenne. Jatkuva mantranne on: "Kaikki tarpeeni ja haluni tyydytetään jo, ennen kuin oivallan, mitä ne ovat, ja se tapahtuu aina suurimmaksi hyväkseni ja kaiken suotuisimmaksi hyväksi."
 
Olette hahmotelleet pikkutarkasti polkunne palvella ihmiskuntaa, ja se on harmoniassa jumalaisen tehtävänne kanssa tätä aikakautta varten. Teillä on jatkuva, selkeä ja suotuisa yhteys "vakituiseen" ylisieluunne tai korkeampaan itseenne, ja seuraatte helposti ja sujuvasti valopolkua, joka mutkittelee alati korkeammalle ja korkeammalle, jalostuneempiin olemassaoloulottuvuuksiin. Olkaa vakuuttuneita, että opastan, ohjaan, inspiroin ja suojelen teitä aina, kun matkaatte tuntemattomaan. Säteilen Isä/Äiti Jumalamme ikuista rakkautta jokaiseen teistä. Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >