HomeViestejäPepper Lewis13.8.2010 - Maan ulkopuoliset olennot keskuudessamme - apua ihmiskunnalle

13.8.2010 - Maan ulkopuoliset olennot keskuudessamme - apua ihmiskunnalle

MAAN ULKOPUOLISET OLENNOT KESKUUDESSAMME - APUA IHMISKUNNALLE

Uiloraa ja Gaiaa kanavoinut Pepper Lewis (spiritlibrary.com)
13.8.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Pepper: Tämä on kolmas tapaamisemme. Olen nauttinut ajastamme yhdessä, mutta Gaia kertoo minulle, että tämä on luultavasti viimeinen yhteiskokemuksemme. Onko tämä sinun valintasi?

Uilora: Kyllä. Tapani ei ole yhtä rento kuin sinun. Minusta vuorovaikutuksemme on ollut mielenkiinoista ja merkityksellistä, mutta vain siinä määrin, kuin se palvelee jotain tarkoitusta. Käyttäytymiseni on ystävällistä, mutta yhteentulemistamme ei ollut suunniteltu pitkäkestoiseksi ystävyydeksi. Toivon, ettei tämä tuota sinulle pettymystä.

Pepper: En ole pettynyt, vain utelias. Onko sinulla ystäviä? Ovatko he ihmisiä vai omasta maailmastasi? Jaatko ajatuksiasi heidän kanssaan? Onko sinulla onnellisia ja surullisia hetkiä? Vaikuttaako sinuun tunteellisesti ihmisen olot tai maan päällä paljastuvat tapahtumat?

Uilora: Toki minulla on ystäviä. Ne ovat täältä, omasta maailmastani ja toisista maailmoista. Minulla on useita sosiaalisia kytköksiä ja ne ovat samanlaisia kuin omasi. Minun ei tarvitse suojella identiteettiäni, mutta tuttuni usein ehdottavat, että teen sen. He näkevät suvaitsemattomuuden ja ennakkoluuloisuuden lisääntyvän, mutta minä näen vain väärinkäsitystä ja väärin kohdistettua huolta. Ihmiset eivät luota itseensä, joten he eivät luota myöskään naapuriinsa. Eräänä päivänä he ovat riippuvaisia naapureistaan ja luultavasti katuvat niitä hetkiä, jolloin heidän silmänsä olivat kiinni eikä heidän sydämensä voinut nähdä. Minunkin maailmani tunsi sellaisen ajan, mutta laji ei voi edistyä, ennen kuin se näkee itsensä heijastuksen toisen silmistä.

On oikein otaksua, että jaan ajatuksia ystävieni kanssa, kun kommunikointini heidän kanssaan on usein telepaattista. Ajatukset kulkevat nopeammin kuin mikään elektroninen kapistus. Minun ei tarvitse kuulla heidän ääntään tietääkseni, mitä he ajattelevat tai tuntevat. He eivät suojele tunnekeskustaan minulta, joten tiedän helposti heidän sijaintinsa ja kaiken muun, mitä he haluaisivat minun tietävän. Emme etsi toistemme hyväksyntää emmekä kommunikoi ajatuksista ja asioista, jotka eivät ole menneet odotetusti tai suunnitellusti. Teille on ehkä yllätys tietää, että yli 60% ihmisten kommunikoinnista kuluu valittaen tai vaikeroiden omaa nykytilannetta. Syyttely, huolehtiminen, huijaaminen ja passiivis-aggressiivinen ajattelu muodostavat suuren osan ihmisen henkilökohtaisista ajatuksista.

Tuskin huomaan, olenko onnellinen vai surullinen, kun nämä satunnaistunteet näyttävät tulevan ja menevän melko nopeasti. Minulle olisi vaikeaa luottaa tunteisiin, jotka näyttävät kuuluvan enemmän hetkeen, mikä pilven tapaan on vain kulkemassa ohi. Minulla on kyllä laaja kirjo tunteita ja tunnereaktioita, mutta nämä eivät heilahtele niin laajasti, mitä olen nähnyt toisissa. Vaikka pidän itseäni hyvin paljon toisten kaltaisena, minulle muistutetaan usein, etten ole sitä. Vertailtaessa sanoisin olevani enemmän objektiivinen kuin subjektiivinen. Arvioin hetkiä ja tilanteita lisäämättä omia ajatuksiani niihin. Näin ajatukseni pysyvät ominani enkä ole niin altis pukemaan ajatusta mielipiteellä. Meillä on sanonta, mikä kääntyy vapaasti "tunnepitoiset ajatukset, kuten mielipiteet, ovat usein ylipukeutumista päivälliselle".

Välitämme yhtä syvästi kuin te oikeista ja vääristä, mutta meistä niitä on helpompaa ohjata kuin korjata. Minun ja toisten kaltaisteni ajatukset kestävät joskus yhtä pitkään kuin vuodenaika. Ne ovat pohdiskelevia ja miettiviä, vähemmän vaikeasti ymmärrettäviä luonteeltaan. Ne edistyvät ja kehittyvät päivä päivältä, mikä sallii meidän käyttää niitä työkaluina tai rakennuspalikoina. Harvoin epäilemme omia tai toisten ajatuksia.

Rotumme on vähän erilainen kuin teidän siinä, että pystymme välittämään historiaamme tuleville sukupolville. Tämä sallii uusien sukupolvien välttää menneiden sukupolvien virheitä. Tämä yksinkertainen ero on sallinut rotumme kehittyä tavoilla, millä toiset eivät ole kehittyneet. Kenties muistat, että vanhempani olivat varhaisemman työn pioneereja useita vuosia sitten. Tämä oli yksi heidän kiinnostuksensa pääalueista. He olivat toivoneet auttavansa toisia täällä maan päällä tekemään päätöksiä, jotka olivat kehittyneempiä, ohjaamalla heidän ajatusprosessejaan yli tarpeesta kiertää takaisin tai tehdä silmukka ennen eteenpäin jatkamista. Ajatukset voivat projektien tapaan menettää nopeasti liikevoimansa.

Teistä saattaa näyttää, että on hyvä ajatus miettiä jotain hyvin perusteellisesti, ja joissain tapaukissa onkin, mutta ei kaikissa. Me nojaamme melkoisesti impulsiivisuuteen ja luotamme, että päätöksemme ovat oikeita. Tämä pitää ajatuksemme luovina ja elävinä. Haluaisimme auttaa teitä tekemään saman. Näemme, että ihmiset ovat alkaneet pelätä harha-askelten tai virheiden tekemistä. Aikakauden loppu voi olla epävarmaa aikaa ja seuraamukset voivat olla raskaita. Haluaisimme auttaa noiden taakkojen helpottamisessa, mutta meidät on kutsuttava tekemään niin.

Ihmiskunnalla on kirkas tulevaisuus edessä ja niin on maapallollakin. Polku edessä on jo alkanut kääntyä nykysuunnastaan. Muutos on käsillä melkein jokaisella elämän alueella ja lisää on tulossa. Tästä Maaäitimme haluaisi meidän puhuvan tänään. Vuorovaikutuksemme palvelee mallina muille roduille, jotka myös työskentelevät ihmisvastineidensa ja -kavereidensa kanssa.

Pepper: Tarkoitatko muukalais-ihmiskontaktoijia?

Uilora: En. Kontaktoijasuhteet ovat ainutlaatuisia. Ne eivät ole tasavertaisia kumppanuuksia ja niiden erityistarkoitusta ei aina paljasteta. Vanhempani kurtistivat kulmiaan näille suhteille ja näkivät ne haitalliseksi omalle työlleen täällä maan päällä. He viettivät melkoisesti aikaa selittäen, miksi toiset rodut tulivat maan päälle ja mitä ne pyrkivät saavuttamaan. He yrittivät antaa vankan perustan ihmisille, mikä laittaisi lopun kaikille salamyhkäisille pyrkimyksille toisten rotujen osalta, mutta tämä olisi vaatinut niiden lisäpaljastamista, joiden kanssa he työskentelivät, ja tässä suhteessa heidät torjuttiin.

Yksinkertaisesti ilmaistuna, maapallolla on monia resursseja, joista ollaan kiinnostuneita muualla, ja koska ihmiskunta, planeetan tietoisin rotu, ei tiedosta suurinta osaa näistä, toisten on paljon helpompaa varastaa niitä. Ymmärrettävästi ihmiskunta näkee tämän sopimattomana. Mutta se ei ole täysin eri asia kuin se, että jokin kehittyneempi maa anastaa jokin kolmannen maailman valtion tai alkuperäiskansojen resursseja, joiden ääntä ei kuulla eikä läsnäoloa nähdä. Muukalaisrodut jotka noudattavat näitä periaatteita - vaikka kuinka häikäilemättömästi - näkevät sitä maailmanne ihmisissä ja hallituksissa. Tietysti näin ei ole kaikkien kontaktoijien osalta ja joillain näistä suhteista on ollut erittäin positiivinen ja pitkäkestoinen vaikutus tähän maailmaan.

Pepper: Mikä tekee jostakusta enemmän tai vähemmän todennäköisen kontaktoijan? Pystyttekö erottamaan nämä suhteet toisista? Pystyisittekö palauttamaan jonkun sellaisen kyvyn, jonka muistikuvat tässä mielessä ovat hataria? Ovatko nämä suhteet yhtä yleisiä kuin joskus ennen?

Uilora: Useimmat niistä ohjelmista joihin viittaat, eivät ole enää toiminnassa. Vaikka maapallo on planeetan ulkopuolisten vierailijoiden kiinnostuksen kohde edelleen, ihmiskunta on vähemmän kiinnostunut, ainakin tällä erää. Maata ympäröivät energiakentät seuraavat luonnollista "vuorovesikiertoa", mutta tällaisen suuren muutoksen aikoina ne ovat paineen alla. Tämä paine välittyy lähes kaikkeen, jotta kaikella on tasavertainen tilaisuus muuttua. Ymmärtäkää, että tuolla paineella voi olla erittäin positiivinen vaikutus evoluutioon. Auringon lämpö aiheuttaa painetta siemenen ulkokuoreen, jotta se vapauttaa sisältönsä, samalla kun vesi tekee siitä taipuisan ja haavoittuvan. Nämä ovat luonnollisia prosesseja ja tärkeitä jonkin ajatuksen, asian tai ihmisen selviytymiseksi.

Kuitenkin tämä paine vaikuttaa kaikkeen tietyllä vaihtelualueella tai tietyssä taajuudessa, mihin sisältyvät vierailijat läheltä ja kaukaa. Silloin kun vuorovesi on alhaalla, houkutus uskaltautua pidemmälle ulos (tai sisään) on merkittävä, mutta sen tekemisessä on vaaransa, koska paluumatkan on oltava hyvin ajoitettu. Maan energiamerkit ovat nyt epävakaita ja pysyvät sellaisina noin 150 vuotta. Tänä aikana on äärimmäisen helppoa sotkeutua maan ja hallitsevan lajin prosesseihin. Tämä tosiasia ei ole mennyt ohi vierailijoilta läheltä tai kaukaa. Maan ja myös ihmiskunnan historia on täynnä monia sellaisia tapahtumia. Ihmiskunta on tästä syystä hybridirotu. Geenihistorianne oli maan ulkopuolinen paljon ennen sitä, kuin teistä tuli poikkikulttuurillinen. Olette miehiä ja naisia monista kulttuureista ja kansoista ja myös monilta planeetoilta ja monista tähtijärjestelmistä.

Kontaktoijat ovat tavallisia ihmisiä. Mikään ei kerro teille eroa ei-kontaktoijiin. Jotkut ovat avomielisiä ja jotkut eivät. On paljon enemmän kontaktoijia, kuin voisitte kuvitella, mutta vain pieni prosenttiosuus heistä pystyy muistamaan kokemuksensa. Useimmat planeetan ulkopuolisista vierailijoista kommunikoivat toistensa kanssa telepaattisesti ja pystyvät tekemään saman myös ihmisten kanssa. Yleensä tämä tehdään sopimuksesta, mutta näin ei ole aina ollut. Rehellisesti sanottuna, todellinen telepaattinen kommunikointi ohittaa monet tietoisen mielen asettamat suojatoimenpiteet - ne pimittävät usein enemmän kuin suojelevat.

Tämän vuoksi maan ulkopuoliset rodut "puhuvat" mieluummin ihmisille jalostuneemman alitajuisen ja supertajuisen mielen kautta, mikä sattuu olemaan myös ystävällisempi. Yleisesti pidetään alitajuntaa alttiimpana vaikutuksille. Tämä on totta siinä mielessä, että tämä ihmismielen osa on avoin ja kiinnostunut uusista ideoista. Alitajuinen mieli pelkää myös vähemmän tuntematonta - toinen hyvä syy toiselle rodulle tervehtiä teitä tästä näkökulmasta.

Valitettavasti alitajuinen mieli ei automaattisesti toimita tietoiselle mielelle muistikuvia, jotka eivät liity lineaariseen aikaan, joten epätavalliset ajatukset ja kokemukset voivat jäädä piiloon, kunnes ilmestyy jotain, mikä liittyy läsnä olevaan hetkeen. Silloin kun tämä tapahtuu, tietoinen mieli voi raivostua ja uskoa vahvasti, että joku on ollut sitä ovelampi, sitä on petetty tai sitä kontrolloidaan. Nämä hankaluudet olivat osasyy, miksi useimmat kontaktiohjelmat hylättiin. Nekin jotka puhuivat voimakkaasti kontaktien puolesta, alkoivat uskoa, että oli yksinkertaisesti parempi odottaa ihmiskunnan merkkiä valmiudesta. Tämä on hyvin määrittelemätön aihe, jossa on paljon tutkittavaa. Olisi hyvä tehdä sille oikeutta tutkimalla syvältä, mutta on muita, jotka ovat paljon minua pätevämpiä tässä suhteessa.

Pepper: Kaikki mistä olemme puhuneet palaa takaisin avunpyytämiseemme, mutta entä jos emme osaa pyytää vastuullisella tai kunnioittavalla tavalla? Miten keskivertoihminen edes tietää, keneltä pyytää? Ja täytyykö meidän pyytää apua kollektiivina vai riittävätkö yksilölliset pyrkimykset? Täytyykö pyyntöihimme sisältyä hallitustemme tai jonkin muun auktoriteetti- ja johtoasemassa olevan ääni?

Gaian vastaus: Pyyntö on tarkoituksellinen, ei avuton teko. Se nousee syvästä sisäisestä lähteestä. Se tulee paikasta, mikä ei tiedä seuraavaa askelta, mutta kaipaa nähdä ja tuntea sen. Kauan sitten, samanlaisessa ajan risteyksessä ihmiset katsoivat ylös yötaivaalle, ihmettelivät tähtiä ja toivoivat vierailevansa niillä jonain päivänä. He kuvittelivat, että upeita asioita ja upeita olentoja asui kaukana, näkökyvyn tuolla puolen. Lopulta ihmisen mielikuvituksesta tuli verhottu pyyntö, sitten kutsu ja suuren tarpeen syntyessä, myös vetoomus avusta. Kuka oli muinainen ihminen, joka katseli? Keitä hän odotti? Nuo olivat yksinkertaisempia aikoja ja ihmismieli oli myös yksinkertaisempi, mutta myös monimutkaisina aikoina ja mutkikkaissa tilanteissa on jokaisessa sielussa paikka, mikä tietää, että suuri suunnitelma on toteutuksessa, ja ymmärtää, että on riittävän vahvoja pilareita ja periaatteita sen kannattelemiseksi.

Tämä sisäinen tietäminen ei ole sellaista tietoa, mitä uutetaan päivittäisestä informaatiovirrasta, eikä se ala vapauttaa ihmistä velvollisuudesta oppia riittävästi omasta maailmastaan, jotta se voidaan rakentaa tarvittaessa uudelleen. On ainutlaatuisia hetkiä jokaisen yksilön ja maan ihmiskollektiivin elämässä, jolloin aika ja valo taittuvat ja kumartavat syvään, melkein maahan ja sen alapuolelle. Noina hetkinä kun hiljaisuudesta tulee äänettömyyttä ja vain totuus voi puhua tai tulla kuulluksi, ei voi erehtyä pyynnön esittämisestä oikeudenmukaisuuden polulla, poikkeuksellisten keinojen avulla.

Älkää paheksuko auktoriteettianne osoittamalla vallassa olevia sormella, koska sen tekeminen johtaa teidät vain samalle polulle. Syyn siirtäminen vasemmalta oikealle loukkaa molempia ja järkyttää jäljellä olevaa tasapainontuntua. Mitä sitten? Mitä strategiaa noudatetaan, mitä väitetään? Aloittakaa muistamalla, että sielunne ruumiillistuu ihmismuotoon ja näin se on oleellinen osa ihmisrotua - se on tullut maan päälle löytääkseen oman kapasiteettinsa olla ja tehdä suuria ja kunnioitettavia asioita.

Voimakkaalla ihmismielellä on kyky toimia ja vaikuttaa niihin asioihin, jota vallitsevat sen tulevaisuudessa. Mahtava mieli on voimakas ja nokkela saamaan auktoriteetin toimimaan omasta puolestaan ja puuttumaan asioihin niiden puolesta, jotka ovat vähemmän mahtavia. Taitava ihmismieli ei mittaa voimaansa lihaksina vaan siinä voimassa, millä se ohjaa luonnonvoimia, joiden osa se on, ja välttää ylemmyyden ja hallitsemisen huijauksia. Kyvykäs ihmismieli käskee johtajuudesta, samalla karttaen tarvetta sellaiseen kontrollointiin, mitä jokin hallitus käyttää omiin kansalaisiinsa. Oikeassa järjestyksessä ihmismieli muistaa ne elämän antamat periaatteet, jotka alkoivat muualla ja vain jatkuivat täällä maan päällä. Kekseliäällä ihmismielellä on suostuttelemistaitoja, jotka välittävät energiaa resursseista lähteeseen ja taas takaisin. Tehokas ihmismieli luo sähkömagneettikentän, jonka ominaisuudet lisääntyvät onnistuneesti käytettynä.

Yksilöllisissä ponnisteluissanne on jo kollektiivin perusrakenne, mutta sellainen jonka kenttä on vielä hämärä muodoltaan ja jonka kenttä ei ole vielä riittävän elinvoimainen tunnistaakseen oman hahmotelmansa tai ilmaisutyylinsä. Teillä ei ole vielä kokemuksia, mihin nojata, ettekä voi erottaa sellaista käyttäytymistä, mikä johtaa yhtenäisiin ajatuksiin, mutta se tulee myöhemmin.

Ei ole mitään oikeaa kaavaa avun pyytämiseen. Ei ole mitään kiinteitä sanamuotoja tai menetelmiä seurattavaksi. Ei ole mitään uskonollista tai henkistä seremoniaa pidettäväksi tai laillista dokumenttia allekirjoitettavaksi. Ei ole mitään aiempaa sopimusta, muottia tai viitekehystä seurattavaksi, koska nämä kaikki vain rajoittaisivat teitä. Kun tämä on sanottu, sydämenne on ihmismyötätunnon muoto. Sen ilmaisumuoto on sielun musiikkia ja lyriikkaa. Aloittakaa siitä. Etsikää niiden sanojen ääntä, jotka ovat jo sydämessänne, ja antakaa niille substanssi. Teidän ei tarvitse paljon ajatella sanojen merkitystä, koska nämä voivat olla vähemmän täsmällisiä. Ääni minkä jokainen sana muodostaa, syntyi kauan ennen sen merkityksen syntymistä, mistä syystä monilla toisiinsa liittymättömillä kielillä on samanlaisia sanoja.

Jokainen sielu - vanhemman tapaan - tunnistaa erehtymättä oman sydämensä äänen. Se ei mene huomaamatta. Ihmissydämen huudolla on suuri vaikutus niihin, jotka opastavat ja auttavat. Silloin kun huudatte ahdistuksesta, enkelit kuulevat teitä. Ne vastaavat ja huolehtivat teistä sekä suurilla että pienillä tavoilla, oman alansa ja kutsumuksensa mukaisesti. Onko niin erilaista tai kaukaa haettua olettaa, että ne jotka ovat valmiina auttamaan, kuulisivat pyynnön auttaa planeetan resurssien palauttamisessa?

Uilora: Ainutlaatuiset ajat, kuten tämä, tarjoavat suuria mahdollisuuksia. Kukaan ei ole kiitollinen siitä, että vaikeita tilanteita pakotetaan tai sysätään hänelle, mutta suoraan sanottuna, tässä ei ole mitään yllätystekijää - planeetan resurssien käyttäminen tai anastaminen ei ole uusi aihe, itse asiassa se on vuosisatoja vanha. Monet sukupolvet ovat selvittäneet ongelmansa tai ainakin kohdanneet ne avoimesti. Jotkut ovat edistyneet ja toiset ovat vain välittäneet ne seuraavalle sukupolvelle. Esimerkiksi vanhempani kertoivat minulle kerran, että heidän edeltäjillään oli muutamia kohtaamisia useiden kiinnostuneiden ihmisten kanssa kokoontumisissa kauan sitten. Jos ette loukkaannu pienestä huumoriyrityksestä, lisäisin, että nämä kokoontumiset naamioitiin naapurustokutsuiksi. Joitain nimitettiin "emäntäkutsuiksi" ja kuten nimi vihjaa - ne olivat kekseliäs tapa naisille kokoontua tutkimaan yleisesti kiinnostavia ajankohtaisia aiheita. Tietysti joihinkin kutsuihin sisältyi oikeita tuote-esittelyjä, kuten Tupperware, mutta muut tilaisuudet saattaisivat yllättää teidät.

Naapurustokutsut antoivat samat mahdollisuudet pareille, perheenjäsenille ja ystäville. Muihin kohteliaisiin, mutta ohuesti verhottuihin tekosyihin sisältyivät tietosanakirjamyynnit, "hautajaisjuonet", pokeri-illat ja naapuruston kehittämiskokoontumiset. Älkää kuvitelko, että jokaiseen naapuruston kokoontumiseen liittyi mukaan muukalaiskokoonpano, mutta nämä kokoontumiset antoivat keskivertokansalaisille sekä kaupungissa että maalla ainutlaatuisia tilaisuuksia löytää enemmän itsestään ja maailmastaan. Monet jotka lukevat näitä sanoja nyt, ovat vähän avomielisempiä tänä päivänä näiden aiempien kokemusten vuoksi.

Valitettavasti nämä kokoontumiset eivät tuoneet niin paljon avointa keskustelua ja muutosta, kuin vanhempani ja muut olisivat toivoneet. Toisen maailmansodan jälkivaikutukset olivat monet. Haavat olivat paljon syvempiä kuin fyysiset ja liian vaikeita useimpien kestää. Kamppailu perheen, elämäntyylin tai työn palauttamiseksi otti etusijan melkein kaikesta muusta ja USA oli edelleen jakautunut ja hämmentynyt ulkonäköön tai alkuperään liittyvistä eroavuuksista. Muut maat selvisivät paremmin, mutta vain pienellä marginaalilla.

Maailma on nyt samanlaisessa risteyksessä ja vaikka yli 50 vuotta on kulunut, ilmeinen tilanne voidaan edelleen ilmaista: maat ovat sisä- ja ulkopuolisessa sodassa. Välttämättömyyshyödykkeiden puute - kuten öljy, vesi ja ruoka - häämöttää monilla. Alueelta toiselle virtaava ja ylivirtaava muuttaminen uhkaa yhteisöjä ja taloutta. Vaikutusvaltaiset himoitsevat vielä lisää ja ahneet omaa osaansa. Koirien tapaan vaikutusvaltaiset ja ahneet ei tyydy jakamaan annostaan tai jättämään vähän suurempaa osuutta tähteeksi päivän lopussa. Sen sijaan he vaativat oman oikeutensa ensin ja kenties kieltävät toisilta toisen ja kolmannen annoksen, mitkä jäävät jäljelle paljon sen jälkeen, kun heidän ruokahalunsa on jo tyydytetty. Ja vaikka on vaikeaa sivuuttaa ovella raapivaa koiraa, joskus on parasta tehdä niin. Tietysti kumpikin tiedämme, että tämä kertomus liittyy erilaiseen nälkään.

Gaian yhteenveto: Ihmiskunnan olisi hyvä omasta ja minun puolestani alkaa kerätä uusia ja erilaisia ideoita tulevaisuudestaan, vaikka sen pitäisikin tehdä niin muutama rahtu kerrallaan. Linnun on rakennettava oma pesänsä ja niin tehdessään sillä on edelleen riski, että valittu puu kaadetaan ja käytetään eri tarkoitukseen tai että pesä palvelee vain kerran. Ihmiskunnan on aika katsoa rohkeasti eteenpäin ja valita tämä elämä sellaiseksi, joka muuttuu myönnytysten vuoksi - sen sijaan että muutos aiheuttaa myönnytyksiä.

Edessänne olevat päivät eivät ole luetut, ellette laske niitä yksitellen. Laskekaa niitä kaksina ja ne jo tuplaantuvat, kolmina ja mahdollisuutenne ovat kolminkertaistuneet, kerrottuna viidellä ja läsnä olevat vaikeat hetket ovat kaukana takananne. Olkaa hetkessä riittävän kauan, jotta teidät lasketaan läsnä olevaksi, mutta ei niin kauan, että teistä tulee sen vanki. Jos silmänne eivät voi nähdä pidemmälle ulospäin, auttakaa niitä näkemään syvemmälle sisäänpäin. Luottakaa asioihin, joita ette voi nähdä, mutta joilla on yhtä lailla ansionsa. Suunnitelkaa kevyesti ja alustavasti, jos teidän on pakko, mutta olkaa lämpimänä siitä johtopäätöksestä, että askeleenne on turvallinen. Katsokaa tasavertaisesti oikealle ja vasemmalle ilman ennakkoasenteita, koska oikeudenmukaisuus seuraa omaa polkuaan ja tasapainottaa oman vaakansa. Olkaa omien ajatustenne ja asioidenne yövahti, mutta varokaa tulemasta toisten aidattujen uskomusten vartiokoiraksi. Toivottakaa tervetulleeksi muutoksen valo ja sitä seuraavat vaihtelevat mielialat. Muistakaa, että myös maapallolla on mielialansa eikä oranssi taivas ole merkki vihasta, vaan luovuudesta, joka siirtyy ulospäin syvimmästä sisäisestä lähteestä.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >