HomeViestejäSteve RotherSyyskuu 2015 - Jatkakaa - suuri turhautuminen

Syyskuu 2015 - Jatkakaa - suuri turhautuminen

JATKAKAA – SUURI TURHAUTUMINEN
 
Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
Syyskuu 2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys Kotoa, rakkaat ystävät.
 
Olette taianomaisia. Jokaisella teistä on erityislaatuinen taikamuoto, jotain jonka te erityisesti toitte Kotoa. Aioitte keskittyä koko elämänne ajan sen tuomiseen maan päälle ja alatte muistaa sen uudella tavalla. Tämä on taianomaista aikaa maan päällä, rakkaat ystävät, kun jokainen teistä alkaa muistaa todellisen voimansa ja astua siihen edes pikkuruisen. Toimintanne ja sitoutumisenne luovat maailmaa edessänne, sillä nämä ovat uusia aikoja.
 
Kerromme vähän siitä, mitä on edessänne tällä hetkellä, jotta voitte nähdä sen meidän perspektiivistämme. Kun teette näin, rakkaat ystävät, rakastutte ihmiskuntaan. On aikoja, jolloin laitatte television päälle ja näette, että uskomusjärjestelmienne mukainen maailma on yhtä sotkua. Vaikuttaa siltä, että kaikki menevät eri suuntaan. Vaikka te ette pysty näkemään, mitä oikeasti tapahtuu, me näemme, joten jaamme sen kanssanne. On hämmästyttävää aikaa, joka voi olla myös vähän haasteellinen monille teistä. Ette oikein ymmärrä, mitä tapahtuu. Näitä muutoksia tapahtuu monilla eri alueilla samanaikaisesti, mutta kerromme teille vain yhdestä, joka vaikuttaa omassa todellisuudessanne.
 
Monet hallitukset eivät edusta ihmisten kollektiivisydäntä
 
Teillä USA:ssa on käynnissä tämä upea asia nimeltään "presidentinvaalit". Voi hyvänen aika, emme malta odottaa näkevämme kaikkea sitä sekasortoa, jota valmistelette. Tämä on massiivinen matka johonkin, josta emme ole aivan varmoja. Alussa käytitte näitä vaaleja valitaksenne parhaan henkilön tehtävään. Tietysti monien vuosikymmenten aikana se on muuttunut täysin erilaiseksi. Viedäänpä teidät siis melko monen vuoden taakse, jolloin tämä muutos alkoi tapahtua.
 
Se oli itse asiassa 1960-luvun alussa, jolloin presidentinvaalit käytiin Richard Nixonin ja John F. Kennedyn välillä. Nämä vaalit itse asiassa ratkaistiin siitä yksinkertaisesta syystä, että toinen osasi esiintyä paremmin televisiossa kuin toinen. Tällä kokemuksella oli valtava vaikutus ensimmäistä kertaa kollektiivissa. Suurin osa ihmisistä jotka olette valinneet johtamaan hallituksianne, ovat olleet lakimiehiä. Heillä on takanaan historia kaiken tämän ymmärtämisestä. Miksi olisi niin, että täytyy olla lakimies johtamassa maitanne? Se olisi pelkästään merkki siitä, että kaiken täytyy mennä oikeusjärjestelmän kautta.
 
Rakkaat ystävät, on käynyt niin, että maailmanne monissa paikoissa hallitukset eivät enää edusta ihmisten kollektiivisydäntä. Kuten olemme hyvin yksinkertaisesti kertoneet teille aiemmin, ihmisten kollektiivisydän hallitsee ja johtaa. Nyt näette, että hallituksenne yrittävät pinkaista tämän edelle. Presidentinvaalit USA:ssa ovat erittäin yksinkertainen esimerkki tästä. Kaikki nämä ihmiset hyppäävät kameran eteen ja esiintyvät erittäin hyvin ja itsevarmasti, mutta siinä ei ole aina tolkkua, mitä he sanovat. Miksi niin monet ihmiset tukevat ja kannustavat heitä? Koska he kanavoivat turhautumista. Se on hyvin yksinkertaista. He ovat ainoita, jotka ovat tarttuneet tähän turhautumiseen.
 
Talousjärjestelmänne keskellä on kuilu, missä keskiluokkanne pitäisi olla, mutta hyvin yksinkertaisesti ei ole. Miksi eivät hallituksenne edusta teitä tuolla tavalla? Olette muuttaneet tämän kapitalistiseksi järjestelmäksi ja siksi raha puhuu kovempaa kuin kollektiivi. Tämä on muutosprosessissa.
 
Raha puhuu kovempaa kuin kollektiivi
 
Meidän on odotettava nähdäksemme, miten tämä muutos tarkkaan ottaen tapahtuu. Se voisi mahdollisesti johtaa järjestelmän täydelliseen romahtamiseen ja sitten rakentamiseen vankalle perustalle, mikä ei meidän arviomme mukaan ole lainkaan huono asia. Toivoimme, että jatkaisitte sitä! Tai voitte jatkaa asioiden pönkittämistä, teeskennellä kaiken olevan ok ja tehdä pieniä muutoksia matkan varrella sen kehittämiseksi tällä tavalla. Rakkaat ystävät, kerromme teille, että aiempi menetelmä on parhaillaan käynnissä, mutta meidän täytyy odottaa nähdäksemme, minne tämä menee.
 
Entä tämä turhautuminen ja miksi sitä on? Hyvin yksinkertaisesti, olette muuttaneet kaiken – erityisesti tällä alueella – täysin kapitalismiin perustuvaksi. Kapitalismi oli tärkein asia ja olette tuoneet sen hallitukseenne. Todellisuudessa niillä on taipumusta järjestelmissänne tulla valituksi, jotka puhuvat äänekkäimmin. No, näette kohta, miten kovaa ihmiset voivat puhua. Itse asiassa päädytte äänestämään useimmiten vaihtamalla kanavaa, koska siitä tulee melko hullua ensi vuonna. Kun vaihdatte kanavaa, useimmiten he tietävät sen. Kyllä, äänenne voi kuulua eri tavoin, rakkaat ystävät. Tällä hetkellä se on sirkusta, mutta sitä on hauskaa ja mielenkiintoista katsella. Edustaako tämä sitä, mitä tapahtuu? Se edustaa turhautumista, johon ei ole vielä tartuttu.
 
Ihmisten turhautuminen
 
Miksi on niin paljon turhautumista? Ihminen voi nähdä hyvin selvästi, mistä turhautuminen tulee. Teillä oli vaalit yhdessä kohtaa, jolloin koko kollektiivinne teki päätöksen yhdestä henkilöstä, mutta toisesta henkilöstä tuli presidentti. Voitte tuntea, ettei hallitus itse asiassa edusta teitä – sillä on enemmän tekemistä niiden kanssa, joille yritykset maksavat lobbarina olemisesta. Nämä ovat ihmisiä, jotka täyttävät nämä kuilut ja liikuttavat hallitustanne suuntaan tai toiseen yritysrahalla. Nyt olette kohdassa, jossa teette tärkeitä päätöksiä.
 
Puhumme erityisesti USA:sta tällä kertaa, mutta kuten tiedätte, kaikki energianne ovat yhteydessä, erityisesti talousjärjestelmienne kautta. Niinpä se mikä on hyvä yhdelle, on itse asiassa hyvä kaikille maille. Koko maailma katselee näitä muutoksia, kun ne kehittyvät, koska kaikki vaikuttavat toisiin. Tuskin maltamme odottaa näkevämme, minne menette tässä. Emme näe mitään tästä pahana asiana ja teitä auttaisi sen pitäminen mielessä, koska näemme pidemmälle kuin te. Näemme, mitä rakennatte toiselle puolelle, ja siksi toivomme teidän vain jatkavan sitä ja ottavan seuraavan askeleen. Ennen kaikkea toivomme, että hallituksenne pystyvät sopeutumaan riittävän nopeasti, koska tällä hetkellä ne eivät kuuntele.
 
Antakaa kollektiiviäänenne kuulua
 
Nyt teillä on raikasta energiaa uusista ihmisistä, joita tulee. Hyvä asia siinä on, ainakin USA:ssa, että kollektiiviääntänne kuullaan nyt. Se on kiehtovaa, sillä kaikki tämä tuo huomion johonkin, joka on hävinnyt. Monista ihmisistä on tuntunut ikään kuin: "Voi, kyse on vain heistä. He tekevät juttunsa joka tapauksessa. He eivät tarvitse minua osallistumaan." Rakkaat ystävät, he tarvitsevat teitä. Olette osa kollektiivia useammalla tavalla, kuin voitte kuvitella. Äänenne ilmaiseminen tuossa kollektiivissa on yksi suurimmista mahdollisuuksista, joita teillä on.
 
Luotte maailmaanne pienessä mittakaavassa sekä suuressa mittakaavassa, jossa olette vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Näin te kaikki yhdistytte näinä taianomaisina aikoina. Uskaltakaa unelmoida. Uskaltakaa tuoda takaisin toiveenne. Katsokaa tulevaisuuteen ja uskaltakaa kylvää suurimpia mahdollisuuksia itsellenne tuolla hetkellä. Kohdelkaa itseänne hyvin tietäen, että olette olento, joka kantaa jumalaksi kutsumanne kaikkea energiaa. Jokainen teistä voi alkaa käyttää noita kykyjä luodaksenne maailmaa ympärillenne. Kun saavutatte tuon korkeimman tason, jolle olette luoneet jotain, mikä täysin tukee teitä, silloin teistä on suurin hyöty universumille. Nuo ajat ovat nyt.
 
On aika jatkaa sitä
 
Niinpä kysymme teiltä, mitä elämässänne vaatii jatkaaksenne sitä ja ottaaksenne tuon seuraavan askeleen. Odotatteko vaaleja vai jotain ovea taianomaisesti avautumaan? Kerromme teille, rakkaat ystävät, teillä on tuo tilaisuus nyt … hyvin selvästi. Astukaa siihen. Vaatikaa se. Astukaa esiin. Jokainen teistä on tuonut Kotoa osan uuden Maan suunnitelmasta. Voitte kutsua sitä sisäiseksi totuudeksenne, mutta se sopii yhteen vain, silloin kun voitte sanoa sen tavalla, joka sopii yhteen toisten totuuksien kanssa ympärillänne. Miten teette sen? Hyvin yksinkertaisesti. Harjoitelkaa. Siinä kaikki. Jatkakaa yrittämistä ja astukaa eteenpäin rakkaudessa. Sitten alatte täyttää näitä kuiluja, joissa tätä turhautumista on.
 
Miten tämä turhautuminen tästä keskitasosta voidaan ratkaista? Luovuudella ja antamalla heille äänen. Antamalla heille voiman luoda taas. Tietysti puhuessamme "heistä", monet heistä ovat te. Kanavoikaa sitä ja tehkää se hyvin positiivisesti. Etsikää muutosta, ehdottomasti. On monia muutoksia, ja nopeita muutoksia täytyy tapahtua järjestelmissänne siirtymiseksi alueelta toiselle. Näemme niiden kohta alkavan, vaikkeivät ne ala vielä. Kaunis asia on, että kollektiivivärähtely pitää ääntä, jota ei voi ymmärtää väärin tällä maapallolla. Ihmiset alkavat astua esiin hyvin varovasti tietäen, että jokainen liike vaikuttaa toisiin ympärillä. Oma kiertäjähermonne alkaa kehittyä, jotta voitte tuntea myötätuntoa vielä enemmän kaikkien ihmisten keskuudessa. Tämä on osa valokehon palaamista, jota ihmiset nyt kokevat. Voitte sisältää enemmän omasta valostanne.
 
Rakkaat ystävät, pyydämme teidän jatkamaan. Astukaa eteenpäin. Astukaa esiin. Tässä se tulee. Käsitelkää se parhaan kykynne mukaan, älkääkä odottako täydellistä tilaisuutta, sillä se on tässä, nyt. Teillä tapahtuu hyvin paljon. Ette kuitenkaan ehkä ymmärrä, että olette kaiken sen ohjaksissa. Kollektiivivärähtely päättää nyt. Se merkitsee, että jos päätätte olla hiljaa, luovutte voimastanne. On aika puhua ja astua esiin, vaatia intonne ja viisautenne. Se ei aina ole täydellistä, mutta ellei sitä tarjota, ei ole mahdollista saavuttaa harmoniaa.
 
Kriittinen päivämäärä
 
Tuokaa se esiin. Rakkaat ystävät, näinä aikoina teitä opastetaan hyvin. Joskus avaatte suun aikoen puhua selkeästi sydämestänne jotain, mutta ette aivan tiedä, missä sanat ovat päässänne. Niinpä alatte kanavoida sydämestä uudella tavalla, mikä on hengelle tilaisuus puhua selkeästi kauttanne. Kun keksitte ja kehitätte tämän uuden yhdessä työskentelemisen tavan uudella maaplaneetalla, maltamme tuskin odottaa näkevämme, mitä teette seuraavaksi.
 
Kerromme teille erityisesti, että olemme antaneet teille silmällä pidettävän päivämäärän: marraskuun toisen viikon oli määrä olla kriittinen kallistumiskohta. Antaessamme tuon päivämäärän, se liittyi Yhdysvaltain keskuspankin tiettyyn siirtoon lokakuun lopussa. Nyt kerromme teille, että se on jo mennyt ohi ja olette jo siirtäneet tuota kriittistä päivämäärää. Ei vaikeuksien vuoksi, vaan siirtyen oikeaan suuntaan. Kyllä, teillä oli pieni pudotus energioissa sitä odotellessa, mikä osoitti heikkouksia maailmantaloudessa, ja Kiina oli suuri osa sitä. Työskennelkää yhdessä sen kanssa, rakkaat ystävät. Lähettäkää heille energiaa ja toivokaa parasta. Tietäkää, että olette kaikki yhteydessä. Lakatkaa osoittamasta sormella ja sanomasta itseänne erillisiksi ja ottakaa vastuu kaikesta. Se on uuden Maan tapa tietäen, että olette osa sitä kaikkea. Ottakaa omaksenne epäonnistumisenne ja onnistumisenne, koska niin kasvatte, ja nauttikaa pelin pelaamisesta. On aika jatkaa sitä.
 
Suuresti kunnioittaen pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Tukekaa toisianne aina tilaisuuden tullen. Pelatkaa uutta peliä hyvin yhteen.
 
Espavo, rakkaat ystävät.
 
Ryhmä
 
Sana "espavo" on varhaislemurialainen tervehdys: "Kiitos, että otat oman voimasi."
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >