HomeViestejäSelacia12.7.2010 - Korkeampien taajuuksien ankkuroiminen

12.7.2010 - Korkeampien taajuuksien ankkuroiminen

KORKEAMPIEN TAAJUUKSIEN ANKKUROIMINEN

Kahdentoista neuvostoa kanavoinut Selacia (spiritlibrary.com)
12.7.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tämä viesti tuli Kahdentoista neuvostolta 12.7., maailmanlaajuisen "Vesien parantaminen" -meditoinnin kanavoinnissa. He puhuivat osallistuvalle ryhmälle, mutta myös valotyöntekijöille kaikkialla, jotka pyrkivät luomaan valotäyteisempää maailmaa. Juuri nyt ja tulevat kuukaudet ovat erittäin ratkaisevaa aikaa meille kaikille. Kahdentoista neuvosto tulee puhumaan parannuslääkkeistä maailmanlaajuisissa kanavointitapahtumissamme.
-Selacia 25.7.2010

Elätte maailmassa, joka on henkisessä kriisissä. Olette tienneet tästä kriisistä jonkin aikaa, sillä olette niitä, jotka tulivat vapaaehtoisesti olemaan eturintamassa maan suuren muutoksen aikoina. Tiesitte, että tämä elämä olisi erilainen kuin mikään muu ja että se sisältäisi suuria mahdollisuuksia ja valtavia haasteita.

Aiemmat elämänne ovat valmistelleet teitä tähän pioneerin rooliin ja kaikenmuotoisten ja -kokoisten kriisien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen. Koska on henkisiä verhoja ja normaalia taipumusta unohtaa se, mitä tiesitte ja teitte aiemmin, ette muista saaneenne mitään tällaista harjoitusta!

Kerromme kuitenkin teille täällä tänään, että teillä on paljon kokemusta tuntemattoman kohtaamisesta. Olette saaneet soturikoulutusta - ette ainoastaan menemisestä fyysiseen taisteluun, mitä tyypillinen ihminen tekee, vaan osallistumisesta menestyksekkäästi henkisenä soturina.

Te henkisenä soturina

Henkinen soturi ymmärtää, mitä todellinen voima on, ja tietää, miten sitä käytetään. Henkinen soturi oppii rajoista, tasapainosta, urheudesta ja siitä, miten rakentaa valosiltoja. Hänestä tulee taitava sellaisten energioiden kanssa työskentelemisessä.

On pätevyystasoja, jotka kehittyvät ajan kuluessa. Useimmat taidot kehittyvät monissa elämissä, joissa henkinen soturi kohtaa toistuvia haasteita ja esteitä. Joskus teillä on yksi taito kehittyneempi kuin toiset. Se on okei. On luonnollinen osa ainutlaatuisuuttanne loistaa nopeammin joillain alueilla.

Pitäkää kuitenkin mielessä, että ollaksenne eturintamassa, kuten olette tässä elämässä, teidän on tarvinnut kehittää ainakin jonkin verran jokaista perustaitoa aiemmissa elämissä. Jotkut noista taidosta voivat olla ruosteessa tällä kertaa, mutta olette valaneet perustan niille.

Olkaa ystävällinen itsellenne siinä, että joskus tuntuu, että pelaatte vain yhtä osaa korttipakastanne! Ette olisi täällä nyt, jos ette pystyisi keksimään, miten käytetään koko pakkaa ja saadaan se toimimaan hyväksenne.

Tietue DNA:ssanne

Teillä on jumalaisena muutoksentekijänä kyky tehdä tämä. Teidät on koodattu tekemään sitä. DNA:ssanne on myös tietue tästä koodauksesta. Teidät on koodattu sopeutumaan korkeamman tietoisuuden kanssa muuttumiseen. Teidät on koodattua navigoimaan tuntematonta sydämellänne. Syvällä muistissanne teillä on tieto, millaista on elää täysin sydämestä.

Teillä on kaipaus elää maailmassa, missä ihmiset kunnioittavat elämää, arvostavat luontoa ja ymmärtävät kaikkien asioiden pyhän yhteyden. Se mitä näette Meksikonlahdella, on sen aliarvioimista, mitä te arvostatte, resurssien väärin ymmärtämistä ja sydämettömyyttä. Lahden öljyvuoto on kuitenkin yksi suurimmista herätyksistä itse planeetalta, mikä havainnollistaa ihmiskunnan kiireellistä tarvetta tulla takaisin tasapainoon.

On tietysti häiritsevää katsoa sellaista katastrofia ja nähdä vesien ja merielämän kärsivän. Tunnette sen syvästi osittain siksi, että tiedätte elämän kaikkialla olevan yhteydessä. Valtameri ei ole oikeasti erillään teistä. Myöskään öljyn peittämät pelikaanit, delfiinit ja merikilpikonnat eivät ole erillään teistä.

Tiedätte, että te ette ole eristettyjä tapahtumien seuraamuksista - vaikka eläisittekin kaukana Meksikonlahdelta. Tiedätte myös syvällä olemuksessanne, että tässä on erittäin suuri mahdollisuus - tilaisuus kera mahdollisuuden - katalysoida suurempaa heräämistä, mitä tarvitaan koko planeettanne siirtymiseksi valoon.

Meksikonlahti: korkeimman järjestyksen herätys

Meksikonlahden tragedialla on tämä mahdollisuus. Se on korkeimman järjestyksen herätys, jonka on laittanut liikkeeseen Maaäiti ja luonnon maailma kaikissa muodoissaan.

Muistakaa, ettei tällaisille herätyksille olisi tarvetta, jos ihmiskunnan kohtalo olisi ennalta määrätty. Ei olisi tarvetta tämän herätyksen draamaan, jos elämän kohtalona olisi loppua pian. Teidän elämäänne ei ole ennalta määrätty. Pelkoon perustuvat ennusteet tästä näkymästä ovat hölynpölyä.

Ihmisillä on vaihtoehtoja. Ihmiskunnalla laajemmin on vaihtoehtoja. Ihmiskunnan tulevaisuus on käännekohdassa eivätkä risteyskohdat mene huomaamatta. Niitä ei voida peittää huijauksella tai pidättelemällä informaatiota. Niitä ei voida sivuttaa tai lakaista maton alle. Ei ole riittävän suurta mattoa sen piilottamiseen.

Risteyskohdat ovat nyt liian suuria kätkettäväksi massoilta. Tämä viimeisin herätys on vaikuttanut ihmisiin kaikilla elämänalueilla. Sillä ei ole merkitystä, missä ihminen asuu tai mikä hänen poliittinen suuntautumisensa tai uskontonsa on.

Se mitä tapahtuu nyt, katalysoi pisteiden yhdistymistä ihmisten psyykessä - pyhien periaatteiden muistamista ja niiden asioiden kyseenalaistamista, mitkä otettiin aiemmin vain hyväksyttynä faktana.

Uusi välittämisen tunne

Jo ennen tämän tapahtumista, modernin ajan ihmisistä on tullut sivistyneempiä siinä, mitä maailmassa tapahtuu. Tämä on merkinnyt, että välittämisen tunne voisi kehittyä. On luonnollista aloittaa välittäminen asioista ja ihmisistä, kun tulee niistä tietoiseksi.

Välittäminen liittyy myötätuntoon ja feminiiniprinsiippiin. Nämä piirteet ovat rakentuneet ihmiskunnassa viime vuosikymmenien aikana, päinvastaisista todisteista huolimatta.

Ihmisistä on todella tulossa välittävämpiä ja ystävällisempiä. Lopulta, nämä ominaisuudethan eivät ole täysin uusia ihmisten opittaviksi. Ne on johdotettuna DNA:hanne. Teidän on vain muistettava ne ja keksittävä, miten soveltaa niitä elämässänne.

Ainutlaatuisten mandaloiden valokoodit

Yhteisaikanamme tänään autamme teitä tässä muistamisessa ja valokoodien ankkuroimisessa kehoonne ja avainpaikkoihin ympäri maailmaa.

Näistä valokoodeista tulee uusi malli hengen ilmentämiseen maan päällä. Niihin sisältyy jumalaisen feminiinisyyden malli, päivitettynä siihen, missä ihmiskunta on nyt, jotta se on enemmän kaikkien ulottuvilla.

Valokoodeihin sisältyy myös ainutlaatuisia jumalaisen rakkaustaajuuden mandaloita, välitettäväksi maan vesiin ja jokaiseen teihin, jotka osallistutte. Nämä ankkuroidaan sydämeenne täällä tänään.

Nämä lähetykset tapahtuvat prosessien aikana, keskustelujemme aikana ja myös siinä hiljaisuudessa, kun pohditte yhdessä ryhmänä uudenlaista maailmaa, missä haluatte elää tästä päivästä lähtien. Kun liitytte meihin näissä tapahtumissa, voitte tehdä sen omasta olohuoneestanne tai fyysisesti kerääntymällä ryhmän kanssa paikalle.

Yhteisenergianne, -rukouksenne ja -aikomuksenne ovat hyvin voimakkaita. Tämä ryhmäenergia on tärkeä parannuslääke levottomalle maailmallenne. Luottakaa tähän.

Sen tuloksena mitä te ja toiset ympäri maailmaa teette nyt, liikevoima valontäyteisemmille energioille voi syntyä. Välittämisen ja vastaanottavuuden feminiiniprinsiipit joita ovat planeetalla varjostaneet egoon perustuvat voimarakenteet, voivat kukoistaa taas kerran. Ihmiset muistavat, miten yhdistyä sydämellä ja intuitiolla.

Tämä jälleenyhdistyminen - mikä symboloi paluuta jumalaisen feminiinisyyden kunnioittamiseen - on välttämätöntä valaistumisellenne.

Tulonne syyn muistaminen

Tulevien viikkojen aikana - kun tänään ankkuroidut korkeammat energiataajuudet liikkuvat sisällänne ja ympäri planeettaa - voidaan tuntea uutta tasapainoa.

Kun yhdistytte uusien energioiden kanssa, voitte muistaa enemmän siitä, miksi tulitte nyt maan päälle. Tämä muistaminen voi tulla tunteena sydämessänne tai yksinkertaisesti laajentuneena tietämisenä, että elämällänne on todellakin jumalainen tarkoitus. Kun yhdistytte sen kanssa, teillä on pääsy uuteen malliin, miten ilmennätte elämässänne.

Tietäkää, että elätte maan päällä historiallisen muodonmuutoksen partaalla, mikä sallii jumalaisen feminiinisyyden palata aktiiviseen ilmaisuun. Tätä ei ole helppoa toteuttaa, sillä vanhojen toimintamallirakenteiden ohjaksissa olevat pitävät tiukasti kiinni. He eivät halua muuttua - ei siksi, että he todella tietäisivät, että heidän valtaa lietsovat menetelmänsä ovat parempia, vaan koska heillä ei ole teidän visiotanne.

Pitäkää silloin tiukasti kiinni valotäyteisestä visiostanne. Luottakaa siihen. Ja luottakaa henkivoiman elämässänne auttavan teitä ilmentämään tuon vision täysin.

Täysin uusi maailma

Seisotte nyt täysin uuden maailman partaalla. Tietoinen itsenne on erittäin innoissaan tästä paikasta, missä olette, ja myös jännittynyt tuntemattomista elementeistä. Tämä viisas osanne luottaa luomisprosessin jumalaiseen täydellisyyteen ja se luottaa kykyynne jumalaisena muutoksentekijänä.

Silloin kun teillä on levottomuuden tai epäilyn hetkiä edessä olevina päivinä, muistakaa käyttää tämän viisaan osanne resursseja. Voitte päästä niihin sydämellänne. Se ei ole koskaan erillään teistä. Tietäkää se.

Lähestykää myös toisia valotyöntekijäyhteisössänne. Nämä ihmiset ovat osa valotyöntekijätiimiänne. Teidän ei ole tarkoitus tehdä tätä matkaa yksin.

Muistakaa epäillessänne, ettei olemisenne maan päällä nyt ole mikään sattumanvarainen juttu. Päätitte sieluna ottaa osaa suurimpaan muutosaikakauteen, mistä ihmiskunta on koskaan tiennyt. Olisitte voineet olla muualla näiden otollisten hetkien aikana, kuitenkin päätitte olla täällä.

Kun jatkatte jumalaisen luontonne löytöretkeä, ympäröimme teidät rakkaudellanne ja siunauksillanne. Olemme Kahdentoista neuvosto.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >