HomeViestejäCelia FennMarras/joulukuu 2014 - Taika lisääntyy ja perhonen ilmestyy esiin

Marras/joulukuu 2014 - Taika lisääntyy ja perhonen ilmestyy esiin

TAIKA LISÄÄNTYY JA PERHONEN ILMESTYY ESIIN - KUUDENNEN ULOTTUVUUDEN PORTAALIEN AVAAMINEN MAATODELLISUUTEEN

AE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Marras/joulukuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tämä vuosi 2014 on ollut voimakasta muutosta - ja vielä lisää muutosta - ja samaan aikaan kaaos on näyttänyt lisääntyvän päivittäin. Mutta rakkaat ystävät, samalla kuin ehkä näette tätä voimakasta kaaosta, teidän täytyy myös katsoa syvemmälle ja nähdä se jumalainen kuvio, mikä ilmestyy luomisenergian sekamelskan läpi. Teidän täytyy katsoa kauemmas ja syvemmälle ja nähdä, miten taika lisääntyy kaikkialla ympärillänne ja miten se perhonen mikä on paljastuva uusi ihminen, alkaa levittää siipiään.

Tämän vuoden helmikuussa, 2.2. mikä oli 2-2-portaali, varoitimme teitä siitä, että maapallo oli käymässä läpi merkittävää muutosta ja siirtymää. Tuolloin vaihdoitte aikajanaa ja tapahtui tilapäinen putoaminen alempiin värähtelyihin. Sopeuduitte tuohon uuteen aikajanaan ja aloitte nostaa energioita. Suunnitelmana oli, että pudottamalla vähän taajuutta ja sitten nostamalla sitä, voisitte kerätä sellaisen liikevoiman, että räjäyttäisitte auki kuudennen ulottuvuuden portaalit ja tekisitte siitä taas kerran maatodellisuuden osan. Tämä saavutettiin, ja 11-11, 11. marraskuuta, portaalit oli avattu ja kuudennen ulottuvuuden taikaenergiat alkoivat ankkuroitua maapallolle. Tämä prosessi jatkuu täydellä voimalla 12-12-portaaliin saakka 12. joulukuuta ja aktivoituu täysin päivänseisaukseen mennessä 21.12., kun maapallo on linjassa galaksin keskuksen kanssa, mikä energisoi maapallon kuudennen ulottuvuustason uuden todellisuuden valokoodeilla.

Olette nyt todella moniulotteisessa todellisuudessa, missä todellisuus ulottuu kolmannesta ulottuvuudesta kuudenteen ja ne kaikki ovat rinnakkain maapallon uusissa todellisuusverkoissa. Maapallo on planeettakehona ankkuroitunut viidenteen ulottuvuuteen, mikä on ykseyden ja keskinäisen yhteyden ulottuvuus. On monia, jotka edelleen hahmottavat itsensä sidotuksi kolmannen ulottuvuuden lakeihin ja todellisuuteen ja elävät elämäänsä vielä näissä puitteissa. Ne jotka ovat nostaneet tietoisuutensa ja taajuutensa, ovat ajan mestareita ja ovat ottaneet vastuun omasta elämästään ja kohtalostaan ja siirtyneet näin neljännen ulottuvuuden yli viidenteen ulottuvuuteen maapallon kanssa. Nyt on niitä, jotka ovat valmiita ottamaan uuden askeleen ja siirtymään taikuuden ja unelmien kuudenteen ulottuvuustaajuuteen ja tekemään tästä osan elämäänsä maaplaneetalla.

Rakkaat ystävät, kun nämä uudet kuudennen ulottuvuuden portaalit avautuvat, ne nostavat maapallon värähtelytaajuutta ja tämä voimistaa ns. kaaosta maapallolla. Kuten ehkä tiedätte, mitä korkeampi taajuus, sitä harmonisempi ja rauhallisempi energia. Mutta silloin kun alemmat taajuudet kohtaavat korkeampia taajuuksia, on myllerrystä ja tasapainottomuutta jonkin aikaa, energioiden etsiessä tasapainoa. Niin se on tällä hetkellä, että lisääntyvä myllerrys on merkki taajuuden nousemisesta maapallolla ja siitä sekasorrosta, mitä tapahtuu toisiinsa yhteydessä olevien valoulottuvuuksien tullessa tasapainoon toistensa kanssa.

Sekin on totta, että korkeampien ulottuvuuksien energiat raivaavat tiensä alaspäin niin, että sitten kun kuudes ulottuvuus on avattu Edenin puutarhan taianomaiseen luomiseen maaplaneetalle, tämä alkaa ilmentyä, kunnes se on ankkuroitunut viidenteen ulottuvuuteen ja kolmannen ulottuvuuden harha, kaksinaisuustietoisuutensa ja konfliktinsa kera, häviää aikajanalta.

Niinpä ensi kuussa, 11-11-portaalista päivänseisaukseen 21.12., voitte odottaa, että kaaos ja sekasorto voimistuu, mutta samaan aikaan alatte nähdä taian lisääntyvän elämässänne, nähdä ja tuntea maataian taas kerran ja havaita muutoksia valokeossanne ja fyysisessä kehossanne, kun harmonisoidutte kuudennen ulottuvuuden valotaajuuteen.

Aurinko-, galaktiset ja kosmiset energiat tukevat kuudennen ulottuvuuden portaaliaktivointeja

Tällä aikajaksolla 2.2. alkaen olette kokeneet intensiivisiä valokoodiaktivointeja jumalaisen luovan älykkyyden ja rakkauden galaktiselta, kosmiselta ja aurinkotasolta.  

Rakkaat ystävät, aloitetaanpa aurinkoenergioista ja niiden roolista evoluutiossanne ja kehityksessänne. Tiedämme, että ymmärrätte aurinkoenergioiden ja auringonpurkausten tärkeän roolin valokoodien välittämisessä maapallolle ja teille, mutta jotkut teistä ehkä tiedostavat myös, että tämä on kaksisuuntainen prosessi. Aurinko lähettää energioita myös reaktiona maapalloon. Kun maapallo ilmaisee maaneuvostojen kautta, että se on valmis kiihtyneeseen muutosprosessiin - kuten tämän vuoden helmikuussa - aurinkoneuvosto, ne olennot joille on uskottu aurinkokoodien välittäminen aurinkokuntaan ja maapallolle, reagoi siihen, mitä tarvitaan. Ja näin hyvin voimakkaiden auringon- ja kuunpimennysten lisäksi, myös valtavan voimakkaat auringonpurkaukset ovat pommittaneet planeettaanne päivästä toiseen, viikosta toiseen, ja tuonut tarvittavia valokoodeja ja informaatiota avaamaan portaaleja ja yhdistämään kuudennen taika- ja unelmaulottuvuuden maaverkkoihin.

Sitten myös valo-olennot galaktisesta neuvostosta mikä toimii maaneuvostojen ja aurinkovaloneuvostojen kanssa, valmistautuvat omaan panokseensa tässä prosessissa. Marraskuun lopulla maapallo alkaa asettua linjaan galaksin keskuksen kanssa ja joulukuun päivänseisaukseen mennessä se on täysin linjassa galaktisten valokoodien lähettämiseen timanttivalon kautta, mikä ankkuroi nämä portaalit ja varmistaa, että niistä tulee osa moniulotteisen maapallon uutta todellisuutta. Tämä on tosiaan taianomaista aikaa, kun maapallo uudelleenkalibroidaan ja mahtavia taika- ja rakkauskuuroja sataa maapallolle yltäkylläisyys- ja rakkausaaltoina, jotka ovat kaikkien niiden ulottuvilla, jotka voivat nähdä ja tuntea tämän rakkaus- ja valokentän siunaukset!

Samaan aikaan myös kosmiset neuvostot ja tähtikansat auttavat tässä synnytysprosessissa. Useat kosmiset säteet ovat välittäneet syvältä avaruudesta informaatiota ja auttaneet uusien asetelmien kanssa. Andromeda-galaksin tähtikansa on erittäin aktiivisesti auttanut taianomaisten luomisenergioiden ankkuroimisessa maapallolle, pyhän ruusugalaksinne kaksoisliekkigalaksina.

Kaikki nämä voimakkaat valo- ja valokoodilähetykset auttavat teitä tuntemaan ja havaitsemaan ne suuret muutokset, joita tapahtuu maapallolla ja kaikkialla ympärillänne, ja ne suuret muutokset joita tapahtuu elämässänne ja kehossanne.

Perhonen ilmestyy esiin - kuudennen ulottuvuuden ihmisenergia

Näillä maapallon kiihtyneillä siirtymillä ja muutoksilla on ollut myös nopeutunut rinnakkaismuutos ja -siirtymä kehossanne. Monet teistä ovat tunteneet jännittyneisyyttä ja ahdistusta, kun valokehonne ja fyysinen kehonne uudelleenkalibroitiin korkeampiin valotaajuuksiin. Olette ehkä huomanneet erittäin vaikeaksi selviytyä tiheästä elämästä ympärillänne ja elämän vanhojen tunne- ja mentaalimallien draamasta ja manipuloinnista. Olette ehkä kaivanneet aitoja sydänkeskeisiä suhteita ja todellista perhettä tai yhteisöä osaksi elämäänne.

Nämä ovat kaikki "oireita" siirtymisestä vanhojen elämänmallien yli maapallolla ja ilmestymisestä uuteen todellisuuteen, missä pystytte ilmentämään ja luomaan taianomaisesti aikajanoilla. Sydän on tämän todellisuuden keskus ja tunnette sisällänne, että taika lisääntyy kaikkialla ympärillänne ja jumalainen luova älykkyys odottaa työskentelemistä kanssanne, uuden todellisuuden muovaamiseksi ja luomiseksi.

Kun perhonen ilmestyy esiin, uudestisynnytte korkeammalle tietoisuustasolle ja astutte uudelle todellisuustasolle, mikä on luonnollista kehitystä siitä valokehoaktivointiprosessista, mitä Kristus-tietoisuuden kultainen säde, galaktinen timanttivalo ja platinasäde opastavat. Jos olette valmis siirtymään tulevien valokoodien mukana 6D-portaalista, niin olette jo käyneet läpi aiemmat ylösnousemusprosessin vaiheet:

1. Valokehon missä on 13 chakrapyörteen järjestelmä, koko aktivointi. Tähän sisältyy Kristus-tietoisuuden aktivointi kultaisen säteen kautta ja kaksoisliekkienergioiden aktivointi purppuranpunaisen ja turkoosin säteen kautta. Sitten timanttivalo aktivoi galaktiset tasot yhdessä platinasäteen kanssa. Tämä valokehoaktivointi avaa korkean sydänkeskuksen ja myös suurentaa ja sovittaa kurkkuchakraa ja kalibroi sen otsa-, kruunu- ja sielutähtichakran kanssa käpylisäkkeen ja vähemmässä määrin aivolisäkkeen ja kilpirauhasen kautta. Voi aiheuttaa voimakasta ahdistusta, voimallisia unia ja sydämentykytystä, kun nämä uudet superchakrat tulevat käyttöön. Se on tilapäinen prosessi.

2. Ajan mestari, neljäs ulottuvuus. Ne jotka murtautuvat kolmannen ulottuvuuden tasojen läpi, alkavat nähdä ajan ja paikan keksittynä harhakuvana. He näkevät, että aika ja paikka voidaan luoda tai ilmentää aikajanojen kautta ja tullessaan ajanmestariksi he eivät ole aikajanojen tai toisten tarinoiden vankina. He pystyvät generoimaan omat aikajanansa ja omat tarinansa ja sen mukaisesti luomaan ja muokkaamaan aikaa ja todellisuutta.

3. Viidennen ulottuvuuden ykseystietoisuuden ja keskinäisen yhteyden mestaruus. Tässä olette siirtyneet pelkästä yksilön selviytymisasenteesta laajempaan ymmärrykseen siitä, miten kaikki elämänmuodot ovat yhteydessä yhdessä tietoisessa organismissa tai olennossa nimeltään Gaia tai maapallo ja miten jokainen teistä on tuon todellisuuden ilmaisumuoto. Kun luotte aikajanojanne ja tarinoitanne, teette sen tietoisena luomiskeskuksesta, jumalaisesta sydämestä ja kaikista muista tarinoista, joita luovat ne toiset, jotka ovat myös rakkauden ja luomisen yhden sydämen ilmaisuja.

4. Olette jo maadoittuneet ja yhdistyneet maapallon sydämeen maatähtichakranne kautta. Olette valmis aktivoimaan maataian ja työskentelemään elementaali- ja keijumaailman sekä kaikkien niiden valo-olentojen kanssa, jotka toimivat ja luovat maaulottuvuuksissa.

5. Olette tietoisen siirtymän mestari elämässänne ja eri ulottuvuuksista ja todellisuuksista osana aikajana- ja luomismestaruuttanne.

6. Olette valmis yhdistämään unelma-, taika- ja arkkityyppiulottuvuudet aikajanoihinne ja luomaan todellisuuden käyttäen näitä voimallisia ja perusenergioita. Olette valmis siirtymään aikajanojen, ulottuvuuksien ja todellisuuksien välillä tietoisesti ja tarkoitukselliseesti tietoisena luojana.

Kun ilmestytte täysin tälle tietoisuustasolle, ymmärrätte, että on aika levittää siipenne ja tulla siksi kirkkaaksi ja kauniiksi valoperhoksesi, joka olette! Ääretön sielu ihmismuodossa ja valonenkeli ilmentämässä, voimakas luova energia joka toimii tietoisesti jumalaisen luovan älykkyyden kanssa ilmentääkseen uuden maan ja uuden todellisuuden!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >