HomeViestejäCelia Fenn17.3.2019 - Kristalli-DNA-järjestelyjä ja -koodeja - jumalaisen luomisen alkuperäinen malli ilmestyy esiin päiväntasauksessa

17.3.2019 - Kristalli-DNA-järjestelyjä ja -koodeja - jumalaisen luomisen alkuperäinen malli ilmestyy esiin päiväntasauksessa

KRISTALLI-DNA-JÄRJESTELYJÄ JA -KOODEJA – JUMALAISEN LUOMISEN ALKUPERÄINEN MALLI ILMESTYY ESIIN PÄIVÄNTASAUKSESSA
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
17.3.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas perhe, kun siirrytte maaliskuun täysikuuhun ja päiväntasaukseen ja niiden yli, te jotka olette valinneet uuden Maan määränpääksenne, koette jumalihmismallin uudelleenaktivointia DNA:ssanne. Tämä on voimallinen prosessi, ja se sisältää niiden voimakkaiden timanttivalokoodien vastaanottamisen, jotka eivät ainoastaan aktivoi alkuperäistä mallia, vaan heittävät myös pois kaikki vääristymät ja muutokset DNA:n geneettisistä avainmalleja.
 
Elohim-enkelit olivat jumalihmismallin alkuperäisiä luojia, jumalaisen suunnitelman mukaisesti. Tässä alkuperäisessä mallissa ihmiset oli luotu pyhän maaplaneetan suojelijoiksi ja holhoojiksi. Heidät luotiin rauhaarakastaviksi ja lempeiksi, ja heidän oli tarkoitus elää harmoniassa kanssaolentojen ja ympäristön kanssa.
 
Mutta teidän pitäisi tietää, rakkaat ystävät, että oli olentorotu, jota kutsumme yksinkertaisesti "draco-sumerialaisiksi", ja se himoitsi planeettaa ja päätti tehdä siitä omansa ja suunnata sen pois alkuperäisestä tarkoituksestaan. Tämän tekemiseksi he muuttivat planeetan "ihmisvartijoiden" geneettisiä malleja ja avaimia niin, että nämä lakkasivat olemasta rauhaa rakastavia ja harmonisia ja heistä tuli ahneita ja aggressiivisia. He tekivät tämän muuntamalla maskuliinisia energiavirtatyyppejä niin, että siinä missä maskuliininen ja feminiininen olivat aiemmin olleet täysin tasapainossa, maskuliinisuus oli nyt suunniteltu pyrkimään hallintaan ja kontrollointiin rahan, seksin ja vallan avulla. Kaikki muut olennot nähtiin kohteina ja ihmisen maskuliinienergialle alistuvina.
 
Nyt tuhansien vuosien jälkeen tätä epätasapainoa ja vääristymää, jota on kasvatettu DNA:n ja sen tiedostojen avulla, tulevista timanttivalokoodeista on tulossa niin voimakkaita, että ne yksinkertaisesti huuhtovat pois alkuperäiseen DNA:han tehnyt vääristymät ja manipuloinnit ja sallivat jumalihmismallin tulla taas esiin. Elohim tiesi, että aikanaan tämä tapahtuisi, ja se suunnitteli ylösnousemusprosessin tuomaan "maan vartijat" takaisin tietoisuuteen siitä, heitä he olivat, sekä luontaiseen voimaan ja voimaantumiseen sisällään.
 
Rakkaat ystävät, olette siis saavuttaneet tuon kohdan, jossa DNA:nne puhdistetaan ja yhdistytte taas jumalaiseen voimaanne. Kun tämä prosessi jatkuu, heitätte pois vanhan maskuliinimallin, joka teille määrättiin, ja otatte vastaan uuden jumalaisen maskuliinisuuden, jonka Jeshua mallisi teille kulkiessaan maan päällä Kristus-tietoisuuspolkua avatarina. Yhdessä Maria Magdaleenan kanssa hän näytti, miten maskuliinisuus ja feminiinisyys voitaisiin saattaa tasapainoon, kultaisen tähden/valon luomiseksi ihmiskehoon ja DNA:han. Kun nämä energiat tulevat jälleen tasapainoon, tunnette solujenne kultaisen valon valaisevan elämäänne ja polkuanne.
 
Tämä päiväntasaus ja täysikuu, joka korostuu Oinaan ja Vaa'an ensimmäisessä asteessa, keskittyy uuteen maskuliinisuuteen (Oinas) ja pyhään avioliittoon (Vaaka) soluissanne ja DNA:ssanne. Maskuliinisuus ja feminiinisyys etsivät tasavertaisuutta, tasapainoa ja uutta olemistapaa, joka sallii Elohim-luojien jumalihmismallin ilmestyä esiin ja aktivoida jokaisen ihmisen ja uuden Maan todellisen tarkoituksen.
 
Tämä on sekä voimallista että taianomaista aikaa. Tapahtuu heräämisprosessin nopeutumista sekä puhdistumisprosessin nopeutumista kehossanne. On tärkeää, että pidätte hyvää huolta fyysisestä kehostanne ja lepäätte, kun teidän tarvitsee. Nyt ei ole aika aloittaa uusia projekteja, sillä teidän täytyy antaa kehollenne aikaa ja energiaa, jota se tarvitsee palatakseen alkuperäisiin asetuksiinsa ja harmonisoituakseen jumalaisen tarkoituksensa kanssa.
 
Uusi Maa – uusi elämä ja uusi tehtävä
 
Rakkaat ystävät, kuten Elohim muistuttaa meille, Maa luotiin alun perin pyhäksi temppeliplaneetaksi tai henkiseksi retriittipaikaksi, jonne olennot ympäri galaksia voisivat tulla nauttimaan planeettapuutarhasta, joka oli myös Elohimin luomus. Eri tähtikansoja kutsuttiin luomaan pyhiä paikkoja ja temppeleitä, jotka olisivat linkki heidän kotimaailmoihinsa ja peili heidän suhteestaan jumaluuteen. Maa sisältäisi monien tähtikansojen "temppelin" tai pyhiä energioita, ja ihmiset suunniteltiin puutarhaplaneetan vartijoiksi ja ylläpitämään sen kauneus ja harmonia.
 
DNA:n muuntamisen jälkeen tuo alkuperäinen tarkoitus menetettiin ja tähtikansat vetäytyivät Maasta, kun Elohim selvitti, mitä tehdään Maan saamiseksi takaisin, turvautumatta väkivaltaan ja manipulointiin. Sen suunnitelma oli lähettää kutsu valonsotureille ja valotyöntekijöille ympäri galaksia ja sen yli, tulla Maahan auttamaan tietoisuuden nostamisprosessissa, jotta ihmiset muistaisivat, keitä he olivat, ja karistaisivat vääristymät ja manipuloinnit omasta tahdostaan. Ja siitä syystä monet teistä ovat täällä – vastasitte kutsuun ja tulitte tuomaan valonne ja voimanne Maan saamiseksi takaisin ja uuden Maan synnyttämiseksi, mikä asettaisi takaisin Maan galaktisen tehtävän olla pyhä planeetta ja henkinen valo- ja turvapaikka galaksille.
 
Niinpä tällä hetkellä Maa on ylösnousemassa uuteen tarkoitukseensa henkisten energioiden pyhänä ja turmeltumattomana paikkana, joka on ankkuroitu viidenteen ulottuvuuteen, mutta ylösnousee yhdeksänteen ulottuvuuteen saakka. Ja te jotka olette päättäneet ylösnousta sen kanssa, avaudutte myös korkeampiin ulottuvuuksiin ja sallitte itsenne ankkuroida ne uuden Maan verkkoihin.
 
Kaikki eivät ole valmiita ylösnousemaan uuteen Maahan ja ylittämään siltaa korkeampaan tietoisuuteen. Ne jotka eivät voi vielä mennä viidennen ulottuvuuden yli, jatkavat nykyisessä Maassa, jota kutsumme "vaihtoehtoiseksi Maaksi" – paikka jossa alemman taajuuden ihmiset voivat elää omien valintojensa kautta, heräämismahdollisuuden ollessa aina läsnä.
 
Vaihtoehtoinen Maa ja uusi Maa ovat samassa paikassa, mutta eri ulottuvuudessa. Tästä syystä teidän on mahdollista liikkua niiden välillä, kun olette määrittäneet sijaintinne energioiden uudella kvanttijatkumolla.
 
Uusi Maa on selkeää ja tahratonta energiaa, joka lisää pyhyyttä ja on olemassa harmonisena, rakastavana ja luovana taajuutena. Tätä kutsumme turva- tai temppelitaajuudeksi.
 
Vaihtoehtoinen Maa on kaoottinen paikka, jossa energiat pyörivät, kun monet ihmiset jotka eivät hallitse energioitaan, yrittävät luoda ja olla yhdessä. He purkavat paljon pelkoa ja vihaa, kun heillä ei ole tuntua siitä vahingosta, jota tasapainottomilla tunteilla ja mentaalimalleilla voidaan tehdä. He eivät ole ylösnousseet rakkauteen, vaan noudattavat edelleen vanhentuneita ahneus- ja hallintatapoja yrittäen luoda sen, mitä tarvitsevat.
 
Selitetäänpä tämä selkeämmin. Vuonna 2012 vanha kolmannen ulottuvuuden Maa lakkasi olemasta. Sen korvasi vaihtoehtoinen Maa – viidennen ulottuvuuden Maa, joka pystyi mukautumaan vanhan Maan väestöön. Se sisälsi myös uuden Maan siemenet, jotka kantavat hedelmää tällä hetkellä, kun ylösnousijoiden ensimmäinen aalto valmistautuu aktivoimaan sisäisen siltansa ja siirtymään uuden Maan taajuuteen.
 
Palvelu ja tarkoitus pyhässä kontekstissa
 
Rakkaat, on selvää, että tämän valtavan muutoksen myötä Maassa ja sen tarkoituksessa, teidän sielutehtävässänne ja -tarkoituksessanne tapahtuu samanlainen muutos.
 
Ne jotka siirtyvät uuden Maan taajuuteen, tuntevat voimistunutta halua harmonisoitua Maan pyhän tehtävän kanssa ja aktivoida sielutehtävänsä pyhän Maan energioiden vartijoina. He ovat uusien temppelien ja turvapaikkojen vartijoita. Nämä voivat olla niin yksinkertaisia kuin huone lähiökodissa tai niin suuria kuin uusi rakennus, joka on omistettu jumalaiselle palvelulle uudessa Maassa.
 
On myös niitä, joita kutsutaan aktivoimaan uudelleen paratiisipuutarha paratiisikoodien avulla. He yhdistyvät taas Maahan ja deevoihin ja luonnonhenkiin ilmentääkseen paratiisienergian maan päällä niihin paikkoihin, joissa uuden Maan taajuus maadoittuu. Nimittäin rakkaat ystävät, te olette uusi Maa, ja siellä missä te olette, tämä uusi timantti-kristallitaajuus maadoittuu teihin ja teidän kauttanne.
 
Kuitenkin monet teistä päättävät viettää enemmän aikaan vaihtoehtoisessa Maassa ja auttaa siellä olevia heräämään. Olette opettajia, oppaita ja parantajia, ja huomaatte, että työnne kasvaa ja laajenee nopeasti, kun enemmän ihmisiä ohjataan luoksenne.
 
Monia kutsutaan nyt antamaan itsensä enemmän niiden käyttöön, jotka etsivät valoa ja siirtyvät heräämisprosessiin ja jotka tarvitsevat tukea, rakkautta ja opastusta.
 
Siis voitte nähdä, että valonsoturien ja valotyöntekijöiden ulottuvilla on monia vaihtoehtoja, kun siirrytte tähän jännittävään uuteen vaiheeseen.
 
Mutta sanoisimme myös, että painotus tässä on valon ja jumalaisen suunnitelman palveleminen, ei rahan tekeminen ja suuren ja menestyksekkään bisneksen saaminen. Se on vanha toimintamalli. Uuden Maan energiassa seuraatte vain intuitiotanne ja opastustanne ja sallitte jumalaisen luovan älykkyysvirran elättää itsenne. Jos olette harmoniassa tämän virran kanssa, teitä tuetaan kaikessa, mitä teette. Maan tarkoitus on myös elättää kaikki elämä, joten teidän ei pitäisi koskaan tarvita olla huolestunut ja peloissaan, jos seuraatte palveluimpulssianne ja ilmaisette tarkoitustanne maan päällä.
 
Maaliskuun 2019 päiväntasaus ja täysikuu
 
Siis rakkaat ystävät, pyydämme, että olette tietoinen päiväntasauksessa ja valmistautunut kuuntelemaan opastustanne ja sieluanne. Tehkää valintoja siitä, missä haluaisitte olla ja mitä tunnette haluavanne tehdä ilmaistaksenne sielutarkoitustanne Maassa/uudessa Maassa. Ennen kaikkea pitäkää pyhyyden ja turvapaikan energiaa sydämessänne. Kenties alatte jopa rakentaa omaa turvapaikkanne jumalaiselle valolle! Tai kenties alatte luoda puutarhaa sydämeenne ja elämäänne!
 
Riemuitsemme ja juhlimme kanssanne valon paluuta ja Maan paluutta alkuperäiseen tarkoitukseensa uutena Maana … jumalaisen valon pyhänä planeettana.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >