HomeViestejäDaniel Scranton7.9.2021 - Miten koetaan muutoksen lopullinen toteutuminen

7.9.2021 - Miten koetaan muutoksen lopullinen toteutuminen

MITEN KOETAAN MUUTOKSEN LOPULLINEN TOTEUTUMINEN

Arcturuslaista 9D-neuvostoa kanavoinut Daniel Scranton (danielscranton.com)
7.9.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, olemme Arcturuslainen neuvosto. Yhdistymme mielellämme teidän kaikkien kanssa.

Olemme hyvin kiinnostuneita siitä uuden itsen kehittymisestä, joka tapahtuu jokaisen ihmisen sisällä tällä hetkellä. Olette periaatteessa muuttamassa tietoisuuttanne sisältä käsin, huomaamalla, että olette enemmän kuin se identiteetti, jossa olette aiemmin roikkuneet kiinni "todellisena sinuna". Nyt kun siirrytte ego-olennosta korkeammaksi itseksenne, tämä paikka jossa olette nyt, on mitä mielenkiintoisin ja kiehtovin meidän kaltaisillemme, jotka tarkkailevat tätä evoluutioprosessia.

Näemme teidän tulevan joka päivä enemmän sellaiseksi, kuka todellisuudessa olette, koska näemme teidät energiana, joka värähtelee, emmekä ihmiskehona joka puhuu, ajattelee ja toimii. Värähtelynne kohoaminen on vääjäämätöntä, koska planeettanne muuttuu, aivan kuten koko aurinkokunta siirtyy galaksin läpi ns. vihreämmille laitumille. Teidän on aika katsoa itseänne uusilla tavoilla ja nähdä ikuisesti laajentuvan tietoisuutenne sisältävän enemmän, kuin aiempi itsetuntonne/tunne itsestänne.

Teidän on tarkoitus kasvaa ja kehittyä, ja evoluutionne etenee sen oivalluksen kautta, ettei millään muulla ole oikeasti merkitystä. Tästä syystä koette menetystä, tästä syystä koette eroja, menetätte rahaa, kodin, omaisuutta, myös nuoruutenne. Menetätte jatkuvasti enemmän, mitä pidempään kuljette aika-avaruudessa siellä maan päällä. Lopulta tämä auttaa teitä tekemään rauhan sen kanssa, ettei teidän ollut koskaan tarkoitus roikkua kiinni noissa illuusioissa fyysisessä maailmassa. Teidät opetettiin tekemään niin. Teidät opetettiin samaistumaan rotuun, uskontoon, kansallisuuteen, sukupuoleen jne., ja kun noista asioista tulee vähemmän tärkeitä heränneelle kollektiiville, on vastustusta.

Ihmiset jotka edelleen roikkuvat niissä, haluavat teidän roikkuvan myös. He haluavat, että teillä on kansallisylpeyttä, uskonto, helposti tunnistettava sukupuoli jne. Egon tapa on roikkua, kiinnittyä, antaa merkitys merkityksettömälle, ja korkeamman itsen tapa on olla läsnä, olla välittämättä muodosta, rakenteista, keksityistä ideoista, kuten maa, ja sen sijaan olla enemmän ehdotonta rakkautta, osoittaa enemmän myötätuntoa ja luoda siitä kauneudesta, jota on kaikkialla korkeamman itsen ympärillä. Tämä on periaatteessa, mitä odotatte tekevänne ylösnousemuksen jälkeen, mutta olette tällä hetkellä siirtymävaiheessa, jossa riisutte egoidentiteettejä, voidaksenne tulla korkeammaksi itseksi, ja te jotka olette jo tehneet paljon tuota työtä, voitte alkaa identifioitua korkeammaksi itseksenne nyt.

Teidän ei tarvitse odottaa mitään auringonpurkausta, tapahtumaa, kolmen päivän pimeyttä, josta puhutaan, jne. Teidän ei tarvitse odottaa mitään siitä tapahtuvan ulkopuolellanne, jotta voitte päättää, että haluatte identifioitua äärettömäksi, ikuiseksi ja muodottomaksi valo- ja rakkausolennoksi. Ja kun teette ilmaisumuotonne tuosta tunteesta, jota olette kehittäneet sisällänne, näytätte valoa muille, ja sitten muut tulevat kiinnostuneemmaksi siitä, mitä teillä on, kuin kiiltävästä uudesta autosta, isosta talosta, luksusvaatteista ja muista tavaroista, joita heillä on. Ja he haluavat teidän opettavan itselleen, miten löydetään sisältä tuo paikka, jossa hekin voivat saada sisäisen rauhan ja tyydytyksentunnetta pelkästä olemassaolosta.

Tästä syystä jatkuvasti kerromme teille, että heränneenä kollektiivina johdatte ihmisiä. Näin on, koska voimme nähdä, miten muutos jatkuu. Se on ruohonjuuritasonliike, jossa kaikki te jotka kiinnitätte nyt huomiota siihen, mitä sisällänne tapahtuu, johdatte vastikään heränneitä takaisin sisälleen, missä on jo kaikki, mitä he tarvitsevat. Ja kun teette sen, autatte ihmiskollektiivia siirtymään egoyksilöstä yksilöksi, joka on olemassa kollektiivina, korkeampana itsenä, ja sitten koette muutoksen lopullisen toteutumisen.  

Olemme Arcturuslainen neuvosto, ja olemme nauttineet yhdistymisestä kanssanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >