HomeViestejäSteve RotherHuhtikuu 2023 - Portaalityö

Huhtikuu 2023 - Portaalityö

PORTAALITYÖ

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)
Huhtikuu 2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

HUOM. Seuraavat kanavoinnit annettiin suorassa Global Light -lähetyksessä (25.3.2023) , ja ne voi kuunnella alkuperäisenä nauhoituksena. Kun se saatetaan puhutusta kirjoitettuun muotoon, tehdään editointia. Tässä prosessissa Ryhmä tekee usein lisäyksiä tai selkeyttää jotain aihetta, ja yhdistämme usein kanavointeja tuomaan tärkeintä informaatiota esitysajankohdasta. Toivottavasti nautit siitä.

Steve Rother

***

Tervehdys, rakkaat ystävät.

Olen Sydämen tiedemies. Liityn seuraanne hyvin ylpeänä tänään, sillä olette saavuttaneet virstanpylvään historiassanne. Ette ehkä näe sitä muutamaan vuoteen, koska niin ihmiset tyypillisesti toimivat. Useimmat teistä ovat matkustaneet tulevaisuudesta 300 vuotta taaksepäin ollakseen täällä tällä hetkellä. Oli niin erityinen tapahtumasarja, että päätitte kaikki, että teidän täytyi olla täällä sitä varten, ja tämä on yksi noista maagisista hetkistä. Teillä on nyt monia tilaisuuksia pitää tätä uutta valoa, heijastaa sitä ja maadoittaa se.

Uusi "spin"

Tämä on aika, jolloin voitte muuttaa maailmaanne, mutta ette ole ainoita, jotka kokevat tämän portaalin. Maakin kokee sen, ja sillä alkaa tapahtua myös monia asioita. Pitäkää tämä mielessä, rakkaat ystävät. Siitä ei ole kauan, kun kerroimme teille, että maaplaneetalla oli tulossa kriittinen kohta, kun se saavutti 8 miljardin ihmisen rajan. Planeetan täytyi päättää, mitä tehdään. Pystyisikö se edelleen toimittamaan 8 miljardille ihmiselle kaiken, mitä he tarvitsevat, ja antamaan heille turvallisen paikan? Pystyisikö se kantamaan tuon taakan? No, Maan täytyi tehdä useita valintoja.

Portaalin avautuminen luo myös sille uuden mahdollisuuden. Siis ette ole ainoita, jotka kokevat tämän nyt. Aloimme puhua 2007 asioista, joita tapahtuu maan päällä, ja se jatkuu tänäkin päivänä. Puhuimme Maan tasapainottomuudesta ja selitimme, että yksi tapa jolla luonnollinen tasapaino voitaisiin palauttaa planeetalle, oli veden uudelleenjakautuminen.

Veden uudelleenjakautuminen

Se on hyvin yksinkertaista, rakkaat ystävät. Jos teillä on vaappumista täällä ja sitten tuotte lisää vettä, voitte tasapainottaa sen. Olette nähneet tämän tuloksia monta kertaa, veden siirtyessä paikasta toiseen joko massiivisten tulvien tai kuivuuksien myötä. Tietysti on kolme tekijää, jotka teidän täytyy käsitellä veteen ja ihmiskokemukseen liittyen: liian paljon vettä, liian vähän vettä tai liian likaista vettä. Kyllä, raikas vesi on valtava huolenaihe jatkossa. Olemme puhuneet vesisodista, ja niitä on jo alkamassa joillain alueilla.

Maan ydin, planeettanne sydän, koostuu suurelta osin nikkelistä. Se on hyvin tiivistä ja kiinteää materiaalia, mikä on mielenkiintoista, koska kyse on myös auringonpinnan lämpötilasta. Tietysti tuo kiinteä pallo kelluu magma-altaassa. Ensimmäinen vaappuminen maaplaneetalla aiheutui juuri tästä sisäisestä ytimestä, joka muutti kääntymistään suhteessa ulkokerrokseen. Siis teillä on maaplaneetan vaippa tai kuori, joka kääntyy 24 tuntia vuorokaudessa, tehden täyden ympyrän. Sitten teillä on ydin, joka liikkuu nopeammin kuin ulkopuoli. Ja se aiheutti epätasapanon tai energeettistä vaappumista eri alueilla.

Vaikka tuo vaappuminen ei ollut vakavaa, se aiheutti tietysti reaktion. Tästä syystä teillä on kaikki tämä veden uudelleenjakautuminen, joka tasapainottaa asioita, ja se jatkuu jonkin aikaa. Vuonna 2009 tuo sisäinen pallo näytti lakkaavan liikkumasta. Kyllä, on paljon väittelyä ja turhautumista tiedehenkilöiden keskuudessa, jotka yrittävät määrittää tarkkaan, mitä on tapahtunut ja ovatko mittaukset oikeita. Lopultahan juuri tätä tiedeyhteisö tekee parhaiten – se kyseenalaistaa asioita. Siis on ollut monia keskusteluja, tapahtuiko tämä oikeasti vai ei.

Kerromme teille, rakkaat ystävät, että Maa jatkoi liikkumistaan ja pallo keskellä liikkui hyvin, hyvin hitaasti. Ja tuo liike aiheutti magnetismia, vaikkei samantyyppistä magnetismia, jota näette planeettanne pinnalla. Se mitä pidätte magneettisena pohjoisena, on periaatteessa massiivinen magneettikiviesiintymä melko lähellä pintaa. Nuo esiintymät voivat liikkua, ja ne ovat osa toista magmakenttää, joka myös siirtelee tuota kenttää vähän. Teillä on tässä hyvin perusmagneettienergiaa. Pitäkää tuo ajatus nyt mielessä ihmisiin liittyen. Puhumme siitä, että aivot ovat sähköiset ja sydän magneettinen. No, tämä on maaplaneetan sydän ja se lähettää ehdottomasti energiaa. Vaikka ette pysty aina mittaamaan noita alueita mittauslaitteillanne, se luo kuitenkin energiakentän planeetallenne.

Tämä energia siirtyi viimeksi 2007. Sitten 2009 Maa alkoi kokea veden massiivista uudelleenjakautumista. Vaikka ihmisetkin tunsivat tuon saman energian, sillä oli paljon suurempi vaikutus planeettaan. Se mitä nyt tapahtuu, on vähän erilaista. Portaali on avautunut, ja tuo sisäinen ydin alkaa liikkua hyvin hienoisesti vastakkaiseen suuntaan. Tämä luo uuden magneettikentän, maaplaneetan uuden sydänenergian. Meidän on hyvin jännittävää katsoa sitä. Kuitenkin tiedämme, että se on hyvin hämmentävää ihmisille.

Maaportaali

Miten voitte käyttää tätä portaalia? Miten voitte pitää sen auki? No, ette ole yksin tässä. Myös Maa käy sitä läpi. Mutta ei ole vain planeetta, vaan myös sen asukkaat, kaikki eläimet ja kasvit. Kaikella on käyttöä tälle portaalille maaplaneetalla. Olette luonteeltanne moniulotteisia, rakkaat ystävät, ja tämä portaali avaa moniulotteisuuden seinämät kaikkien omien olemassaolojenne välillä. Ja tämä sallii teidän parantaa itseänne, minkä vuoksi olemme tarjonneet erityiskursseja portaalin ollessa auki. Nämä oppitunnit ovat ihmisoppitunteja hengelle, alkaen kehopuvusta.

Portaalin ollessa auki, teillä on nyt tilaisuus saada asioita muiden ulottuvuuksien todellisuuksistanne, jotka on normaalisti suljettu. Teillä on täysin sokea piste, kun kyse on muista todellisuuksista ja niiden tavasta toimia. Nyt portaalin ollessa auki, teillä on tilaisuuksia saada takaisin näitä osia ja saattaa itsenne seuraavalle tasolle. Se ei paranna ainoastaan teidän elämäänne, vaan kohottaa myös koko ihmiskuntaa vähän kerrassaan.

Joillakin järjestelmillä on planeetallanne vaikeuksia tämän värähtelyn kohoamisen myötä. Järjestelmien jotka rakennettiin alemman värähtelyn periaatteille tai alemman värähtelyn ihmisille, täytyy sopeutua, tai ne menevät konkurssiin. Siis kun asiat muuttuvat, näillä järjestelmillä on vaikeuksia. Näette sitä tapahtuvan nyt pankkisektorilla. Näette eri alueilla paljastuvan haavoittuvuuksia, joista ette edes tienneet. Onko tämä täydellinen rahoitusalan romahdus? Emme usko. Luulemme, että olette saaneet sen kiinni tarpeeksi varhain kyetäksenne pysäyttämään sen ennen leviämistä.

Kaikki tämä liittyy ihmisominaisuuksiin ja -energioihin. Se liittyy siihen, mitä ihmiset ajattelevat, ja mikä tärkeämpää, siihen mitä he pelkäävät. Työskentelemme myös kehopukujenne kanssa kannusten teitä saavuttamaan tämän seuraavan tason ja aloittamaan jonkin elämänalueenne parantamisen, mihin pystytte.

Mitä voitte tehdä?

Kun pidätte tuota energiaa ja yritätte parantaa elämäänne, ette muuta ainoastaan omaa elämäänne, vaan kylvätte myös tärkeitä siemeniä. Kyllä, hyvin paljon tapahtuu tällä hetkellä. Ja on muita järjestelmiä, joilla voi olla vaikeuksia, koska ne rakennettiin alemmissa värähtelyissä, kuten suhteet. Jotkut suhteet näyttävät loppuvan luonnostaan, kun taas toiset joissa on oltu erillään, voivat näyttää jatkuvan taas. Kun nostatte ihmiskunnan kollektiivivärähtelyä, teette myös Maalle helpommaksi maadoittaa uusi energiansa. Sitten se voi löytää, mitä se tarvitsee, saadakseen kaikki nämä asiat yhdistymään ja antaakseen ihmisille turvallisen tilan työskennellä yhdessä.

On uskomatonta aikaa olla maaplaneetalla, rakkaat ystävät. Tämän upean yhteyden myötä, kaikki voivat löytää enemmän täydellisyyttä itsestään. Kuitenkin kerromme teille myös, että tämän vuoksi ilmenee luultavasti vähän pelkoa. Nopea värähtelymuutos aiheuttaa usein pelkoa, mutta se voidaan voittaa rakkaudella. Jos joku alkaa pelätä, tietoisina luojina voitte luoda enemmän sitä, minkä pidätte (tasapainossa?) pään ja sydämen välillä, kun portaali on auki. Ja niin kysymme teiltä, miten paljon rakkautta voitte pitää. Miten paljon rakkautta voitte kokea jokapäiväisen elämänne joka osassa? Se pitää portaalin auki. Pelon neutraloiminen rakkaudella muuttaa kaiken, ja voitte aloittaa uuden pelin.

Kiitos oman voimanne ottamisesta

On erittäin helppoa antaa voimanne pois maaplaneetalla, koska se on yksi mukavimmista asioista, jonka ihminen voi tehdä. Sanotte: "Voi, minun ei tarvitse olla huolissani tästä, koska joku muu huolehtii siitä." No, todellisuudessa olette ainoita, jotka voivat tehdä niin. Sana "espavo" myöntää sen merkityksellään: kiitos oman voimasi ottamisesta ja pitämisestä. Silloin tapahtuu taikuutta – ei vain teille, vaan koko maaplaneetalle.

Se aika on täällä, rakkaat ystävät. Olette tehneet erinomaista työtä siihen valmistautumisessa, mitä on tulossa. Olette kaikki tienneet sen jollain tasolla – muistatte sen Kotoa. Monilla teistä on sopimuksia joidenkin näiden asioiden tuomisesta, ja se on käynnissä nyt. Teitte sen. Tervetuloa Kotiin.

Tämän myötä, pyydämme teitä yhdistymään muiden ulottuvuuksien itseihinne. Teillä on jo pohja kolmikossa/triadissa, jonka pyysimme teitä muodostamaan. Itse asiassa sillä ei ole vaikutusta, onko kolme vai neljä ihmistä. Muodostakaa kolmikko ihmisistä, joihin luotatte ja jotka auttavat teitä huomaamaan kehityksenne. Kehopuku mittaa aina kasvuaan yhteiskuntanormeja vasten. Muutos on käsillä, rakkaat ystävät, eivätkä ihmiset tee aina muutosta hyvin. Mutta tämä on erilaista, koska olette aina olleet täydellisiä olentoja.

Kyllä, olette täydellinen henki. Mutta koska ihmiskunta ei voi tukea täydellisyyttä maaplaneetalla, kätkitte sen 11 ulottuvuuteen. Nyt voitte alkaa saada takaisin osan tuosta täydellisyydestä. Se merkitsee kuitenkin, että teidän täytyy muuttaa joitain uskomusjärjestelmiänne ja olla avoin uusille ideoille. Teidän täytyy olla valmis ottamaan nuo askeleet ja kokeilemaan uusia asioita. Se aika on täällä, ja enemmän on mahdollista kuin koskaan ennen. Ja olemme hyvin innostuneita siitä, rakkaat ystävät, että yhteytenne on täällä. Olette luoneet sen tarkoituksella, hyvin tehty.

Espavo. Olen Sydämen tiedemies.

___________

Tervehdys, rakkaat ystävät.

Olen Merlia, Merlinin feminiiniaspekti. Taikuus jota teissä kaikissa on, menee paljon yli ymmärryksenne. Nyt kun tämä portaali on avautunut, teillä on tilaisuuksia yhdistyä taikuuteenne. Emme malta odottaa, että näkisimme, mitä teette sillä. Monet teistä ovat odottaneet tätä hyvin pitkään, ja tässä se on. Jotkut teistä olivat asettuneet täydelliseen paikkaan sen tapahtumista varten. Nyt kysymys on, mitä teette sillä. No, kuten Isäntä on maininnut, monet teistä pitävät täällä tilaa. Pelkästään tuon energian pitäminen luo vankan maaperän, jolta siemenet voivat kasvaa ja saada kaikki tarvitsemansa ravinteet.

Nuo 11 sinua

Olette nyt avaamassa portaalin muihin ulottuvuuksiinne. On 11 sinua, tai 12, mukaan luettuna se korkeampi itse, joka yhdistää teidät kaikki. Olette sama henki eri tasoilla ja olosuhteissa. Olette järjestäneet monia näistä tarkoituksella, jotta henkenne voisi saada erilaisia kokemuksia. Olette kätkeneet osia täydellisyydestänne kuhunkin ulottuvuuteen.

On tärkeää olla epätäydellinen, rakkaat ystävät. Sekin mitä pidätte kauniina, on täydellistä epätäydellisyyttä. Teidän ei ole tarvinnut käsitellä muita ulottuvuuksianne, ja nyt ne alkavat avautua. Se on ihmisille kiehtova tilaisuus astua eteenpäin. Kuitenkaan useimmat eivät siirry siihen, ennen kuin heidät on aktivoitu. Miten yksilö aktivoissan? No, voitte käydä kursseja tai tulla yhteen muiden valotyöntekijöiden kanssa aktivoituaksenne. Tai voitte tehdä tämän myös itse meditoidessa puhumalla omalle korkeammalle itsellenne. Antakaa itsellenne lupa yhdistyä ja integroitua muihin itseihinne, sallien itsenne tulla täydellisemmäksi. Sitten käyttäytykää, kuin se olisi jo tapahtunut.

Luojaolennon kehopuku

Kehopuvullanne on tiettyjä alueita, joilla se toimii ja joilla se tuntuu mukavalta. Avaatte nyt hyvin monia mahdollisuuksia, mutta useimmat ihmiset tuntevat, että se on liikaa. "En pysty käsittelemään tätä. En tiedä, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi." Mutta teidän täytyy ottaa vain tuo askel, rakkaat ystävät. Teidän ei tarvitse olla huolissanne, mihin päädytte pitkällä tähtäyksellä. Aktivoitukaa, uskaltakaa antaa itsellenne lupa liikkua eteenpäin.

Mittaatte itseänne aina jollain tavalla yhteiskuntaa vasten. Se on osa sitä, mitä kehopuku tekee. Se löytää luonnostaan oman paikkansa, ja sitten saa vahvistusta siitä, mitä kaikki muut tekevät. No, antakaa itsellenne lupa tehdä jotain erilaista. Uskaltakaa olla erilainen tässä tilanteessa ja olla sopimatta johonkin yhteiskuntanormiin. Antakaa itsellenne lupa kuulla uusia asioita ja astua eteenpäin. Saatte uusia kanavia, jotka ovat juuri avautuneet, mutta ette vielä aivan kuule niitä, koska ette ole vielä virittyneet niihin. Antakaa itsellenne lupa tehdä virheitä, sillä se on yksi upeimmista asioista, joita ihmiset voivat tehdä.

Jokainen teistä on fantastinen luoja-olento. Tehkää siitä jotain erityistä uskaltamalla kurkottaa pitkälle normin yli. Uskaltakaa laitaa energianne "tuonne ulos" ja olkaa tuo parantaja tai opettaja. Tai astukaa pelkästään pitämään tuota energiaa, jos ilonne on siinä. Rakkaat ystävät, totuus on, että riippumatta siitä, mitä teette nyt, jätätte valovanan jälkeenne. Ja sitten muut voivat seurata tuota vanaa, mikä on valtava asia. Kun kuljette elämän läpi, maadoitatte valoanne eri tavoin, ja se jättää vanan toisten löydettäväksi. Jos viette sen askelta pidemmälle ja teistä tulee opettaja, uskallatte laittaa informaationne toisten löydettäväksi perinteisemmällä tavalla.

Esiintuleva valo

Kyllä, astutte nyt esiin. Tunnette tuon portaalin painon, joka on juuri avautunut takananne, antaen teille luottamusta ja energiaa astua eteenpäin. Siis uskaltakaa kokeilla uusia asioita. Vaikka ette ole ehkä koskaan aiemmin pitäneet itseänne parantajana, teillä voi olla vastauksia jollekin, joka on fyysisesti sairas tai jolla on tunnepuolen vaikeuksia. Vaaditaan vain kykyä nähdä suuri kuva, kanavoida sitä ja sitten sanoa se. Maadoittakaa tuo valo, rakkaat ystävät. Pitäkää mielessä kuva eri tasoista yhdistyä moniulotteisuuteen. Ne jotka ovat suoraan vastapäätä teitä, ovat usein jokseenkin vastakohtanne. Niin asiat normaalisti toimivat. Esimerkiksi, kenties olette insinööri ja kenties olette todella hyvä teknisissä asioissa täällä. Mutta henkilö joka on suoraan vastapäätä tuossa 11:n piirissä, ei ehkä kykene edes tajuamaan, miten kännykkää käytetään. Teette sen, jotta saatte laajan kokemuskirjon henkenä maan päällä. 

Kyllä, järjestitte sen sillä tavalla. Mutta merkitseekö se, että tämän portaalin myötä toinen "sinä" astuu maailmaanne? Ei. Se merkitsee, että yhtäkkiä hänellä on oivalluksia ja tilaisuuksia tehdä asioita. Eikä hän enää pelkää sitä, koska yhtäkkiä asiat jotka ennen olivat hyvin epämiellyttäviä hänelle, alkavat nyt toimia. Joskus se voi olla äärimmäistä. Kenties kokemuksenne yhdellä puolella olette valkoisen ylivallan kannattaja, mutta toisella puolella saatatte olla musta. Useimmiten sitä ei kuitenkaan viedä noihin ääripäihin. Sen sijaan on vain sympatiaa suuntaan tai toiseen. Nyt kun tämä portaali on auki, kykyjä on loputtomasti. Ja ensimmäinen asia on antaa itsellenne lupa astua siihen.

Feminiinienergia

Tämä portaali on avannut myös mahdollisuudet feminiinienergialle maadoittua uudella tavalla ja muodostaa perusta, jolle rakentaa. Tätä ei ole tapahtunut aiemmin, ainakaan sillä tasolla kuin nyt. Rakkaat ystävät, se ei ole kilpailua. Maaplaneetan miespuolisten ihmisten täytyy myös kantaa feminiinienergiaa. Heidän täytyy vain kantaa sitä enemmän. Monet teistä ovat äärimmäisen empaattisia, ja voitte käyttää sitä työssänne. Mutta toisilla kerroilla se menee tavallaan teidän tiellenne. Kun portaali on auki, olette empaattisia myös muille ulottuvuuksillenne.

Uskomusjärjestelmät

Tämän empaattisen energian myötä tunnette ja kuulette enemmän asioita. Saatte uusia ideoita, vaikka joskus ne voivat olla vastakkaisia sille, mitä uskotte. Merkitseekö se, että muutatte uskomusjärjestelmiänne? Ei. Se merkitsee vain, että omaksutte sen. Kukaan ei yritä muuttaa teitä, parantelette vain itseänne. Ja joskus se merkitsee irtipäästämistä uskomusjärjestelmistänne, jotka ovat pitäneet teidät tietyssä paikassa.

Kyllä, uskomusjärjestelmät ovat meille hevonpaskaa (suom. huom. leikittelyä sanoilla). Järjestelmä uskomusten ympärillä johtaa ihmiset tavallisesti hyvin hankaliin suuntiin, muttei se merkitse, ettei teillä voi olla uskomuksia. Teillä on useita voimakkaita uskomuksia planeetalla ollessanne. Kun teillä on uskomusjärjestelmä, se merkitsee, että jos uskotte tämän, niin uskotte myös tuon. Ottakaa vain yksi uskomus, koska sen vain tarvitsette.

Puhdistakaa kenttänne, rakkaat ystävät. Löytäkää kolmikkonne. Antakaa itsellenne lupa astua tähän portaaliin. Sitten alkakaa maadoittaa tuota valoa ja energiaa. Kun saatte uusia ideoita, kirjoittakaa ne muistiin tai tehkää video, jotta voitte jakaa sen ihmisten kanssa. Valoa tulee sisään nopeasti, joten olkaa valmiina maadoittamaan se. Tarkoituksenne on tuoda tämä sisään ja maadoittaa sen jollain tavalla. Sitten voitte rakentaa sille, käyttää sitä, ja voitte jättää tuon kauniin valovanan jälkeenne.

Olette työskennelleet pitkän aikaa ollaksenne tällä juuri tällä hetkellä. Meidän on hyvin maagista katsella sitä, rakkaa ystävät – valo Kotoa on silmissänne. Tuokaa se esiin muissa. Katsokaa, mitä tapahtuu, kun saatte jonkun hymyilemään – aivan yhtäkkiä voitte tuntea Kodin. Kun alatte integroida muita osianne, tulette vähän lähemmäs täydellisyyttä, kuin olette olleet. Nyt alatte kehittää koko sitä peliä, jossa teeskennellään olevansa ihminen. Maa kehittyy myös, joten näette muutoksia planeetassa. Useimmat haasteet oli tarkoitettu huonontamaan Maata. Mutta nyt tuon ydinenergian kääntymisen myötä, se pystyy siirtymään eri suuntaan.

Korkeampi rakkaus

Maaplaneetalla on uusi rakkaus- ja magnetismiperusta, joten yhdistykää siihen. Löytäkää toivoa ja tarttukaa siihen. Tehkää jotain hyvin erityislaatuista joka hetkestä, jonka olette täällä. Älkää olko huolissanne, teettekö sen oikein, tai vaikka ette tuntisi tekevänne sitä lainkaan. Olette täällä, rakkaat ystävät, ja teette sitä. Olette kuulleet viestit ja integroineet ne jo jossain määrin. Siis sallikaa sen vain tulla esiin. Kun tartutte yhteen noista uusista ideoista, kutsukaa sitä omaksenne. Ja jos se resonoi henkenne kanssa, maadoittakaa se ja jakakaa se muiden ihmisten kanssa. Jättäkää tietoisesti tuo valovana, ja näette taikuutta alkavan tapahtua hyvin monin eri tavoin. Aika on oikea, rakkaat ystävät. Se on alkanut.

Portaali on auki, mutta pysyykö se auki? No, se riippuu teistä. Miten paljon rakkautta pystytte kantamaan? Miten paljon voitte pitää tuossa kauniissa olemuksessanne? Suuresti kunnioittaen, rakkaat ystävät, pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Hoivatkaa toisianne joka tilaisuuden tullen ja pelatkaa hyvin yhteen, kun luotte tätä kaunista uutta peliä. Se on täällä, ja te olette täällä. Hyvin tehty.

Olen Merlia, Merlinin feminiinienergia. Tervetuloa Kotiin, rakkaat ystävät. Rakastan teitä kovasti. Jos saatte tilaisuuden, tulkaa katsomaan minua joskus.

Espavo.

Ryhmä

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >