HomeViestejäRonna VezaneJoulukuu 2011 - Polun valoksi tuleminen

Joulukuu 2011 - Polun valoksi tuleminen

POLUN VALOKSI TULEMINEN
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Joulukuu 2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, teidän on ratkaisevan tärkeää ymmärtää, että nämä ovat ennenkuulumattomia aikoja, jolloin monia erityisjärjestelyjä on käytössä. Teillä, valon etsijöillä, on mahtava tilaisuus yhdistyä jumalaiseen perintöönne ja erityislahjoihinne ja -taitoihinne. Silloin tällöin ja siirtymäjaksoina suuresta ajasta toiseen kosmiset lait sallivat enkelimaailman ja henkisen hierarkian olentojen kulkea verhon läpi ja ottaa yhteyden ihmisrodun valikoituihin, heränneisiin jäseniin. Teidän on ilmaistava valmiutenne ja halunne olla vuorovaikutuksessa näiden ihmeellisten ja kehittyneiden olentojen kanssa, sillä ne eivät loukkaa vapaata tahtoanne. Silloin kun keskitätte huomionne tiettyyn mestariin, enkeliin tai valo-olentoon, se on välittömästi tietoinen teistä ja vastaa. Mitä intensiivisempi, vilpittömämpi ja johdonmukaisempi halunne on, sitä enemmän sen säteilyä annetaan teille.
 
Suojelusenkelinne, henkiset oppaanne ja opettajanne ponnistelevat kaikin tavoin auttaakseen teitä saamaan niitä korkeampia viisaustaajuuksia, jotka ovat kriittisiä näille kaoottisille transformaatioajoille. Nämä hyväntahtoiset olennot pyrkivät saamaan huomionne vahvistamalla valoa solaarivoimakeskuksessanne ja lopulta pyhässä sydämessänne. Olette odottaneet vuosisatoja kutsua kommunikoida tietoisesti ylösnousseiden mestareiden ja enkelimaailman kanssa ja he ovat myös odottaneet kärsivällisesti tätä aikaa. Näiden valo-olentojen kanssa kommunikoiminen on suuri kehitysaskel teille ihmisinä, sillä se edistää nopeasti uutta tietoista tajuntaa ja voimakasta transformaatiota sisällänne. Luultavimmin ensin yhdistytte ja opitte kommunikoimaan henkilökohtaisten oppaidenne kanssa tai joskus mestariopettajanne muodostaa nopeasti suhteen kanssanne, erityisesti jos teitte sopimuksen työskennellä tuon nimenomaisen olennon kanssa ennen inkarnoitumistanne tähän elämään.
 
Monet teistä ovat kehittämässä kuudetta aistiaan, intuitiivista mieltä, jolloin teillä on suora linja ylisieluitseenne ja monien korkeampien itsejenne tiettyihin puoliin. Se on alkuvaihe suoran linjan luomisessa kotipesään, jumalaiseen "minä olen" -olemukseen tai Jumalitseen. Älkää etsikö Jumalaa taivaalta tai jostain kaukaisesta, saavuttamattomasta paikasta, sillä Luojan olemus, Jumalan kipinä, asuu pyhässä sydämessänne. Monet teistä ovat tulossa tietoiseksi jumalaisesta alkuperästänne, kuitenkin teillä on vain pieni aavistus valtavasta potentiaalistanne kosmisen valon kantajana. On ratkaisevan tärkeää, että viritytte Luojavalon jatkuvasti lisääntyviin taajuuksiin, sillä se nopeuttaa ylösnousemusprosessia ja auttaa teitä itsemestaruusaseman saavuttamisessa, jotta voitte täyttää lupauksenne olla valona polulla ja tiennäyttäjä.
 
Muistakaa, että voitte päästä vain niille värähtelytasoille, joiden kanssa te ja energiapuumerkkinne olette yhteensopiva. Siksi on erittäin tärkeää, että on käynyt läpi puhdistamis-/selkeyttämisprosessin, jotta voi saavuttaa tasapainoisemman ja harmonisemman olotilan mentaali- ja tunnekehossaan.
 
Kauan, kauan sitten te, jotka myöhemmin tulisitte esiin tähtisiementiennäyttäjinä ihmiskunnan ja maapallon ylösnousemuksessa, sovitte ottavanne erityisroolin maaplaneetalla joskus kaukaisessa tulevaisuudessa. Tämä urheiden sielujen ryhmä inkarnoituisi joka rotuun, väriin, kulttuuriin ja uskoon ja heidät levitettäisiin ympäri planeettaa valmisteluna ennalta järjestettyä kosmista draamaa varten: ihmiskunnan ja Maan massaylösnousemus, kaikkien tämän aliuniversumin aineellisten ilmentymien rinnalla.
 
Teille jotka astuitte eteen, annettiin erityisvapaus, jolla suuri osa pienemmistä tasapainottomuuksista selvitettäisiin, jottei maallinen taakkanne olisi liian ylivoimainen. Kaikki mikä jäi jäljelle, olivat merkittäviä oppitunteja, jotka teidän tarvitsi ratkaista, jotta voisitte palata tasapainoiselle ja harmoniselle värähtelytaajuustasolle, näin nostaen energiapuumerkkinne tai sielulaulunne neljännen ulottuvuuden keskivälille ja sitä korkeammalle.
 
Valtava osa teistä, tähtisiemenet, ovat hyvin matkallaan itsemestaruuteen. Kuitenkin liian monet tästä tiennäyttäjäryhmästä ovat edelleen unessa tai kieltämisessä. Jokaisella teistä on merkittävä rooli esitettävänä tässä nopeutetussa evoluutioprosessissa, joka on nyt menossa. Tämän ryhmän geenikoodaukset kantavat kaikkien aiempien juurirotujen parhaita ominaisuuksia sekä erityismuistisolukoodauksia tulevaisuuden uutta kultaista juurirotua varten. On totta, että ajan kuluessa tässä sieluryhmässä on ollut suuria tasapainottomuuksia ja monet eivät ole kuunnelleet henki-itsensä tönimistä ja he ovat unohtaneet maatehtävänsä. Kuitenkin syvälle pyhään sydänytimeen teille jokaiselle on koodattu valotietoisuussolu, joka aktivoituna auttaisi teitä muistamaan lupauksenne olla maaedustajamme ja että tehtävänne olisi pyrkiä koko olemuksellanne tulemaan tehokkaaksi kauneuden, rauhan, harmonian ja yltäkylläisyyden kanssaluojaksi maatasolla.
 
Haluamme antaa teille perusinformaatiota, jotta pystytte laittamaan oikeaan perspektiiviin sen, mitä kerromme teille. On tärkeää, että te ette näe itseänne vain yhden sukulinjan ihmisinä, sillä te kaikki olette kokeneet elämiä kaikissa tärkeissä juuriroduissa. On tärkeää, että te ette asetu niiden yläpuolelle, jotka ovat takananne polulla, sillä tekin olette olleet ei-etsijöitä ja seuraajia monissa, monissa elämissä. Teillä on ollut muiden juurirotujen musta, ruskea, valkoinen, punainen ja keltainen iho ja teillä on DNA:ssanne myös kaikkien näiden rotujen selvät ominaisuudet, avut ja laadut. Tässä elämässä päätitte syntyä tiettyyn perheeseen tai elää tietyssä maassa hyvin selkeästä syystä.
 
Teidät joita mielellään kutsumme vanhoiksi sieluiksi, on siroteltu ympäri maailmaa. Totta, näitä sieluja on enemmän joissain paikoissa ja kulttuureissa. Kuitenkin tämä etujoukkoryhmä on siroteltuna ympäri maapalloa, primitiivisimmiltä maaseutualueilta kosmopoliittisimpiin ja hienostuneimpiin suurkaupunkeihin. Nämä urheat sielut eivät ole ihmisiä, jotka pyörittävät hallitusta tai tekevät otsikoita. Heitä asuu maatiloilla, sillä he rakastavat luontoa ja hoitamiaan eläimiä. Heillä on arkipäiväisiä työtehtäviä kaikilla alueilla ja he täyttävät hiljaa velvollisuuksiaan. Heitä on suurissa vastuutehtävissä ja he palvelevat maataan ja sen ihmisiä hyvin monin tavoin. Heitä asuu kartanoissa ja hökkeleissä ja jokaisella yhteiskuntatasolla matalimmasta korkeimpaan. Heitä on jäseninä järjestäytyneissä uskontoryhmissä ja he palvovat omalla ainutlaatuisella tavallaan. Monet ovat virittyneitä korkeamman itsensä kuiskauksiin ja heistä on tullut itsensä mestari. Monet muut ovat hyvin matkassa henkisellä polullaan, mutta valitettavasti on suuri määrä näitä tähtisiementiennäyttäjiä, jotka ovat edelleen tietämättömiä jumalaisesta luonteestaan ja kauan sitten tekemästään lupauksesta.
 
Teillä jotka olette tässä ryhmässä, on koodattuna DNA:ssanne Atlantiksen rodun - johtajien, pioneerien ja soturien rodun - tärkeät avut, kyvyt ja laadut. On syvään juurtuneena haluna käyttää mielen kykyjä, Isä Jumalamme jumalaisen tahdon ja voiman kanssa ollaksenne tärkeitä kanssaluojia fyysisellä todellisuustasolla. Lisäksi teitä on valeltu niillä Äiti Jumalamme korkeimmilla avuilla, kyvyillä ja laaduilla, joita oli niissä sieluissa, jotka tulivat maan päälle Lemurian kultaisena aikana - lempeitä, hoivaavia, intuitiivisia, sisäänpäin keskittyneitä laatuja ja lisäksi suuria taiteellisia kykyjä ja halu rauhaan, rauhallisuuteen ja mietiskelyyn.
 
Olette kokeneet rikkaan ja ihmeellisen henkiperinnön ja menneisyydessä teitä on siunattu monilla suurenmoisilla valo-olennoilla keskuudessanne, mestareilla joiden opetukset ovat jättäneet teille upeita ohjenuoria kunniakasta elämää varten. On kuitenkin aika sekoittaa menneisyys tulevaisuuden kanssa ja ihmiskunta tuntee syvään juurtunutta tarvetta opastukseen, inspirointiin ja tukeen toisiltaan.
 
Aiomme ehdottaa uutta tietä ja suurin toiveemme on, että jotkut teistä ottavat banderollin ja ovat uuden kehittyvän henkisyyden tulevia henkisiä "taistelijoita", itsensä tiedostavien ihmisten keskuudessa. Pyydämme teitä aloittamaan yhdistymisen tutkiaksenne yhdessä sekä tukeaksenne ja innostaaksenne toinen toisianne. Pyydämme teitä jakamaan tietonne, viisautenne, visionne ja kokemuksenne toistenne kanssa. Olemme tietoisia suuresta yksinäisyyden tunteesta maailman ihmisten keskuudessa - eristäytymisen tunteesta. Ei riitä, että lukee meidän tai mestareiden antamia opetuksia tai käy kauniissa katedraalissa tai temppelissä ja osoittaa kunnioitusta Jumalalle. On jälleenyhdistymisen aika ja teidän on alettava tulla yhteen jakamaan rakkauttanne, viisauttanne ja inspiraatiotanne, aika tutkia yhdessä ja tukea toinen toisianne. Emme pyydä teitä rakentamaan lisää mahtavia temppeleitä, sillä niissä eivät tulevaisuuden jumalat asu. Olette tulevaisuuden kanssaluojia, Luojan jumalaisia kipinöitä, joita pyydetään ottamaan oikeutettu paikkanne suuressa marssissa tulevaisuuteen.
 
Rakkaat ystävät, on aika päästää irti kaikesta syyllisyydestä, häpeästä ja arvottomuuden tunteista, joita hyvin monet teistä ovat kantaneet ydinongelmana hyvin pitkän ajan takaa. Teidän on parannettava menneisyyden tuska, jotta voitte ottaa oikean roolinne ihmeellisessä tulevaisuuden suunnitelmassa, joka kehittyy nyt hyvin nopeasti maaplaneetalla.
 
Viesteissämme olemme antaneet teille työkaluja, viisautta ja näkemyksiä päästääksenne irti elämässänne kaikista asioista, jotka eivät palvele parasta etuanne ja suurinta hyvää. Pyydämme hartaasti teitä ottamaan sydämeenne sen, mitä olemme kertoneet teille uudestaan ja uudestaan: "Olette kaiken tämän universumin rakkauden, kauneuden, ilon, rauhan ja yltäkylläisyyden arvoinen, sillä se on teidän JUMALAINEN SYNTYMÄOIKEUTENNE." Teidän on opittava rakastamaan ja kunnioittamaan itseänne ja teillä täytyy olla syvä omanarvontunto, ennen kuin voitte todella rakastaa ja kunnioittaa toisia ja ennen kuin toiset palauttavat sen rakkauden ja kunnioituksen, minkä niin täysin ansaitsette.
 
Pyydämme teitä tarkastelemaan niitä jumalaisen perintönne laatuja, hyveitä ja ominaisuuksia, joita nyt ilmaisette. Heijastatteko liikaa maskuliinista Atlantiksen energiaa ja keskitytte liikaa hankkimiseen ja luomiseen? Muistakaa, että olemme kehottaneet teitä etsimään olemisen tilaa tai elämänlaatua. Voitte hankkia suuren varallisuuden ja ilmentää monia upeita asioita aineellisesti, mutta jos sydänkeskuksenne on suljettu tai olette sivuuttaneet ja jättäneet kehittämättä lemurialaisia Jumalattar-avujanne ja -laatujanne, teistä tuntuu epätäydelliseltä ja tunnette suurta tyytymättömyyttä.
 
Yhdistykää kahden, kolmen, kymmenen, sadan tai tuhannen ryhmiin, sillä ei ole merkitystä. Jos kuitenkin yhdistytte kaikkien hyödyksi, lupaamme teille, että olemme paikalla täydellä voimalla voimaannuttamassa teitä, auttamassa teitä ja säteilemässä Isä/Äiti Jumalamme rakkautta teille suurimman määrän, mitä voitte sisältää.
 
Päätehtävänne tänä aikana on palata alun perin suunniteltuun valo- ja varjoasteikkoon, värähtelymalleihin jotka muodostavat henkilökohtaisen maailmanne kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa. Näin tehdessänne tietoisuusheiluri ei heilahda niin radikaalisti positiivisista negatiivisiin taajuuksiin ja mentaali- ja tunneluonteestanne tulee vakaa ja keskittynyt taas kerran. Tämä on tärkeä askel oppimisessa elämään keskittyneenä pyhään sydämeenne ja pyhään mieleenne. Kun kohotatte värähtelymallejanne, korkeammat valotaajuudet hajottavat vähitellen ne monet valokalvot, jotka rajoittavat korkeampaa tietoisuuttanne. Kun tämä tapahtuu, olette hyvin matkalla elämään itsensä mestarin tietoista ja sielun inspiroimaa elämää.
 
On mitä ihmeellisintä aikaa, rakkaat. Olemme olleet kanssanne ajasta, jolloin teidät ensimmäisen kerran "ulkoistettiin" yksilölliseksi tietoisuudeksi tässä universumissa. Olemme kanssanne, kun menemme eteenpäin kirkkaaseen, uuteen tulevaisuuteen, kun yhdistämme voimat mahtavan Elohimin, suurten muodon rakentajien, kanssa valmisteluna upean uuden ajan tulemiseen. Lähetän Isä/Äiti Jumalamme säteilyä, kun kiedomme teidät jumalaisen rakkauden ja valon auraan. Olemme hyvin tyytyväisiä teihin.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >