HomeViestejäAnna Johnson26.8.2010 - Faleekastrina - Mitä oikein teemme nukkuessamme?

26.8.2010 - Faleekastrina - Mitä oikein teemme nukkuessamme?

MITÄ OIKEIN TEEMME NUKKUESSAMME?

Faleekastrinaa kanavoinut Anna Johnson (crystalchildmessages.typepad.com)
26.8.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kysymys: Mitä oikein teemme nukkuessamme? Voisitko kertoa meille unista? Mitä oikeastaan teemme unessa yöllä? Tapaammeko teitä enkeleitä ja muita valo-olentoja ja työskentelemme kanssanne? Miten voimme tietoisesti ymmärtää niitä koodattuja viestejä, joita saamme korkeammilta tasoilta nukkuessamme? - Justin

Olen Faleekastarina, Maan avustajaneuvoston johtaja ja ensiksi haluaisin tervehtiä jokaista neuvostoni maajäsentä, kaikkia teitä jotka olette neuvostoni jäseniä ja käytte yöllä kertomassa meille, mitä maan päällä tapahtuu maanäkökulmastanne. Tämä on suuresti auttanut meitä auttamaan toisia tähtisiemeniä. Tämä on kovasti auttanut ja hyödyttänyt meitä ja tehnyt mahdolliseksi tietää, miten paremmin auttaa tähtisiemeniä, miten paremmin auttaa maata ja miten paremmin auttaa ihmisolentoja, jotka asuvat maaplaneetalla.

Kaikki tähtisiemenet eivät ole neuvostoni jäseniä - ei suuri osa. Vain harvoja verrattuna tänne lähettyihin tähtisiemenmassoihin. Tämä aikana teitä lähetetään tänne massoittain, mutta kaikki tähtisiemenet ovat jäseniä ainakin yhdessä monista neuvostoista, jotka auttavat maan ylösnousemusprosessissa. Ja useimmat tähtisiemenet ovat jäsenenä useammassa neuvostossa, joissa he käyvät ihmiskehon nukahtaessa.

Monet osanne työskentelevät nukkuessanne. On korkeampia ulottuvuuksianne, jotka astuvat ulos kehosta ja parantavat sitä energeettisesti ja harmonisoivat chakroja. Ja on ulottuvuuksianne, jotka yrittävät koodata teihin uutta informaatiota. On myös ulottuvuuksianne, jotka vierailevat oppaiden luona - ja ihmiskehoon tulleet oppaat voivat opastaa jotakuta muuta kehonsa nukkuessa. On myös ulottuvuuksia, mitkä menevät keräämään informaatiota.

Voitte tarkastella kaikkia näitä ulottuvuuksia aivojenne, mielenne eri osina. Aivonne tekevät aina myriadeja asioita samanaikaisesti, mutta kyse on edelleen yksittäisistä aivoistanne. Teillä on monia osia, monia ulottuvuuksia, mitkä tekevät yksittäisiä asioita samanaikaisesti, erityisesti nukkuessanne. Sitten heräätte, löydätte itsenne yhdestä ulottuvuudesta ja unohdatte, että on toisia. Uskotte niin kovasti tämän olevan todellisuutenne, että ette muista mitään, mitä tapahtui nukkuessanne.

Aivonne eivät ikään kuin hyväksy noita kokemuksia todellisiksi. Se hyväksyy ihmiskokemuksena todellisiksi ja muut kokemukset fantasioiksi ja asioiksi, joita ei tarvitse muistaa. Rajallisen kapasiteettinsa vuoksi aivonne keskittyvät siihen, mikä on tärkeintä muistaa. Ne keskittyvät toimimaan tarvittavimmilla tavoilla ja alueilla.

Siksi pidämme itseämme joskus tietyssä värähtelyssä ja kun sanon "me", tarkoitan tämän neuvoston jäseniä. Plashdar pitää värähtelyään seitsemännessä ulottuvuudessa, mikä merkitsee, että hän pitää aivokapasiteettiaan tuossa ulottuvuudessa. Tämä johtuu siitä, että hän pystyy paremmin keskittymään tiettyihin tehtäviin, joita hänen on tehtävä, kun taas minä olen yhdennessätoista ulottuvuudessa, ja teen jatkuvasti työtä aivokapasiteettini lisäämiseksi, jotta voin käsitellä enemmän ja enemmän informaatiota ja tehdä enemmän kerralla - sen asiamäärän vuoksi, mitä minun on käsiteltävä kerralla.

Ihmiset eivät nojaa minuun yhdellä alueella kuten Plashdariin, vaan he nojaavat minuun monien käsitteiden osalta, joita minun aivojeni on kyettävä käsittelemään. Työnnän jatkuvasti rajojani. Käyn kursseilla. Ne ovat neuvostoja, mutta ne ovat kaukana ulottuvuuteni yläpuolella, mikä merkitsee, että ne ovat kaukana aivojeni kapasiteettitason yläpuolella. Ihmiset näissä neuvostoissa toimivat paljon korkeammalla ymmärrystasolla kuin minä. Ja on muutamia neuvostoja, joihin minut on kutsuttu jäseneksi, mutta vain oppimaan.

On yksi neuvosto, jonka jäsen olen ja jossa olen alin osallistuva värähtely. En koskaan tiedä, mistä tuo neuvosto puhuu, mutta olen ollut monissa neuvostoissa matalimpana värähtelynä ja lopulta alan ymmärtää alimpia jäseniä, joiden on sallittu antaa oma panoksensa. Mutta matalimmat värähtelyt ovat aina vain oppimassa. He eivät voi antaa panostaan, koska he eivät ymmärrä tapaamisen sisältöä. On siis aina joitain jäseniä, joiden ei anneta puhua. Mutta ne jotka ovat tietyllä tasolla, vaikka se on paljon alempi kuin korkeimpien jäsenten, voivat antaa panoksensa tietyillä alueilla, joiden asiantuntijoita he ovat.

Lopulta pystyn puhumaan tietystä aiheesta näiden tapaamisten aikana. Energiani nousee lisäämällä omaa kapasiteettiani ymmärtää. Mitä tietoisempi olen, sitä tietoisempi olen kaikista asioista ja mitä keskittyneempi olen, sitä tietoisemmaksi tulen ja silloin käytän enemmän aivokapasiteettia. Aivojeni on toimittava korkeammalla tasolla sopeutuakseen uuteen valaistuneeseen tilaani.

En enää tarvitse unta, mutta se johtuu käyttämästäni aivokapasiteetista ja aivojen hyväksymästä tietomäärästä. Kun aivoni alkavat toimia korkeammalla kapasiteetilla, useimmat ja useammat chakrani alkavat harmonisoitua ja lopulta ne alkavat aktivoitua.

Uskomme, että on monia, monia chakroja joka kehossa, energiakehossa, tunnekehossa ja mentaalikehossa, mitkä vaikuttavat fyysiseen kehoon. Te jotka ette ole kuulleet mielipidettämme chakroista, lukekaa Plashdarin viesti "Caduceus Rod of Hermes" ja Fongeetalen viesti "Merkaba".

Uusi maailma on juuri sitä. Se on uusi. Kehonne on fyysinen ja se edustaa maata sen fyysisessä muodossa. Jos haluatte maan ylösnousevan, haluatte oman kehonne ylösnousevan ja fyysinen kehon on aina viimeinen keho, mihin vaikutetaan ylösnousemusprosessissa. Kaikki alkaa mielestä ja sitten tunteista. Päättäkää, mitä haluatte, ja sitten luokaa tunteita, jotka vetävät sitä puoleen.

Muistaaksenne tietoisesti, mitä teette nukkuessanne, aivoillanne on oltava suurempi kapasiteetti, jotta se voi hyväksyä tärkeäksi sen, mitä teette. Tällä hetkellä niiden päätoimintaa on fyysisen kehonne selviytyminen.

On monta tapaa lisätä aivokapasiteettianne. Useimmat ihmiset käyttävät noin 4-5% aivoistaan. Useimmat tähtisiemenet käyttävät enemmän kapasiteettia jollain alueella. Jotkut tähtisiemenet käyttävät itse asiassa vähemmän kapasiteettia toisilla alueilla, jotta he keskittyvät yhteen alueeseen suuremmalla kapasiteetilla.

Yksi tapa lisätä aivokapasiteettianne on ottaa mieli hallitaan. Mieli haluaa olla hallinnassa ja ajatella, mitä se haluaa. Se juoksee ilman suuntaa. Se juoksuttaa hulluna informaatiota, mihin se on tottunut, informaatiota mitä se tarvitsee selviytymiseen. Meditointi on tietysti erittäin hyvä tapa saada mielenne hallintaan. On tärkeää ajatella, mitä ajattelette koko ajan. Sitten voitte alkaa syöttää uusia ajatuksia mieleenne meditoinnin aikana ja nähdä ajatusten energian tihkuvan alitajuntaanne.

Ihmisten on ymmärrettävä, että he ovat turvassa. Heidän aivojensa on ymmärrettävä, että he ovat turvassa, koska selviytyminen perustuu pelkoon. Näistä pelkovaistoista on päästettävä irti, koska ne eivät auta oikeastaan selviytymisessä - koska nämä ajatukset vetävät puoleensa harmeja. Alitajunnan on päästettävä irti pelostaan ja aivojen on hyväksyttävä uusia ajatuksia. Tapa päästää irti pelosta on lakata kuuntelemasta sitä.

Mielenne hallitsemiseksi teidän on ajateltava tarkoituksellisesti. Sitten alatte käyttää enemmän aivokapasiteettianne kuin tällä hetkellä ja aivonne pystyvät keskittymään vähemmän selviytymiseen ja enemmän korkeampaan tiedostamiseen. Se alkaa muistaa, minne se menee yöllä eikä pidä sitä fantasiana, vaan muistaa sen tietoisesti todellisuutena.

Namaste.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >