HomeViestejäToni Ann Winninger - Kysymyksiä mestareille18.12. - 25.12.2018 - Kysymyksiä henkimaailman mestareille

18.12. - 25.12.2018 - Kysymyksiä henkimaailman mestareille

KYSYMYKSIÄ HENKIMAAILMAN MESTAREILLE
 
Henkimaailman mestareita kanavoinut Toni Ann Winninger (mastersofthespiritworld.com)
18.12.–25.12.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kysymys:
Mestarit, voitteko kertoa meille, miksi Buddha päätteli: "Ei ole sielua. Siksi ei ole sielunvaellusta." Ja Ramana Maharshi: "Reinkarnaatio on olemassa vain niin kauan, kun on tietämättömyyttä. Todellisuudessa ei ole lainkaan reinkarnaatiota, ei nyt tai ennen. Eikä ole tämän jälkeenkään. Tämä on totuus." –Mario, Kanada
 
Vastaus:
Verrattaessa yli 2600 vuoden takaisia filosofioita, osa ongelmaa on semantiikka. Silloin kun Buddha eli, ei ollut kirjoitettua yleiskieltä, joten on pitkiä aikajaksoja, jolloin käytettiin suullisia perinteitä, oli käännöksiä eri muinaiskielistä ja eroavia palautteita buddhalaisuuden ryhmäkunnilta. Ainoat tallennukset tänä päivänä ovat nykypäivän tulkinnoista, ja huomataan, että lahkojen periaatteet ovat ristiriidassa keskenään.
 
Buddhalaisuuden eri tyyppejä tutkittaessa löytää uskomusjärjestelmiä, jotka perustuvat moniin erilaisiin käsityksiin. Jos tutkii niiden tietoisuustulkintaa, niihin kaikkiin sisältyy tunne sisäisestä ydinolemuksesta – tapa jolla jotkut nykypäivän uskonnot kuvaavat sielua. Aivan kuten kaiken alkuunpanijasta on monia termejä – jumala, luoja, lähde, jumalainen energia – on monia nimiä sille, mitä se loi. Länsimaisista filosofioista useimmat ovat käyttäneet termiä sielu.
 
Ramana Maharshi puhui hengestä, joka nousee kehon kuoleman yläpuolelle, sekä ikuisesta olemassaolosta. Suurin vaikeus opetuksissa joista puhut, on, että ne käännettiin hänen äidinkielestään tamilista ja sanskritista, vaikka hän oli oppinut englantia nuoruudessaan. Käännökset heijastavat usein kääntäjän mielipiteitä eivätkä alkuperäisen puhujan tarkoitusta.
 
Jotkut Maharshin opetuksista totesivat, että tavoite oli valaistuminen ja herääminen, eikä ollut koskaan todella elänyt, ennen kuin saavutti tuon tason. Silloin ei tarvinnut tehdä mitään muuta, joten ei ollut mitään syytä yrittää uudestaan. Tämä on hyvin sama asia kuin poistuminen "uudestisyntymän pyörästä", mikä on monien itämaisten uskontojen perusta.
 
Se mitä on luettavissa tänään, on jonkun muistikuva siitä, minkä hän uskoi olleen tarkoitus joissain Buddhan ja Maharshin muistetuissa sanoissa. Sinun täytyy kysyä itseltäsi, miksi sillä on merkitystä sinulle. Haluatko hyväksyä toisen uskomukset? Jonkin jonka uskot toimineen hänellä? Vai etsitkö jotain, mikä resonoi sisälläsi ja sallii sinun luoda todellisuuden uskomusten avulla, jotka saavat valmiiksi ihmismatkasi? Jos jotkut näistä ajatuksista sopivat uskomuksiisi, hyväksy ne, kunnes ne eivät enää sovi.
 
Kysymys:
Mestarit, kuka tai mikä saa tehdä lopullisen päätöksen ihmiselämän päättymisestä? Monet tieteelliset apinatutkimukset ovat päätyneet siihen, että äärimmäinen kalorien rajoittaminen antaa kädellisille ja ihmisille pidemmän ja terveemmän elämän. Onko tämä totta? Onko ihmiselämämme terveys ja pituus riippuvainen elämäntyylistä vai geeneistä vai ihmistahdosta? Vai saneleeko sen sielu, korkeampi itse, jumalainen itse, lähde? Olen tuntenut inhottavia yksilöitä, jotka elävät terveen ja pitkän elämän, kun taas monet ystävälliset ja rakastavat yksilöt kohtaavat sairautta ja ennenaikaisen kuoleman, puhumattakaan itsemurhista ja onnettomuuksista. Kuka tai mikä on perimmiltään vastuussa henkilökohtaisen terveytemme ja pitkäikäisyytemme määräämisestä? –Christina, USA
 
Vastaus:
Kaiken mitä tapahtuu sielulle, joka on valinnut ihmiskokemuksen, määrittää tuo sielu itse – toisella henkilöllä tai asialla ei ole vaikutusta lopulliseen päätökseen. Saattaa näyttää siltä, että muut asiat vaikuttavat paluuajankohtaan, mutta kun tutkii olosuhteita, huomaa, että tapahtumat jotka johtivat siirtymään, olivat tulosta sielun tekemistä päätöksistä.
 
Jokainen ihminen reagoi eri tavalla ravintoon. On tosiasia, että vauraus on vähentänyt joidenkin ihmisten pitkäikäisyyttä hemmottelun vuoksi. Tuollaista vähentymistä voi pahentaa aktiivisuuden puutteella. Ei pelkästään ruokaa, vaan koko elämäntyyliä täytyy tarkastella ennen syiden määrittämistä.
 
Kuten mainitsit, perheen geeneillä voi olla jokin vaikutus, mutta tärkein on sielun valitsemat elämänoppitunnit. Valitsiko se pitkän tai lyhyen vierailun? Mitä lääketieteellisiä tai ympäristöön liittyviä huolia se halusi kokea? Laittoiko se itsensä vaarallisiin tilanteisiin toistuvasti?
 
Kysyt sielun, korkeamman itsen ja jumalaisen itsen vaikutuksesta – ne ovat kaikki saman entiteetin aspekteja. Lähteellä ei kuitenkaan ole sanottavaa siihen, mitä tapahtuu. Koet sen, minkä valitset. Riippumatta mistään muusta valitusta oppitunnista – kuten pahuus, sairaus tai onnettomuudet – se kaikki on sielun tahto.
 
Sieluilla on valinnanvapaus, mikä merkitsee, että kun ne oppivat jonkin oppitunnin, ne voivat sitten päättää mennä vastakkaiseen suuntaan kokemaan päinvastaista. Saatat aloittaa kamalana ihmisenä toisille, oppia rakastamaan ja sitten tulla filantroopiksi.
 
Sinä (kuten jokainen sielu) luo oman todellisuutensa muodostamalla illuusion, joka sisältää kaikki skenaariot vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka tulit Maahan oppimaan. Pidä hauskaa oppiessasi ja tiedä, että olet ajajan penkillä.
 
Kysymys:
Mestarit, voitteko selittää, miltä "ei-tekijyys" näyttää? Onko se uskomista, että se mitä tapahtuu, tapahtuu itsestään? Minulla ei ole mitään kontrollia elämästäni? Mikä on vapaan tahdon rooli ei-tekijyydessä? –Rimi, Intia
 
Vastaus:
Termi "ei-tekijyys" on uskonnollinen prinsiippi vedantassa, joka on yksi hindufilosofian kuudesta puhdasoppisesta koulukunnasta. Nämä prinsiipit tulivat ideoista, spekuloinneista ja filosofioista, jotka tulivat esiin upanishadeissa. Ne syntyivät, kun Intian mystikot alkoivat kyseenalaistaa uskonnollisen veda-järjestyksen noin 2500–2900 vuotta sitten. Upanishadeja pidetään osana hindujen pyhiä kirjoituksia, joissa puhutaan filosofiasta, meditoinnista ja Jumalan luonteesta.
 
On monia nykypäivän ajattelijoita, jotka määrittelevät tuon termin 2000-luvun parametreilla. He käyttävät viittauksia henkisesti hyväksyttyihin prinsiippeihin hindu-tiedosta, muiden itäisten ja läntisten organisoitujen uskontojen opinkappaleista ja niiden omista tulkinnoista.
 
Perusta kaiken ymmärryksen taustalla on, että sinusta tulee tietoinen itsestäsi. Se näyttää erilaiselta jokaisella ihmisellä, joten "ei-tekijyyden" tulos voi vaihdella kunkin ymmärryksen myötä. Kaikki henkinen tietoisuus riippuu omien vastausten saamisesta omien kokemusten perusteella. Sinun ei tarvitse omaksua terminologiaa jonkun toisen työstä tai ymmärryksestä. Sen täytyy olla ainutlaatuista sinulle.
 
Tiedä, mikä tavoitteesi on elämässä. Jos se on tulla täysin tietoiseksi sielusta sisälläsi, työstä sitä. Määrittele saavutukset omin sanoin. Sinulla on sieluna täydellinen valinnanvapaus tehdä, mitä haluat, mitä tahansa päämäärään varten.
 
Älä yritä kopioida sitä, mikä on toiminut toisilla, koska elämäsi on erilainen. Älä yritä oppia toisten kannattamaa kieltä kaikista mahdollisista tavoista tuntea itsesi. Älä ole huolissasi määrittelemisestä – ole huolissasi vain toimimisesta jotain saavutusta kohti. Ole itsesi.
 
Kysymys:
Mestarit, olen juuri kehittänyt kiinnostuksen henkisyyteen ja ennustamiseen. Kun menin kauppaan, jossa myytiin suitsukkeita ja kristalleja jne., kaupanpitäjä alkoi kertoa minulle kolmannesta silmästä ja siitä, miten siinä on kolme verhoa, ja myös ihmisistä jotka näkivät verisiä kuvia ja päättivät sulkea tuon verhon. Mestarit, voisitteko kertoa minulle enemmän kolmannesta silmästä ja noista kolmesta verhosta? –Ang, Singapore
 
Vastaus:
"Kolmanteen silmään" liittyy paljon määritelmiä ja käsityksiä. Sillä on monia itäisten uskontojen sivumerkityksiä, eli intialainen ajna (tai aina) tai otsachakran pääenergiakeskus, ja taolaisuus, jossa sen nähdään edesauttavan oikeaa värähtelyä kehittynyttä meditointia varten. Joissain läntisissä filosofioissa se viittaa heräämiseen tai valaistumiseen sielun ja sen matkan luonteesta.
 
On joitain tiedemiehiä, jotka liittävät sen käpylisäkkeeseen, josta tiedetään suhteellisen vähän. Psyykkisissä piireissä se edustaa kommunikointiperustaa fyysisen ja ei-fyysisen maailman välillä. Sitä kutsutaan usein "sielun silmäksi", "sisäiseksi silmäksi" tai "psyykkiseksi silmäksi", joka liitetään selvänäköisyyteen, ennaltatietämiseen, kehon ulkopuoliseen matkustamiseen ja intuitioon.
 
Se on näkymätön fyysisellä tasolla, ollessaan energeettinen ja osa monia sielun kerroksia, jotka ympäröivät ihmiskehoa. Sielun matkan aikana ihmisyyteen, henkilö voi käsitellä vain näkyviä kehoaspekteja, tai hän voi uskaltautua sisäisen sielun energiaolemukseen. Tuollaisten retkien aikana henkilö voi käyttää sitä olemassaolonsa aluetta, jota olet kutsunut kolmanneksi silmäksi.
 
Koska jokainen sielu luo sen fyysisen todellisuuden, joita se haluaa käyttää oppimiskokemuksiinsa, se käyttää uskomuksia tämän tekemiseen. Se mitä sinulle on kerrottu kolmesta verhosta, on uskomusjärjestelmä, jota puhuja käyttää selittämään niitä ilmentymiä, joita hän havaitsee matkansa aikaan. Se tapahtuu sinulle vain, jos hyväksyt tuon käsityksen uskomukseksi, johon samaistut ja jonka kanssa resonoit.
 
Kuten kaikkien uskomusten osalta jotka kontrolloivat ajatteluasi ja toimintaasi, sinun pitäisi hyväksyä tämä hyödylliseksi elämällesi, jos se tuntuu oikealta sinusta. Kokeile sitä. Jos se ei tunnu jatkossa hyvältä, torju se ja siirry eteenpäin johonkin, mikä resonoi kanssasi. Mutta jos jonkun toisen uskomus toimii sinulla, niin anna mennä. Tiedä vain, että se on osa todellisuutta, jonka hän on luonut.
 
Kysymys:
Mestarit, olen asunut tässä talossa monta vuotta. Minulla on ollut aina tunne, etten kuulu tänne ja on paljon negatiivista energiaa. Kumppanini ei tunne tätä ja on hyvin kiintynyt tähän taloon. Hän ei voi edes ajatella lähtemistä, vaikka hän tietää minun olevan onneton täällä. Voitteko kertoa minulle, mistä talon negatiivisuus syntyy? Ja miksi tänne jääminen on kumppanilleni tärkeämpää kuin minun onnellisuuteni? Jäänkö, vai lähdenkö ja asun jossain muualla yksin? –Anita, Kreikka
 
Vastaus:
Talossanne on tosiaan roppakaupalla negatiivista energiaa, joka on lähtöisin entisistä asukkaista sekä talossa että tuolla maaperällä. Olet äärimmäisen herkkä negatiivisuudelle, koska olet henkisellä matkallasi ja siirtymässä egotuomitsemisesta ehdottomaan rakkauteen, joten se tuntuu kamalalta sinusta. Kumppanisi tuntee negatiivisuuden mukavaksi, koska hän osallistuu suureen määrään sitä työpäivänsä aikana.
 
Negatiivisuus voi antaa ihmiselle tunteen kuulumisesta johonkin, josta hän ammentaa voimaa. Kumppanisi haluaa kovasti kuulumisen- ja kontrollintunnetta. Sinä et siedä kontrolloimista, etkä suhtaudu ystävällisesti hänen erimielisyyttä aiheuttaviin yrityksiinsä saada sinut mukaan peleihinsä.
 
Hän rakastaa sinua ja kunnioittaa tapaasi elää, joten hän saa hiljaa oman tyydytyksensä, kun hän laittaa talon negatiivisuuden sinua kohtaan tuntemansa rakkauden edelle. Se antaa hänelle lohtua, joka menee hänen sieluunsa, sen fyysisen kontaktin yli, jonka annat hänelle.
 
Kuten kaikessa muussakin, teillä kummallakin on valinnanvapaus. Sinun täytyy päättää, jatkatko periksi antamista hänen vaatimukselleen jäädä, vai kunnioitatko itseäsi ja tarpeitasi ja poistut tuosta tilanteesta. Henkiulottuvuudessa mikään ei ole oikein tai väärin – on vain oppitunti katsoa, miten päätät käsitellä sen.
 
Vaikka suhteessanne on rakkautta, se ei ole jakavaa kumppanuutta. Sinä teet kompromisseja saamatta mitään vastineeksi. Hän on riippuvainen siitä, että olet siellä ja pidät huolta hänestä, mutta hän on itsekäs sinun toiveidesi käsittelyssä. Jos muutat, sinun ei tarvitse olla yksin – maailmassa on monia muita ihmisiä, jotka etsivät välittävää ja jakavaa kumppania.
 
Kysymys:
Mestarit, äitini kuoli 88-vuotiaana ja on nyt tyttärentyttäreni – minulle on kerrottu hänen ollessaan 2-vuotias ja sen jälkeen, että hän on äitini. Isäni joka kuoli 97-vuotiaana, on inkarnoitunut sisarenpoikani pojaksi. Uskon näin, koska isäni kuoli 7.3. ja tuo poika pantiin alulle seuraavana päivänä. Kun poika tuotiin kuuden kuukauden ikäisenä ensimmäisen kerran tytön seuraan, hän kirkui ja heilutti iloisesti nähdessään tämän. Tyttökin osoitti samalla tavalla kiintymystä ja suukotti poikaa. Kysymykseni on: miksi isäni ei viettänyt enemmän aikaa Lähteen ja ystävien kanssa, jotka jäivät Kotiin? Lisäksi, ajatteletteko, että tämä tilanne vahvistaa sen, että sielut fyysisessä tilassa jonka kulttuuri on "saastuttanut", itse asiassa tunnistavat toisensa, kun ne tuodaan toistensa seuraan? Ajatelkaa myös Luukas 1:41-42 tukemassa uskoani. –Serita, USA
 
Vastaus:
On äärimmäisen harvinaista, että sielut tulevat takaisin samaan lineaariseen perheeseen vietettyään elämän noissa olosuhteissa. Sielu tulee Maahan oppimaan oppitunteja, ja sitten kun se on oppinut, se siirtyy seuraaviin. Ympäristö auttaa järjestämään lavastuksen elämän oppitunneille, ja saman lavastuksen toistaminen luo melkein saman tilanteen – jos ei täysin samaa. Jonkin aiemmin tekemänne uusiminen ei auta ymmärtämään ydinolemustanne eikä tuota viisautta.
 
Vaikka luulet, että nämä ovat samoja sieluja, jotka olivat isäsi ja äitisi, ne eivät ole todellisuudessa biologiset vanhempasi. Tuttuus ja energiapuumerkki ovat lähellä vanhempiasi, koska nämä sielut tulivat samasta sieluryhmästä kuin vanhempasi, ja ne tunsivat heidät erittäin hyvin. Ne kumpikin sopivat tulevansa sukuusi, koska ne olivat kuulleet niin paljon siitä, että ne tiesivät voivansa kokea sen, mitä halusivat.
 
Isäsi on käynyt läpi raportointiprosessia, tutkinut elämäänsä ja sitä, mitä hän on oppinut siitä ja minkä tutkimista hän haluaisi jatkaa. Hän on edelleen henkimuodossa, kun hän ei ole palannut Maahan, mutta hän valvoo tarkasti perhettään. Tästä syystä saatat myös tuntea kummankin vanhempasi, koska heistä on tullut noiden pienten lasten oppaita.
 
Luukas 1:41-42 -kohtaa opetettiin alun perin tarkoituksena osoittaa todeksi, että sikiö Marian sisällä oli jumalan poika. Sielut näiden kahden lapsen sisällä tunnistivat toistensa energian, kun niillä on aiempaa tietoa toistensa sielujen tunnusta. Kun lapset tulevat maailmaan, he eivät ole aluksi täysin menettäneet muistiaan ja he muistavat paljon yhteisestä olemisesta hengessä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >