HomeViestejäSandra Walter21.9.2022 - Päiväntasaus, ulottuvuusvalinta ja ääretön kristallikenttä

21.9.2022 - Päiväntasaus, ulottuvuusvalinta ja ääretön kristallikenttä

PÄIVÄNTASAUS, ULOTTUVUUSVALINTA JA ÄÄRETÖN KRISTALLIKENTTÄ

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
21.9.2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta rakkaat.

Tämä on ainutlaatuinen päiväntasaus. Ei ehkä tunnu siltä tyypilliseltä tasapainoenergialta, jota odotamme päiväntasauksessa.

Olemme astumassa uuteen ylösnousemusvaiheeseen, joka vahvistaa ulottuvuusvalintaa ja sen myötä ulottuvuus/maailmajakoa. Emme voi enää odottaa samoja energioita asetelmista/ryhmittymisistä (suom. huom. taivaalla, kosmisesti), päivämääristä tai tapahtumista – tai samoja lopputuloksia.

Fokusoidumme nollapisteeseen tasapainoenergianamme ja harmoniaan korkeimman kehityskaaremme kanssa. Kun nämä energiat selkeytyvät, jalostuvat ja paljastavat, mikä palvelee jumalaista täydellisyyttä ja mikä ei, henkilökohtaiset ja kollektiiviset kehityskaaremme jaotellaan harmonisiksi kaistanleveyksiksi.

Lähde, orgaaniset tähtiportit ja Gaia voimistavat positiivista, yhtenäistä, ehdotonta ja jumalaisen neutraalia luomista – sitä korkeamman ulottuvuuden Gaia-kokemusta, johon monet viittaavat uutena Maana.

Tämä ulottuvuusvalinnan korostuminen synnyttää ulottuvuusjakautumisen vääjäämättömiä sivuvaikutuksia. Se on, mitä on. Olemme kaikki osa kokonaisuutta – kyse on yksinkertaisesti kokemusten jakautumisesta/eroamisesta.

Se korkeampi värähtely jota ovat pitäneet "minä olen" -olemuksen aktivoinnit tänä vuonna, salli Gaian kanssaluoda tukevan äärettömän kristallivalokentän.

Presence-tapahtumamme viime viikolla oli perusteellista jakamista ulottuvuusvalinnasta, nousemisesta ajan yläpuolelle ja uudesta äärettömästä kristallikentästä, sekä kanssaluotu aktivointi, joka antoi puhtaan läsnäolon (= presence). Voit katsoa ja kuunnella kaksituntisen nauhoituksen siitä täältä.

Päiväntasaus ja ääretön kristallikenttä

Se mikä näyttää kaoottiselta ulkoisesti, on itse asiassa useampien vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien avautumista todellisuuteemme. Vähemmän tiheyttä, vähemmän rajoituksia.

Olemme tottuneet rajoitettuihin vaihtoehtoihin tiheydessä. Tämä on täydellinen nyt-hetki tutkia sitä rajattomuutta, jonka Gaia on jakanut aiemmin tänä vuonna. Olemme jälleen auki kosmokselle ja rajattomille mahdollisuuksille kokea Gaian ja "Lähteen itsenä" monilukuiset korkeammat ulottuvuudet/maailmat.

Ulottuvuuksien/maailmojen jakautuminen avaa meidät useammille mahdollisuuksille, ei kaksinaisuuden yksi todellisuus tai toinen.

Omissa kokemuksissani ryhmiemme kanssa, sen energian puhtaus joka muodostuu nollapisteläsnäolosta, on ällistyttävää.

Ääretön kristallikenttä

Tämä uusi ääretön kristallisubstanssikenttä saattaa ilmetä kristalli-kulta-timanttina näyissä. Selkeyden vuoksi: se ei ole verkko, portti tai silta. Se on tukeva kenttä, jonka ovat kanssaluoneet aktivoidut sydämet ja DNA näissä ulottuvuuksissa ja prosessimme palveluksessa olevat valolegioonat. Se tuntuu säteilevän puhtaalta, kuitenkin vähän surrealistiselta, koska puhdas Kristus/kristalli/ykseys/yhteisyystietoisuus (kaikki viittaavat samaan) on kirkkaasti eri värähtely.

Tämä kenttä on kollektiivisen ylösnousemuksen luonnollinen sivuvaikutus. Kristalli-DNA, kristallirakenteet kehossamme, sydänyhtenäisyys ja kyky pitää läsnäolo ensisijaisena fokuksenamme, muuttaa parametreja todellisuusvalinnassa. Säteilemme taajuusharmoniaa, joka vetää puoleensa ja voimistaa korkeamman ulottuvuuden kokemusta – ylösnousemuskokemusta – kaikilla halukkailla sydämillä.

Korkeammat ulottuvuudet paljastivat tämän uuden kentän muutama viikko sitten, ja päiväntasaus on sen täysi aktivointikohta. (Miten osuvaa herättää henkiin jumalaisen puhtauden uusi kristallikenttä kolme päivää vanhan järjestelmän symbolisten hautajaisten jälkeen.)

Äärettömän kristallikentän tarkoitus:

Tukea Gaian kristalliulottuvuuksien värähtelyeheyttä, sekä jumalainen ihminen ulottuvuuden/maailman vaihtumisen läpi.

Tämä kenttä tukee:

– jumalaista totuutta, mestaruutta, paljastusta, vapautta
– kehotietoisuuden värähtelyeheyttä, kun se transformoituu kristalliseksi (vähemmän uupumusta, enemmän läsnäoloa)
– vakautta (mentaalinen, tunne, fyysinen) ulottuvuus/maailmajakautumisen ja todellisuusmuutoksen aikana
– ulottuvuusvalintaa ja avautumista äärettömille mahdollisuuksille
– siirtymistä aika-paikkavirtaan (lineaarisesta ajasta lähteminen)

Päiväntasausaktivointi

Monet ovat panneet merkille uuden ja epätavallisen energian tässä kuussa. On tärkeä suunnata/harmonisoida valintansa, kun koemme tämän kristalli/yhtenäistietoisuuden uuden tason näissä ulottuvuuksissa.

Käytä tätä kenttää jumaluuden vastuullisena kanssaluojana (perimmäinen jumalainen ihminen!). Käytä suoraa, selkeää fokusta ajatuksissa, sanoissa, teoissa, tunteissa ja aikomuksissa, luodaksesi korkeimman lopputuloksesi. Älä anna energiaa (ajatus, sana, toiminta, tunne) ei-halutuille lopputuloksille. Anna noiden ei-haluttujen lopputulosten palaa loppuun vähän nopeammin olemalla antamatta energiaasi/fokustasi.

Luo haluttu kehityskaaresi, mikä rakennetaan äärettömistä mahdollisuuksista, hetki hetkeltä. Yhdisty tähän uuteen äärettömään kristallikenttään ja kanssaluo sen kanssa. Se opettaa meille, miten ollaan, luodaan ja koetaan Gaian korkeammissa ulottuvuuksissa, juuri nyt.

Pidämme tätä ääretöntä kristallikenttää jumalaisena yhtymäkohtana korkeampien tasojemme kanssa. Se antaa jalostuneemman ja puhtaan kokemuksen moniulotteisesta ykseydestä korkeampien aspektiemme ja jumalaisten tukitiimiemme kanssa. Presence-nauhoituksissa annetaan ohjattu kokemus tastä.

Päiväntasaus on torstaina 22.9. klo 18.03 PDT.

Yhdistymme globaaliin ykseysmeditaatioon päiväntasauksen huipentuessa – puoleksi tunniksi, off-line, fokusoituneena puhtaaseen ykseyteen ja äärettömän kristallikentän täyteen aktivoitumiseen.

Valmistaudu tässä nyt-hetkessä: yhdisty hetki äärettömään itseen, uuteen kenttään ja niihin kollektiivisiin kehityskaariin, joiden kanssa resonoit eniten.

Perspektiivi ja värähtelyyn virittyminen pitää meidät kulkemassa tästä läpi helposti ja huolettomasti.

Presence-tapahtuman nauhoitus:

– harmonisoituminen korkeamman tasomme todelliseen ulottuvuusvalintaan
– äärettömät mahdollisuudet aika-paikkavirtaa käyttäen
– ääretön kristallikenttä ja miten sitä käytetään
– ohjattuja kokemuksia: ääretön kristalli, "minä olen" -läsnäolon aktivointi, ykseystietoisuus
– mitä on edessä: lokakuun muutos, pimennykset ja 2023

Nauhoitukset löytyvät täältä.

Nähdään kentässä päiväntasauksessa ja sunnuntain ykseysmeditaatioissa.

Näytetäänpä ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksen myötä!

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,

Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >