HomeViestejäRonna VezaneToukokuu 2014 - Yksilöllistyneen ilmaisun uudet säteet

Toukokuu 2014 - Yksilöllistyneen ilmaisun uudet säteet

YKSILÖLLISTYNEEN ILMAISUN UUDET SÄTEET

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Toukokuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, jatkamme tärkeimpien tekniikkojen ja informaatioiden tarkastelua ja laajennamme niitä, joita olemme antaneet teille kuluneiden 22 vuoden aikana. On aika päästää irti, muuntaa tai parannella monia vanhoja rajoittavia ajatusmuotoja ja rakenteita, jotka olette hyväksyneet henkilökohtaiseksi todellisuudeksenne. Jos vähän meditoitte ja pohdiskelette niitä rakenteita, joita olette luoneet kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuteenne ja joihin sisältyy mentaali-, tunne-, fyysiset ja myös jotkut henkiset rajoitukset, päätätte nopeasti, että on aika päästää irti monista siteistänne, jotta voitte liikkua nopeammin ja sujuvammin tulevaisuuden laajentuvaan ja voimaannuttavaan maailmaan.

Monista teistä tuntuu siltä, että olette kuin pitkän ja vaikean kilpailun viime taipalella ja energianne ja innostuksenne laahaa perässä. Teistä tulee aina vain pettyneempi maallisen elämänne glamouriin ja asiat jotka ennen innostivat teitä, näyttävät jokseenkin likaisilta ja tylsiltä. Se johtuu siitä, että vaihtelette kahta valtavan erilaista todellisuutta tai useita ulottuvuuksia kerralla, ja neljä alinta kehojärjestelmäänne (fyysinen, mentaali, tunne ja eetteri) yrittää sopeutua ja pysyä sielu/henki-itsenne perässä. Tämä on aiheuttanut paljon stressiä ja rasitusta maa-astiallenne.

Valtava määrä teistä on tehnyt ja on tekemässä kvanttihypyn galaktiseen tietoisuuteen, minkä myötä vanha maailmanne/olemistilanne putoaa pois nopeammin, kuin pystytte integroimaan uuden, korkeamman taajuuden elämänne jalostuneita energioita/värähtelyjä ja käsitteitä. Kun teistä tulee tietoinen siitä, mitä tapahtuu, ette ole niin stressaantunut ja hämmentynyt. Uskokaa meitä, kun sanomme, että helpotusta on saatavilla. Yksi suurimmista haluistamme on auttaa teitä prosessissa, jotta siirtymänne voidaan tehdä helposti ja sujuvasti. Monien kuluneiden vuosien aikana paljossa informaatiossa, monissa harjoituksissa ja meditaatioissa, joita olemme antaneet teille, on ollut kyse vanhojen negatiivisten energiamallien muuntamisesta. Tämä prosessi on välttämätön tien tekemiseksi Luojavalon kevyiden solujen kertymiselle ja integroitumiselle - yksilöllistyneen ilmaisun uusille ja voimakkaille korkeamman taajuuden säteille Ylimmältä Luojalta.

Tämän prosessin ensimmäinen osa oli rakentaa voima/rakkauspyramidinne viidenteen ulottuvuuteen. Kun loitte tämän ihmeellisen paikan, asetitte näyttämön kvanttihypylle, josta olemme puhuneet. Ylimmän Luojan suurenmoisia ja jalostuneita energioita ei voida säteillä suoraan maahan tai kolmannen tai alemman neljännen ulottuvuuden ympäristöön. Suuri osa ihmiskunnasta ja hyvin monet paikat maan päällä eivät ole vielä valmiita tähän lahjaan - se aiheuttaisi liian paljon kaaosta massojen keskuudessa ja planeetallenne. Siksi sitä on dramaattisesti "heikennettävä" tai suodatettava tavalla, jotta se on kaikkien ulottuvilla ja suurimmaksi hyödyksi.

Olemme selittäneet teille, miten säteileviä pyramidinmuotoisia valoasemia on sijoitettuna ympäri tätä aliuniversumia, jokaiseen ulottuvuuteen ja aliulottuvuuteen, mihin jätitte aurakopion itsestänne joka kerta, kun pirstoitte tai jaoitte olemuksenne pienempiin ja pienempiin maskuliinisiin ja feminiinisiin tietoisuusosiin. Eteerinen elämän/valolankanne kutoo polun koko tämän aliuniversumin läpi. Se jumalainen valonsäie mikä yhdistää teidät jokaiseen Itsen sirpaleeseen, on tiukasti yhdistetty myöd suurenmoiseen Jumalitseenne/"minä olen" -olemukseenne, Isä/Äiti Jumalaamme Suuressa keskusauringossa ja lopulta Ylimpään Luojaan.

Kun menette maailman valopyramidiin, mikä sisältää hologrammikopion maailmasta, ja hengitätte sisään rakkaus-valoa Luojalta ja hengitätte ulos pyhää ja ehdotonta rakkautta, tämä ihmeellinen energia suodattuu tai laimentuu niin, että sen voivat vastaanottaa kaikki, jotka ovat valmiita ja halukkaita avaamaan sydänkeskuksensa ja näin käynnistämään transformoitumisprosessin galaktiseksi henki-ihmisolennoksi.

Kun menette henkilökohtaiseen pyramidiinne tai rakennatte pyramidin tietylle projektille tai tehtävälle, avaatte tien uusien luomissäteiden virtaamiselle täydellä voimalla, valikoimalla ja asteikolla valotemppeliinne ja auttamaan pyrkimyksissänne. Avaatte henkilökohtaisen porttinne yltäkylläisyyteen, kun luotte pyhän tilan Jumalmielen liittymiselle teihin kanssaluomisprosessissa. Muistakaa, että olemme kertoneet teille monta kertaa, että olette kanssaluomisen mestareita - olette vain unohtaneet sen. Muistakaa myös, että yltäkylläisyyttä tulee monissa muodoissa.

Äärettömyyshengitys on yksi tapa päästä uusiin luomisenergioihin. Kun käynnistätte ylösnousemuschakran selkärankanne päässä, aivojen pohjassa, alatte avata porttia galaktiseen tietoisuuteen. Tämä merkittävä käynnistyspiste on oleellinen osa ajankohtaista ihmisevoluutioprosessia. Koko ihmiskunta ohjelmoitiin tätä tapahtumaa varten ja ennemmin tai myöhemmin se tapahtuu jokaisessa sielussa maan päällä. Kun hengitätte äärettömyyshengitystä ja näette sen kiemurtelevan maahan ja ulos eetteriin, autatte myös saamaan tämän upean lahjan käyttöön ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa ja kaikissa niiden Jumalatietoisuuden osissa.

Oppia ylläpitämään tarkoituksenmukainen alfa-tietoisuustaso on myös tärkeä työkalu. Se auttaa teitä saavuttamaan ja säilyttämään kunnon tasapainon energia/aurakentässänne, jolloin teistä tulee hienoviritetty harmoninen instrumentti, mikä heijastaa vain valo-rakkaustaajuuksia, ilman mitään riitasointuja.

Aiemmassa viestissä esittelimme myös termin "metavisio", mikä on kohonnut ja fokusoitunut tietoisuustila, jolloin olette aina virittyneet korkeamman itsenne ja "minä olen" -olemuksenne viisauteen. Tämä on yksi alfa-mestariksi tulemisen hyödyistä. Metavisiota käyttäessä teistä tulee elämän tarkkailija ja osallistuja. Suodatatte nopeasti pois kaikki negatiiviset ajatusmallit, kun opitte sallimaan ainoastaan korkeimman Luojatotuuden tulla voimakenttäänne ja ottaa hallinnan olemuksestanne.

Käsitteellinen näkökykynne ja intuitionne laajenee kovasti yli normaalin. Sitä voitaisiin verrata viruksiin, jotka ovat hyvin yleisiä tietokoneteknologianne maailmanlaajuisessa verkossa. On niitä, jotka pommittavat teitä tuhoisilla energioilla jostain syystä ja on myös niitä, jotka lähettävät vilpillisiä ja/tai negatiivisia/matalataajuuksisia sähköposteja. Teidän on rakennettava esteitä/suodattimia ja torjuttava nämä viestit/energiat kaikin mahdollisin tavoin ja on tärkeää, että pysytte valppaana ja yhden askeleen edellä niitä. Sama pätee hienoenergioihin, jotka lisääntyvät ihmisen kollektiivitietoisuudessa - teidän on suodatettava kaikki riitasointuinen energia, sallimatta saastumista ja sallien vain ne ajatusvärähtelyt, jotka ovat harmoniassa mestari-itsenne kanssa.

Siinä missä aurinkokuntanne ja galaksinne säteet ovat olleet numeroita 1 - 12, uudet säteet joista puhumme, tunnetaan ilmaisuominaisuuksistaan. Älkää olko huolissanne väreistä, sillä ne voivat olla sekoitus mistä tahansa tai kaikista säteistä niin, kuin haluatte ilmaista niitä. Olette näiden säteiden taiteilija, rakentaja ja karsija ja luomispotentiaali on rajaton. Nämä säteet joita voitaisiin kutsua tämän aliuniversumin kahdentoista pääsäteen alisäteiksi, säteilevät Ylimmän Luojan valo-olemuksen valoa ja voimaa. Näitä säteitä on tarkoitus käytätä vähän eri tavalla kuin aurinkokuntanne seitsemää sädettä ja korkeamman tietoisuuden viittä sädettä. Niitä voidaan käyttää hyvin monina yhdistelminä ja monilla tavoilla, sillä ne ovat hyvin erikoistuneita energioita.

Aloitetaanpa fyysisestä astiastanne. Menkää makaamaan kristallipöydälle työvalopyramidiinne. Enkä pyydätte terveyden ja elinvoiman sädettä säteilemään fyysiseen astiaanne, tai kauneuden, nuorekkuuden, koordinoinnin, vahvuuden, voiman, eleganssin, selvänäkemisen, selväkuulemisen, joustavuuden ja minkä tahansa muun ominaisuuden säteitä, jotka tulevat mieleen ja jotka parantavat fyysistä hyvinvointianne. Kutsukaa ja aktivoikaa vain yhtä tai kahta säde-energiaa kerralla.

Tietäkää, että "minä olen" -olemuksenne ja ylisielu/korkeampi itsenne valvoo prosessia ja varmistaa, että integroitte ainoastaan sopivan määrän näitä voimakkaita energioita eikä enempää. Halunne ei pitäisi olla ainoastaan nopeutunut transformaatio, vaan että vaivattomuuden- ja armonlakia noudatetaan aina. Teidän on tarkoitus nauttia prosessista, rakkaat. Tuskallisten oppituntien, trauman, stressin ja epäonnistumisen aika voi olla ohi, jos sallitte prosessin toimia hyväksenne siirtymällä syyn ja seurauksen tai karman ulottuvuudesta maailmoihin, missä armonlakia sovelletaan.

Keskittykää nyt tunnekehoon. Kun seisotte kristallipöytänne päässä, nähkää tunnekehonne ilmentyvän ja ottava muodon pöydällä. Miltä tunnekehonne näyttää teistä? Tutkikaa sitä hetki ja tarkkailkaa eri sävyjä, värejä ja muotoja, jotka muodostavat tunnekehonne. Saatatte yllättyä näkemästänne. Jos sisäinen näkökykynne ei ole aktivoitu tällä hetkellä, pyytäkää aktivoimista, mutta sitä odotellessa vain vaistotkaa sen muoto ja värit. Se mitä näette, on oikein, ja jos jatkatte harjoittelua, sisäiset aistinne tarkentuvat. Aloitatte ehkä pyytämällä puhtaan Luojarakkauden sädetaajuuksia virtaamaan ja täyttämään teidät ylitsevuotavasti, huuhtoen pois kaikki riittämättömyyden, syyllisyyden, häpeän ja epäilyn tunteet. Kutsukaa nyt vuorostaan myötätunnon sädettä, armon ja anteeksiannon sädettä, vastaanottamisen, intohimon, rauhan, harmonian, hyväntahtoisuuden, intuition, rohkeuden jne. säteitä. Nähkää sitten tunnekehonne täyttyvän kustakin näistä energioista, kun integroitte sen maksimimäärän, mikä on sopiva teille tiettynä aikana.

Keskittykää nyt mentaalikehoon. Seiskää taas kristallipöytänne päässä ja nähkää mentaalikehonne ilmentyvän ja ottavan muodon pöydällä. Miltä mentaalikehonne näyttää teistä? Onko se voimakas ja hyvin määritelty vai onko se vaimea, sotkuinen ja vääristyneen värinen? Pyytäkää totuuden, tahdon, urheuden, viisauden, älykkyyden, fokuksen, luovuuden, jumalaisen ajattelun, valokielen/mallien, pyhän geometrian, kurinalaisuuden, organisoinnin, tieteellisen informaation ja järjestyksen säteitä, vastaanottamisen sädettä ja jakamisen/antamisen sädettä, kutakin vuorollaan, virtaamaan alas sen suuren generaattorikristallin läpi, joka roikkuu pöydän keskikohdan yläpuolella henkilökohtaisessa valopyramidissanne.

"Minä olen" -olemuksenne suodattaa kunkin ilmaisusäteen ydinolemusta puhtaimmassa muodossaan eetterikopioonne. Nähkää pyramidinne täyttyvän kaikkien näiden säteiden ydinolemuksesta ja voimasta, kun ne leviävät kaikkeen. Tietäkää, että tuotte jokaisen säteen lahjan mukananne fyysiseen maailmaan, missä tällä hetkellä asutte. Voitte vaatia sen, käyttää ja jakaa sitä, kun astutte todella rooliinne kanssaluojana Isä/Äiti Jumalamme kanssa.

Keskitytte ehkä myös eetterikehoonne, mikä sisältää valokehopiirustuksenne. Eetterikeho ympäröi fyysistä astiaa ja vääristymät ja vajavuudet sijoittuvat siihen ennen ilmentymistään fyysiseen astiaan. Nyt tuo prosessi peruutetaan. Fyysisen muodon täydellisen luomisen ydinolemus on tallennettuna eetterikehoon ja teidän on täytettävä olemuksenne tuo osa harmonisella valolla taas kerran, jotta se on fyysisen kehonne saatavilla. Miltä eetterikehonne näyttää? Voitteko nähdä vääristyneen energian tummia verkkoja siinä? Onko siinä laikkuja, jotka ovat kiinteämpiä ja tummempia kuin muut? Missä niitä on? Tämä kertoo teille, missä kehonne on poissa tasapainosta ja ahdistunein ja missä luultavasti koette seuraavan terveyskriisin tai sairauden.

Lisäksi haluatte ehkä alfa-valotilassa keskittyä fyysiseen kehoon viikon tai pari, kun valmistelette kehonne vastaanottamaan ja ilmentämään näitä voimakkaita energioita. Jos tunnette jollain tavalla eksyneenne, olevanne maadoittumaton tai olonne on epämukava, lopettakaa prosessi päiväksi tai pariksi ennen jatkamista. Antakaa Hengen olla oppaananne - älkää mallintako etenemistänne tai transformaatiotanne kenenkään toisen mukaan. Yhdistytte omaan jumalaiseen älykkyyteenne ja aktivoitte omaa luovaa nerouttanne.

Ottakaa joka päivä tai niin usein kuin mahdollista muutama hetki virittyäksenne fyysisen astianne ja kehoelementaalienne älykkyyteen. Tämä on syvä alitajuinen mielenne, mikä tunsi vain täydellisyyden alussa, mutta olette ohjelmoineet sitä vuosisatoja negatiivisilla ajatuksilla, mikä johti vähitellen epätäydellisyyteen, vaivoihin ja sairauteen. Se on jokseenkin pitkällinen prosessi, mutta puratte negatiiviset ajatusmuodot ja asennatte taas kerran täydellisyyspiirustuksen - Aatami/Eeva Kadmon -kehon. Tämä on osasyy, että teillä on niin paljon oireita: hämmennys, uneliaisuus, kyvyttömyys keskittyä jne. Se minkä ilmentyminen vei satojatuhansia vuosia, peruutetaan ällistyttävän lyhyessä aikajaksossa.

Keskittykää ainakin kerran viikossa tunnekehoonne/luontoonne ja tehkää inventaari, mikä on muuttunut edellisestä kerrasta. Tunnetteko olevanne tasapainoisempi ja enemmän rauhassa? Pystyttekö käsittelemään paremmin jokapäiväisen elämänne stressiä? Oletteko sallivampi vai suvaitsemattomampi lähellänne olevia ihmisiä kohtaan? Pystyttekö keskittymään suureen kuvaan, pienen tarinan sijasta? Mikä on paremmin tai huonommin? Minkä haluatte muuttaa eniten? Priorisoikaa ja kutsukaa sitten kutakin ilmaisusädettä, kun integroitte vähitellen uuden todellisuutenne kaikki jalostuneet ominaisuudet ja energiat.

Keskittykää myös mentaalikehoonne ainakin kerran viikossa. Ajatteletteko selkeämmin? Pystyttekö käsittelemään ja lajittelemaan informaatiota tehokkaammin, jotta voitte kerätä viisauden joka kokemuksesta tai integroinnista? Oletteko kurinalaisempi? Onko teidän helpompaa ja iloisempaa täyttää velvollisuutenne? Tunnetteko olevanne virittyneempi korkeampaan älykkyyteenne ja onko teillä ollut inspiroivampia luomisideoita? Miten tietoisuutenne on muuttunut ja mitä on muuttunut sen tuloksena?

Voitte aina halutessanne tunnistaa säteiden värejä, joita heijastetaan teille, ja keskittyä niihin. Keskittykää kuitenkin ensin jokaisen säteen tunneominaisuuksiin. Joka kerta kun integroitte uuden ilmaisusäteen, aurakenttänne muuttuu. Kun vastedes säteilette Luojan rakkaus-valoa, se ottaa kaikkien niiden säteiden lisääntyneitä ominaisuuksia, joita olette omaksuneet. Näin tehdessänne alatte heijastaa omaa ainutlaatuista Jumalvalosädettänne, lahjaanne ihmiskunnalle.

Rakkaat, annamme teille yhden lisätavan päästä käsiksi täyteen jumalaiseen potentiaaliinne, siihen osaanne mikä on odottanut aioneita yhdistyäkseen taas kanssanne. Voimme näyttää teille tietä, mutta teidän on otettava askeleet ja kuljettava prosessin läpi. Lupaamme, että se on ponnistelun arvoista. Ojennamme kätemme toveruudessa, kun sekoitamme ydinolemuksemme omaanne. Lähetämme teille ilon ja rauhan säteitä, mutta ennen kaikkea lähetämme teille rakkauttamme.

Olen arkkienkeli Mikael ja tuon teille nämä totuudet.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >