HomeViestejäMark Kimmel29.11.2012 - Epäjatkuvuus

29.11.2012 - Epäjatkuvuus

EPÄJATKUVUUS
 
Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
29.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olen Taught, kosmoksen taivasolento Athabantian-alukselta. Olen yksi monista, jotka voimaannuttavat Suurta transformaatiota. Olen täällä tänään antamassa teille sellaisen olennon perspektiivin, joka näkee transformaationne laajuuden.
 
Kun sanomme, että teidän pitäisi keskittyä värähtelynne nostamiseen, emme tarkoita, että teidän pitäisi nostaa värähtelyänne vain ollaksenne samassa toimintamallissa. Kannustamme teitä nostamaan värähtelyänne ollaksenne uudessa todellisuudessa, rakkaus- ja valotodellisuudessa pelkoon perustuvan toimintamallin sijasta.
 
Te jotka olette hyvin tietoisia (värähtelette korkeassa taajuudessa ja ylläpidätte viidettä ulottuvuutta), tietäkää, että maailmaanne muuttuu. Tunnette sen kehossanne ja näette muutoksia toisissa, tapahtumissa ja rakenteissa. Yleisesti olette optimistisia siitä, mitä tulee transformaation tuloksena. Ne jotka roikkuvat pelkopohjaisessa toimintamallissa, eivät halua myötää näitä muutoksia, vaikka useimmat uskovat jotain erilaista olevan tapahtumassa. Heillä on ennakkoaavistuksen tunne tulevista tapahtumista - yleensä he näkevät jokaisen päivän hyvin samanlaisena kuin edellisen.
 
Olemme pyytäneet Markia antamaan seuraavat määritelmät auttamaan teitä sen laajuuden ymmärtämisessä, mitä edessänne on:
 
Päätteleminen: tehdä johtopäätös tai arvioida laajentamalla tai heijastamalla tunnettua informaatiota (tulevaisuuden ennustaminen menneisyyden perusteella).
 
Epäjatkuvuus: jatkuvuuden, loogisen järjestyksen tai yhtenäisyyden puute (totaalinen siirtyminen toimintamallista toiseen).
 
Edessänne on niin massiivisen laajaa epäjatkuvuutta, että te ette tunnista vanhaa elämäänne muutaman lyhyen kuukauden päästä. Monet ihmiset yrittävät päätellä nykymallinsa mukaan tulevaisuutta. Tästä tulee vieläkin yleisempää, kun muutosenergiat vaikuttavat kaikkiin. Se mitä näemme, ei ole mitään nykyistä vastaavaa. On perustavanlaatuista epäjatkuvuutta. Päättely ei kerro tätä tulevaisuutta.
 
Älkää pelätkö transformaatiota, sillä se on aivan upeaa. Kyllä, teillä on vastoinkäymisiä, kuten oleminen ilman jotain sellaista, mitä tunnette nyt tarvitsevanne tunteaksenne olonne mukavaksi. Katsokaa noiden elämän mukavuuksien yli, koska uudella maapallolla kaikki tarvitsemanne annetaan. Kuitenkin se mitä tarvitsette silloin, on hyvin erilaista, mitä tarvitsette nyt tai uskotte tarvitsevanne päätellyssä tulevaisuudessa.
 
Kertoisimme nyt vähän epämääräisen kuvan siitä, mitä teille on tulossa. Pitäkää mielessä, että tämä kuva pitää sisällään maaplaneetan ja sen ihmisten lisäksi kaiken fyysisen muodon luomakunnassa. Kyse on valtavasta tapahtumasta, millaista ei ole tapahtunut koskaan ennen. Puhumme tässä kolmannen ulottuvuuden Suuresta transformaatiosta. Korkeampien tiheyksien värähtelyt integroituvat fyysiseen tiheyteen eikä kolmannen ulottuvuuden jäykkyyttä enää ole. Tämä luo tähän saakka tuntemattoman todellisuuden.
 
Tänä hanke on niin suuri, että siinä ovat mukana universumin kaikki taivaalliset olennot. Siinä ovat mukana ne, jotka loivat universumit, sekä luojajumalat ja energiaorganisoijat. Siinä ovat mukana ne, jotka ylläpitävät näitä universumeita. Siinä on mukana kaikki olevainen, Jumala. Ja kyllä, siinä ovat mukana tähtisisarenne ja -veljenne. Siinä on kyse paljon enemmästä kuin pelkästä toisten tähtijärjestelmien tähtiveljienne ja -sisartenne läsnäolosta tai maapallon transformaatiosta. Se on valtavan laaja tapahtuma, mikä vaikuttaa kaikkeen luomakunnassa.
 
Te maapallon ihmiset olette tämän suurenmoisen transformaation polttopiste. Me ympäri kosmosta kunnioitamme teitä, jotka olette suostuneet olemaan tämän transformaation kärjessä. Miljoonia tähtiveljiänne ja -sisarianne kaukaisilta planeetoilta ja kaikenlaisia taivasolentoja on kerääntynyt pikkuruisen pallonne ympärille katsomaan sen transformoitumista ja osallistumaan sen seuraamuksiin.
 
Me jotka tarkkailemme Athabantian-tähtialukselta, näemme omasta perspektiivistämme teidän hämmennyksenne tapahtumista, joita ilmenee maailmassanne. Pyydän teitä nyt näkemään nämä tapahtumat niiden näkökulmasta, jotka tarkkailevat laajemmasta perspektiivistä. Katsokaa hetki näitä tapahtumia meidän perspektiivistämme, ei maatasolta. Ympärillenne on ryhmittyneenä intiimisti kanssanne olentoja, jotka loivat planeettanne alun alkaen. On niitä, jotka muotoilivat pallonne pinnan: valtameret, maan ja ilmakehän. On niitä, jotka toivat kasvit ja eläimet. Ja on niitä, jotka toivat ensimmäiset ihmiset planeetallenne.
 
Maapallon mitä otollisimmassa alussa kaikki oli valoa, harmoniaa, kauneutta ja majesteettisuutta. Meitä on monia, jotka olemme katselleet viimeiset miljoona vuotta, kun planeettanne on käynyt läpi kamalia muutoksia valon planeetasta pimeyden planeetaksi. Katselimme, kun esi-isänne rypivät pelossa, väkivallassa, vihassa ja ahneudessa. Katselimme, kun aiemmat sivilisaatiot jotka toivat valoa planeetallenne, antoivat vain myöten pimeydelle. Katselimme myös, kun tietyt teistä kiipesivät riittävään tietoisuuteen, missä voitte nyt palauttaa planeettanne sen entiseen majesteettisuuteen.
 
Tämä on se hetki. Tämä on suuri siirtymä pimeydestä valoon. Kaikki transformoituu - pimeimmistä niihin, jotka ovat täynnä valoa, pelossa elävistä niihin, jotka elävät valossa. Ja kaikki heräävät oivaltaen sen, mitä heidän ympärillään on nyt, säilyttäen samalla muistot menneisyydestä.
 
Tästä syystä olemme ottaneet niin pitkän jakson valmistautua tähän Suureen transformaatioon. Kyse ei ole kehittymisestä yhdeltä kehitysraiteelta toiselle, yhdestä olemistavasta toiseen. Kaikki päättely putoaa kelkasta.
 
Tätä aikaa viivytettiin tähän saakka, koska maan ihmiset eivät olleet riittävän tietoisia kyetäkseen vastaanottamaan sen, mitä on tulossa. Sitä on yritetty aiemmin huonolla menestyksellä, koska ette olleet valmiita. Maan päälle inkarnoituneiden velvollisuutena oli aina tehdä muutoksesta mahdollista. Tästä syystä hyvin monia on tullut ympäri universumia inkarnoitumaan planeetallenne.
 
Koskaan ei ole ollut sallittua, että me pakottaisimme ylhäältä muutokset maan päällä tai muussa fyysisessä muodossa. Aina oli tarkoitus, että maan olentojen aikomukset ja toimet johtaisivat tätä Suurta transformaatiota.
 
Sisarenne ja veljenne kaukaisilta planeetoilta ovat odottaneet pitkään tätä hetkeä. Heitä kerääntyy tähtialuksissa ympärillenne miljoonittain. He tulivat tänne alun perin lähettämään valoa planeetalle ja auttamaan transformaatiotanne veljellisesti ja sisarellisesti. Mutta he tiesivät aina maapallon ja sen ihmisten transformaation merkityksen. Viime aikoina heitä on tullut valtavina määrinä, sillä he näkevät, että tämä on se hetki.
 
Kaikki on nyt paikoillaan. Suuri transformaatio on alkanut. Hyvin pian koette tapahtumia, joita ei voi kiistää. Monet teistä tuntevat jo muutokset, jotka kertovat tulevasta. Tunnette sen kehossanne. Unenne ennakoivat uusia näkemistapoja. Tunteenne ovat sekaisin, koska tunnette, mitä on tekeillä. Energialisäys mikä alkoi muutama kuukausi sitten, kasvaa nyt ja se jatkuu. Tunteenne kiihtyvät ja mielenne yrittää ymmärtää sellaista, mikä ei ole ymmärrettävää. Ja teitä jotka olette heränneet, kutsutaan auttamaan maaveljiänne ja -sisarianne.
 
Maapallon fyysiset tapahtumat voimistuvat: lisää ankaria säätiloja, lisää maanjäristyksiä, lisää tulivuorenpurkauksia, lisää ilmastomuutoksia. Tämä ei ole tavanomaista aikaa. Näitä tapahtumia ei voi ennustaa päättelemällä. Tämä on transformaatioaikaa, epäjatkuvuusaikaa. Katsokaa näiden tapahtumien yli majesteettiselle uudelle maapallolle. Olemme täällä kannustamassa teitä tuohon otollisimpaan hetkeen saakka, jolloin tiedätte kaiken ja kaikki transformoituu.
 
Ja kyllä, Mark, Abiquor esittää osaa tässä kaikessa. Asemastaan viidennessä ulottuvuudessa, sen ensisijasta toimintaa on ankkuroida maapallon Suurta transformaatiota. Te jotka ylläpidätte sen ilmentämisenergiaa, maadoitatte muutosenergioita planeetallenne.
 
Kaikki universumissa tukevat teidän transformaatiotanne Suuren transformaation avainosana. Kaikki lähettävät siunauksiaan kaikille maan ihmisille. Olen Taught ja olen etuoikeutettu saatuani antaa tämän viestin teille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >