HomeViestejäPepper Lewis22.10.2010 - Haasteet tuovat muutoksen nopeammin

22.10.2010 - Haasteet tuovat muutoksen nopeammin

HAASTEET TUOVAT MUUTOKSEN NOPEAMMIN

Gaiaa kanavoinut Pepper Lewis ( www.thepeacefulplanet.com)
22.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Onko kyse vain minusta vai onko elämästä tulossa vaikeampaa ja haastavampaa kaikilla? Olen kuullut, että tätä kutsutaan "intensiiviseksi ajaksi". Onko tämä totta ja jos on, mitä se oikeastaan merkitsee?

Nämä ovat tosiaan mielenkiintoisia aikoja! Olette uuden aikakauden partaalla - termi jonka olette luultavasti kuulleet niin monta kertaa, että sen merkitys ja vaikutus on merkittävästi vähentynyt. Uusi aika (New Age) on paljon muuta kuin suosittu termi tai liike. Se on tärkeää uudistumisaikaa planeetalle ja kaikelle sen pinnalla ja sisällä. Itse asiassa, jos ei olisi näitä mahdollisuuksia uudistua, maa menettäisi enemmän resursseistaan, joista ihmiskunta on yksi.

Kollektiivisesti ihmisperhe muodostaa maan yhden valtakunnan ja se on planeettayhteisön tärkeä jäsen. Vastaavasti maa on paikallisen aurinkokuntaperheemme tärkeä jäsen. Muutokset jotka ovat parhaillaan käynnissä, liittyvät jokaiseen valtakuntaan, elementtiin, lajiin, ajatukseen, uskomukseen, soluun ja atomiin universumissa. Kun tämä on sanottu, niin mitä tiheämpi ajatus, teko tai olemus, sitä intensiivisempi sen vaikutus on.

Uuden aikakauden etuja on monia planeetalle ja ihmiskunnalle yhtälailla. Uusi aikakausi sallii tehdä elämää hallitsevat säännöt uudestaan, uudessa kuvassa joka perustuu uuteen ihanteeseen. Ihanteet ja ajatukset jotka virtaavat niistä, perustuvat luoviin sääntöihin. Säännöt seuraavat periaatteita ja periaatteet seuraavat lakeja. Tässä tapauksessa puhumme universaaleista laeista, tietoisuuden sanattomista kuninkaista, jotka innostavat uutta maailmaa yhtä helposti kuin uusi ajatus. Uudet maailmat seuraavat vanhoja, mutteivät aina samanlaisina. Onko sellaisen taivaankappaleen kuin maa helpompaa sallia vanhan tuhoutuminen ennen uutta sukupolvea? Tämä kannustaa planeettaa suunnittelemaan uudestaan resurssinsa sisältä ulospäin, mikä vahvistaa sen biomoninaisuutta sekä jokaisen uuden organismin DNA:ta. Kuitenkin tiedostavat planeetat, kuten maa, mieluummin suojelevat ja säilyttävät elämää, joka on jo läsnä. Mitä tiedostavampi tai kehittyneempi planeetta on, sitä suuremmassa määrin se suojelee ja suojaa omaansa.

Roolini Gaiana sallii minun valita - ainakin jossain määrin - hyväksyttävän tason ja keston epämukavuudelle ja häiriölle suhteessa planeetan evoluutioon. Toisin sanoen, voisin päättää säästää valtaosan maan resursseista uhraamalla yhden tai useamman planeetan heikommista ekosysteemeistä tai voisin päättää käyttää kaikki tietoisuuskykyni kohottamaan ja tukemaan sitä, mikä voisi muuten menehtyä. Selvyyden vuoksi sanottakoon, että tietoisuuteni ei toimi oikean tai väärän, oikean ja vasemman aivopuoliskon päätöksentekoprosessissa, kuten ihmiskunnan voisi ajatella toimivan samanlaisissa olosuhteissa. Mikään persoona ei esittäydy ehdottamaan tai torjumaan yhtä lajia tai järjestelmää toisen sijasta eikä ole mitään hyötyjen ja haittojen luetteloita horjuttamassa tekemätöntä päätöstä. Prosessi tapahtuu syvemmällä tasolla, missä tietoisuus tekee sillan näkymättömiin ulottuvuusrajoihin ja tämä paljastaa seuraavan hetken tarkoituksenmukaisuuden. Periaatteessa se millä on suurin potentiaali kehittyä korkeamman (universaalin) lain mukaisesti, esittäytyy ja se tunnistetaan - paremman ilmaisun puutteessa.

Uuden ajan taitekohta vaatii, että tämä prosessi toteutetaan oikeaan aikaan ja järjestelmällisesti. Yhtä näistä tavoista kutsutaan tehostumiseksi - näin ollen selvä viittaus kysymykseesi. Intensiiviset ajat viittaavat enemmän tietoiseen taivaankappaleeseen kuin lajiin tai yksilöön. Kuitenkaan näiden aikojen intensiivisyys ei jätä mitään koskemattomaksi, ei kiveäkään kääntämättä. Elämä, oleellisimmalla tasollaan, kamppailee tuodakseen moninaisuutensa esiin, pelastautuakseen menneiden rajoitustensa kahleista ja ohjatakseen sisään oman uuden aikansa. Kaikki planeetalla on sitoutunut tähän projektiin nyt, riippumatta ulkoisesta vaikutelmasta. Muistakaa, ettei ole mitään selviä todisteita transformaatiosta, ennen kuin perhonen viimein ilmestyy esiin kotelostaan.

Tehostumisjaksoina on muita huomattavia hyötyjä ja joillakin näistä on kauaskantoiset seuraamukset. Esimerkiksi uusia ympäristöjä alkaa ilmestyä näinä aikoina sekä sisä- että ulkotasoille. Uudet ympäristöt antavat tilaisuuden vanhoille kuvioille pudota pois ja uusien ilmestyä esiin. Tähän sisältyy mahdollisuus, että ongelmat joilla ei todellista ratkaisua, voivat saavuttaa umpikujan. Sama pätee ongelmakäyttäytymiseen, joka on ehkä antiikkista ja kilpailee uusien ideoiden syntymän kanssa. Tämän ajan vaikutusta biologisesti ja henkisesti ei voi riittävästi korostaa, erityisesti ihmiskunnan osalta. Mikään toinen aika ei tarjoa laajemmin niin ennakkoluulotonta lähestymistapaa evoluutioon kuin uuden aikakauden taitekohta. Aa, mutta siinä on knoppi. Teidän on tartuttava hetkeen tai se varmasti tarttuu teihin. Pystyttekö nousemaan villin mustangin satuaan ja kesyttämään sen kesken hyppimisen?

Intensiiviset ajat tarjoavat teille vaihtoehtoisen näkemyksen uskomuksiin, jotka hallitsevat todellisuuttanne ja maailmaanne. Ne antavat tukea uusien ajatusten kehittämiseen, sellaisten ettei teidän tarvitse odottaa, kunnes ajan kuluminen virallisesti julistaa uuden aikakauden saapuneen, ennen kuin voitte vaatia uuden totuuden omaksenne ja ilmentää sitä. Uuden ajan näkökulmilla ja uuden toimintamallin ajatuksilla on positiivinen vaikutus lähitulevaisuuteen sekä kaukaiseen tulevaisuuteen. Ne ovat rikkaampia valikoimaltaan ja moninaisuudeltaan ja edistävät parempaa elämänlaatua. Ne vahvistavat kykyänne valita uusia näkökulmia, päästäen samalla lempeästi irti vanhoista, jotka eivät enää palvele teitä. Varoittavana huomautuksena, intensiiviset ajat välttämättömyys sille, että tulette paljon herkemmäksi ympäristöllenne sekä alttiimmaksi kaikelle ärsytykselle siinä. Teistä tulee näkemyksellisempi ja pohdiskelevampi ja valitsette yleensä laadun määrän sijaan.

Monet muuttavat nyt ympäristöään ja vaihtavat toiselle maantieteelliselle alueelle, mikä on miellyttävämpi, välttämätön tai elintärkeä yhdelle tai useammalle elämän osa-alueelle. Tämä on tärkeää ja jos tunnette yllykkeen muuttaa muualle, harkitkaa mahdollisuuksia ja valitkaa sitten luovasti. Jos haluatte muuttaa, mutta ette voi, saatatte havaita, että virtuaalimuutos ja mahdollinen muutos ovat vaihtoehtona Virtuaalimuutos sallii erilaisen itsensä ilmaisemisen samassa tai muuttumattomassa ympäristössä. Avaimena on tehdä jatkuvasti haluttuja muutoksia sisällä ja ilmentää näitä täysin, ikään kuin tulevaisuutenne riippuisi niistä. Ympäristönne mikä on heijastusta siitä, kuka olette, muuttuu teidän mukananne.

Mahdollinen muutos on todellinen muutos, mutta se tapahtuu sisätasoilla. Se säätelee ja ylläpitää päätöstänne laajentua nykyolosuhteidenne ulkopuolelle, jotta voitte hitaasti, mutta vakaasti edetä ilman luistamista taaksepäin. Mahdollinen muutos on kestävä, positiivinen vahvistus, mikä ei uhkaa tai haasta yksilön nyky-ympäristöä. Olisi epäviisasta verrata tätä sisäistä kasvukokemusta aggressiivisempiin ulkoisiin kokemuksiin, jotka ovat yleisempiä tänä intensiivisenä aikana.

Sieluun ja jokaisen elävän ajatuksen ja asian ydinolemukseen kosketetaan tänä aikana. Ei ole poikkeuksia. Sillä ei ole merkitystä, oletteko hereillä vai unessa, väsynyt, vihainen, toiveikas, kiinnostunut uuden ajan ajatuksista vai ette. Olette tässä ja nyt ja niin ovat myös olosuhteet ja tilat, jotka voivat transformoida teidät tavoilla, jotka johtavat täydellisempään ja eheämpään versioonne. Olette jo tehneet suuria uhrauksia ja kestäneet enemmän, kuin ajattelitte mahdolliseksi. On vähän viisautta toiveessa, että asiat olisivat toisin, tai sen edistymisen kääntämisessä taaksepäin, minkä olette jo tehneet.

Kolmas ulottuvuus jatkaa etenemistään ankaruuden jatkumolla ja ainakin jonkin aikaa antiikkinen käyttäytyminen kilpailee uuden kanssa. Siksi valitkaa aina, kun on mahdollista, uusi ajatus vanhan ja harjoitellun sijasta. Jos olette kuulleet sanovanne tai ajattelevanne jotain ainakin 100 kertaa, kenties sen voisi siirtää sivuun uuden ajatuksen tieltä. Uudet ajatukset eivät ainoataan johda uusiin kokemuksiin, vaan ne myös korvaavat aiemmat käyttäytymismallit ja reaktiot. Vähitellen uudemmat ja monimuotoisemmat käyttäytymismallit löytävät tiensä saman "lisäyspisteen" läpi ja huomaatte, että elämässä on vähemmän kamppailua näillä alueilla.

Transformaatio on vain hengenvedon päässä - kirjaimellisesti. Saatatte huomata, että pystytte elättämään uudempia ajatuksia ja ideoita, kun hidastatte ja vakautatte hengitystä. Aivan liian usein hengittäminen liitetään meditointiin tai kuntoiluun. Liitätte hengästymisen fyysisesti huonoon kuntoon. Hengitys on elintärkeää kaikelle, mitä teette, mutta se on elintärkeää myös kaikelle, mitä ajattelette. Hengityksen tiedostaminen ja kontrolloiminen vaikuttaa kykyynne ohjata elämänne suuntaa. Se sallii teidän tarkkailla elämäänne ja osallistua siihen samanaikaisesti.

Sitä vastoin hengityksen sivuuttaminen tuo odottamattomat asiat lähemmäs teitä ja tekee välttämättömäksi reagoida nopeasti sen sijaan, että ottaa aikaa toimimiseen. Hidas ja vakaa hengitysrytmi kertoo kehollenne, että haluatte olla synkronissa mielenne kanssa. Tämä sallii ajatustenne järjestäytyä ja sopeutua siihen, missä olette ja missä haluatte olla. Se sallii uusien ajatusten ja ideoiden kulkea nopeammin ja mukavammin, juoksematta päin monia uskomuksia, jotka näyttävät mielestänne tientukkeilta. Ei tarvita mitään valmistautumista tai erityisharjoitusta tai -tekniikkaa - pelkää halu olla tietoinen elämän prosessista hengityksen ohjaamana on kaikki, mitä hetki vaatii.

Tulkaa tietoiseksi hengityksestä useita kertoja päivässä, jos mahdollista. Pankaa merkille, että se on aina paikalla, hallitsee hetkeä ja tukee kaikkia kokemuksianne. Kun astutte uuteen aikaan, huomaatte tarvitsevanne vähemmän hengityskertoja päivässä. Tämä lisää pitkäikäisyyttänne maan päällä ja tuo monia muita muutoksia, mukaan luettuna parempi terveys ja hyvinvointi, luonnollinen painonpudotus ja sen ylläpito.

Haastavat ajat saavat teidät joskus unohtamaan, että elämä on tärkeää ja arvokasta. Se on. Intensiiviset hetket käyttävät tunnereservejä. Muistakaa, että nämä on korvattava, jotta ne pysyvät käytössänne. Olkaa valppaana, mutta älkää varuillanne. Pysykää totuudessanne, mutta älkää liian pitkään. Uusi aika siintää ja uusia mahdollisuuksia esittäytyy nopeasti peräkkäin.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >