HomeViestejäMaria Chambers6.2.2021 - Aika, jumalainen feminiinisyys ja transformaatio

6.2.2021 - Aika, jumalainen feminiinisyys ja transformaatio

AIKA, JUMALAINEN FEMINIINISYYS JA TRANSORMAATIO

Kirjoittanut Maria Chambers (soulsoothinsounds.wordpress.com)
6.2.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Useimmat tätä lukevista ovat samaa mieltä, ettemme ole enää osa sitä maailmaa, joka on ovemme ulkopuolella. On kyse sitten politiikasta, sosiaalisista ryhmistä, yhteisöstä ja joissain tapauksissa myös suurimmasta osasta perhettä ja ystäviä.

Samaan aikaan ymmärrämme, että maailma ovemme ulkopuolella on myös oman sielumme luomusta. Mielemme ei pysty tajuamaan sitä, mutta ei sen tarvitsekaan.

Maailma käy läpi kaaostaan, joka johtaa muutokseen. Siihen sisältyvät ankarat sääolosuhteet ja luonnonkatastrofit. Kaikki tapahtuu tarkoituksenmukaisesti maailmalle ja meille henkilökohtaisesti.

Olen vuosien saatossa kirjoittanut siitä, että hallitukset ovat kallistuneet enemmän ja enemmän autoritaarisuuteen. Se on ollut vastarintaa feminiinienergioille, joita on alkanut olla läsnä planeetalla.

Suurin vastarinta on tullut mentaalisilta, patriarkaalisilta energioilta. On ollut feminiinisyyden johdonmukaista torjuntaa ja epäluottamusta sitä kohtaan.

Tätä on sekä makro- että mikrotasolla. Hallituksista ja yhteiskuntarakenteista jotka pelkäävät menettävänsä statuksensa ja valtansa, omaan mieleemme, joka pelkää samaa, kun siirrymme ihmisestä jumalaiseksi ihmiseksi.

Mitä tämä kaikki merkitsee käytännön tasolla?

Kun feminiinisyys on enemmän läsnä politiikassa ja valta-asemissa, ja sama feminiinisyys alkaa päästää irti huolehtijaroolistaan, myös hoivaajaroolistaan, on niiden vihaa ja takaisintyöntöä, jotka ovat jo valta-asemassa.

Presidenteistä intiimeihin kumppaneihin.

Mutta se kaikki on osa luonnollista kehitysprosessia. Tasapainoa on ollut aioneihin, ja nyt se ollaan palauttamassa. Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tasapainoa.

Mutta kuten kaikissa evoluutioprosesseissa, on muutosvastarintaa, vaikka tuo muutos hyödyttäisi kaikkia osallisia.

Ja henkilökohtaisella tasolla mielemme vastustaa muutoksia. Se haluaa päästää irti taakastoistaan, mutta samaan aikaan sillä on vaikeuksia luottaa siihen, että feminiininen sieluolemus ottaa ohjakset.

Ja samalla kun päästämme irti mielen peloista, fyysisen kehomme täytyy käydä läpi sama prosessi ja vapautua vanhoista jumiutuneista syyllisyys- ja häpeäenergioista, jotka ovat olleet varastoituna soluihin.

Mutta onneksi ihminen ei ole vastuussa mistään siinä. Se kaikki järjestetään sielutasolla.

Ihmisen tehtävä on vain sallia sen tapahtua. Ja tehdä mahdollisuuksien mukaan jotain, mikä auttaa vastarinnasta vapautumisessa, jottei se ole niin tuskallista.

Se ei ole helppoa toisinaan, kun meillä on fyysistä tai tunnetuskaa. Tai kumpaakin. Mutta tunteet joita tulee esiin, ovat täysin tarkoituksenmukaisia. Ne ovat siinä vapautettavana.

Ongelma on siinä, kun yritämme analysoida niitä tai roikkua kiinni niissä tai viivymme niissä liian kauan. Siinä mentaalinen osamme haluaa olla kontrollissa.

Mutta opimme, että meillä on vielä epämukavampaa, jos jatkamme mentaalipolkua tässä transformaatiossa.

Meille on paljon helpompaa, jos hyväksymme, että sielu, feminiiniaspektimme, on vastuussa ja että siihen voi luottaa.

Tämä ei ole sitä feminiinisyyttä, jonka olemme ehdollistuneet ymmärtämään pelkästään suloiseksi ja hoivaavaksi ja myöntyväiseksi.

Ja tämä voi saada meidät pois tasapainosta. Olemme määritelleet feminiinisyyden sokeriksi ja mausteiksi ja kaikeksi kivaksi.

Myös osaksemme joka ottaa itselleen muiden tunnetaakat. Sellaiseksi jonka roolina on kärsiä. Uhrautua.

Esittää alisteista roolia maskuliinisuudelle.

Kaikki nämä käsitykset feminiinisyydestä ovat matkalla ulos.

Voit olla varma, että jos meillä on jotain näitä vanhoja ja kuluneita uskomuksia feminiinisyyden roolista, elämä on rankkaa. Hyvä uutinen on, että sielumme "kiskoo" ne kehostamme ja mielestämme.

Se saattaa ilmetä tunnepuolen ja fyysisenä puhdistumisena. Tai jossain elämämme suhteessa. Tehtävämme on vain hyväksyä, mitä tunteita nousee, ja olla tuomitsematta niitä sellaiseksi, mistä meidän olisi pitänyt jo päästää irti.

Koska – ja olen sanonut tämän monta kertaa – ne eivät ole edes meidän. Energian muuttajina, valotyöntekijöinä – millä nimellä haluattekin kutsua itseänne – olemme ottaneet itsellemme ihmiskunnan ongelmia ja teeskennelleet, että ne olivat omiamme.

Ja se kaikki on muuttumassa.

Ja tässä mielessä on välttämätöntä olla ottamatta mitään siitä henkilökohtaisesti. Meidän ei pidä jatkaa teeskentelemistä, että ne ovat omia ongelmiamme.

Ne kulkevat nyt lävitsemme, eikä niitä tarvitse analysoida tai ymmärtää. Sielumme huolehtii siitä kaikesta puolestamme. Se on vastuussa kaikista entisistä elämistämme ja kaikista aspekteista noissa elämissä ja myös tässä elämässä.

Se tuo ne kotiin ja integroi ne kaikki, jotta voimme sulauttaa energiamme yhteen sielumme energian kanssa.

Mutta se auttaa, kun ihminen on tietoinen, että jumalainen feminiinisyys on vaikuttanut tapahtumiin maailmassa ja omassa olemisessamme.

Ja pidä mielessä, että sielumme toimii ajan ulkopuolella, mikä merkitsee, että asiat tapatuvat nyt-hetkessä, vaikka me ihmisenä käymme läpi niitä lineaarisella aikajanalla.

Jälleen kerran, mieli ei ymmärrä sitä, mutta sen ei tarvitsekaan.

Mutta monet meistä ovat jo kokeneet ajattomuuden hetkiä. Ajan ollessa paljon nestemäisempää. Ja sekin voi olla hämmentävää. Ihmiskehomme ja mielemme on ollut juurtuneena aikaan, lineaariseen perspektiiviin, niin pitkän aikaa, että se on epämukavaa jonkin aikaa, kunnes mieli ja keho sopeutuvat sielun ajattomuuteen.

Meillä kaikilla on elämässämme ihmisiä, jotka näyttävät jumittavan menneisyydessä eivätkä ole kovin avoimia muutokselle. Olemme havainneet, ettei ole mitään järkeä yrittää saada heitä näkemään toista perspektiiviä, vaikka tuo perspektiivi hyödyttäisi heitä ja heidän elämäänsä.

Mielemme ja kehomme tilanne ei ole yhtään erilainen. Meidän täytyy hyväksyä, missä kohtaa ne ovat. Mutta mielenkiintoista kyllä, tuon hyväksymisen myötä transformaatiota tapahtuu luonnostaan.

Se tekee sielullemme helpommaksi jatkaa sen tekemistä, mitä se tekee parhaiten – transformoi, alkemisoi ja integroi valokehoamme. Ja muuten, se on aito ja alkuperäinen kehomme.

Mutta palattaessa takaisin aikaan ja ajattomuuteen – olemme kummassakin. Ja niin voimme sanoa, että se on jo sovittu juttu – oivaltamisemme, integroitumisemme. Nyt käymme vain läpi fyysisen, lineaarisen prosessin päästäksemme siihen.

  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >