HomeViestejäCelia Fenn8.7.2019 - Leijonaportti 8.8.2019 - sielun täydellinen ruumiillistuminen siirryttäessä 2019-2020 -luomissykliin

8.7.2019 - Leijonaportti 8.8.2019 - sielun täydellinen ruumiillistuminen siirryttäessä 2019-2020 -luomissykliin

LEIJONAPORTTI 8.8.2019 – SIELUN TÄYDELLINEN RUUMIILLISTUMINEN SIIRRYTTÄESSÄ 2019–2020 -LUOMISSYKLIIN
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
8.7.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, olette suuren muutoksen partaalla. Sanotte ehkä, että näin on ollut monta vuotta, ja olisitte tosiaan oikeassa, kun transformaatio- ja ylösnousemuspolku on kehittynyt edessänne. Mutta tällä hetkellä ja tämän Leijonaportti-portaalin aikana 2019, olette todella astumassa kiihtyneeseen transformaatioaikaan, joka vie teidät vuoteen 2020, ja se kulminoituu 2021. On aika, jolloin päästätte irti vanhan viime jäänteistä ja aktivoitte täysin sielun ruumiillistumisprosessin, joka on ylösnousemusprosessin päätavoite. Kun tämä saadaan valmiiksi, teistä tulee ruumiillistunut valo, ruumiillistunut henki, joka elää pelottomasti luovan rakkauden polkua, joka on kohtalonne päättäessänne inkarnoitua fyysiseen muotoon.
 
Kuten tiedätte, rakkaat, Leijonaportti on hyvin erityislaatuista aikaa pyhässä vuodessa. Se on hetki, jolloin aikaluomisen uusi sykli alkaa, ja pystytte lopettamaan ja aloittamaan aikajanoja tai aikasyklejä, kuten mieluummin kutsumme niitä. Voitte myös hyppiä aikajanoilla, todellisuuksissa ja universumeissa luovassa pyrkimyksessänne elää parasta elämäänne, yhdistäen kaiken kokemisen voimalliseen ja alati läsnä olevaan nyt-hetkeen.
 
Pyhä vuosi alkaa 26.7. planetaarisella uudella vuodella, ja sitä edeltää juhlallinen "ajan ulkopuolinen päivä" 25.7. Muinaiset esi-isänne tiesivät juhlia 25.7. siirtymisenä vanhasta syklistä uuteen, luovan ilon ja juhlallisuuksien kera. Uusi sykli käynnistettiin 26.7. Mayat ja muinaisegyptiläiset juhlivat heinäkuun 26. päivää hetkenä, jolloin jumalainen luova älykkyys uudisti aika-avaruuden uudeksi sykliksi. Tämä oli myös aikaa, jolloin kuninkaallinen tähti Sirius oli (ja on) yhtymässä aurinkoomme ja nousee yhdessä auringon kanssa pohjoisella pallonpuoliskolla, ja erityisesti Egyptin ylle Niilinvirran noustessa, mikä edustaa yltäkylläisyyden paluuta maalle ja ihmisille uutta elämänsylkiä varten. Siriuslaiset ja kuninkaalliset Leijonaolennot olivat (ja ovat edelleen) mestaritähtiopettajia, jotka ovat auttaneet ihmiskunnan ohjaamisessa ylösnousemus- ja evoluutiopolulla.
 
Leijonaportti-portaalia vartioi kaksi Siruksen kuninkaallista leijonaa, jotka tunnetaan "eilisen ja huomisen leijonana" pyhissä teksteissä. Ne ovat portinvartijoita, jotka varmistavat, että vain ne jotka ovat maadoittuneet läsnäolevaan hetkeen ja tietoisia polustaan, voivat siirtyä portaalin läpi ja luoda uuden elämänsyklin tietoisesti. Ne eivät ole ainoastaan vartijoita, vaan myös opettajia jotka työskentelevät enkelien ja arkkienkelien kanssa opastaen niitä, jotka ovat valmiita heräämis- ja luomismatkallaan. Jokaisella teistä jotka luette näitä sanoja, on kyky tehdä tämä tietoinen siirtymä, sillä teitä ei olisi vedetty näiden sanojen luo, jos ette olisi siinä taajuudessa, jota tarvitaan vetämään puoleensa tämä totuus ja olemaan osa Leijonaporttien voimaa ja voimaantunutta luomista 2019.
 
Leijonaportti-portaali alkaa avautua 26.7. ja on täysin auki 8.8. Leijonan tähdistössä. Tämän jälkeen se alkaa sulkeutua ja on täysin kiinni 12.8. mennessä. Elokuun 13. päivä on loppuunsaattamisen ja eteenpäinliikkumisen juhlaa, kun tämä planeetta on nyt niiden Alfa Leonisin, Leijonasydämen, kuninkaallisten leijonatähtiopettajien opastuksessa, jotka ohjaavat Maan Neitsyen tähdistön läpi syyskuun päiväntasausta kohti.
 
Tämä on voimallista aikaa, ja tosiaankin teitä kutsutaan astumaan täyteen voimaanne valon ja luomisen mestareina ja ruumiillistuneina sieluina ihmisenkelikehossa.
 
2019–2020 – suuren potentiaalin ja voiman aikaa
 
Rakkaat, sanoisimme jotain tulevan syklin ja seuraavien kahden vuoden taajuudesta ja voimasta. Tänä aikana "suljette" henkisen kasvu- ja transformaatiosyklin, joka alkoi 1999 ja huipentuu 2021. Tämä on arkkityyppinen etsijän matka, jollaisena muinaisihmiset tunsivat sen, ja sitä seuraa symbolien polku, jotka vapauttavat voimansa ja viisautensa niille, joiden sydän ja sielu on avoin tuolle prosessille.
 
Vuonna 2019 matkan fokus oli jumalainen feminiinienergia henkisenä johtajana ja opettajana, sillä jumalainen feminiinisyys antaa sävyn luomiselle tällä vuosituhannella, ja sitä hallitsee numeron kaksi taajuus, joka on jumalaisen feminiinisyyden henkinen taajuus. 2019 on 3-vuosi, ja tämä numero on maaäidin ja yltäkylläisyyden taajuus. Yhdessä nämä numerot voimaannuttavat jumalaista feminiinisyyttä johto- ja luomisroolissaan uutta Maata varten ja samalla voimaannuttavat myös uuden maskuliinisuuden nousua uutta Maata varten.
 
Vuosi 2020 tuo uutta energiaa, joka on taajuudeltaan tuplamestariluku – tupla-2 voimaannuttamaan jumalaista feminiinisyyttä ja tupla-0 ehdottamaan tyhjiötä, nollaa ja uuden siemenen itämistä, jonka jumalainen feminiinisyys tanssii ilmentymään luomistanssissaan, kun se synnyttää uuden syklin uutta Maata varten. Samaan aikaan uusi jumalainen maskuliinisuus maadoittuu täysin Maahan ja ilmaisee energioitaan voimaantumisena ja ilmentyneenä luomisena ja uusien valoyhteisöjen synnyttämisenä uutta Maata varten.
 
Siis rakkaat ystävät, voitte olla varmoja, että tämä elämänne sykli on valtavan voimakas ja luova. Synnytätte ja tanssitte luomakuntaan kaiken, mitä haluatte, jos fokuksenne ja aikomuksenne on selkeä ja jos antaudutte jumalaisen luovan älykkyyden virralle ja sallitte itämis- ja synnytysprosessin henkisellä tasolla.
 
Sielun täydellinen ruumiillistuminen – ylösnousemusprosessin tämän vaiheen loppuunsaattaminen juhlan kera
 
Tämän syklin fokus henkilökohtaisella tasolla on sielun ruumiillistumisprosessin loppuunsaattaminen, joka alkoi 2018/2019-syklissä. Tässä kuluneessa syklissä teille mahdollistettiin timantti- ja kultavalokoodien avulla alkuperäisen DNA-mallin aktivoiminen jumalaista ihmistä varten. Tämä loi sielulle tilan laskeutua täysin kehoon viimeistelemään tämän tietoisuuden ylösnousemisvaihe.
 
Tämä ei ollut millään muotoa helppo prosessi, sillä siihen sisältyi syvä parantuminen ja kaikista niistä vanhoista ajatus- ja uskomusmalleista irtipäästäminen, jotka eivät olleet yhteneviä sielutaajuuden kanssa. Toisin sanoen, egon täytyi päästää irti kaikista käyttäytymistavoista ja uskomuksista, jotka estivät sielua todella ilmaisemasta energioitaan ihmiskokemuksessa. Siis rakkaat, osallistuitte intensiiviseen puhdistumisprosessiin tunne-, mentaali- ja fyysisellä tasolla. Tämä prosessi oli niin intensiivinen, että monista teistä tuntui, että te ette pystyisi jatkamaan pidemmälle. Mutta voitte olla varmoja, rakkaat, että tämä prosessi on saavuttamassa kulminaatiopisteensä. Tässä tulevassa syklissä sielu pystyy tulemaan täysin kehon ja sielun pyhään liittoon, ja ne alkavat elää yhtenä. Kehon ja sielun välillä ei ole erimielisyyksiä, ja keho on puhdas ilmaisemaan sielun luovia energioita. Tämä tuo tullessaan suuren sisäisen rauhan ja harmonian ajan, joka alkaa vähitellen heijastua ulkoiseen maailmaan, kun useammat ja useammat valotyöntekijät ja tiennäyttäjät saavat valmiiksi tämän prosessin.
 
Rakkaat ystävät, hyvin pian kaikki se mitä teette, on sielun ja jumalaisen luomisen ilmaisua. Pystytte tuntemaan kehossa, kun sielu tanssii valossa tai ovatko valintanne sille epämiellyttäviä, koska ne eivät ole harmoniassa elämänsuunnitelmanne kanssa. Sitten teitä ohjataan lempeästi tekemään uusia valintoja, jotka ovat enemmän harmoniassa, ja näin liikutte eteenpäin matkallanne, luoden vain yltäkylläisyyttä, rauhaa ja iloa uuden Maan todellisuudessanne.
 
Tämä jumalaisen ihmismallin aktivointi ja sen täyttäminen jumalaisella timanttivalolla ilmennetään myös tietoisuuden kollektiivitasolla. Tässä näette ja tunnette vanhojen yhteisöllisten elämis- ja olemassaolomallien antavan tietä uusille ideoille yhteisöstä ja uusille tavoille olla ja jakaa resursseja. Yhteisöinä päästätte myös irti vanhoista egon ja mielen hallitsemista malleista, mikä antaa tietä enemmän sielun täyttämille tavoille olla ja vuorovaikuttaa.
 
Monet teistä tuntevat kutsun aloittaa uusia yhteisömuotoja osana sielutehtäväänne aktivoida Maan pyhä energia, ja joitain opastetaan auttamaan olemassaolevien yhteisöjen transformoimisessa, täyttämällä ne jumalaisen feminiinisyyden ja uuden maskuliinisuuden sieluvalolla.
 
Tässä syklissä on enemmän ns. esi-isäparantumista yksilö- ja yhteisö- sekä myös kansallistasolla, kun kaikki mikä kuuluu mieleen ja egoon, alkaa antaa tietä rakenteille, jotka perustuvat sydämeen, sieluun ja myötätuntoiseen rakkauteen. Menneisyys ja tulevaisuus muuttuvat ikuisiksi ajoiksi, kun fokusoidutte tähän sykliin ja teette ne muutokset, jotka määrittävät, että tämä aikajana/aikasykli 2019/2020 muuttaa kaiken ja luo sen kultaisen tulevaisuuden, jonka pyritte luomaan ja kokemaan.
 
Mitä tämä merkitsee teille uuden Maan tiennäyttäjinä
 
Rakkaat ystävät, tämä ei ole helppoa aikaa teille, kun kaaos ja myrskyt ympärillänne lietsovat jatkuvasti transformaatio- ja muutostulia. Mutta tiedämme, että kun sielustanne tulee enemmän se, kuka olette, ja sielua ilmaistaan, olette itsevarmempi polustanne eteenpäin ja kyvystänne luoda, mitä haluatte.
 
Muistakaa aina, kuka olette ja mitä tulitte maan päälle luomaan ja kokemaan sieluna ja äärettömänä valo- ja energiaolentona. Älkää koskaan unohtako, miten siunattu olette tämän tiedostamisen kera, samaan aikaan kun monet elävät hämmennyksessä ja kamppailevat, vain pelokkaan egon opastaessa heitä.
 
Mitä tahansa kirjaimellisia ja tunnemyrskyjä saattaakin raivota ympärillänne, pitäkää sisäinen rauhanne ja pysykää maadoittuneena. Muistakaa, että ruumiillistuneena sieluna ja jumalaisena ihmisenä elätte "sisältä ulospäin" ettekä "ulkoa sisäänpäin". Tämä merkitsee yksinkertaisesti, että mitä tahansa tapahtuukin elämän draamassa ulkopuolellanne, te tiedätte, että sisällänne on rauhan, turvallisuuden, yltäkylläisyyden ja rakkauden paikka. Älkää antako voimaanne pelko- ja puutedraamoille, vaan keskittykää pelkästään intohimoonne ja siihen, mitä haluatte luoda ja kokea maan päällä jumalaisena siunauksena.
 
Tällä hetkellä tässä syklissä on rinnakkain kaksi versiota Maasta: moniulotteinen uusi Maa ja alemman ulottuvuuden vaihtoehtoinen Maa, koska kolmannen ulottuvuuden Maata ei ole enää. Osa kokemaanne kaaosta on siirtyminen ulottuvuuksien välillä, mikä useimmilla ihmisillä on tiedostamatonta ja sattumanvaraista. Mutta te jotka keräätte kokemusta sielunne opastuksella, opitte siirtymään ulottuvuuksien sekä maailmojen ja aikajanojen välillä sujuvasti ja elegantisti ja ilman traumaa ja draamaa.
 
Tämä on myös aikaa, jolloin teidän täytyy huolehtia kehostanne. Se on nyt sielunne pyhä temppeli, ja keholta vie jonkin aikaa sopeutua korkeampiin taajuuksiin ja siihen tietoisuuteen, joka tulee sieluhavainnoilla ja -tuntemuksilla täyttymisestä. Keho saattaa tuntua uupuneelta, kun sen täytyy pyörittää näitä voimakkaita taajuuksia ja käsitellä intensiivisiä kokemuksia, jotka ovat paljon voimakkaampia kuin mikään, mitä vanha egomieli voisi luoda. Avain tässä on aina antautuminen. Rentoutukaa ja sallikaa sielun ja korkeamman itsen olla tukenanne ja luoda ihmeitä, jotka vievät teidät uusille rakkaus-, kokemus- ja ilotasoille, kun kehonne hyväksyy nämä voimakkaat ja intensiiviset energiavirrat sielusta ja sopeutuu niihin.
 
Olkaa hereillä, olkaa tietoinen ja olkaa voimaantunut. Olette muutos ihmismuodossa. Tätä tulitte kokemaan.
 
Toivotamme teille iloa, kun kuljette Leijonaportin läpi. Enkeliulottuvuudet ovat täällä tukemassa teitä, galaktiset opettajat ovat täällä opastamassa teitä ja mestarit pitävät niiden energiaa, jotka ovat avanneet tuon polun. Teidän täytyy pelkästään tehdä valinta ja fokusoitua aikomukseen, kun luotte unelmanne. 
 
Tulevaisuus on teidän, ja se on nyt!
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >