HomeViestejäPepper Lewis9.9.2010 - Tilannepäivityksiä 2010

9.9.2010 - Tilannepäivityksiä 2010

TILANNEPÄIVITYKSIÄ 2010

Gaiaa kanavoinut Pepper Lewis (spiritlibrary.com)
9.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Voitko antaa meille päivityksen siitä, mitä maa parhaillaan tekee ja miltä sinusta tuntuu? Voitko kertoa meille lisää Meksikonlahden öljyvuodosta ja siitä, miten ekosysteemit pärjäävät siellä?

Fyysinen maa pärjää yleisesti ottaen oikein hyvin. Tämä vastaus voi yllättää jotkut, mutta maa (kuten te) on monikerroksinen, orgaaninen tietoisuusjärjestelmä. Jokainen monisyinen ja hyvin järjestäytynyt jäsen on osa laajempaa kokonaisuutta ja myös täydellinen ja kokonainen itsessään. Tietoisuuteni ei ole sopiva ajattelemaan sairautta tai vaikeuksia, vaikka se tunnistaa oleelliset hetket, jolloin elämän palauttamisesta tulee tärkeintä. Maa (kuten te) pystyy vetämään itseensä ajatuksia ja asioita, ovat ne sitten fyysisiä tai ei-fyysisiä. Kehoni pystyy valjastamaan suuren voiman ja ohjaamaan sen tarkoituksellisilla tavoilla, jotka voivat olla ihmiskunnan kannalta lempeitä tai sitten ei. Maa on elävä kirjasto, taiteen ja tieteen konservatorio - joskus kaukaisessa tulevaisuudessa siitä voi tulla museo, muttei vielä!

Maa pystyy palauttamaan monikerroksiset systeeminsä ja oikaisemaan asiat, mutta se ei pysty palauttamaan asioita täsmälleen entiselleen. Maan kasvot (kuten omanne) ovat arpiset joiltain osin. Arpien alla on todisteita loukkauksista tai vaikutuksista, hyökkääjän tai tunkeutujan invaasion jäänteitä. Maa ei automaattisesti puolusta systeemejään tai lajejaan, mikä jättää täydellisyydelle sijan määritellä itsensä epätäydellistä ympäristöä varten, jolloin elämä jatkaa kukoistamista melkein kaikissa ympäristöissä. Melkein jokainen tiedostava planeetta noudattaa tätä puuttumattomuuskäytäntöä eivätkä tämän aurinkokunnan planeetat ole mikään poikkeus.

Voitteko kuvitella sen laajamittaisen elementtien ja voimien invaasion, mikä muodosti Grand Canyonin? Olisiko ollut parempi estää tämä hyökkäyksellä etukäteen? Toisaalta, tietoisuuteni veti kehoonsa katastrofin, mikä pakotti dinosaurukset kuolemaan sukupuuttoon tai kehittymään luonnon sallimalla tavalla, koska liian monia maan systeemejä ja elementtejä vastaan oli rikottu tai oli tehty muuten myönnytyksiä. Paras selitys on, että maa ei toimi pelastaakseen itsensä, vaan pelastaakseen kokonaisuuden.

Vaikka ihmiset viittaavat kaikkiin öljylähteisiin fossiilisina polttoaineina, se ei ole täysin totta. Yleisin raakaöljy mitä saadaan helpoiten maasta, on satojatuhansia vuosia vanhaa. Se koostuu pääasiassa sukupuuttoon kuolleiden merikasvien ja -eläinten jäänteistä, mitkä lepäävät merien, jokien, soiden ja järvien pohjassa hyvin pitkään. Lopulta ne "taitettiin" maankuoren alle ja kerrostettiin hiekka- ja muiden kerrosten väliin. Kuumuus, paine ja aika muuttivat tämän lopulta öljyksi ja kaasuksi ja se sai olla häiritsemättä pitkiä aikoja. Teoria mikä vihjaa dinosaurusten esittäneen roolia tässä prosessissa, on myös oikea, mutta pienemmässä määrin kuin geologit teoretisoivat.

Ajan kuluessa kerääntyi lisää sedimenttiä, mikä lisäsi kuumuutta ja painetta. Tämä vuorostaan muunsi osan materiaalista tummaksi orgaaniseksi aineeksi, mitä kutsutaan nimellä kerogeeni. Kerogeeni on sekoitus eri kemikaaleista, mikä muodostaa osan sedimenttikivistä löydetystä orgaanisesta aineesta. Suurin osa siitä on lähes liukenematonta, mikä kuumennettuna vapauttaa raakaöljyä tai luonnonkaasua (riippuen lähdekiven kuumennusnopeudesta). Sekä raakaöljyä että luonnonkaasua pidetään fossiilisina polttoaineina.

Fossiiliset polttoaineet ovat biogeneettisiä. Petrolin tapauksessa tämä merkitsee, että sitä muodostuu kuolleesta eloperäisestä aineesta. Toisenlaista öljyä mikä on myös luonnollista maalle, löytyy paljon syvemmiltä tasoilta. Ei-biogeneettinen öljy on tulosta syvistä hiilikerrostumista. Osa näistä oli läsnä, kun maa muodostui, ja lisää tuli ajan kuluessa törmäyksistä suurien asteroidien kanssa. Tällaista petrolia on syvissä lammissa maan vaipassa ja sitä voi tihkua ylöspäin planeetan tarpeiden mukaisesti. Muilla planeetoilla ja kuilla (ei kaikilla) on samanlaisia hiilikerrostumia ja ne olisivat hyviä petrolilähteitä, mutta ne eivät olisi taloudellisesti kannattavia - ainakaan tällä hetkellä. Tähän keskusteluun liittyen on tärkeää huomata, että maassa on paljon öljyä, vaikka osa siitä on ulottumattomissa. Sama pätee veteen ja muihin luonnonvaroihin.

Kuten sanottiin aiemmissa keskusteluissa, maa on astunut yhteen suurennosalueeseen, mikä sallii vaikutuksenalaiseksi joutuneiden ekosysteemien asettua ensisijalle, ns. yli ihmisen tarpeiden. Suurennosalueet limittyvät ja niitä valvovat luonnonvoimat, jotka ovat vähemmän yleisiä ja harvoin nähtyjä. Esim. se ettei suurta osaa vuotaneesta öljystä voi nähdä pinnalla, on osa tätä prosessia. Järvet jotka tyhjentyvät huomaamatta, kuuluisivat tähän luokkaan, kuten myös poikkeavat/hirviöaallot ja muut luonnolliset, mutta harvoin nähdyt ilmiöt.

Erityisissä tai epätavallisissa olosuhteissa ekosysteemit voivat toimia itsenäisesti ja yhdistää biologiset resurssinsa valtakuntiin ja elementteihin, mihin niitä ei tyypillisesti liitetä. Tämä on nyt käynnissä. Ilmeinen tai se minkä kamera tai silmä vangitsee, on vain pintavaikutusta. Varsinainen työ tapahtuu usein tämän ulottuvuuden alla ja ulkopuolella tavoilla, millä on vähemmän tekemistä syyn ja seurauksen kanssa ja mikä liittyy enemmän kaikkien asioiden luontaiseen haluun elää ja oivaltaa oma potentiaalinsa. Merillä on voimakkaita ja tehokkaita voimia käytössään ja niitä kerätään ja valjastetaan nytkin. Joitain alueita ja myös joitain lajeja uhrataan, mutta suurempaa hyvää palvellaan nyt kuten aina.

Jokaisen aikakauden lopussa, kuten alussakin on oppitunteja. Ne rispaantuvat nopeasti niin kuin löyhät päättelemiset ja paljastavat raaka-aineen, mikä vaatii jalostamista. Ihmiskunta on päässyt tämän aikakauden loppumisen ulkomerkkiin nyt ja muut merkit ovat lähellä, useimmat niistä vääjäämättömiä. Ne ovat opasteita, jotka voidaan sivuuttaa tai ylenkatsoa, ja jokaisella aikakaudella on niitä. Opasteet ovat paikoissa, jotka osoittavat myös uuden alun olevan lähellä. Näitä ei ole vielä laukaistu, mutta ne laukaistaan, koska nekin ovat vääjäämättömiä. Fyysinen maa ja sitä ohjaava tietoisuus tietävät ja odottavat tätä aikaa. Tämä kaava, vaikkei rutiini, on ajaton ja se seuraa kirjoittamatonta suunnitelmaa, samalla tavalla kuin planeetat seuraavat toisiaan auringon ympäri.

Gaia ei syytä niitä, jotka poraavat öljyä ajattelematta tai ajatellen vähän toimiensa seuraamuksia. He tekevät niin aikansa siunauksella ja luvalla. Heille on annettu valta tehdä näitä tehtäviä ja suoraan tai epäsuorasti he tekevät niitä teidän puolestanne sekä omaksi hyödykseen. Maailma ei tarvitse kaikkia öljypisaroita, mutta se uskoo edelleen tarvitsevansa. Hyvin luultavasti ei katsota muualle, ennen kuin uusi aika on hyvin käynnissä, silloinkaan kun (ei jos) muut vuodot pilaavat heidän suunnitelmansa.

Muistakaa, että öljy ja kaasu ovat kumpikin samaa, jossain mielessä erilaisia mutta syntyneet samasta äidistä. Suurilla kustannuksilla ja tiettyyn järjestykseen liittyvällä tuskalla pojan on joskus haavoitettava äitiään kasvaakseen aikuiseksi ja pois lapsuuden tarpeesta pitää kiinni äidin helmoista. Äiti kestää tämän tuskan, aivan kuin synnytykseen liittyvän tuskan - ne ovat tärkeä ja välttämätön osa prosessia, ainakin maailmassa missä kolmannen ulottuvuuden tiheys on hallitseva periaate ja aktiivinen laki. Planeetat ja niiden kuut seuraavat samanlaista rituaalia, mytologianne puhuu tästä ja muusta.

Maankuori muuttaa asentoaan vastauksena sisäisiin viesteihin. Ymmärtäkää, että kaikilla elementeillä on useita tapoja ilmaista itseään. Esim. vesi on myös höyryä ja ilma on myös kaasua. Mitä maahan tulee, se voi olla kovaa tai pehmeää, graniittia tai mutaa. Tällä erää maan on välttämätöntä tulla pehmeämmäksi, jopa nestemäiseksi edistääkseen kätilönä tätä evoluutiosykliä. Etuna on imeä ja taittaa kerros kerrokselta täydellisempi ja tarpeellisempi elementtiyhdistelmä ajankohtaista sykliä varten. Nestemäisempi maankuori sallii maan imeä tämän aikakauden epäpuhtauksia ja muuntaa niitä hienovaraisesti, mutta suurella kuumuudella ja paineella, kuten maa on suunniteltu tekemään. Pehmeämpi kuori rohkaisee myös heikompiin maanjäristyksiin vastakohtana niille, jotka voisivat murentaa ja halkaista myös suuria maamassoja.

Pehmeämmän maan valitettavana vaikutuksena on, että vesielementin on esitettävä suurempaa roolia, mikä rohkaisee sateeseen myös alueilla, jotka eivät enää kestä kyllästämistä. Veden on tihkuttava jokaiseen huokoseen, jokien on tulvittava yli penkereensä, liejun on pehmitettävä jokainen penger ja tunkeuduttava kovempaan maahan alapuolella, jäätiköiden veden on sekoituttava meriveteen ja jättimäisten virtausten on myös tehtävä vaikutuksensa tunnetuksi. Toiset elementit, kuten tuli, tietävät tämän ja niiden on täydennettävä käsillä olevaa tehtävää omilla tukitoimillaan. Näin tuli jättää tuhkaa ja pehmeän maan sen alla sateen ja muiden vesien kyllästettäväksi ja hukutettavaksi.

Kun katselette luonnonvoimien käyttäytyvän kummallisella ja erilaisella tavalla, mieleenne saattaisi juolahtaa, että maa on vihainen, surullinen tai turhautunut ihmiskuntaan. Näin ei ole. Vaikka näitä sanoja huudetaan ja kaiutetaan, ajattelette silti niin. Muistakaa, että tämän tietäminen ratkaisevalla hetkellä on viisauden lahja, silloin kun muutos on tarkoituksenmukainen, välttämätön ja välitön. Rohkeus seurata sisäisen tietämisen vaatimuksia - vaikka kuinka vaikeita tai haasteellisia - on etuoikeus ja se tekee hetkestä paljon elinvoimaisemman ja voimakkaamman. Elämänne ja päätökset joita teitä pyydetään tekemään tänä aikana, eivät ole mikään poikkeus. Aikoina jotka ovat keskivertoelämää vaikeampia, tällä elämällä on pitkäaikaisia vaikutuksia ja tulette katsomaan niitä tavoilla, mitä ette vielä voi kuvitella.

Maailma toipuu Meksikonlahden öljyvuodosta ja se toipuu seuraavista haasteista, joita pian astuu maailman näyttämölle. Pankaa merkille sitkeys mieluummin kuin vastustus, kun maa ilmestyy esiin tästä ja muista tilanteista. Maa ei ole passiivinen eikä aggressiivinen - se on progressiivinen ja seuraa mahtavan joen kulkua myös pienimpiin puroihin, missä se voisi jäädä levollisten, mutta vaivalloisten pyörteiden ansaan, joista aivan liian nopeasti tulee vankiloita hengähdystauon sijasta. Onko parempi tulla penkereiden takomaksi ja paiskattavaksi kallioiden valkoista vettä vasten? Kyllä, joskus on! Joki seuraa luonnollista kulkua ja muokkaa uuden uoman tarvittaessa. Voitteko tehdä saman?

Maa voi hyvin ja maa on hyvinvointi. Se on niiden tarkkaavan silmän alla, jotka valvovat elämän evoluutiota ja opastavat sen tasolta ulottuvuuteen ja värähtelystä korkeampaan taajuuteen. Sama prosessi ohjaa omaa ajoitustanne ja näette elämänne elementtien järjestyvän udelleen sopimaan korkeampaan tarkoitukseen ja kehittämään teitä luonnollisin ja kohottavin tavoin. Älkää pelätkö elämää siksi, että se esittäytyy teille eri järjestyksessä, mihin olette tottuneet. Valmistautukaa kohtaamaan haasteet uusin ja luovin tavoin, mitkä valaisevat, kuka olette ja mitä olette oppineet matkan varrella.


-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >