HomeViestejäSelacia13.5.2020 - Wesak - uuden energian kynnys

13.5.2020 - Wesak - uuden energian kynnys

WESAK – UUDEN ENERGIAN KYNNYS
- Globaalin heräämisen katalyytti
 
Kirjoittanut Selacia (selacia.com)
13.5.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tämän vuoden Wesak-jakso on seuraava niistä uuden energian kynnyksistä, joiden yli ihmiskunnan täytyy mennä globaalissa heräämisprosessissa. Jatka lukemista ymmärtääksesi, mitä tämä merkitsee sinulle henkilökohtaisesti ja ihmiskunnalle.
 
Taustaa
 
Meillä on ollut lukuisia uuden energian kynnyksiä viime vuosina – hetkiä sellaisten energiatapahtumien aikana kuin pimennykset ja päivänseisaukset – jolloin saavutimme uuden risteyksen evoluutiossamme ja pystyimme kollektiivisesti muuttamaan tapaamme elää maan päällä. Usein tuon energian väreileminen jatkui yksilöiden ja ihmiskunnan läpi kuukausia itse tapahtuman jälkeen. Tämä merkitsi merkittäviä tietoisuusmuutoksia ja evoluution kiihtymistä.
 
"Ennusteita 2020" -kirjassani kerron energiasykleistä ja opastan navigoimaan näitä vuoden 2020 avainenergioita henkilökohtaisesti. Selitän, ettei henkilön tarvitse ymmärtää energiasyklejä tai energiakynnyksiä, jotta ne vaikuttavat. Ne ovat globaali ilmiö, jolla on usein pitkäaikaisia vaikutuksia.
 
Mitä energiakynnyksiin tulee, niin olet jo mennyt monien yli – joka kerta kun kohtaat uuden risteyksen ja sinun tarvitsee valita, miten mennään eteenpäin. Siihen liittyy tavallisesti sarja valintoja.
 
Joskus on selvää, mitä valinnat ovat – kuten valitseeko rakkauden vai vihan. Kuitenkin silloin kun on monia ongelmia, se on monimutkaista ja puuttuu yhteisymmärrys ratkaisusta.
 
Iso valinta ihmisillä
 
Iso valinta koko ihmiskunnalla liittyy nyt siihen, miten ihmiset elävät yhdessä maan päällä – toistensa ja muiden elävien asioiden kanssa. Siinä on kyse siitä, miten ihmiset huolehtivat Maasta – ei ainoastaan nyt, vaan tulevissa sukupolvissa.
 
Ihmiskunnan evoluutio ja muut tähtiolennot
 
Ja siinä on kyse siitä, miten ihmiskunta kehittyy voidakseen liittyä muihin tähtiolentoihin ympäri kosmosta.
 
Henkilökohtaiset valinnat
 
Henkilökohtaisella tasolla se merkitsee palaamista siihen, mikä on tärkeää sinulle, kun teet valintoja, reagoit toisiin ja asetat tavoitteita tulevaisuudelle. Yksinkertaisessa mielessä siihen liittyy elämäsi perustan syvempää tarkastelua – ja muutosten tekemistä tarvittaessa niin, että ikuinen ja suuri kuva otetaan huomioon.
 
Viime viikkoina olen kirjoittanut artikkeleita, jotka liittyvät henkilökohtaisen elämänperustan transformoitumiseen:
"Vanhan ja uuden välisen tyhjiön navigoiminen"
"Vapauden ja varmuuden tarve"
"Henkinen alokasleiri"
 
Ehdotan, että Wesak-jakson aikana – virallinen Wesak-juhlamme on 16.5. ja jakso kestää jälki-Wesakiin 20.6. – meditoit noiden artikkelien kaltaisia ajatuksia ja työskentelet niiden kanssa.
 
Kutsu korkeampi itsesi auttamaan sinua virittymisessä sisäiseen työhön, jota voit tehdä nyt hyötyäksesi eniten tästä Wesak-energiakynnyksestä. Avaimena on mennä nyt syvemmälle, kuin olet mennyt aiemmin, kun teet sisäistä tutkimusta ja käytät DNA-parannuksen kaltaisia menetelmiä.
 
DNA-parannus
 
Viime aikoina olen hyvin usein huomannut DNA-parannussessioissa, että asiakkaat jotka ovat fokusoituneet syvemmälle tasolle, ovat pystyneet saamaan ratkaisuja pitkäaikaisissa ongelmissa. Moniin näistä liittyy esi-isiltä perittyjä kaavoja, entisiä elämiä ja sielutason sopimuksia, joita on tehty sisätasoilla ennen tätä elämää.
 
Tämän Wesakin merkitys
 
Virallisen Wesak-juhlamme aikana 16.5. mestarit opastavat rekisteröityneitä osallistujia menemään syvemmälle arvioimaan seuraavia askelia henkisellä polullaan.
 
Avainkatalyytti kykyyn mennä syvemmälle tänä vuonna on COVID-kriisi. Sopeutuminen kotona pysymiseen ja muihin muutoksiin, joita syntyy tästä pandemiasta, on ollut haastavaa useimmille ihmisille. Kuitenkin jokainen meistä on saanut henkisen tönäisyn katsoa elämää täysin uudella tavalla ja tehdä sisäisiä ja ulkoisia muutoksia, jotka eivät ole olleet samalla tavalla mahdollisia aiemmin.
 
Olen kokenut tämän kriisin alkamisen jälkeen yksityis- ja ryhmätyössäni ihmisten kanssa merkittävää sydämen avautumista ja ihmisten kykyä mennä mukavuusalueensa ulkopuolelle. Monissa tapauksissa tämä on niin dramaattista, että ihmiset vaihtavat uraa, asuinpaikkaa, sitä mitä he pitävät oleellisena tai miten he haluavat elää. Kuin heidän elämänsä olisi käännetty ylösalaisin, ja sitten tuossa kaaoksessa he löytävät uuden ja kehittyneemmän itsensä.
 
Wesakista
 
Muistutuksena, että Wesakissa juhlimme jumaluutta kaikissa olennoissa. Wesak-juhla kunnioittaa erityisesti Buddhaa ja hänen valaistumistaan. Kuitenkin kyse on oikeasti kaikkien ihmisten Buddha-luonteesta ja valaistumispotentiaalista.
 
Buddha merkitsee yksinkertaisesti valaistunutta sielua. Lukemattomia Buddhia on kulkenut maan päällä ajan kuluessa. Esimerkkejä: Kwan Yin, Kristus, Tapihritsa, Saint Germain, Äiti Maria.
 
Tässä juhlassa ei ole kyse uskonnosta tai mistään erityisestä henkisestä harjoituksesta. Se on universaali. Wesakiin osallistuminen on muistaa sisälläsi oleva Buddha-luonto ja yhdistyä siihen jälleen. Se on ytimessäsi. Luota tähän.
 
Buddha-luontosi
 
Luota, että elät nyt arvokkaan tilaisuuden kera yhdistyä taas Buddha-luontoosi ja oivaltaa itsesi sellaisten sisä- ja ulkotason opettajien avustuksella, jotka eivät ole olleet niin konkreettisesti käytettävissä joissain aiemmissa elämissä. Et ehkä muista sitä nyt, mutta sinulla oli monta elämää ilman näitä resursseja.
 
Ja luultavimmin sinulla oli joitain avainelämiä, jolloin sinua siunattiin heränneiden opettajien seurassa olemisella tai opiskelit heidän johdollaan. Arvosta sitä, mitä sinulla on nyt näinä hetkinä, ja tunnusta, miten siunattu olet.
 
Odotan innolla palautettanne näistä teemoista sekä tietääkseni, miten voin palvella teitä laajemmin 2020. Ottakaa vapaasti yhteyttä minuun nettisivujeni kautta.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >