HomeViestejäSteve RotherElokuu 2015 - Oman äänensä löytäminen - kotimuistojen ilmaiseminen

Elokuu 2015 - Oman äänensä löytäminen - kotimuistojen ilmaiseminen

OMAN ÄÄNENSÄ LÖYTÄMINEN – KOTIMUISTOJEN ILMAISEMINEN
 
Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
Elokuu 2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys, rakkaat ystävät.
 
On suuri ilo jakaa tämä hetki teidän kaikkien kanssa, sillä olette keskellä evoluutioliikettä. Liikutte rakkaudennopeudella ja mielenkiintoista siinä on, että alatte herätä juuri siinä, missä olette. Kerromme vähän kuvasta, jonka näemme paikastanne polulla tällä hetkellä, ja mikä tärkeintä, ankkuroitumisestanne uuteen aika- ja paikkaulottuvuuteen.
 
Tietoinen muutos
 
On ollut aikoja, rakkaat ystävät, jolloin evoluutio on vienyt tietoisuusvirtanne fyysisestä muodosta toiseen. Erittäin harvoin tämä on tapahtunut tietoisena, mikä tapahtuu maaplaneetalla. Tästä syystä universumin kollektiivivärähtely alkaa kerätä informaatiota ja tukea enemmän peliä maaplaneetalla, kun se kehittyy nyt joka hetki.
 
Vetäkää syvään henkeä, rakkaat ystävät, ja päästäkää se ulos löytääksenne keskuksenne hetkeksi. Sulkekaa silmänne, jos haluatte, ja antakaa itsenne laajentua. Olette pitäneet itseänne raameissa, joista uskoitte tarvitsevan pitää kiinni. Olette kuluttaneet paljon energiaanne pitäen itseänne rajoissa, joita uskoitte tarvittavan teeskennelläksenne olevanne ihminen. Kuitenkin henkenne huutaa vapautta, puhua äänellään ja tuoda viestinsä Kotoa. Toitte erityisesti tuon ainutlaatuisen äänenne, koska voisitte kantaa sitä. Meidän perspektiivistämme katsottuna alatte nyt laajentua moniulotteisuuteen ja olla tietoinen siitä. Kun teette sen, rakkaat ystävät, peli muuttuu erittäin nopeasti.
 
Laajentuminen moniulotteisuuteen
 
Olette jo astuneet viidenteen ulottuvuuteen. Rakkaat ystävät, näemme teidän katselevan ympärille keksiäksenne, miten kaikki nämä palaset toimivat. On kuitenkin uusi ja kriittinen palanen, jota ei ole vielä lisätty peliin. Ihmiskunnan värähtelyn nousemisen vuoksi olette astuneet nyt uuteen mahdollisuuteen, jota ei ollut vielä vähän aikaa sitten. Teillä on kyky venyä rajojenne yli energiamuodossa niin, että voitte hakea moniulotteisuutenne. Löydätte myös vähimmän vastustuksen polun – ette vain omassa olemassaolossanne, vaan koko elämässänne henkenä jokaisessa aika- ja paikkaulottuvuudessa samanaikaisesti.
 
Teillä on tapoja harmonisoida universumi ympärillänne ja yksi niistä on hyvin yksinkertainen prosessi, jota sanotaan "äänellään puhumiseksi". Kyllä, monet teistä ovat tulleet mukanaan värähtely, erityissointi joka tuo muistutuksen omaan fyysiseen kehoonne. Fyysinen kehonne, rakkaat ystävät, värähtelee ja jos se lakkaa värähtelemästä, olette poissa – silloin sitä ei todellisuudessa ole. Se värähtelee tietyllä asteikolla, jonka ihmiset voivat nähdä, jota he voivat koskettaa ja jonka kanssa he voivat työskennellä pelatakseen peliä, jossa teeskennellään olevansa ihminen. Olette pärjänneet oikein hyvin tässä – kulkeneet side silmillä, törmäilleet toisiinne ja osuneet seinään etsiessänne ovea.
 
Äänenne ilmaiseminen
 
Te kaikki etsitte tietä Kotiin. Kaipaatte muistaa tuon äänen ja saada sille vahvistuksen syvällä sisällänne. Nyt olette siinä paikassa, jossa voitte levittää energianne ja alkaa tuntea muut aika- ja paikkaulottuvuudet. Miksi tekisitte sen? Useimmat teistä epäröivät tehdä mitään sellaista, koska herkkyytenne on hyvin suuri. Kiertäjähermonne on niin jännittynyt joskus, että teidän on vaikea todella maadoittaa tämä valo ja energia ja tuoda se todellisuuteenne tuolla tavalla. Siihen liittyy itse asiassa pelkoa, mikä on kiehtovaa, koska kaikki energia tasapainottaa itsensä. Oletteko koskaan yhdistäneet kaksi vesimukia letkuun niin, että laitatte toisen täydemmäksi kuin toisen? Muutamassa hetkessä ne asettuvat. Tosiasia on, että kaikki energiamuodot tuntevat luontaisen vähimmän vastustuksen polun. Miten se tapahtuu? Energiamuodot ovat kaikki yhteydessä toisiinsa, myös omanne.
 
Tämän jaamme kanssanne tänään – teille tavan puhua ja löytää äänenne. Mikä on äänenne/sointinne? Onko se jokin nuotti, jota teidän täytyy soittaa? Onko se tietty värähtelytaajuus, jota on toistettava? No, joskus se on sävel. Toisilla kerroille voitte luoda sen puhumalla, soinnuttamalla, laulamalla tai luomalla värähtelyn, joka ei ole tarkoitettu korville, vaan sydämelle. Tuon äänen toitte Kotoa. Miten ilmaisette sitä ja kanavoitte äänenne?
 
Jokainen teistä toi ainutlaatuisen palasen, jota vain te voisitte kantaa parhaiten, ja nyt kokoatte näitä palasia ja yhdistytte taas. Se on meille hyvin taianomainen prosessi katsella. Hurraamme teille joka tilaisuudessa ja olette jo vaikuttaneet valtavasti – enemmän kuin voisitte koskaan nähdä. Maailma on muuttunut ja te olette vastuussa.
 
Harjoitelkaa intohimoanne
 
Miten löydätte tuon äänen? No, hyvin yksinkertaisesti, teillä on intohimo. Monet teistä ovat etsineet pitkään ja kovasti intohimoaan ja kuitenkin sanotte: "En vieläkään tiedä, mikä intohimoni on." No, se merkitsee, että ajattelette liikaa – intohimo ei ole päässänne, vaan sydämessänne. Se teidän täytyy pyrkiä löytämään – tuo tunne. Mitä ihmisen on tehtävä luodakseen uudestaan tuon tunteen ja ollakseen kosketuksessa siihen hetken varoitusajalla? Se vaatii harjoittelua, rakkaat ystävät … aivan kuten kaikki. Miten pääsette taivaaseen? Harjoitelkaa, harjoitelkaa, harjoitelkaa. Hyvin yksinkertaista. Elätte epätäydellisellä planeetalla ja kehitätte itseänne, kurkotatte Kotiin.
 
Palataanpa nyt tähän ääneen hetkeksi, koska sen toitte sisään. Jos tulitte tekemään vain jokin äänen maaplaneetalle, niin tehkää se kaikin mokomin. Jos sen tekemiseksi teidän täytyy seistä kadunkulmassa ja laulaa sydämenne kyllyydestä, tehkää se. Merkitseekö se, että se on intohimonne? Teidän täytyy odottaa, kunnes teette sen saadaksenne selville. Sitten kun löydätte sen, sanotte: "Ei, se ei ole intohimoni, mutta se on samanlaista. Se on laulaminen." Kenties luotte jotain, kenties teette jotain, kenties aloitatte bändin ja alatte levyttää. Kenties käytätte ääntänne melodisesti tuodaksenne viestin monien ulottuvuuksien läpi kerralla.
 
On kaikenlaisia tapoja, joilla voitte tehdä tämän, ja on myös niitä, jotka on sijoitettu ajoitettuun hetkeen, yhteyteen tai kriittisen massan kohtaan. Kun maailmassa ympärillänne kaikki nuo tapahtumat ja henki asettuvat linjaan, teillä on tilaisuus luoda kaikki ne asiat, joita toivotte. Rakkaat ystävät, silloin teillä on ns. taianomainen hetki. Voitte levittäytyä kaikkiin aika- ja paikkaulottuvuuksiin ja sitten ottaa koko voimanne tuoksi hetkeksi luodaksenne jotain edessä olevalle tielle. Tämä on tietoinen luoja, joka kulkee Kodin valo olkapäällään koko ajan ja käyttää sitä.
 
Ilmaiskaa muistoanne Kotoa
 
On aika muistaa tuo ääni, rakkaat ystävät. Yritämme viedä teidät takaisin noihin hetkiin, jotka olette tarkoituksella unohtaneet, jotta voisitte teeskennellä pelaavanne peliä ihmisenä. Olette henki syvällä sisällänne. Todellisuudessa me tunnemme teidät hyvin ja te tunnette meidät. Olemme kaikki osa toisiamme tavoilla, jotka muistatte vain jättäessänne tuon fyysisen kehon ja palatessanne siihen energiakollektiiviin, joka on me kaikki.
 
Luotte taikaa. Teillä on syvälle kylvettynä muisto Kotoa – se sisältyy ääneenne/sointiinne. Mikä on äänenne ja mitä teiltä vaatii tuoda se esiin ja jakaa se? On suurta epäröintiä, rakkaat ystävät. Koska olette hyvin herkkä, joskus pelkäätte, että jos puhutte äänellänne, se estää toisia. Olette huolissanne, että he eivät kykene löytämään omaa ääntään, jos te puhutte omallanne, mutta sitä tulitte tekemään. Tosiasiassa sitten kun alatte yhdistyä siihen osaanne, joka edustaa intohimoa, se leviää kuin kulovalkea.
 
Teidän pitäisi nähdä se meidän perspektiivistämme, rakkaat ystävät. Näemme, että joskus ohitatte kadulla ihmisen ettekä ehkä katso edes häntä silmiin tai vaihda mitään kohteliaisuuksia. Kuitenkin ohittaessanne hänet kadulla, piristätte häntä tunteilla Kotoa, tuolla äänellä. Onko se melua vai soundi? Se voi olla. Tarvitseeko sen olla? Se on perimmiltään sydämen muistutus. Löytäkää äänenne harjoittelemalla sitä, leikkimällä sen kanssa ja venyttämällä sitä. Kuten kaikki maaplaneetalla, se on kuin lihas. Mitä enemmän harjoittelette ja treenaatte sitä, sitä vahvemmaksi se tulee ja sitä enemmän kontrolloitte omia luomuksianne. Maan päällä on taianomiasta aikaa, rakkaat ystävät, ja kaikkien on aika löytää äänensä.
 
Toimme hyvin erityislaatuisen palasen. Tervetuloa. Olemme hyvin onnellisia, että selvisitte näin pitkälle. Nyt alatte herätä tietoisuusunesta. Löytäkää itsenne kulkemasta maaplaneetalla ja pelaamasta tätä kaunista peliä, jossa teeskennellään olevansa ihminen, mutta me näemme teidät. Tiedämme, keitä olette, ja toivotamme tiedät tervetulleeksi, kunnioittaen suuresti elämän ydinolemusta ja kera muistutuksen Kotoa, jota te kaikki kannatte syvällä sisällänne. Muistakaa tuo ääni, rakkaat ystävät. Mitä se vaatiikin, puhukaa sillä usein. Laittakaa energiaa sen taakse ja jakakaa se. Liikuttakaa sitä ja teette hengen työtä. Sitä te kaikki tulitte tekemään.
 
Opettakaa sydämenne ajattelemaan ja päänne tuntemaan
 
Useimmat teistä älyllistävät tämän ja ajattelevat sitä liikaa. Nämä ovat sydämen aikoja, jolloin opetatte sydämen ajattelemaan ja mielen tuntemaan. Nämä ovat aikoja, jolloin heräätte unesta ja löydätte itsenne tästä kauniista fyysisestä kehosta. Nauttikaa tästä matkasta, rakkaat ystävät. Olette järjestäneet sen tarkoituksella, jotta voisitte kokea maaplaneetan juuri sillä tavalla, jolla olette kokeneet, ja muistaa äänenne. Hyvin tehty, rakkaat ystävät.
 
Suuresti kunnioitten tervehdimme teitä tällä tavalla. Kutittakaa nauruhermoanne muistuttamaan, että kyse on vain pelistä. Ja ennen kaikkea, rakkaat ystävät, pelatkaa hyvin yhteen. Kohdelkaa tosianne parhaan kykynne mukaan. Auttakaa toisianne muistamaan äänensä ja omastanne tulee vielä voimakkaampi.
 
Espavo, rakkaat ystävät.
 
Steve Rother
 
Sana "espavo" on varhaislemurialainen tervehdys: "Kiitos, että otat oman voimasi."
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >