HomeViestejäMatt Kahn6.10.2021 - Ylösnousemuspäivitys

6.10.2021 - Ylösnousemuspäivitys

YLÖSNOUSEMUSPÄIVITYS

Kirjoittanut Matt Kahn (www.mattkahn.org)
6.10.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdin teitä rakkaudella, ja annan teille tämän ylösnousemuspäivityksen. Vaikka elämä Maa-planeetalla voi näyttää olevan melkoisessa eripuraa aiheuttavassa kierteessä, on tärkeää erottaa ne laajentavat valotaajuudet, joita tulee planeetallamme, ja se miten yksilö- ja kollektiiviegot käsittelevät näitä energioita. Uudet sydänkeskeiset tietoisuusaallot merkitsevät koko egoulottuvuudessa lopun alkua vanhentuneelle kollektiiviselle tiedostamattomuudelle.

Kun puhtaan kristallivalon uusia aaltoja tulee ilmakehäämme ja energiakenttiimme, ne laukaisevat usein egon selviytymismoodin ja systemaattisen luhistumisen – egon joka uskoo, että sillä on valta kontrolloida todellisuutta sekä sanella muiden tahto. Nähdään se sitten mielisairauden ja huumeriippuvuuden lisääntymisenä koko yhteisössä, lisääntyneenä väkivaltana kaupunkien kaduilla, suurempana tietoisuutena pakko-oireisista kaavoista itsessä ja muissa, suurempana epätoivona niissä, joiden ainoa normaalitilan tuntu tulee siitä, että on jotain kontrolloitavaa, tai vain hillittömänä hämmennyksen ja kaaoksen tunteena, joka leviää hermostoosi ja todellisuushavaintoosi, todistat tällä hetkellä egon purkautumisen alkuvaiheita koko kollektiivissa.

Koska ego osaa vain manipuloida, kontrolloida ja heikentää niitä, jotka ovat yhtälailla unessa omassa egossaan, se kaaos ja paniikki jota ehkä tunnet tai olet tuntenut, on kamppailua kontrollista, kun se valta todellisuuteen jota egolla ei koskaan itse asiassa edes ollut, luisuu sen hyppysistä pelkkänä syvään juurtuneena itseä palvelevana uskomuksena. Tämä voi aiheuttaa myös hämmentävän havaintokokemuksen, jossa uutisotsikot näyttävät muuttavan suuntaa melkein päivittäin, tai on melkein mahdotonta pysähtyä ja konkreettisesti määritellä, missä kohtaa olet matkallasi ja mihin tarkkaan ottaen kulkeudut.

Silloinkin kun sisäinen kompassisi tuntuu täysin "Bermudan kolmiolta" siinä, miten nämä uudet valoaallot purkavat egon kiintymistä pelkoon ja otetta kontrollista, sinulla on aina voima, tietoisuus ja kyky tehdä terveyskeskeisimpiä valintoja mielen, tunnekehon, hermoston, fyysisen kehon ja energiajärjestelmien kannalta, joita parhaillaan järjestetään uudelleen sisälläsi.

Koska astuimme juuri myös Merkuriuksen perääntymisjaksoon, ole mitä myötätuntoisin itsellesi ohimenneisiin tapaamisiin, aikataulukommelluksiin, viestinnän epäonnistumisiin, teknologiahäiriöihin sekä niiden hylkäämäksi tulemiseen liittyen, jotka eivät ehkä siirry eteenpäin samalla aikajanalla, jota sinä navigoit. Puhutaanpa aikajanoista …

Vuoden 2021 ollessa 5 ja merkitessä ensimmäistä vuotta, jolloin portaaleja 5D-todellisuuteen avautuu kollektiivin tietoisuuteen, se tuo jokaisen ihmisen ratkaisevaan valintakohtaan tämän vuoden aikana. Tämä valintakohta määrittää, minkä aikajanan valitset – ei halun perusteella, vaan sen mukaan, minkä värähtelyn kanssa pääosa henkilökohtaisista valinnoistasi on linjassa.

Lyhyenä yleiskatsauksena, ihmiset menevät 3D-aikajanoille tullakseen tietoisemmaksi ehdollistuneista kaavoistaan ja muodostaakseen tunnetason yhteyden haavoihin, jotka heillä vaikuttavat tuollaisiin kaavoihin. Tähän sisältyy se vääjäämätön tietoisuus, että elämä on itseilmaisun, sisäisen kasvun ja laajentumisen matka, kun yksilö alkaa nähdä kilpailun, konfliktin, korruption ja painostuksen verhon läpi ja alkaa tuntea ykseystietoisuuden yhteistyön, myötätunnon ja syvemmän henkisen identiteetin ihmismuodossa. Sitten kun elämä ei ole enää oman arvon tai itsetunnon määrittelyä voittojen ja tappioiden mukaan ja kun siihen sisältyy tietoisuus omasta käytöksestä siinä, miten otamme vastuun tutkittavista elämistä, ihminen raivaa tiensä 4D-aikajanoille.

4D:ssä perheen, yhteiskunnan ja esi-isiltä perityn ehdollistumisen purkaminen ja muuntaminen syvenee, kun ego on valmennettu päästämään irti kontrollista, jota se vain kuvitteli itsellään olevan. Siellä yksilö oppii myös kontrollin ja valinnan välisen ero.

Siinä missä kontrolli vaatii varmistamaan tiettyjen lopputulosten tapahtumisen tai tapahtumattomuuden, valinnan vapautunut viisaus tietää, ettei kyse ole koskaan siitä, mitä tapahtuu, vaan miten rohkeasti ja rakastavasti reagoimme olosuhteiseen, joka muokkaa kokemusperspektiiviämme.

4D-aikajanoilla luodaan myös henkinen ego, ja se voi usein harhauttaa monet omalta heräämiskehityskaareltaan erilaisilla pelkopohjaisilla salaliittoteorioilla, jotka "koristelevat" 3D-pelon henkisillä käsityksillä ja ideoilla. 4D-aikajanojen tavoite on sallia kaiken matkalla kerätyn viisauden kääntäminen tietoisemmaksi ja toteutetuksi hengen ilmaisemiseksi. 3D:ssä selkeys riippuu siitä, mitä tietää. 4D:ssä selkeys ei perustu siihen, mitä tietää, vaan siihen miten teot toimivat selkeimpänä heijastuksena kaikista näkemyksistä, jota on alkanut tietää. Sisäänastumiskohtina 5D-aikajanoille, katkaisemme neljännessä ulottuvuudessa siteet kaksinaisiin uskomuksiin, ajatuksiin ja perspektiiveihin, sallien kaiken samaistumisen pelkopohjaisiin käsityksiin loppua ovena 5D-ykseystietoisuuteen.

Tällä hetkellä ja koko vuoden 2021 ihmisten tehtävänä on – tiedostavat he sitä tai eivät – valita, millä aikajanalla he pysyvät tai mille he siirtyvät sen viisaussyvyyden perusteella, jota heidän henkilökohtaiset valintansa kokonaisuutena heijastavat. Koska pelko, jakautuminen, "me vastaan he" tai "minä vastaan sinä" -kaavat ovat hyvin juurtuneita kolmanteen ulottuvuuteen, jokainen joka käyttää uuvuttavia aikamääriä puolen valitsemiseen, perspektiiveistä väittelemiseen, jotain vastaan taistelemiseen, jonkin hajottamiseen tai paljastamiseen, valitsee tietämättään jäädä 3D-aikajanoille, ja saa näin lisää asioita, joita voi jäljittää, haastaa, vastustaa ja taistella vastaan.

Näin on myös niillä, jotka uskovat vastustuksensa tuovan valtavaa tietoisuutta monien henkistä evoluutiota varten. Niillä jotka ovat jääneet kiinni tämäntyyppiseen henkisen egon 4D-syöksykierteeseen, heidän taistelunsa rehellisyys on riittävän voimakasta siirtämään heidät pois 4D-aikajanoilta ja takaisin 3D:hen, purkamaan lisää ehdollistumistaan ja kehittämään tietoisuuttaan.

Minäpä olen hyvin selkeä: aikajanakehityksesi määräävä tekijä riippuu yksinomaan valintojesi harmonisoimisesta korkeimman viisautesi kanssa, niin että päätöksesi kunnioittavat sitä, minkä puolesta olet, vahvistamatta sitä, mitä vastaan olet.

Siirtyminen sitä kohti, minkä puolesta olet, tapahtuu paljastamalla niiden asioiden vastakohta, jotka haluat ratkaista. Kenties 5D-perspektiivistä voit tukea jonkun raittiutta, sen sijaan että tuomitset hänen riippuvuutensa. Kenties on aika puolustaa tietoista kommunikointia, silloinkin kun perheesi jäsenet pystyvät puhumaan vain tuomitsemisen, taivuttamisen ja syyttämisen paikasta. Mitä jos sinun ei tarvitse haukkua näkyvissä olevia julmuuksia voidaksesi tukea sitä edistystä, joka sallii kaikkien konfliktien ratketa?

Toisena esimerkkinä, riippumatta siitä oletko rokotettu, rokottamaton vai epävarma, niin kunhan oma syysi siihen on jonkin puolesta eikä mitään muuta vastaan, huomaat siirtyväsi seuraavaksi korkeinta aikajanaasi kohti. Riippumatta kannastasi rokotukseen, joka on henkilökohtainen ja intuitiivinen päätös, joka jokaisen ihmisen täytyy tehdä itse, jokainen ihminen pystyy pääsemään seuraavaksi korkeimmalle aikajanalleen kannattamansa viisauden perusteella, silloin kun se hyväksytään ilman tarvetta nujertaa mitään.

Se tuo myös valoa totuuteen, jonka oivaltaminen on monille melko hämmästyttävä asia: mitään ei tarvitse hajottaa, jotta uusi tietoinen todellisuus voi sarastaa. Kuten Einstein sanoi kerran: "Ongelmaa ei voi ratkaista samasta tietoisuudesta, joka sen loi." Koska ihmiskunnan kaikki ongelmat luotiin 3D:ssä, ratkaisut ilmentyvät konkreettiseen muotoon, sitten kun useammat ihmiset siirtyvät pois 3D:stä, 4D-aikajanojen kautta, ykseystietoisuuden viidenteen ulottuvuuteen.

Mitä useammat ihmiset tekevät jatkuvasti tämän muutoksen, niin riippumatta otsikoista jotka hypnotisoivat ja jakavat monia, jotka ovat heräämässä, sitä innovatiivisempia ideoita voi tulla planeetan ilmakehään uutena todellisuutena – sosio-ekonomiset helpotukset, lainsäädännöllinen selkeys ja yhteiskunnallinen reformi – joka sallii universaalin tahdon kosmisten sääntöjen olla yhteiskunnan hallitsevia periaatteita, palvellen tasapuolisesti kaikkien aistivien olentojen ainutlaatuisuutta, tarpeita ja täysivaltaisuutta.

Näiden muutosten läpi on tärkeää muistaa hajottamisen ja hallitsemisen viisaus: kun olemme lajina jakautunut tai kääntynyt toisiamme vastaan, meidät on jo kukistettu.

Voidaksemme voittaa tämän taipumuksen ja ilmentää kollektiivisesti ykseydenvalon, joka ratkaisee kaikki jakautumisen, ennakkoluulon, tuomitsemisen, manipuloinnin, hyväksikäytön, pettämisen, ahneuden ja kärsimyksen aspektit, on oleellista, että yhdistämme jakamisen sijasta. Vaikka sinulla saattaa olla erilainen tapa ankkuroida valoa kuin muiden valinnat, nyt on aika lakata lietsomasta konfliktin liekkejä tuomalla yksilötietoisuutemme perustavanlaatuisimpaan henkiseen viisauteemme, syynä miksi jokainen valinta tehdään ikuisen totuuden korkeamman, kaikenkattavan rakkausvoiman nimissä. Kuten aina, rakastaen itseään enemmän matkan joka askeleella – ei vähemmän.

Lisäksi, jos jakautuminen jota tuotte julki, yrittää tuoda suurempaa tietoisuutta sellaisiin ongelmiin kuin ihmiskauppa, kehotan jokaista intohimoista ihmisoikeuksien tukijaa lahjoittamaan sellaisille organisaatioille, kuin Underground Railroad ja monet muut, jotka tarvitsevat rahoitusta tuodakseen jokaisen miehen, naisen ja lapsen kotiin turvaan. Vaikka teillä ei olisi varaa tukea sellaista missiota, olette paremmassa asemassa luomalla joukkorahoituskampanjoita auttamaan varallisuuden jakamista tuottavammin, mikä sallii teidän edustaa kaikkea, minkä puolesta olette, sen sijaan että vastustatte todellisuutta 3D-perspektiivistä.

Kun jatkuvasti harmonisoitte valintanne sisäiseen viisautenne, tietäkää, että aaltoilu jota näette maailmassa, on kollektiivisen egorakenteen tapa reagoida evoluutiomuutoksen uhkaan.

Niille jotka kaipaavat enemmän tunnepuolen ja energeettistä tukea … (työpajoja)

Universumin puolesta, kiitos jokaisesta askeleestasi eteenpäin evoluutiossa – ei vain lahjana henkilökohtaiselle matkallesi, vaan tukemaan ja inspiroimaan heränneen tietoisuuden käännekohtaa rakkaalla planeetallamme. Valmistautumisaikamme on ohi, sillä näitä esiintulevia aikoja inkarnoiduimme elämään. Vaikka ylösnousemus on taattu, se miten taianomainen muutos on tai miten pitkäveteisesti se kaikki tapahtuu, riippuu siitä, miten harmoniseksi kollektiivi tulee. Tietäen, että vaikuttavin panoksesi auttamaan kollektiivista tietoisuusmuutosta on niinä valossa, jota ilmennät sanojesi, tekojesi ja käyttäytymisesi kautta – riippumatta siitä, miten kuka tahansa muu päättää olla.

Tämä on ylösnousemus. Me ylösnousemme. Lisää yksityiskohtia tulee, mutta tällä erää, kiitos tämän selonteon vastaanottamisesta ja niistä kaikista syvällisistä valinnoista, joita se inspiroi sinua tekemään. Seuraavaan ylösnousemuspäivitykseemme saakka, anna rakkauden opastaa tietäsi.

Kaikki rakkauden puolesta,

Matt

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >