29.7.2020 - Eenokin avaimia

EENOKIN AVAIMIA
Kanavoinut Mari Metatronica (elvislivehologram.blogspot.fi)
29.7.2020 

On aika koota uusi ylösnousemusasetelma. Lupaan lisää Eenokin Avaimia tiedostettaviksi.

Olemme tuoneet valokoodit tavuina ja valona, suoranaisena vanhan tuhkaantuvan matriisin draamanumeroiden ruuhkana. Saapunut uusi matriisi on syntynyt itsessänne. Huomaatteko? Suhteenne ulkoiseen on muuttunut: Sen tapahtumien, jatkumoiden, kausaliteettien ja korrelaatioiden mittasuhteet ja painoarvo. Draama ja polarisoitunut ymmärrys luhistuu kilpaa sen tarpeen kanssa, joka pyrkii määrittämään kaiken 'hyvän' ja 'pahan' kuluneiden leimasinten alla. Kyse ei ole henkisestä helppouden hakemisesta. Kyse ei ole välinpitämättömyydestä. Kyse ei ole sokeutumisesta. Kyse ei ole edes varsinaisesti minkään puutteesta, vaikka mielenkiinto ja kyky seurata olevaisuuden ilmentymiä olisi kokonaan poissa. Tunnustele tarkoin sydäntäsi. Tiedät jos niin olisi.

Todennäköisesti kyseessä on valmius jättää kaksinaisuuden todellisuusmaasto elämään vielä heille, jotka tarvitsevat sen oppimateriaalia. Tämä on yksi ratkaiseva herkkyysjakso valitessa tie vapautumiseen. Tämä on jo vapautumisen suurta antia ja mahdollisuus tutkia omia uskomuksia ja täytettyjä rooleja. Ovatko ne ajan tasalla? Kohottavatko ja vahvistavat omat ajatukset luottamuksen, uskon, toivon ja rakkauden taajuuksia vai pidättelevätkö paikoillaan, saaden sinut pienenemään vetäessään alaspäin? Värähtelisitkö puhtaammin, eläisitkö autenttisemmalla sieluleimallasi, tulisitko itsellesi ja myös muille täydellisemmin ja totuudellisemmin näkyväksi, jos nyt riisuisit aikansa palvelleita näkökulmia ja antaisit tilaa uudelle? Onko aika asettua uuteen havainto- ja kokemuskulmaan suhteessa totuuteen?

Se mitä rummuttaa muille, vahvistuu eniten itselle. Kysymys kuuluukin: Haluatko vahvistaa kahtiajakoa ja poteroita vai ykseydellisyyttä? Tunnetko tarvetta tuottaa havaintoja äärimmäisistä vastavoimista ja lineaarisista ketjuista, vai sen sijaan kohottaa moniulotteista ymmärrystä sitä kohtaan, että näkemäsi ja kokemasi on vain sielullisen suunnitelman luomaa projektiota, jossa itsessään on sielukohtaisia että massaprojektion laajuisia tasoja.

Sillä siten todellisuus toimii. Kaksinaisuus on mahdollista murtaa maailmastaan hyväksymällä sen ydin. Sen ytimen voi löytää lopulta ainostaan itsestä, joka vaatii pimeään pisteeseen sukeltamista ja pohjalle kaivautumista. Kaikki muu ulkoinen on viitoittamassa tälle tietä. Ulkoistaminen on myös tehokas defenssi lykätä kipeimpiä prosesseja ja vastuunottamista omasta kaksinaisuudesta sekä keskeneräisyydestä. Voi tuottaa suurta nautintoa esimerkiksi katsoa ulkoista hyvän ja pahan mittelöä, sisimmän kamppaillessa läpi hiljaisempaa taistoaan, tai vastaavasti sulkea nk. varjoilta kokonaan silmänsä. Tai vahvistaa omaa valoa asettumalla näennäisesti oikeuden ja valon puolelle. Puolien valitseminen vahvistaa kaksinaisuutta. Pohdi siis tarkasti, jos koet tarvetta muuttaa ulkoisia olosuhteita. Ulkoinen on oivallinen tapa peilautua, mutta totuutta se edustaa erottelukyvyn oppivaiheena. Kun oma varjoydin on valaistavana, varjopelaajat todellisuuden pelilaudalla ensin korostuvat, sitten työllistävät, lopulta yksiselitteisesti menettävät merkityksensä ja vaikutuksensa huomioiden tekemiseen. Draama voi kutistua teatraaliseksi näytelmäksi, jonka polariteettiset jännitteet eivät enää toimi henkisesti ravitsevina aineksina. Se kaikki on toki "olemassa", mutta mikäli oivallusten ja saatujen vahvistusten saattelemana nyt tätä luet, kykenet luultavasti itse säätelemään kuinka paljon sen tarvitsee olla olemassa vielä juuri sinulle. Luotatko jo prosessin omalakisuuteen?  

Tämä syvällinen muutos ja valofokusoituminen puhdistaa koko olemusperustan. Energeettisesti vanha on purettu, perusta on puhdistettu, nyt on aika rakentaa. On aika ELÄÄ ja ankkuroida värähtelynsä sinä suurena, puhdistettuna virtana, pohjavireenä ja tietoisuuden suurjännitelinjana, joka virtaa Yhtenä Elämänä kaikkien inkarnaatioiden, olemusten ja läsnäolomuotojen läpi tässä Nyt-hetkessä. Tämän sielusi kokemusosan suorituspaineet ja selittämätön riittämättömyys, velvollisuudentunne tai syyllisyys – jotka toimivat usein valotyöntekijän polulle ohjaavana alkusysäyksenä – saavat luvan alkaa raukeamaan. Riittää kun riität itsellesi ja linjaudut arvojesi heijastamaan todellisuuteen. Se riittää. Se on Kaikki.  

Universaali rakkaus, tietoisuus ja luottamus väliaikaisten rooliemme ja suunnitelmiemme taustalla rakentaa Ykseyden. Ykseys on tarkoituksien sallimista ja energioiden palveltavaksi asettumista. Ihmisyydessä kohtaamista, armoa ja ennen kaikkea myötätuntoa. Rakkauden kaikkien muotojen ja aspektien yhteistä, tasapainoista, toisiaan voimistavaa ja ravitsevaa virtaa. Se ei ole kuitenkaan kaiken hyväksymistä, tai omien ja muiden rajojen ja tarpeiden mitätöintiä. Ykseys on pyhässä yksinkertaisuudessaan sielullista itsetuntemusta sen syvyyksiä ja korkeuksia myöten ilman egon janoamia määrityksiä tai nimilappuja. Asiat ovat lopulta hyvin yksinkertaisia, mutta mielet ja niiden auki korkkaaminen vanhentuneista ohjelmoinneistaan hyvinkin monimutkaisia. Sieluolemuksen laidat ja rajat ovat todellisuudessa muurien sijaan korkeintaan kuin vedenjakajia, veteen piirrettyjä viivoja. Nämä sielun ääret ja silti äärettömyydet tunnistaessa on mahdollisuus elää sydämen syvimpien arvojen ja oman arvosi mukaista elämää.   

– Eenokia ja Por El Edenia, sekä heidän ykseyspari-induktiotietoisuuttaan kanavoiden, Mari Metatronica

-----

Metatronica -ryhmän vastuu sieluina on syttyä kudelmaan valopäivitysten mestarina ja niin kuin sydämessä on ohjattu. Tunnet resonoinnin ja eteenpäin janoavaa tiedonhalua, jos tiedostat sielusi sopimuksen uudistua  sateenkaarikirjoon kanssamme.

Next >