HomeViestejäRonna Vezane31.10.2019 - Mitä teet ylösnousemista odottaessasi?

31.10.2019 - Mitä teet ylösnousemista odottaessasi?

MITÄ TEET YLÖSNOUSEMISTA ODOTTAESSASI?

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
31.10.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, kun valvomme etenemistänne, mittamme ajatusmallienne valomäärää ja tarkkailemme, miten urhoollinen ja vankkumaton olette pyrkimyksessänne integroida Luojatietoisuuden ihmeellisiä energioita, olemme hyvin ilahtuneita ja hämmästyneitä ällistyttävästä edistymisestänne. Se negatiivisten ajatusmuotojen pyörre joka on pyörinyt kolmella alimmalla astraalitasolla ja joka on vaikuttanut ihmisiin aioneita, korvataan vähitellen kohottavilla toivon, inspiraation ja ilon ajatusmuodoilla. Tämä sallii todellisuuden, että niukkuus on vain tasapainoton ja negatiivinen ajatusmuoto, ja se voidaan korvata varmuudella, että yltäkylläisyys on jokaisen jumalainen syntymäoikeus. Vaatiaksenne perintönne teidän täytyy vain hyväksyä omaksi totuudeksenne, että olette arvokas, ja sitten vakiinnuttaa tuo todellisuus positiivisilla ajatuksilla ja teoilla.
 
Ihmeellinen uusi visio ja hyvin todennäköinen tulevaisuus ihmiskunnalle ja Maalle odottaa teidän astuvan viidennen ulottuvuuden ympäristöön. Se vahvistuu ja voimistuu hetki hetkeltä. Se on tulevaisuus, jonka myötä kaikki ihmiset sekä mineraali-, kasvi-, eläin-, deeva- ja elementaalikunta elävät rauhanomaisesti rinnakkain maan päällä. Kuvitelkaa Maa, joka on turmeltumattoman kaunis ja jossa on sädehtivän kirkasta vettä ja puhdasta ja terveellistä ilmaa hengitettävänä. Se on yltäkylläisyyden ja runsauden maailma, jossa kukaan ei kärsi riittävän ruuan, suojan tai tilaisuuksien puutteesta. Se on maailma, jossa eri rotuja, kulttuureja, uskomuksia ja traditioita kunnioitetaan ja arvostetaan ja jossa kukaan ei yritä pakottaa omia uskomuksiaan toisille tai kieltää toisten oikeutta elää omia totuuksiaan ja noudattaa omia tapojaan.
 
Kun useammat ja useammat teistä vetävät hitaasti huomionsa ja ajatuksensa pois itseä rajoittavista, vanhoista ajattelumalleista, ne häviävät vähitellen ja tulevat tehottomiksi. Emmekö ole kertoneet teille uudestaan ja uudestaan, että "ajatuksissanne on energiaa – positiivista tai negatiivista – ja se mihin keskitytte, lisääntyy"?
 
Monet teistä ovat jääneet niin kiinni haluun ylösnousta ja elää korkeampien ulottuvuuksien paratiisissa, että unohdatte ja laiminlyötte kauneuden, ilon ja hyödyn tämän suurenmoisen ja ihmeellisen matkan kokemisessa. Uuden tiedostamisen tai laajentuneen tietoisuuden jokaisessa vaiheessa on erityisihmeensä ja -hyötynsä, joista on tarkoitus nauttia ja nautiskella. Joka kerta kun päästätte irti jostain vanhasta itseä rajoittavasta ja tuskallisesta ajatusmuodosta ja tavasta tai epäharmonisista energioista sisällänne, transformoidutte ja poistatte pienen (tai suuren) osan valepuvustanne, mikä sallii teidän integroida uuden osan ihmeellistä jumalitseänne. Niin tehdessänne luotte vähitellen uutta voimaantunutta "sinua", ja teille avautuu uusi todellisuus, jossa teillä on pääsy moniin uusiin käsitteisiin sekä moniin uusiin lahjoihin, ja oma herkkyytenne paljastaa Hengen hienostuneet vivahteet ympärillänne.
 
Te jotka olette seuranneet opetuksiamme vuosien saatossa, tiedätte, että henki-ihmiskokemuksen pääteema maaplaneetalla on ollut erillisyys, kaksinaisuus ja polariteetti, perimmäisenä tavoitteenaan palata tasapainoon, harmoniaan ja ykseyteen moniulotteisen itsenne kanssa ja ykseystietoisuuteen kaiken kanssa.
 
Jokainen teistä pirstoi jumalaisen itsensä sadoiksi tietoisuuskipinöiksi, kun uskaltauduitte toteuttamaan Luojan jumalaista valtuutusta: "Menkää luomaan loputtomasti uusia maailmoja nimissäni." Matkan varrella monet teistä unohtivat, että on universaali laki, joka toteaa: "Teidän täytyy kokea se, mitä olette luoneet."
 
Suuri määrä etsijöitä jotka ovat siirtyneet takaisin polulle, joka johtaa harmoniaan ja jälleenyhdistymiseen Hengen kanssa, on tehnyt sen ensisijaisesti siksi, että olitte kyllästyneet menneisyyden tuskaan ja kärsimykseen. Ja näin sieluitsenne sai lopultakin huomionne ja olitte valmis kuuntelemaan Hengen kuiskauksia. Te jotka olette uutterasti etsineet korkeampaa totuuttanne ja pyrkineet elämään ja havainnollistamaan tuon totuuden, korjaatte nyt palkkioita. Opitte, että te olette kontrollissa eivätkä kohtalonoikut heittele teitä ympäriinsä. Kukaan ei rankaise tai palkitse teitä, sillä olette oivaltaneet, että olette vastuussa ajatuksistanne ja teoistanne ja luotte oman todellisuutenne – sen kaiken! – harmonisilla tai riitasointuisilla taajuusmalleilla, joita lähetätte. Olette lopultakin oivaltaneet, että te ette luovu mistään, mutta kun harmonisoitte tahtonne Luojan tahdon kanssa, teette tilaa rajattomien ihmeiden ja mahdollisuuksien tulemiselle elämäänne.
 
Olemme puhuneet perusteellisesti monichakrajärjestelmänne kaikkien puolien saattamisesta harmoniaan sekä Jumaltietoisuussäteiden hyveiden, ominaisuuksien ja piirteiden integroimisen ja tasapainottamisen tärkeydestä. Jos jokin olemuksenne puoli on poissa tasapainosta, mikään muukaan ei voi toimia maksimipotentiaalillaan. Teidän on tarkoitus olla hengen ja ihmisen yhdistelmä, jolla on yhtenäinen tietoisuus. Useimmilla ihmisillä kehon fyysiset aistit ja halut ovat sivuuttaneet heidän henkiluontonsa hienovaraisemmat aistit.
 
Ihmiseltä joka elää enimmäkseen mentaalimaailmassa, puuttuu tai menee ohi sydämen, jalostuneiden tunteiden sekä sielun ihmeet, vahvuus ja ilo. Ihminen jota ajavat tunteet, elää epävakaassa maailmassa, jolla ei ole perustaa tai rakennetta ja joka on altis jokapäiväisten tapahtumien ja ympärillä olevien ihmisten tunnevuoristoradalle. Ihminen jolla ei ole yhteyttä Henkeen, elää ilman toivoa, ja riippumatta siitä mitä hän saavuttaa tai kerää fyysisessä maailmassa, hänen elämänsä ei elätä sielua eikä siinä ole kestävän ja vilpittömän tyytyväisyyden hohtoa. Ihmiskunta on fokusoitunut hengen tunteisiin tuhansia vuosia ja laiminlyönyt henkisyyden tieteen tai mentaaliaspektit.
 
Universumi ja koko luomakunta toimii muuttumattomien lakien alaisuudessa Ylimmän Luojan määräämällä tavalla. Tuntekaa nuo lait ja eläkää harmoniassa niiden kanssa, ja näin elätte linjassa Luojan tahdon kanssa. Sen seurauksena voitte olla vakuuttunut, että kaikki universumin kauneus, runsaus ja yltäkylläisyys on helposti teidän ulottuvillanne.
 
Palaaminen harmoniaan ja tasapainoon siinä, mitä kutsumme "neljäksi alemmaksi kehojärjestelmäksi" – fyysinen, mentaali, tunne ja henki – on seuraava tärkeä askel sen jälkeen, kun on alettu ymmärtää jokaisen chakran energiat, ominaisuudet ja piirteet ja miten ne vaikuttavat neljään kehojärjestelmään.
 
On välttämätöntä, että stimuloitte ja työstätte tunneälykkyyttänne ja mentaalista intuitiotanne. Teidän täytyy määritellä uudelleen muuttunut egohalukehonne ja muodostaa kunnon suhde egon ja sieluitsen välille. Ego oli suunniteltu toimimaan sielun ohjauksessa, ei toisinpäin – ja teidän on tarkoitus keskittää huomionne todelliseen sisäiseen maailmaanne, ulkoisen maailman illuusion sijasta. Ette enää etsi jotain tapahtumaa, henkilöä tai asiaa antamaan itsellenne hetken tyydytystä tai onnea – asioita jotka ovat tavallisesti ohikiitäviä eivätkä täytä odotuksianne. Kun käännytte sisäänpäin vahvistamaan omaa arvoanne ja ruokkimaan tunne- ja henkisiä kaipauksianne, yhdistytte rajattomaan ravintolähteeseen.
 
Monet teistä ovat päättäneet kokea voimakkaan ensimmäisen, kolmannen tai viidennen säteen energian, mikä johtaa usein taipumukseen toimia lähes yksinomaan aivojen vasemmasta (mentaali) puoliskosta, lineaarisen, ulospäin keskittyneen ja analyyttisen ajattelutavan kera. Elämänoppituntienne pääfokus on oppia käyttämään abstraktia ja tunteellista oikeanpuolista aivorakennetta ja tutkia tunnepuolianne ja integroida ne.
 
Toisen säteen ihmiset ovat taipuvaisia olemaan tasapainoisempia kehossaan, jolloin he tutkivat ja käyttävät sekä oikeaa että vasenta aivopuoliskoa, mutta näin ei aina ole. Kuitenkin ne jotka ovat valinneet kokea ja tasapainottaa neljännen, kuudennen tai seitsemännen säteen tämän elämän aikana, ovat usein hyvin tunteellisia. Heidän maailmansa hahmotetaan usein tunnevuoristoratana, ja on erittäin vaikeaa löytää tasapaino tai elää harmonista elämää.
 
Tavoitteenne on yhdistää ja harmonisoida fyysisen olemuksenne pääkehochakrat, tasapainottaa mentaali- ja tunne-energiakentät ja ylivalaista ne henkiolemuksellanne. Määrittelemme jokaisen kategorian, jotta voitte nopeasti tunnistaa, mihin teidän täytyy keskittyä ja mitä korjata.
 
MENTAALIKEHOFOKUS * Silloin kun mentaalikeho on pääfokus, uskomuksenne, asenteenne ja tietonne saadaan oppikirjoista ja historiallisista ja perinteisistä faktoista, hyötymättä tunne- tai henkisen puolen antamasta vahvistuksesta. Teillä on taipumusta olla hyvin analyyttinen, usein tiukka ja tuomitseva, ja teidän täytyy säilyttää älyllinen kontrolli. Teillä on rajoittuneet visiointikyvyt, ja uskotte vain siihen, mikä on konkreettista ja mikä voidaan todistaa tieteellisesti.
 
TUNNEKEHOFOKUS * Silloin kun tunnekeho on ajava voima sisällänne, olette altis massatietoisuuden ja muuttuneen egonne voimakkaille tunneaalloille. Teidän täytyy tutkia sitä, miten tunteet ajavat ja kontrolloivat teitä halujenne ja puutteidenne avulla, ja teidän täytyy tutkia tarkkaan omia motiivejanne.
 
MENTAALIKEHO HENKIKEHON YLIVALAISEMANA * Olette oppineet hyödyntämään supertietoisen mielenne viisautta, kun integroitte Jumalsäteenne ja sielusäteenne kaikki ominaisuudet, piirteet ja hyveet, ja olette oppineet fokusoitumaan nyt-hetken hiljaiseen pisteeseen. Olette saaneet valmiiksi menneisyyden parantamis- ja tulevaisuuden käsikirjoittamisprosessin ja elätte hetken voimassa.
 
TUNNEKEHO HENKIKEHON YLIVALAISEMANA * Kun mentaali- ja tunnekeho on harmonisoitu, olette oppineet luottamaan mentaaliseen intuitioonne, kun pyritte vahvistamaan ja integroimaan korkeammat totuudet, joihin pääsette käsiksi loputtomassa valaistumisen etsinnässänne. Vahvistatte totuutenne sydän-sielumonitorinne avulla, ja sitten elätte nuo totuudet parhaan kykynne mukaan. Uusista laajentuneista ajatuksista ja käsityksistä tulee normi.
 
TUNNE- JA MENTAALIKEHON YHTENÄISYYS = TUNNEÄLYKKYYS * Tunne-energia jota säteilette, sekä fokusoitu aikomus sisältyvät luomisprosessin tärkeimpiin komponentteihin. Sillin kun on tunne- ja mentaalikehon voimatasapano, alatte ymmärtää itseänne ja opitte tunnistamaan ajavan voiman tekojenne taustalla. Opitte harmonisoimaan tahtomme Jumalan tahdon kanssa, kun alatte ymmärtää universaalien lakien toimintaa. Haluttu moodi on tunnekiintymättömyys, kun siirrytte sujuvasti ja varmasti haluttua tavoitettanne kohti.
 
HENKI-MENTAALIKEHOTIETOISUUS * Kun alatte käyttää sieluitsenne älykkyyttä, hyödynnätte jumalaisen valon kosmisen virtauksen rajattomia mahdollisuuksia. Opitte ohittamaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden vääristymät, kun luotte voima-valopyramidinne viidenteen ulottuvuuteen ja käytätte sitä. Silloin ihmeitä alkaa todella tapahtua, ja tiedätte täysin epäilemättä, että olette Hengen kumppani kaikissa pyrkimyksissänne.
 
HENKI-TUNNEKEHOTIETOISUUS * Rakkaus keventää tunteitanne, ja vaikka teillä on edelleen ihmisluonto, olette oppineet erottelukykyä ja irrottaudutte kaikesta negatiivisesta elämän draamasta, jota tapahtuu ympärillänne. Nyt näette elämänne tapahtumat korkeammasta näkökulmasta – itsensä mestarin näkökulmasta.
 
HARMONISOITU HENKI-MENTAALI-TUNNE-FYYSINEN TIETOISUUS * Saatte hoivaa sisällänne asuvalta Hengeltä ja Isä/Äiti Jumalaltamme jumalsäteenne kautta. Lakkaatte etsimästä itsenne ulkopuolelta vahvistusta omalle arvollenne. Ette enää koe selviä ylä- ja alamäkiä, kun siirrytte ilon tai autuuden tilaan. Opitte elämään maailmassa ympäröiden itsenne korkeamman taajuuden rakkaus-valoskentällä, jonka olette luoneet laajentaessanne tietoisuutenne sisältämään suuren valikoiman moniulotteisia ilmaisumuotoja, jotka ovat nyt ulottuvillanne.
 
Elätte nyt ylösnousseessa tietoisuustilassa, kun yhdistytte jumalitsenne moniin puoliin. Siirrytte joksikin tulemisen tilasta olemisen tilaan. Olette kehittäneet selkeän näkökyvyn ja puhtaan aikomuksen, eikä harhakuvien sumu enää vaikuta teihin. Muovaatte ja luotte suurimmat visionne ja halunne jumalaisesta ilmentymättömän potentiaalin varastosta, ja elätte harmoniassa koko luomakunnan kanssa.
 
Kehitätte erehtymättömän varmuuden, että voitte saada mitä tahansa tai tulla miksi tahansa, minkä voitte kuvitella, jos olette halukas ponnistelemaan saavuttaaksenne tavoitteenne. Olette oppineet luottamaan enkeliauttajiinne, ja saatte vahvuutta ja ravintoa niiden läsnäolosta. Silloin teidät määritellään yhdistyneeksi ja säteileväksi henkiolennoksi ihmismuodossa ja myös nähdään sellaisena.
 
Urheat sydämet, voimme tarjota teille työkaluja ja tietoa ja voimme kannustaa ja inspiroida teitä. Teidän kuitenkin täytyy olla valmis muuttamaan tuo tieto viisaudeksi ja ryhtyä tarvittaviin toimiin jumaluutenne ja sen ihannoidun tilan takaisinsaamiseksi, joka odottaa teitä. Olen uskollinen kumppaninne matkalla, ja teitä rakastetaan mittaamattomasti. Olen arkkienkeli Mikael.
 
Ronna/pyhä kirjuri
 
LUOJAOLEMUS ** VALOENERGIAKENTÄT PYRAMIDIMUODOSSA:
 
Isä-Äiti Jumalamme, Elohim ja arkkienkelit loivat eläviä valopyramideja luomakunnan joka tasolle, jotta voimme päästä käsiksi elämän valkoisen tulen muistisiemenatomeihin (Luojaolemuksen timantinkovat hiukkaset). Nämä elämää antavat muodot tuovat pääsyn valotaajuuksiin, jotka ovat välttämättömiä transformaatiokomponentteja, jotta voimme ihmisolentoina palata korkeampaan tietoisuustilaan – jumalaiseen tilaamme.
 
EETTERIKEHO:
 
Kultainen eetteriverkko sisältää ihmiskehon täydellisen suunnitelman – se on fyysisen kehon näkymätön kopio, joka tunnetaan myös astraalikehona tai eetterikehona. Se sisältää kolmen alemman fyysisen kehomme täydellisen suunnitelman. Se ylläpitää ja elävöittää aineellista muotoa, ja se kontrolloi ruuansulatus- ja imeytymisjärjestelmää. Se korjaa myös fyysisen muodon vaurioita, joita eläminen aiheuttaa. Eetterikeho on muistikeho, ja se on herkkä ajatuksillemme ja tunteillemme – sekä positiivisille että negatiivisille. Sairaus tai heikentyminen tapahtuu ensin eetterikehossa, ja sitten se ujuttautuu vähitellen fyysiseen astiaan. On myös totta, että fyysisen astia tasapainottaminen ja harmonisointi alkaa eetterikehosta, ja sitten se ilmentyy vähitellen fyysiseen kehoon.
 
MENTAALIKEHOMME ON TIETOISUUSKOLMINAISUUS, JOKA KOOSTUU SEURAAVISTA OSISTA:
 
Tietoinen mieli muodostuu intuitiivisesta oikeasta aivopuoliskosta sekä lineaarisesta ajattelevasta, päättelevästä ja analyyttisestä vasemmasta aivopuoliskosta. Mieli kontrolloi aivoja, jotka suunniteltiin supertietoisen mielen sekä ylisielumme ja korkeamman itsemme ulokkeeksi.
 
Alitajuinen mieli tai subjektiivinen mieli tallentaa ja varastoi kaiken, mitä koemme – mitä näemme, kuulemme, ajattelemme ja tunnemme. Alitajuinen mieli ottaa kaiken kirjaimellisesti. Sillä ei ole merkitystä, olemmeko kokeneet jonkin tapahtuman vai ainoastaan kuvitelleet sen elävästi – alitajuinen mieli rekisteröi sen faktana. Tästä syystä on hyvin tärkeää muuttaa negatiiviset ja heikentävät muistot menneisyydestä positiivisiksi. Ajatuksemme ja aikomuksemme resonoivat tietyillä taajuuksilla, ja muuttamalla projisoimiamme taajuusmalleja sekä käyttämällä tahdonvoimaa ja tietoista ponnistelua, voimme luoda sen elämän, fyysisen terveyden ja olosuhteet, joita haluamme.
 
Supertietoinen mieli. Kun nostamme taajuusmallejamme ja tietoisuuden värähtelykenttää, voimme yhdistyä korkeammille ja korkeammille Luojatietoisuustasoille. Supertietoiseen mieleen on suora viisausvirtaus jumalaisesta mielestä, kun olemme puhdistaneet häiriöt ja vääristymät valopilaristamme, joka yhdistää meidät korkeampaan itsemme ja ylisieluumme sekä viidennen ulottuvuuden pyhään triadiimme.
 
Rakkaat ystävät, näinä dramaattisen muutoksen, kaaoksen ja myllerryksen stressaavina aikoina on tärkeämpää kuin koskaan, että pysymme sydänkeskeisenä ja sielufokusoituneena. Ajatukset joita ajattelemme ja tunteet joita tunnemme, luovat syy- ja seurausreaktioita tai karmareaktioita maallisiin kokemuksiimme. Kun nostamme värähtelymallejamme ja palaamme harmoniaan tunne- ja mentaalikehossamme, astumme pois karmanpyörästä ja siirrymme armontilaan.
 
Vuosien saatossa olen integroinut enemmän ja enemmän rakkaan arkkienkeli Mikaelin viisauden sanoja "tietomuistipankkiini". Tämä on auttanut minua valtavasti ymmärtämään omia "omituisuuksiani" ja heikentäviä tapojani niin, että nyt minulla on viisautta ja työkaluja tulla vähitellen oman kohtaloni herraksi. Harras toiveeni on, että nämä viisausopetukset auttavat sinua siirtymään sujuvasti eteenpäin valaistumispolulla.
 
Ikuisesti rakkautta ja enkelisiunauksia, Ronna.
   
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >