HomeViestejäPepper Lewis31.3.2010 - Todellisuus järkkyy

31.3.2010 - Todellisuus järkkyy

TODELLISUUS JÄRKYY

Gaiaa kanavoinut Pepper Lewis (spiritlibrary.com)
31.3.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Erääseen ystävääni on iskenyt paniikki hänen luettuaan suoran varoituksen tuhoisista maanjäristyksistä, joiden oli määrä iskeä Kaliforniaan. Toinen ystävä lähetti minulle sähköpostia siitä, että USA:n talous romahtaa täysin ja sen tuloksena on nälkää, väkivaltaa jne. Ilmeisesti "profeetta" näki unta, että näin olisi, ja päätti laittaa viestin Facebookiin. Tarpeetonta kai sanoa, että ennustettu päivämäärä meni ohi ilman välikohtausta, muttei ennen pelon leviämistä kulovalkean tavoin. Minua hämmästyttää, että on niin monia tuomiopäivän ennustuksia ja että ihmiset ottavat ne vakavasti.  Missä on maalaisjärkemme?

Maalaisjärki olisi yleisempää, jos ihmiset todella jakaisivat toistensa kanssa yhteiset tuntemuksensa, mukaan luettuna intuitiiviset kyvyt, telepatia, älylliset järkeilykyvyt ja kollektiivinen tietoisuus. Kaikki nämä perustuvat ihmisten luontaiseen itsensä ymmärtämiseen. Maalaisjärki on paikka, missä kaikki aistit yhdistyvät. Tämä aistitieto prosessoidaan ja saatetaan välittömästi yksilön käyttöön, kun hänen havaintonsa toteuttaa seuraavan toiminnon. Yksilöillä on erilainen maalaisjärki, mikä perustuu siihen, mitä heidän henkilökohtaiset ja sosiaaliset kokemuksensa ovat osoittaneet. Kun kaikki eri tuntemukset on kategorisoitu, ne ovat valmiita välitettäväksi ryhmä- tai kollektiivitietoisuuteen. Tällä hetkellä sana "maalaisjärki" viitaa uskomuksiin tai ehdotuksiin, joita useimmat ihmiset pitäisivät viisaina ja vakaina, luottamatta esoteeriseen tietoon tai tutkimukseen. Miksi siis niin monet ihmiset ottavat tuomiopäivän ennustukset vakavasti?

Yksinkertainen totuus on, että ihminen uskoo oman sukupuuttoon kuolemisensa mahdollisuuteen. Se on ollut todistamassa toisten maaelämän muotojen sukupuuttoa ja jopa osallistunut niihin ja tutkinut erilaisia mahdollisia teorioita joidenkin omien esi-isiensä sukupuuttoon kuolemisesta. Pyhät kirjanne vihjaavat, että sekä luonnollisilla että luonnottomilla voimilla on valta teihin ja että teidän on kamppailtava pärjätäksenne elämässä. Useiden uskontojen yleiset kirjoitukset myös kertovat taivaallisista olennoista, jotka työskentelevät väsymättä puolestanne, puolustaen ja ylläpitäen tahtoanne tässä elämässä ja sen tuolla puolen. Ihmiset ovat maan päällä ainoita olentoja, jotka tietävät kuolevansa, ja olette alkaneet olettaa, että sairaus, vanhuus tai jokin ennakoimaton katastrofi vie teidät jonain päivänä muualle. Tämän ollessa ennenkuulumatonta muutosaikaa, ei ole mikään ihme, että etsitte varatoimenpiteitä ja valmistaudutte.

Tuomiopäiväväite

Ihmiskunnan kollektiivisessa solumuistissa säilytetään tietoja jokaisesta tapahtumasta sen historiassa, myös niistä joita voitaisiin kutsua tuomiopäivän tapahtumiksi. Tuomiopäivän tapahtuma on erityinen, uskottava, todistettavissa oleva tai hypoteettinen tapahtuma, millä on poikkeuksellisen tuhoisa vaikutus ihmisrotuun. Hypoteettisiin tuomiopäivän tapahtumiin sisältyvät merkittävät häiriöt ihmissivilisaatiossa, ihmiselämän sukupuutto, maaplaneetan tuhoutuminen ja jopa koko universumin hävitys. Yli 50% teistä uskoo, että ainakin yksi näistä tilanteista on mahdollinen ja vielä suurempi prosenttiosuus uskoo, että sellainen tapahtuma olisi luultavasti ihmisen aikaansaama. Tuomiopäivän näkymät voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: luonnontapahtumat, ihmisen aikaansaamat tapahtumat ja yliluonnolliset tapahtumat.

Luonnontapahtumiin voi sisältyä maailmanlaajuinen pandemia, jokin geologinen tapahtuma, gammasäteilypurkaus tai muu tuhoava kosminen säteily, maapallon akselin äkillinen suunnanmuutos, dramaattinen vähentyminen tai lisääntyminen aurinkovoimassa, jokin vaikuttava tapahtuma, kuten suuren meteoriitin, asteroidin tai komeetan törmääminen, yhtäkkinen muutos universumia hallitsevissa vakioissa, mustan aukon läheisyys, vakavat ilmastomuutokset jne. Muutamia ihmisen aikaansaamia tapahtumia mietittäväksi ovat tärkeiden ja välttämättömien planeettaresurssien kuluttaminen loppuun, ydin-, kemiallinen tai biologinen sota, kyberneettinen vallankumous, esteetön maapallon lämpeneminen, hiukkasten törmääminen, mikä perustuu epäonnistuneeseen hiukkaskiihdytinkokeeseen jne. Yliluonnolliset tapahtumat koostuvat kaikista muista mahdollisuuksista, joita ei voi selittää tai sisällyttää kahteen aiempaan kategoriaan, kuten jumalainen kosto- tai puhdistusteko, mihin innostavat viimeinen tuomio tai muut uskonnolliset olosuhteet.

Väitteet tuomiopäivän tapahtumia vastaan tai niiden puolesta ovat lähes yhtä vanhoja kuin maapallo, mutta niiden suosio nousee ja laskee empiirisen tiedon, uskonnollisten oppien, arkeologisten löydösten, ennusteiden ja olettamusten, kalenterilaskennan muutosten ja henkisten tai mystisten uskomusten mukaisesti. Ihmiskunta tuntee parhaillaan korostunutta herkkyyttä tässä suhteessa ja tämän innostuksen ja ahdistuksen kohoaminen jatkuu ennakoitavissa olevaan tulevaisuuteen. Filosofian ala joka on eniten huolissaan tästä ilmiöstä, on sopivasti nimetty eskatologiaksi, mikä on tutkimusta siitä, minkä uskotaan olevan maailman historian viimetapahtumia tai ihmiskunnan perimmäinen kohtalo - siihen viitataan myös maailmanloppuna tai päivien loppumisena. Kiinnostavaa kyllä, mystiset perinteet näkevät maailmanlopun vertauskuvallisesti tavallisen todellisuuden loppumisena ja yhdistymisenä Jumalaan. Sitä vastoin ihmiskunnan perimmäistä kohtaloa opetetaan monissa perinteisissä uskonnoissa todellisena tulevaisuuden tapahtumana (tapahtumina), jotka on ennustettu pyhissä kirjoituksissa.

Historiallisten kausien ja ajan mittaamisen eroavuudet ovat myös tukeneet eroja teologisessa merkityksessä. Mystisissä perinteissä ajan loppuminen viitaa pakenemiseen jonkin tietyn todellisuuden rajoituksista. Toisaalta taas jotkut uskonnot, joiden tulkinnat ovat kirjaimellisempia, uskovat planeetan ja/tai kaikkien sen elävien olentojen fyysiseen tuhoutumiseen. Vastaava ja modernimpi uskomusjärjestelmä, "apokalypsismi", millä on sekä uskonnollisia että maallisia seuraajia, uskoo maailman väkivaltaisiin häiriöihin ja tuhoutumiseen ja seuraavan täyttymyksellisen ja täydellisen maailman luomiseen. Näihin uskomuksiin yleensä sisältyy ihmisrodun selviytyminen jossain uudessa muodossa ja uudessa aikakaudessa.

Vuoden 2012 ilmiö

Tänä päivänä 2012-ilmiö on ottanut keskinäyttämön ja ainakin muutaman vuoden ajan kaikki haasteet tai mysteerit jotka liittyvät ihmiselämään maan päällä, luetaan jollain tapaa 2012-ilmiön ansioksi. Periaatteessa, 2012-ilmiö koostuu sarjasta uskomuksia ja ehdotuksia, jotka vihjaavat yhteen tai useampaan transformatiiviseen tapahtumaan vuonna 2012, painopisteen ollessa 21.12.2012 (talvipäivänseisaus) vuoden merkittävimpänä päivänä. 2012-ilmiö ei ole uusi ja se on ollut osana ihmisen arkeo-astronomista spekulointia ainakin vuodesta 3113 e.Kr. saakka - astronomisina vuosina suurin piirtein laskettuna. Joulukuun 21. päivä 2012 on neljännen maailman viimeinen päivä Mayojen pitkässä kalenterissa, 5125-vuotisen jakson loppu. Muut Kolumbuksen aikaa edeltävät mesoamerikkalaiset kulttuurit käyttivät samanlaisia kalentereita ja heillä oli samanlaisia uskomuksia kalenterin luomisesta ja tarkoituksesta. Joihinkin näistä sisältyy myyttisiä luomispäivämääriä, numerologisia rakennelmia ja ennusteita maanulkopuolisista olennoista.

Maya-kalenteri sisälsi kalentereita ja almanakkoja, joita käytettiin määrittelemään, mikä päivä oli, oliko kyse tavallisesta vai seremoniapäivästä (jumalainen), mikä jumala hallitsi päivää ja miten hyvin kylvökset selviytyisivät tietyllä jaksolla. On tärkeää panna merkille, ettei Maya-kalenteri, kuten sitä tänä päivänä kutsutaan, ole alun perin Mayoilta, vaan heidän esi-isiltään, Tolteekeilta ja myös ennen heitä olleilta. Yksi kalenteriversio ei ottanut huomioon ainoastaan päivämäärää, vaan myös ajan lineaarisen vaikutuksen suhteessa kaukaiseen menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Myyttisestä alkupisteestä (synnystä) kalenteri pystyi viittaamaan tai ennustamaan hyvin tarkasti minkä tahansa päivän suhteen johonkin toiseen päivään tai itse kalenteriin. Näin päästiin joulukuun 21. päivään neljännen maailman loppuna. Mayat pitivät kirjaa myös kuun ja muiden planeettojen kierrosta, erityisesti Venuksen kierrosta.

Maya-kulttuuri ja -kalenteri ovat olleet suuri opettaja ihmiskunnalle ja erityinen viitekohta spiritualisteille, uuden ajan ajattelijoille, futuristeille ja muille elämän opiskelijoille. Uuden ajan tulkinnalla 2012-ilmiöstä on juuret vahvasti Maya-kulttuurissa, mutta uskomukset ovat jakautuneet. Siinä missä jotkut uskovat, että maapallo ja sen asukkaat (jotkut tai kaikki) käyvät läpi fyysisen ja henkisen transformaation, mikä merkitsee uuden aikakauden alkamista, toiset uskovat, että vuoden 2012 päivämäärä merkitsee sen suuren tuhoisan ja apokalyptisen muutosajan alkua, missä ihmiset jakautuvat lisää, luonto ja muut voimat haastavat heidät epäsuotuisasti ja ihmisten lukumäärä vähenee valtavasti. Kumpikin ajatus synnyttää jatkuvasti uusia teoriaversoja ja arveluita, jotka hämmentävät ja pelottavat yhtälailla loogisia ajattelijoita kuin irrationaalisia teoreetikkoja. Kiinnostavaa kyllä, klassinen Maya-kalenteri ei ehdota tai ennusta uhkaavaa tuhoa tai minkäänlaista erityistä katastrofia. Myös modernien Mayojen keskuudessa on vain vähän yhteisymmärrystä siitä, mitä - jos mitään - tuo päivämäärä voisi merkitä tai tuoda tullessaan.

Sellaisten tutkijoiden, kuin astronomien ja luonnontieteilijöiden, yritykset kumota 2012-teorioita ja -huhuja ovat epäonnistuneet lähes täysin. Nykyajan valtavirtatutkijat torjuvat jatkuvasti apokalyptiset ennustukset ja väittävät, että tuo päivämäärä on hyvin epäoleellinen ja että hyväksyttävä tai käytettävissä oleva lähdemateriaali on niukkaa, ristiriitaista ja toteennäyttämätöntä. Älyllinen eliitti vertaa pelkoja vuodesta 2012 niihin, joita nousi pintaan vuoden 2000 ympärillä, ja he pitävät tätä viittausta riittävänä analyysinä ilmiöstä, ja kuitenkin ilmiö sinnikkäästi pysyy. Miksi?

Adaptaatioperiaate

Ihmisevoluutio perustuu suurelta osin fyysiseen ja psyykkiseen adaptaatioon - relativistinen käsitys, joka selittää kollektiivisia tietoisuushyppäyksiä sekä uusia aikakausia tai aikoja. Adaptaatio johtaa muutoksiin sekä uskomuksissa että käyttäytymisessä ja auttaa ihmiskuntaa työntymään rationaalisuuden rajojen yli, mikä vuorostaan sallii ihmiskunnan ratkaista ihmisen perimän ja ajankohtaisten ympäristöongelmien toistuvia kysymyksiä. Käyttäytyminen ja tunteet jotka ovat maailmanlaajuisia tai ainakin kulttuurirajat ylittäviä, heijastavat usein suurimpia tuloksia. Siksi silloin kun suuret ihmisryhmät alkavat uskoa ja toimia uudella ja erilaisella tavalla - myös epäsäännöllisellä ja arvaamattomalla tavalla - syntyy uutta geneettistä ja biologista materiaalia, jonka "tietokyky" johtaa kaikkien asioiden laajentumiseen, mukaan luettuna syvempi ymmärrys maailmasta, missä asutaan, universumin koosta ja laajuudesta ja yksilön suhteesta kaikkeen olevaiseen.

Se jatkuva vaikutus, mikä Hubble-teleskoopin esityksillä universumista on ihmisiin, on elävä esimerkki tästä adaptaatioperiaatteesta. Miettikää hetken, miten näkemyksenne kosmoksesta on muuttunut. Hubble on opettanut ihmiskunnalle, että auringon ulkopuoliset planeetat ovat hyvin yleisiä, ja tämä on pysäyttänyt ajatuksen, että aurinkomme on epätavallinen, koska sillä on planeettoja. Itse asiassa, olisi oikeudenmukaista sanoa, että maapallo on suhteellisen tavallinen planeetta, joka kiertää suhteellisen tavallista tähteä tavallisessa galaksissa, yhdessä lukemattomista muista tässä universumissa - tämä on vielä suuremmassa "moniversumissa", joka eräänä päivänä yhdistyy "kokoversumiksi". Ihmiskunta on oppinut, ettei se ole vain universumin etuoikeutettu tarkkailija. Se on osa maan biosfääriä, ei sen yläpuolella, alapuolella tai ainutlaatuinen. Tämä ymmärrys on tärkeä avain tuleviin hyppäyksiin tietoisuudessa ja evoluutiossa.

Evoluutiohyppäykset

Evoluutiohyppäyksen alkaminen voi olla vaikeaa ja epäjohdonmukaista aikaa ihmiskunnalle. Se saa aikaan suuria aukkoja, joiden kanssa ihmiskunnan on taisteltava, mukaan luettuna ne fyysiset ja psyykkiset poikkeavuudet, joita parhaillaan kohtaatte. Huomattava melankolian ja masennuksen lisääntyminen on yksi, kuten myös vähentynyt vakaus tämän päivän ja menneisyyden muistamisessa, fyysisessä ja/tai seksuaalisessa suuntautumisessa, huoli fyysisestä ympäristöstä, yleinen tunne kaiken puutteesta - hyvinvoinnista fyysisiin ja taloudellisiin resursseihin - synkkä tai epäselvä näkemys tulevaisuudesta, lisääntynyt pelko ja ahdistus ja paniikki normaalissa elämän haasteissa. Vaikka nämä ovat vain oireita muutoksesta, ne verottavat silti keskushermojärjestelmää ja järkyttävät persoonaa.

Evoluutiohyppäykset antavat kipinän muutoksiin luonnossa ja todellisuusrakenteessa. Todellisuus on sitä, mitä kutsutte olemassaoloksenne maan päällä. Se koostuu kaikesta, mitä on elämässänne tai mitä tapahtuu teille. Todellisuutenne sallii teidän tuntea olevanne todellinen ja elävä. Evoluutiohyppäyksen aikana tämän todellisuutenne tulevaisuus on mahdollinen, muttei välttämättä todennäköinen, koska tutkitte samanaikaisesti muita aikajanoja, ulottuvuuksia ja kasvumahdollisuuksia. Silloin kun yhden tulevaisuuden varmuus ei ole taattu, toiset tulevaisuudet ovat olemassa mahdollisuuksina. Niistä tulee todellisia, ne ovat samassa hetkessä, kun toimitte samojen muuttuvien lakien alaisuudessa. Tämä on hyvin tarkka kuvaus siitä, mitä käytte läpi tällä hetkellä ja miksi taivas on raja, kun otetaan huomioon epävarmuutenne.

Ne joilla on kyky "nähdä" tavallisen tuolle puolen, sekä ne jotka kanavoivat, tulkitsevat tai muuten aavistavat sen, mikä jää piiloon tai näkymättömäksi muilta, eivät ole vapautettuja niistä kuopista ja aukoista, joita on läsnäolevassa hetkessä. Tähän sisältyvät oraakkelit, selvänäkijät, mystikot, filosofit, visionäärit sekä ne, jotka tulkitsevat unia itselleen tai muille ja muut. Itse asiassa, voitaisiin väittää, että ne jotka koottaisiin tämän lipun alle, ovat vielä herkempiä todellisuuden järkkymiselle kuin muut.

Todellisuuden järkkymistä tapahtuu, kun todellisuutta on stressannut, mädättänyt tai myönnyttänyt jokin toinen voima, luonnollinen tai muu. Tällaisia vaikutuksia ovat mm. uskomusjärjestelmät, ainutlaatuiset risteykset ja aikajanat, ulottuvuudet, uudet keksinnöt ja paljastukset. Näiden uusien vaikutusten alaisuudessa ensimmäinen todellisuus ei voi enää olla olemassa nykymuodossaan eikä sitä voi ylläpitää niissä alkuperäisissä puitteissa, joissa se luotiin. Yhden tai useamman vaikutuksen synnyttämä järkkyminen on nyt pakottanut muuttamaan alkuperäistä todellisuutta osittain tai kokonaisuutena. Alkuperäinen rakenne mikä sisältää nyt vähemmän todellisuuden tekomateriaalia, ei voi koskaan palautua tai toipua - se on muutettu iäksi.

Missä kohtaa profeetat ja profetiat tulevat mukaan kuvaan? He ovat liima, joka auttaa kosmisen munan halkeamien täyttämisessä. He tarjoavat sillan täältä sinne, jos "sinne" haluatte mennä. Uskomuksenne voivat viedä teidät lähes minne tahansa, mutta on aina parasta päättää se itse, jos lainkaan mahdollista. Pidätte siitä tai ette, olette nyt pikaraiteella kaikkien taitojenne löytämisessä ja kehittämisessä. On aika ottaa käytäntöön kaikki se, mitä olette tutkineet ja oppineet useiden vuosituhansien aikana. Antakaa niiden, jotka tärisevät ja jyrähtelevät, että loppu on lähellä, romahtaa omien sanojensa painon alle. Olkaa johdettuja, jos haluatte, mutta älkää harhaanjohdettuja, jos lainkaan mahdollista. Loppu on yhtä lähellä kuin seuraava alku. On kyse vain sivun kääntämisestä innokkaana kokemaan, mitä tulee seuraavaksi. Totean teille, että muutos on vääjäämätöntä eikä evoluutiota voi välttää. Luopukaa vanhentuneesta, syleilkää uutta ja odottakaa seuraavaa kokemusta sydän ja mieli avoimena.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >