HomeViestejäRonna VezaneElokuu 2014 - Ilmentämisvoiman parantaminen

Elokuu 2014 - Ilmentämisvoiman parantaminen

ILMENTÄMISVOIMAN PARANTAMINEN

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Elokuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, kun kuljette paluupolkua olemassaolon korkeamman ulottuvuuden maailmoihin, mikä tunnetaan valon/elämän virtana tai joskus kosmisen tietoisuuden sateenkaarisiltana, värähtelymalli sisällänne ja ympärillänne ovat jatkuvassa muutostilassa. Tämä on johtanut jatkuvasti lisääntyvään tietoisuuden laajentumiseen, minkä myötä ne suodattimet, joiden kautta katsotte todellisuusmaailmaanne, sekä ne uskomusrakenteet, jotka olette rakentaneet ympärillenne, korvataan vähitellen korkeammilla ja voimaannuttavammilla totuuksilla. Maailma minkä olette luoneet ja ne joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa, heijastavat aina teille niitä uskomuksia ja odotuksia, jotka ovat hyväksyneet totuudeksenne.

Tuskallisessa tai heikentävässä tilanteessa on aina vääristyneitä tai tasapainottomia uskomuksia ja kiinnikkeitä, jotka pitävät teidät valheellisen ja kuvitteellisen todellisuuden vankina. Uskomukset jotka kontrolloivat monia tekojanne ja reaktioitanne päivittäin, ovat hitaasti häviämässä ja ne korvataan itseä voimaannuttavilla käsityksillä, jotka hyväksytte vähitellen uudeksi todellisuusversioksenne(visioksenne). Olette laajentamassa tietoisuutta Itsestä ja kehittämässä fokusoituneemman ja syvemmän tietoisuuden niistä, joiden kanssa olette tekemisissä, ja myös maailmoista, jotka ylittävät nykyisen näkökykynne.

Olette kuulleet usein sanottavan "kaikki on harhaa". Tämä ei merkitse, että kaikki mitä on luotu fyysiseen maailmaan, ei ole kiinteää, sillä ei ole rakennetta tai se ei ole totta. Eikä se merkitse, että korkeammat maailmat ovat kuvitteellisia ilman konkreettista rakennetta tai määritelmää. Kaikki olemassaolotasot tässä universumissa näyttävät yhtä todellisilta niille, jotka asuvat niissä, kuin maakotinne näyttää teille. Luoja ja sen kaikenkattava vaikutus on aivan varmasti totta, aivan kuten mekin.

Harhaa on havaintonne maailmasta, todellisuus mitä katsotte itse tekemienne suodattimien kautta – uskomukset, rakenteet, tabut ja rajoitukset, jotka olette koodanneet alitajuiseen mieleenne ja hyväksyneet totuudeksenne. Kaikki näkevät maailman ja päivittäiset tapahtumat oman uskomusverhonsa ja muunnellun tietoisuustason läpi. Siksi monet näkevät kaiken negatiivisen suodattimen läpi, kun taas valaistuneet sielut kokevat elämän rakkaus- ja tuomitsemattomuussuodattimen läpi.

Näinä nopeutuneen transformaation aikoina koette suuria muutoksia sisä- ja ulkopuolella. Kalvot alitajuisen, tietoisen ja supertietoisen mielen välillä ohenevat ja näin teille annetaan pääsy subjektiiviseen ja itseä rajoittavaan informaatioon, mistä teidän täytyy päästää irti, ja vääristyneisiin käsityksiin jotka teidän täytyy parantaa, voidaksenne palata sisäiseen tasapainoon, kun pyritte saamaan takasin itsemestaruuden. Aivojen vasen ja oikea puolisko sekä alitajuinen, tietoinen ja supertietoinen matriisi ovat sulautumassa yhteen ja palaamassa yhtenäiseen super- tai makrotietoisuustilaan. Monin tavoin sanonta "on taas kerran niin, kuin oli alussa" pätee siihen transformaatioprosessiin, mitä ihmiskunta kokee nyt.

Kaikki fyysisten aistien havainnot, jotka muodostavat jonkin vaikutelman teille, sekä kaikki teot, vuorovaikutus ja reaktiot välitetään ja tallennetaan automaattisesti alitajuisen mielen muistisoluihin. Taaskin painotamme, että alitajuinen mieli on subjektiivinen, se ottaa jokaisen ajatuksen tai kokemuksen kirjaimellisesti ja siihen vaikuttaa tämän jälkeen henkilökohtainen ennakkoasenteenne. Alitajuinen mieli jatkaa reagoimista vanhoihin ajatusmalleihin ja ehtoihin ja niiden toistamista uudestaan ja uudestaan, kunnes väärinkäsitykset on selvitetty ja ohjelmoitu uudelleen.

Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden maailmanne on sattumanvarainen ja kaoottinen, kun taas korkeamman neljännen ja ylempien ulottuvuuksien aika-paikkajatkumo on joustavampi ja virtaavampi. Kun integroitte korkeampien ulottuvuuksien värähtelymalleja, kaikki mikä ei ole yhteensopivaa, nousee pintaan ratkaistavaksi, mikä johtaa korkeampaan viisauteen. Ne jotka ovat kehittäneet sisäistä näkökykyään, tietävät, että ajatukset ovat konkreettisia. He tietävät, että ajatuksen laatu tai taajuusmalli määrittelee sen värin, kun taas tunne määrittelee sen ottaman muodon. Mitä keskittyneempi ja yksityiskohtaisempi ajatus on, sitä selvempi hahmosta tulee. Matalan taajuustason ajatukset ovat tummia, sameita ja vääristyneitä, kun taas ajattelun korkeammat oktaavit – ne jotka ovat täynnä valoa – ovat herkempiä ja loistavia. Teidän on hyväksyttävä, että ajatuksillanne on substanssi ja ne vaikuttavat teihin ja ympäröivään maailmaan.

Teidän on oltava valmis tutkimaan ennakkoajatuksia elämänne monimutkaisista perinteistä, rakenteista ja rajoista ja teidän on päästettävä irti tai transformoitava uskomukset, jotka pitävät teidät jumissa itseaiheutetuissa rakenteellisissa rajoissa. Irtipäästäminen kiintymyksistä, vanhentuneista tavoista ja käsityksistä on jatkuva prosessi ja se vaatii jatkuvaa valppautta ja parantamista. Olemme tietoisia, että olette muodostaneet ympärillenne mukavuusalueen, minkä yli teidän on vaikea siirtyä, vaikka se onkin epämukava ja rajoittava. Mutta se teidän juuri on tehtävä, rakkaat, jos teidän on tarkoitus laajentua ja tulla niiksi kanssaluomisen mestareiksi, joita teidän on tarkoitus olla.

Irtipäästäminen on vapauttavaa ja antaa teille voimaa laajentaa tietoisuuttanne ja maailmaanne. Mitä korkeampia värähtelymalleistanne tulee, sitä nestemäisemmiksi rajoitukset ympärillänne tulevat. Älkää kiinnittykö niihin elämän rakenteisiin, jotka olette rakentaneet ympärillenne. Teidän on käsitettävä, että muutos on oleellinen osa kasvua. Teette päätöksiä ja valintoja joka päivä ja kehittyvälle mestarille on välttämätöntä pyrkiä aina korkeimpiin valintoihin. Kaksinaisuusasteikkonne rajoista tulee ahtaammat ja valintaheiluri heilahtaa keskeltä paljon vähemmän oikealle ja vasemmalle. Tämän tuloksena havaintotapanne ja tietoinen tajuntanne laajenee ja nousee eksponentiaalisesti. "Mestari seuraa aina kapeaa polkua ylöspäin" on muinainen totuus, mikä pätee yhä. Teidän on aina etsittävä korkeinta totuuttanne ja sitten elettävää sen parhaan kykynne mukaisesti.

Teidän on tärkeää tietää, että kosmisissa luomissykleissä on tarkka järjestys, mikä määrittelee jumalaisen ilmaisun suuren valikoiman ja korostaa sitä. Siksi on tärkeää, että opitte virtaamaan ja mukautumaan ajan muutoksiin, sivuuttamaan kolmannen ja neljännen ulottuvuuden todellisuutenne rajoittavat uskomukset saadessanne viisautta, etsimään korkeampia totuuksia ja kasvamaan lähemmäs alkuperäistä jumaluustilaanne.

Olemme yhden suurimman transformaationsyklin keskellä, minkä tämä universumi on koskaan kokenut. Teidän on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että maapallolla on ollut monia pienempiä syklejä ja jokainen teistä on kokenut näitä transformaatioaikoja tavalla tai toisella.

Tuleva seitsemäs juurirotu on korkealle kehittynyt ja henkisesti virittynyt ja siihen vaikuttaa transformaation, puhdistumisen, vapauden ja sovituksen seitsemäs säde. Kaikkiin ja kaikkeen maan päällä vaikuttaa seitsemännen säteen, violetin muuntamisliekin, säteily. Monet vanhat ja vanhentuneet opetukset sivuutetaan, kun viisautenne kehittyy ja taajuusmallinne kohoavat. Rakkauspohjaiset ja voimaannuttavat uskonnolliset uskomukset säilyvät, kun taas pelkopohjaiset ja kontrolloivat käsitykset sivuutetaan hitaasti. Siirtymässä valaistumisaikakauteen ne uskonnot selviytyvät, jotka ovat valmiita laajentamaan filosofiansa sisältämään paljastetut, korkeammat Luojatotuudet.

Uudet olemissyklit käynnistyvät halukkuudella muuttua ja niihin voidaan vähitellen yhdistyä helposti ja sujuvasti. Kuitenkin niillä jotka vastustavat, se tapahtuu kaaoksen ja konfliktin kautta. Paljon riippuu kapasiteetistanne vetää puoleen, omaksua (tai torjua) ja sitten välittää jalostuneempia energioita, jotka tunnetaan korkeampana totuutena. Sielunne ja korkeampi itsenne muistavat sen syyn, miksi päätitte kokea ja ilmaista tuskallisia tilanteita – ei rangaistuksena, vaan ratkaisun saamiseksi.

Teidän on erittäin tärkeää pyrkiä vahvistamaan itsemääräämisoikeuttanne ja täyttymyshaluanne. Teidän on kehityttävä egoa palvelevasta tilasta sielua palvelevaan tilaan. Sielu on osanne, joka on yhteydessä universaaliin kokonaisuuteen. Saavutatte myötätuntoa rankalla tavalla tuskan ja kärsimyksen kautta (egon ajamana) tai helpolla tavalla yhdistymällä taas korkeampaan itseenne ja Jumalsäteeseen (sielun inspiroimana).

Mikään ei voi paeta jalostuneen Luojavalon ja timantinkovien hiukkasten säteilyä ja magneettivaikutusta, mikä nyt leviää tähän universumiin, aliuniversumiin, galaksiin, aurinkokuntaan, maapalloon ja ihmiskuntaan. Chakrat ovat kuin sähkömagneettisia paristoja kehossa. Sähkömagneettitaajuuksien värähtelyt kommunikoivat tietoisuuden monille tasoille. Teidän on oltava harmoniassa värähtelytaajuuksien kanssa ja virittynyt niihin, voidaksenne integroida ne. Valon, ajattelun ja äänen korkeammat taajuudet värähtelevät veressä, soluissa, elimissä, luissa, lihaksissa ja kudoksissa ja rikastavat hyvinvoinnintunnettanne. Kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristön matalammat taajuudet rajoittavat elämää antavan energian virtausta ja lisäävät tihetyttä neljässä alemmassa kehojärjestelmässänne. Veri kuljettaa maasukulinjanne, mutta mikä tärkeämpää, myös kosmisen sukulinjanne ja jumalaisen perintönne, geenikoodeja.

Rakkaat valonkantajani, pyydämme teitä näkemään jokaisen testin ja haasteen tilaisuutena päästää irti vanhentuneista ajatuksista ja värähtelymalleista, jotka eivät enää palvele suurempaa hyväänne. Pyydämme hartaasti teitä tarkastelemaan elämänkokemuksianne pyhän sydämenne ja mielenne suodatinten läpi, kun ammennatte elämän/valon timanttisädehiukkasia ja täytätte rakkaudellanne, ennen kuin säteilette ne maailmaan ja ihmisille. Olemme kaikki tässä kosmisessa evoluutiotanssissa ja yhdessä voitamme.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >