HomeViestejäPepper Lewis2011 - Uuden ajan kynnyksellä

2011 - Uuden ajan kynnyksellä

UUDEN AJAN KYNNYKSELLÄ

Gaiaa kanavoinut Pepper Lewis ( www.thepeacefulplanet.com)
Vuodelta 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

"Teissä on osa, joka tietää, että olette tulleet suuren erämaan läpi, ja vaikka matka ei vielä ole ohi, voitte jo nähdä, että edessänne on keidas - on uusia totuuksia, uusia ja raikkaita resursseja ja seuraava uusi alku."

Ja niin aloitamme. Kuten aina, tervehdin teitä lämpimästi, rakkaasti ja täysin, jottei mikään osanne jää ulkopuolelle, jottei mikään osanne jää vaille tunnustusta. Hetkestä tulee eheä, kun asetutte täysin hetkeen. Antakaa meidän siksi luoda hetki, missä voimme jakaa suuremman totuuden vähäisemmän totuuden sijasta, missä voimme jakaa suuremman hetken ja kenties suuremman vuoden, kun se paljastuu edessänne.

Tämän vuoden aluksi olisi parasta kuvata sitä ympäristöä, mistä löydätte itsenne. Tämä ympäristö sisältää fyysisen ympäristönne, elämänyhteisönne, kaikki tavat joita annatte itsellenne elämässänne ja myös elämänne suunnan tai fokuksen. Vuosi 2011 menee hyvin nopeasti. Toivotaan, että se menee hyvin kevyesti teillä, mutta jotta näin olisi, teidän kannattaa kiinnittää huomiota. Teidän ei kannata ajatella: "Hmm. Hohhoijaa. Tämä vuosi on kuin mikä tahansa vuosi", sillä kerromme teille, että alatte jo astua seuraavaan aikaan. Sillä hetkellä kun kello lyö 1.1.2011, ajattelette jo sen olevan 2012.

Jotenkin teistä näyttää jo, että teiltä on mennyt jokin ohi tai että vuosi kulkee jo liian nopeasti. Tuntuu, kuin ajaisitte takaa ilmapalloa, joka on juuri mennyt saavuttamattomiin - jotain minkä tuulenhenkäys on puhaltanut pois ja lähestyessänne sitä, tuulenhenkäys vie sitä vähän pidemmälle, niin että ajatte sitä taas takaa. Silloin kun saatte lopulta otteen päivästä tai vuodesta, no, pitäkää kiinni siitä parhaan kykynne mukaan, sillä vuosi jatkaa etenemistään nopeasti juuri tuolla tavalla. Ette kuitenkaan halua ajaa päivää tai vuotta takaa, joten ratkaisu tähän on pysyä keskittyneenä läsnä olevaan hetkeen niin, kuin pystytte.

Vuosi etenee nopeasti, koska periaatteessa se on jo uuden vuoden tai uuden ajan taitekohta, ja se esittäytyy teille niin. Itse asiassa, vuoden alusta saakka alatte ajatella, että muutokset ovat menossa. Jotenkin teistä tuntuu, että teidän on ikään kuin muututtava. Ja miksi niin olisi? Tässä kerron teille, että teidän täytyy muistaa, että olette ihmiskehossa, omistatte ihmiskehon. Ja näin ihmisluonne, joka on hyvin paljon osa kaikkia asioita, myös maapalloa ja sen muutoksia, ihmiskehonne organismina on valmiina muutokseen.

Tietoisuushyppy

Kun näitä muutoksia tulee esiin, ne alkavat vaikuttaa käyttäytymisenne, koska käyttäytymisenne, ihmiskäyttäytyminen, tulee kontaktiin uusien tapahtumien kanssa, ja voidaan sanoa, että osalla niistä on kauaskantoisia seuraamuksia. Periaatteessa muutokset joita ihmiskunta alkaa käydä läpi, tuovat tilaisuuksia - enimmäkseen. Ne vahvistavat muutoksia, joita olette jo tehneet, joten ette menetä niitä muutoksia. Monille teistä saatetaan esitellä uusia ympäristöjä, osallistuaksenne uusilla tavoilla. Uudet käyttäytymismuutokset jotka koskettavat teitä ensin kevyesti, kutsuvat myös muita käyttäytymismuutoksia.

Mielenkiintoisesti muttei yllättävästi nämä muutokset kilpailevat joidenkin viime aikakauden vaikeaselkoisten tai vanhempien käyttäytymistapojen kanssa. Joitain näistä voitaisiin kutsua ongelmakäyttäytymiseksi ja tunnette tämän jonain vaikutuksena. Tunnette tämän takaiskuna, kenties tunnette sen tunnetakaiskuna. Kenties tunnette, että jotenkin paljon siitä etenemisestä, mitä olette saavuttaneet, työntää teitä eteenpäin vain vähän. Niin ei ole tilanne, mutta vaikutus teihin on sitten muuttua tai oppia - tehdä jotain muuta, kuin vain sopeutua hetkeen. Se tuntuu melkein välttämättömältä teistä.

Samaan aikaan alatte tuntea tukea halusta kehittyä toisin tavoin. Ja siihen mennessä, kun tunnette tuon lempeän tönäisyn, huomaatte jo, että jotenkin jokin on puuttunut asiaan puolestanne ja poistanut muutamia esteitä ja tehnyt teille vähän helpommaksi muuttua tai siirtyä eteenpäin johonkin suuntaa, mikä tuntuu teistä sopivalta. Tämä on erilaista eri yksilöillä, mutta jotenkin tunnette, että teidät singotaan eteenpäin ja monissa tapauksissa nopeasti.

Kuten olemme sanoneet, tällä muutoksella on kauaskantoisia vaikutuksia yksilötasolla ja myös kollektiivisesti kehittyvälle ihmiskunnalle, koska se antaa vaihtoehtoja - vaihtoehtoja jotka siirtävät teidät yli vanhemmista käsityksistä, joissa muutos tapahtuu vain ajan kulumisen vuoksi. Puhumme tässä siis kehitysvirstanpylväästä, kyvystä tehdä tietoisuushyppäyksen. Kuitenkin ennen kuin voitte tehdä tietoisuushyppäyksen, teidän on tunnistettava löytämänne virstanpylväs, pantava merkille, että hetki on erilainen ja ainutlaatuinen muihin hetkiin verrattuna, ja sitten valittava se muutos, mikä esitellään teille. Sitten näette, että kyse on tosiaan virstanpylväästä, minkä luo voitte siirtyä ja sen yli.

Uutta ja uutta uudestaan

Tämän nimenomaisen muutosajan merkitys on siinä, ettei kyse ole vain vuodesta, joka muuttaa, tai joistain tänä vuonna tekemistänne asioista, jotka muuttuvat - luotte muutosta, mikä vaikuttaa muutokseen, mikä vaikuttaa tulevaan muutokseen. Käytännössä alatte nähdä, että se vastakaiku mikä teillä on elämään, alkaa vaikuttaa suurempaan määrään ajatuksia, tekoja ja päätöksiä. Ja periaatteessa alatte jo vaikuttaa kaukaisempaan tulevaisuuteen, joten tunnette itseänne kannettavan vähän enemmän eteenpäin vuoden alussa kuin toisina aikoina.

Kun siirrytte näihin uudempiin käytöstapoihin, huomaatte - kuten olemme sanoneet - että ne ongelmalliset käyttäytymistavat vähenevät, joita teillä on ollut ennen. Ongelmallinen käyttäytyminen on kyvyttömyyttä muuttua. Se on kyvyttömyyttä ja suurta vaikeutta kehittyä. Tunne, joka teillä on silloin "jumissa" olemisesta, kuten olette kuvanneet sitä Gaialle usein, on ongelmakäyttäytymistä. Jos ette pysty liikkumaan eteenpäin tavalla, mitä haluatte ja toivotte, tai tunnette olevanne jumissa jotenkin, kyvytön ylittämään kynnystä, tämä tekee teidät herkemmäksi ympäristöllenne. Ja niinpä tämä mahdollisuusaika, johon nyt astutte, auttaa teitä muuttumaan.

Uusia ympäristöjä voi tulla mahdolliseksi teille. Maantieteelliset ympäristömuutokset voivat tulla mahdollisiksi monille teistä sekä kyky muuttua virtuaalisesti, käsittää uusia ajatuksia niin, että teistä tuntuu melkein, kuin olisitte muuttaneet tai muuttuneet fyysisesti. Jotkut teistä tekevät myös muutoksen tilasta toiseen ja tarvitsette toisen näkökulman ja teidän tarvitsee kohdata uusi suunta - symbolinenkin muutos kelpaa. Kaikki ympäristönne alkavat muuttua jollain tavalla. Ei riitä, että vain ylläpidätte tai hallitsette ympäristöänne tai vallitsevaa tilannettanne sellaisena, kuin se on ollut. Huomaatte, että myös kotiympäristössänne on mikrokulttuurillisia muutoksia ja mikrokulttuurillisia rajoja siinä, miten tarjoatte itseänne maailmaan.

Kun alatte tehdä mieltymyksenne tunnetuksi tällä tavalla, sopeudutte sitten uudempaan tai korkeampaan käyttäytymistapaan, ja tällä on luultavasti kestävä ja positiivinen muutos, kun opitte enemmän itsestänne tai enemmän uudesta itsestänne. Taas kerran sanon: jotta tällä olisi suurempi tai kestävämpi vaikutus, vanhoja käyttäytymistapoja, vanhoja ajatuksia, joita teillä on itsestänne, ympäristöstänne, todellisuudestanne ja suhteistanne, on korvattava. Sitten todella tunnette hyödyn olemisesta uuden partaalla.

Aluksi tunnette näitä muutoksia - tunnette ne tai tunnette niiden tarpeen - ennen kuin ilmennätte ne. Ja kun omaksutte näitä yksinkertaisia muutoksia, vähitellen monimutkaisempia ideoita ja muutoksia syntyy ja nämä koputtavat ovellenne. Huomaatte, että on kohta, missä alatte tunnistaa, että muutos tai muutokset ovat alkaneet ja kun ne ovat käynnistyneet, alatte tuntea ne syvällisemmin.

Ne muuttavat, ne korvaavat ja ne transformoivat sitä, mitä olette olleet tähän saakka, kunnes alatte nähdä ja kokea, että jokin osa teitä, olemustanne - mitä olette pitäneet itsenänne - julistetaan vanhentuneeksi. On mahdollista, että vuoden alusta vuoden loppuun monet teistä tuntevat uutta ja uutta uudestaan tai että jokin on todella jätetty taakse kerta kaikkiaan.

Kasvu on ainoa vaihtoehtonne

Kaikkien näiden muutosten tapahtumiseksi myös todennäköisyyksien on muututtava. Nimittäin jos ette voi nähdä elämän mahdollisuuksia ja eteenne laitettuja vaihtoehtoja täysin erilaisina, niin muutos ei ole täydellinen muutos ja lankeatte vain takaisin siihen, mitä olette olleet ja mitä olette tienneet. Niinpä välttämättä joidenkin ovien täytyy ehkä sulkeutua - ei edessänne, vaan takananne työntäen teitä eteenpäin vähän.

Tämä on kenties sopiva ajankohta muistuttaa teille nautilus-simpukasta. Se sulkee oven itsessään, kun se alkaa rakentaa seuraavaa onteloaan. Se tietää jo, että on mahdotonta puristaa itsensä takaisin edelliseen onteloon - tai edelliseen uskomukseen tai ajatukseen, mitä teihin tulee. Tässä sanotaan sitä, että käytännössä kasvu on ainoa vaihtoehtonne. Muutos on enemmän ulottuvilla kuin mikään muu, mitä eteenne laitetaan.

Niinpä jollain tavalla tämän vuoden seuraamukset voivat tuntua myös kuin pakotetulta teille. Siksi tämä on hienoa aikaa muistaa, että kaikki mikä tulee luoksenne, koputtaa ovellenne tai pyytää jotain teiltä, tulee omasta pyynnöstänne. Jos ette voi nyt muistaa pyytäneenne, kenties kaivatte muistianne ja näette sen kohdan elämässänne, missä sanoitte: "Antakaa niin olla. Antakaa minun olla suurempi ajattelussani, teoissani. Antakaa tämän hetken kantaa minut nopeasti jokaisen kynnyksen yli, jotta tiedän olevani parasta, mitä voin." Näette sitten, että vaikka jotkut muutokset saattavat näyttää aluksi merkityksettömiltä, niin alkaessanne liikkua eteenpäin niillä on ehkä dramaattisempi vaikutus teihin.

Kun alatte muuttua - tulla joksikin, tulla esiin, löytää uuden olemistunteen - niin välttämättä yhteisönne, ympärillänne oleva yhteisö alkaa myös muuttua, koska sillä on pääsy muutoksiin, joita teette. Teillä on pääsy muutoksiin, joita jotkut tekevät, kun taas toisilla on pääsy muutoksiin, joita te olette tehneet, ja alatte nähdä, että maailma ympärillänne muuttuu. Hetki hetkeltä, olento olennolta, jokaisen yhteisön, jokaisen suunnan ja toimintaohjeen myötä maailma alkaa tehdä itseään uusiksi. Maailma seisoo oman kulminaationsa, oman seuraavan ja tulevan olemassaolonsa partaalla.

Valoa odottamattomissa paikoissa

Kuten aina, mikrokosmos auttaa määrittelemään makrokosmosta, makrokosmoksen antaessa saman edun mikrokosmokselle. Siksi kun alamme tutkia noita maailman tapahtumia, hengen ilmentymiä maan päällä, ajatuksia joista tietoisesti ja tiedostamatta tulee ihmisten todellisuutta, on tärkeää katsoa sekä sisältä että ulkoa.

Katsotte, mitä tapahtuu maailmassa ja maailman näyttämöllä, ja se ottaa ainakin vähän esimerkkiä omista ajatuksistanne. Todellisuus mitä elätte ja minkä näette edessänne, on todellisuus, jonka olette luoneet te ja suurempi kaikkeus. Siksi tänä vuonna valo näyttää tanssivan monissa paikoissa, energiataskuissa kuin sateenkaaren loiste.

On vaikeaa nähdä, missä tuo valo ilmestyy ja missä häviää. Monet paikat joissa olette odottaneet valoa tai keveyttä olevan tai syntyvän, yllättävät teidät, kun valoa ei ilmesty niihin, ikään kuin aurinko ei ilmestyisi itään kuten normaalisti. Aurinko ilmestyy monille eri alueille, mutta jotkut näistä ovat vähemmän odotettuja.

Jos siis olette valon ja olemisen keveyden opiskelija, olkaa sen aito opiskelija. Alkakaa etsiä sitä monista eri paikoista - joistain odotetuista paikoista ja myös vähemmän odotetuista paikoista. Näin innostutte, kun löydätte jotain uutta, ja petytte vähemmän, kun ette näe sitä, mitä olitte toivoneet. Toisin sanoen, prisma näyttää valoa eri tavoin ettekä te voi aina nähdä, mistä kulmasta tuo valo ilmestyy.

Jos meidän on tarkoitus tutkia näitä vertauskuvia, niin katsomalla maailmaa laajemmin tai niitä, jotka ovat suurempia pelaajia maailmassa, niilläkin on yllättäviä seuraamuksia tänä vuonna. Olette jo nähneet aiempina vuosina, miten mahtavat ovat kaatuneet ja miten jotkut mahtavat eivät lopulta olleetkaan muuta kuin savua ja peilejä. Tämä vuosi jatkaa tuota teemaa, mutta toisista energiataskuista tulee myös muita yllättäviä tuloksia.

Niille jotka jakavat itseään ja valoaan, tulee enemmän resursseja kuin koskaan ennen. Olette jo nähneet, että on monia, jotka ovat antaneet resurssejaan ja omaisuuttaan tiettyjen projektien ja maapallon hyväksi. Tämä vuosi jatkaa sitä myös ja näette, että on monia, jotka antavat omat resurssinsa ja enemmän.

Tässä tapauksessa resurssit merkitsevät joskus sanoja. Joskus ne merkitsevät taidetta ja taidemuotoja. Joskus ne merkitsevät tiedettä ja löytöjä. Ja joskus kyse on sen antamisesta, mikä ei ole heidän, vaan he paljastavat sen, joten näette, että jotkut tarjoavat maailmalle parasta, mitä voivat, paljastamalla salaisuuksia, joita toiset ovat pitäneet - tiettyjen perheiden pitkään suojeltuja salaisuuksia, niitä jotka ovat suojelleet mainetta syystä tai toisesta. Nämä salaisuusverhot alkavat nousta ja niistä tulee "toimettomia".

Verhojen nostamista ja naamioiden poistamista

Kun tämä prosessi alkaa, monia muita astuu esiin - he ovat ikään kuin nähneet jo rohkeuden tulla esiin ja nyt on heidän vuoronsa tehdä sama. Verhot siis alkavat nousta. Kun jotkut noista asioista joita piditte suurina salaisuuksina ja joita pidettiin hyvin pitkään, tulevat julki, luultavasti sanotte: "Mikä se suuri salaisuus oli? Se ei näyttänyt suojelemisen arvoiselta." Mutta muistakaa, että on vielä kerros toisensa jälkeen tulossa esiin ja tämä on vasta alkua. Teidän on aina katsottava sen alle ja yli, mitä sanotaan. Muistakaa, että energia suojelee vielä sitä, minkä sanat tuovat esiin.

Nyt on siis tuon nostamisen aika. On esiintulon aika. Ja nähdäksenne, mitä tulee esiin, teidän on päätettävä myös, kuka on edelleen ohjaksissa. Mistä etujoukosta hän ilmestyy? Mikä on hänen totuutensa ja miten paljon hän siitä ylläpitää? Ja itse asiassa, teidän kannattaa tietää, millä puolella hän on.

Sitä ei ole nimittäin aina niin helppoa sanoa. Näyttäisi, että pystytte ehkä sanomaan: "No, tämä tulee tältä puolueelta tai tästä maasta ja tästä taustasta", ikään kuin se sanoisi riittävästi. Mutta se ei sano, aivan kuin te muututte hetkestä toiseen, hekin muuttuvat - niin totuus muuttuu, ilmestyy esiin, kääntyy ja ilmestyy uudestaan eri tavalla. On siis tärkeää katsoa toisinaan valokäytävistä sekä käytävistä, joita ei ole vielä valaistu. Muistakaa, että nähdäksenne valoa, teidän on tanssittava myös varjon kanssa. Vain siinä vuorovaikutuksessa voitte nähdä sen levittyvän täydessä loistossaan.

Kun maailma jatkaa itsensä tarjoamista, salaisuusverhojen nostamista, alatte nähdä sen maailman sisäistä toimintaa, minkä olette tunteneet, missä olette eläneet. Joskus kun näette vain kauniin pinnan tai osia, joita olette tottuneet näkemään, on vähän yllättävää, kun näette pinnanalaisen mekanismin. Silloin kun näette konehuoneen ja mikä konetta syöttää, se on joskus vähän järkyttävää. Niinpä tällä vuodella on järkytyksensä ja yllätyksensä. Tuntemanne maailman sisäinen toiminta on vähän alkeellisempaa, kuin ajattelisitte. Jollain tapaa sanotte: "Luulin tämän maailman tai vallassa olevien olleen hienostuneempia. Luulin heidän valtansa olleen suurempaa."

Kun verhot alkavat nousta, naamiot alkavat pudota myös. Ja näette, että vaikutusvaltaiset ovat vaikutusvaltaisia vain, koska olette sallineet sen, koska olette antaneet heille tuon aseman ja uskoneet heille tuon vallan. Ja kenties teidän on nyt aika alkaa arvioida vielä kerran, jatkatteko tuon luottamussopimuksen uudistamista. Jos jatkatte vallassa olevien voimaannuttamista, miten he kantavat sitä? Kenen kanssa he jakavat sen - missä valon ja varjon käytävissä? Teillä on tänä vuonna paljon enemmän vaihtoehtoja kuin aiemmin, mutta saadaksenne ne teidän on tunnistettava, että ne ovat teidän.

Nimittäin olette eläneet hyvin pitkään olettaen, ettei teillä ole ollut valintavaihtoehtoja tai että ne ovat olleet vain vähäisiä: "No, voin valita vain tämän tai tuon välillä. Siinä ei ole paljon valittavaa." Mutta niin olette uskoneet tähän saakka. Nyt kun näette, etteivät vaikutusvaltaiset ole niin vaikutusvaltaisia, kenties alatte nähdä, että te ette ole ainoastaan antaneet heille enemmän vaihtoehtoja kun itsellenne, vaan alatte sitten myös päättää, ette olisi ok, jos antaisitte itsellenne tuon samat vaihtoehdot, nuo samat mahdollisuudet.

Vaarallisin peli

Niinpä ne jotka uskovat olevansa ohjaksissa - maailman vallanpitäjät - pelaavat valehtelijan pokeria toistensa kanssa tänä vuonna, jokaisen bluffatessa toisille, että hänellä on pöydän paras kortti, että hänellä on eniten resursseja, eniten valtaa ja eniten kapasiteettia ostaa tai saada. Ja tietysti he siirtyvät kurssiin, missä he ovat riidoissa enemmän kuin koskaan ennen toistensa kanssa, koska on nimittäin paljastumisen aika. Ennen kuin uusi aika voi tulla, tämän ajan, nyt loppumassa olevan ajan, on alettava hajota. Lopulta se silppuaa itsensä, jotta toinen voi tulla täysin esiin. Se on odotettavissa. Se on sen odotettavissa. On aika. On tarkoituksenmukaista, että se tulee esiin näin. Ja tietysti niiden jotka tekivät tämän maailman, on purettava se jollain tavoin.

Nyt on siis tekemisen ja mitätöimisen aika ja kun tämä jatkuu, nähdään, kellä on resurssit. Kerron teille, että tässä tapauksessa resurssit eivät ole rahaa. Resurssit ovat niitä asioita, jotka ovat aitoja ja vältättämättömiä maapallolle. Nämä asiat tekevät elämän. Nämä asiat tekevät elämästä mahdollista joillekin ja mahdotonta toisille. Näistä asioista valtaapitävät neuvottelevat toistensa kanssa tai bluffaavat, kenellä on mitä tai kuka on ostanut tai kuka on voittanut.

Kun he alkavat muuttua, on vaikeaa nähdä, kuka on milläkin puolella. On liian yksinkertaista sanoa: "Ovatko he hyvän puolella vai sitä vastaan? Palvelevatko he valoa vai pimeyttä?" On liian yksinkertaista miettiä asiaa näin, sillä nämä ovat yksinkertaisia aikoja, jotka on kätketty monimutkaisten epätotuuksien taakse. Ja niinpä seulomisprosessin jatkuessa on vaikeaa sanoa, kuka on ohjaksissa, millä puolella hän on ja mihin suuntaan hän kääntyy.

Kulissien takana käydään enemmän ja enemmän neuvotteluja - ostetaan ja myydään ja vaihdetaan - kenties jopa teidän nimenne tai numeronne on noissa asioissa, sillä ihmiset nähdään myös hyödykkeenä, vieläkin vähempänä toisinaan. Maailma tekee itsensä uudelleen yksi ajatus kerrallaan, yksi kauppa kerrallaan. Ja kuten tiedätte, jotkut pitävät sitä pelinä. He näkevät itsensä ja toiset pelin pelaajina - nappuloina elämän shakkipöydällä.

Kun vallanvälittäjät pelaavat pelejään, on tietysti niitä, jotka astuvat poliittiselle näyttämölle pelaamaan omaa versiotaan pelistä. Tämä on totta ympäri maailman ja melkein joka maassa, koska jotkut vanhemmat pelaajat yrittävät pitää paikkansa ja suosionsa, jos mitenkään mahdollista, kun taas toiset luopuvat siitä kokonaan. On jatkuvasti niitä, jotka vain jäävät eläkkeelle tästä vanhasta pelistä tietäen, etteivät he voi enää voittaa. He eivät voi enää voittaa, koska he eivät ymmärrä uusia sääntöjä, vain vanhoja. He osasivat pelata vanhalla tavalla, mutta maailma muuttuu jatkuvasti.

Tällä poliittisella rintamalla on myös niitä, jotka innostaisivat teitä ja antaisivat toivoa, sillä kuten olemme sanoneet, tämä on uuden ajan kynnys. Tämä merkitsee, että uusi on jo tulossa sisään. Se on tulossa itse valitsemillaan alueilla. Tulee uusia nimiä harkittavaksi. On toisia, joista olette kuulleet aiemmin, mutta jotka olettivat vallitsevan tilanteen vain jatkuvan - vanhan ajan vanhalla tavalla - mutta nyt on aika katsoa toisen kerran ja joskus kolmannen ja neljännen kerran. Teidän on tärkeää päättää itse sen sijaan, että pelkästään odotatte, mitä teille tarjotaan.

Ne jotka esittävät strategioita poliittisella areenalla, ovat hioneet taitojaan ja aivan kuin sosiaalinen verkostomarkkinointi on vapauttanut teidät monin tavoin yhdistymään laajasti ympäri maailman, se on vapauttanut ja laajentanut niiden kykyä olla yhteydessä kanssanne, löytää teidät ja vaikuttaa teihin. Jotkut näistä tavoista ovat mielenkiintoisia ja innovatiivisia. Toiset ovat hyvin kumouksellisia. Jos siis haluatte yksityisyyttä, tänä vuonna kannattaisi välittää siitä parhaan kykynne mukaan. Jos teitä kiinnostaa julkisuus ja julkinen politiikka, niin sitten olkoon. Aikanne on tullut.

Kulkeminen kevyemmin askelin

Energiat ovat nyt vuorovaikutuksessa, vanha uuden kanssa - ne ovat edelleen kietoutuneena yhteen. Joskus ne näyttävät samalta ja ne naamioituvat toisikseen. Niinpä vaaditaan erottelukykyä siirtyäksenne varovaisesti vuoden läpi - ei niin kuin kävelisitte nuoralla, vaan niin kuin kulkisitte vakaasti, mutta toinen jalka toisessa maailmassa ja toinen toisessa. Mielenne toimii samalla tavalla - yhtenä päivänä täällä ja toisena tuolla. Jollain tapaa sydäntänne revitään maailmaan, minkä tunsitte ja mikä tuki teitä, ja maailmaan, mihin olette synnyttäneet itsenne aika ja elämä toisensa jälkeen.

Niinpä teillä on tosinaan vaikeaa. Niin varma kuin olettekin siitä, että haluatte sulkea oven viime aikakauteen, näette, että sydämenne narut vetelevät teitä vielä - pitävät kiinni teitä ja vetävät viime aikakauteen - ja huomaatte tulevanne jotenkin nostalgiseksi sen osalta, mikä on tukenut teitä, vanhoista ajoista ja vanhoista tavoista. Jollain tapaa tunnette, että teidän on jätettävä taaksenne niitä, jotka olette tunteneet vanhoilla tavoilla. Näette kuitenkin, että kun uusi aikakausi esittäytyy teille, uusia tilaisuuksia ehdotetaan siitä, miten olla ja miten jakaa itsenne toisten kanssa.

Huomaatte, että on helpompaa elää olemuksenne tai ajatustenne pinnalla, ettei eläminen pinnalla merkitse pinnallisuutta. Tosin sanoen, kykenette olemaan rehellisempi totuudessanne ja tunteissanne. Kykenette ilmaisemaan niitä selvemmin miettimättä liikaa, miten ne ehkä nähdään tai ketä saatatte loukata. On helpompaa kantaa totuutta, on kevyempää kantaa totuutta.

Mutta huomaatte, että tehdäksenne sen hyvin, teidän täytyy myös siirtää sivuun voimakas ote identiteetistänne. Kamppailette persoonanne kanssa. Persoonanne väittää tietävänsä, kuka olette ja miten olla, ja kuitenkin jokin osa teissä tietää, että se on vain sitä, kuka olitte, että se on vain varjo ja että on ok, jos varjo siirtyy nyt taustalle.

Kaikkina näinä aikoina rakastakaa toki itseänne. Katsokaa taaksepäin hellästi, jotta ette löydä tarvetta palata menneisyyteen ottamaan sen takaisin tai nimeämään sen uudestaan. Kun katsotte taaksepäin hellästi, on paljon helpompaa ottaa seuraava kevyempi askel ja nähdä seuraava kevyempi valinta, mikä esittäytyy, tilaisuutena haasteen sijasta, kuten olemme sanoneet aiemmin.

Uusi nimi, uudet kasvot

Kun maailma jatkaa itsensä tarjoamista teille eri tavalla, tunnereaktionne ovat myös hyvin erilaisia ja ainutlaatuisia. Esimerkiksi, alatte nähdä talouden siksi, mitä se on. Periaatteessa maailma tuntuu siltä, kuin se olisi saamassa kasvojen kohotuksen - se on paras tapa ilmaista se - kohotuksen yleisesti ottaen. Maailma alkaa katsoa itseään muutamien ylevämpien ajastusten kera.

On ajatuksia, että maailma on toipumassa, että jollain tavalla jotain tärkeää on pelastettu, kohotettu ja tuotu esiin ja että se voi nyt alkaa rakentaa itseään uudestaan. Kun se alkaa rakentaa itseään uudestaan, se alkaa myös etsiä uutta nimeä, uutta tapaa määritellä itsensä ja niin maailmantalous nimeä itsensä uudestaan. Ja kun näin tapahtuu, joitain maailmantaloudessa työnnetään esiin ja toiset siirtyvät silloin taustalle. Ei ole yllätys nähdä, ketkä siirtyvät.

Maailma alkaa katsoa vielä kielteisemmin Pohjois-Amerikkaa ja USA:ta. Tästä maasta olevat nähdään rikoksentekijöinä, syyllisinä kaikkeen siihen, mikä on tuonut alas maailmantalouden. Tietysti näin ei välttämättä ole, mutta muistakaa, että se on yksinkertaisesti vain peliä niille, jotka himoitsevat valtaa. Ja peli kiertää pelaajasta toiseen.

Vaikka näin ei täysin ole, niin siksi suurempi osa maailman tavallisesta kansasta katsoo tähän maahan ja sanoo: "Se on teidän syynne. Se on teidän ja pankkiirienne syy. Se on teidän ja kulutusideoidenne syy. Se on teidän syynne sen vuoksi, miten kuvittelitte maailman ja sen voiman supervaltana." Taas kerran, sillä on vähän merkitystä, ettei tämä ole aivan totta, kun maailma etsii sitä, jota nimittää ykkösvihollisekseen. Niinpä tämän suuren maan osaksi tulee nähdä itsensä sillä tavalla maailman silmissä ja sitä on vaikea mitätöidä, mitä on tehty.

Tämä maa väittää itseään edelleen suurimmaksi supervallaksi. Se käynnistää kampanjan - mainoskampanjan, ikään kuin se olisi jokin tuote - nimetäkseen tai paketoidakseen itsensä uudestaan maailman ystäväksi. Se yrittää saada pankkiirinsa näyttämään ammattilaisilta mutta myös ystävällisiltä, välittäviltä ja myötätuntoisilta pienempiä ihmisiä tai pienempiä maita kohtaan. Tällä kertaa maailma ei lankea tähän tarinaan yhtä helposti. Kaikista merkittävistä kampanjoista huolimatta maailma sanoo: "Se on teidän syytänne." Ja niinpä ne jotka sitten katsovat maailmannäyttämöä, alkavat katsoa muita maita, muita markkinoita ja talouksia ja laittaa uskonsa ja investointinsa noihin toisiin maihin ja toisten maiden hyödykkeisiin ja resursseihin.

Jollain tapaa tästä on hyötyä, sillä maailman varallisuus alkaa kiertää ja liikkua taas - ikään kuin suihkuvirtaus olisi ollut pysähdyksissä ja nyt se alkaa taas liikkua terveemmin. Tämän kääntöpuolena on, että koska suurella supervallalla joka alkaa olla vähemmän super, on paljon painoa muussa maailmassa, niin alkaessaan romahtaa se vie paljon ja monia alas mukanaan. Tämä on tärkeää panna merkille, jos teillä on osakkuuksia ja omaisuutta täällä ja jos uskomuksenne, ideanne, sydämenne ja intohimonne ovat täällä.

Pitäkää kiinni tuosta tunteesta

Kaikesta tästä huolimatta näyttää silti siltä, että maailma on saanut kasvojen kohotuksen. Näyttää siltä, että mielialat jotka ovat olleet synkän pilven alla, ovat kohonneet, edes vähän. Alkaa jo tuntua, että on uusi horisontti, jota odottaa innolla. Ja onkin. Itse asiassa teissä on jo sisäinen aurinko. Voitte tuntea sen. Sydämessänne on lämpöä. Teissä on osa, joka tietää, että olette tulleet suuren erämaan poikki ja vaikka ette ole vielä aivan perillä, voitte jo nähdä, että edessänne on keidas - että on uusia totuuksia, uusia ja raikkaita resursseja, seuraava ja uusi alku. Ja tunnette tämän.

Aluksi se tuntuu vähän kuin väärältä alulta. Sanotte ehkä itsellenne: "Miksi tuntisin oloni niin hyväksi, kuin tunnen tänään? Kun katson ympärilleni, en näe hyvää syytä siihen." Ja olette oikeassa siinä. Mutta kenties ette tarvitse mitään syytä voida hyvin tai tuntea olonne hyväksi. Kenties sisäinen valonne vain tietää, että olette tulleet hyvin lähelle erittäin suuren matkan loppua, että teillä on pieni lepo ennen uutta alkua ja että kaikki tämä on tarkoituksenmukaista. Sallikaa siis itsenne tuntea näin. Antakaa itsellenne oikeus ja etuoikeus tuntea olonne hyväksi ja hyvinvoivaksi sisällänne, vaikkeivät toiset tunnekaan.

Nimittäin on hetkiä, jolloin huomaatte tuntevanne syyllisyyttä, kun näette, että toiset kärsivät jollain tavalla tai eivät ole vielä päässeet erämaan yli ja te alatte jo tuntea hyvinvointia. Teistä näyttää, että teidän täytyy odottaa, kunnes sama valo on palvellut toisia jollain tavalla, jotta voitte tuntea tätä yhdessä. Mutta tässä tapauksessa sanon, että teidän pitäisi antaa itsenne tuntea yksilönä. Sallikaa itsenne olla ainutlaatuinen.

Silloin kun iskee se hetki, jolloin voitte tuntea olonne hyväksi, kun tunnette, että elämä ja valmius ottaa seuraava askel elävöittää teitä - ei vain suurella määrällä rohkeutta, vaan myös halulla ja luovuudella - niin tehkää se epäröimättä ja kaikella sillä kaipauksella, mitä teillä on ollut tähän saakka, sillä on tosiaan aika tehdä niin. Vauras ei aina tule taloussektorilta. Vauraus tulee syvästä ymmärryksestä sisällä, että pystytte antamaan itsellenne, saavuttamaan ja vetämään puoleenne kaikkia noita asioita, jotka ovat tärkeitä, tarpeellisia ja luovia.

Kun maailma siis ymmärtää tämän kasvojen kohotuksen, tekin tunnette maailman jollain tavalla ikään kuin kohottavan teitä, ja kun tämä tapahtuu, älkää kamppailko sitä vastaan. Löydätte itsenne toisinaan ristiriidasta, koska jotkut uutiset horisontissa antavat teille ehkä erittäin vähän syytä pitää itseänne onnekkaana ja kuitenkin jollain tavalla tunnette juuri niin ja sanotte: "Miten onnekas olenkaan verrattuna toisiin tai verrattuna siihen, missä olin viime vuonna."

Tunnistakaa tämä - mitä pikemmin sen parempi. Mitä varhemmin tänä vuonna pystytte tekemään tämän, sen paremmin pärjäätte loppuvuoden, koska on luultavaa, että tämä asenne elättää teitä paljon pidempään. Mutta jos epäröitte ja pidätte sen poissa odottaen, että se näyttää todellisemmalta teille ja näkisitte, elättääkö se teidät vielä seuraavana ja sitä seuraavana päivänä - peläten, että kenties se haihtuu - niin pystytte paljon myöhemmin vuoden aikana vaatimaan palkintonne tai tilaisuutenne. Älkää olko vanhoissa energioissa, silloin kun uusi maailma alkaa jo esittäytyä teille.

Uusi peli ja uudet tilaisuudet

Kun palaamme talousnäkymään, niin näette, että monia hyödykkeiden välittäjiä tulee esiin, jokainen omien tavaroittensa kanssa. Kuvitelkaa, että kaupunkiin on tullut karavaani ja jokainen kulkuneuvo avautuu paljastamaan omat tavaransa teille. Mutta tässä tapauksessa kyse on "taloustavaroita" - tästä tai tuosta valuutasta, kullasta tai hopeasta ja muista arvometalleista ja -tavaroista. Jokainen välittäjä sanoo: "Katso, tämä on turvallisempi! Katso, tässä olet turvassa nyt ja seuraavassa hetkessä!"

Tulee uusia tapoja markkinoida näitä hyödykkeitä teille ja huomaatte itseänne jollain tavalla kiehtovan ajatuksen omistamisesta ja siitä, mitä ehkä omistaisitte pienen pala tai pienestä hinnasta. Olkaa tarkkana tässä suhteessa. On tosiaan uusia tilaisuuksia, mutta on myös huijareita, jotka voivat lypsää tai uuttaa siitä vähästä, mitä teillä on jäljellä. He ovat myös osa tuota suurta karavaania, joten katsokaa, ennen kuin hyppäätte - kuten aina.

Ne jotka tarjoavat teille tuotteitaan - rahatuotteitaan ja investointituotteitaan - ovat erittäin hyviä siinä, mitä tekevät. Älkää epäilkö sitä. Tämä tuo teille ehdotuksia, jotka ovat melkein liian hyviä ollakseen totta. Näette, että maailma tekee nyt melkein mitä tahansa käynnistääkseen taas pysähtyneen talouden. Se kirjoittaa uudelleen ajatuksenne, se kirjoittaa uudelleen velkanne ja se kirjoittaa uudelleen jopa pankkitilinne ja antaa teille lisäkykyjä tai -resursseja, joita teillä ei ole ollut aiemmin.

Uusia tapoja rahoittaa omia projektejanne tulee esiin. Uusia ideoita siitä, miten siirtyä uuteen talouteen, tarjotaan teille, ja jokin osanne sanoo: "Tämä on tapa palautua. Tämä on tapa palauttaa se, mitä olen menettänyt useiden viime vuosien aikana." Ja joissain tapauksessa on. On tiettyjä ohjelmia, joita tulee esiin ja jotka eivät hyödytä monia vaan muutamia, mutta ne hyödyttävät joitain ja kun näitä esitellään teille, katsokaa niitä. Jotkut näistä ovat tosiaan lahjahevonen. On niitä, jotka sivuuttavat velat täysin kutsumalla teidät mukaan erilaiseen tai uuteen ohjelmaan. Olkaa varovaisia mutta auliita, koska joistakin näistä on suurta etua myös teille.

Näitä uusia ohjelmia esitetään tapana alkaa esitellä uutta taloutta, uutta tapaa suhtautua rahaan tai varallisuuteen tai varojen hallintaan ja ne kutsuvat teitä osallistumaan, polskuttamaan taas kerran ja tekemään sen luottaen. Kuten olette jo tottuneet keräämään pisteitä, kortteja ja palkkioita, tämäkin jatkuu uusin ja viekoittelevin tavoin. Alussa nämä ovat kannattavia ja niinpä päättäessänne osallistua näihin ohjelmiin, tehkää se auliisti, jos haluatte.

Käyttäkää hyödyksenne, mitä eteenne laitetaan, mutta samaan aikaan tunnistakaa, että astutte kartoittamattomalle alueelle. Kyse ei ole vain saman asian uudesta versiosta, vaan täysin uudesta pelistä. Teidät kutsutaan pelaamaan uuteen peliin ja uuteen talouteen ja aivan kun olette tottuneet vanhoihin sääntöihin, jotka eivät sopineet teille, nämä uudet säännöt sopivat teille jollain tapaa, mutta vain lyhyen aikaa. Käyttäkää ne silti hyväksenne, sillä tänä vuonna näette, että on tie takaisin vaurauteen, jos olette tietoinen siitä ettekä pelkää yrittää.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >