HomeViestejäSandra Walter2.1.2021 - Kristalliplasmaa sataa - onnellista uutta vuotta

2.1.2021 - Kristalliplasmaa sataa - onnellista uutta vuotta

KRISTALLIPLASMAA SATAA – ONNELLISTA UUTTA VUOTTA

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
2.1.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta rakkaat.

Tämän ihanan aurinkokuntamme päälle sataa kristalliplasmaa! Tähtiportit ovat täysin auki ja niistä virtaa puhdasta, jalostunutta valoa. Gaia saattaa pyytää sinua olemaan ulkona maankamaralla, palvelemaan kanavana ja integroimaan näitä taajuuksia kollektiivi-DNA:han. Pane merkille, miten valokehosi, sydämesi ja käpylisäkkeesi reagoi tähän plasmaan.

Uusien vapauskoodien voimakkuus lisääntyy, kun paljastusaalto jatkuu. Olemme niiden energioiden alussa, jotka aiheuttavat syviä muutoksia havaintotapaan.

Plasma – veden muoto – sisältää koodeja todellisuuksien rakennemuutokseen. Kristallitaajuudet sisältävät moniulotteista informaatiota. Kristalliplasma ohentaa verhoja tässä nyt-hetkessä, jatkuvasti lisääntyvällä voimalla. Yhdistetään kristalliplasma magneettimuutoksiin, ja meillä on syvän kollektiivimuutoksen kaava. Pysyvän muutoksen. Kuten aina, se alkaa sisältä.

Tämä vuosi on itsensä oivaltamista varten. Sisäinen Luojatila ottaa valtaansa ulkoisen tietoisuuden, mikä johtaa puhtaan Lähdekoodatun valon ruumiillistamiseen. Todellinen itse, kulkeminen avoimena ovena, Lähdetähtiportti.

Tämä käytävä saa aikaan syvää rauhaa ylösnousevassa kollektiivissa. Nollapiste, pisteentuntu (suom. huom. kuin "piste" lauseen lopussa), kirjoittaa uudelleen kenttäsi, tietoisuutesi, luomuksesi ja havaintotapasi. Se voi olla hienovaraista ja toistuvaa tai äkillistä ja polun muuttavaa. Tai sekoitus kumpaakin. Tätä tapahtuu nyt, mikä perustuu valo-osamäärääsi, sydänyhtenäisyyteesi, DNA-rakenteeseesi ja omaan vapaan tahdon valintaasi tavoitella tietoisuuden Kristus/kristallitilaa.

Luominen – hiljaisuus – luominen

Vuosittainen retriittini on ollut täynnä kokoontumisia, uusia luomuksia ja yhteyksiä. Nyt on hiljaista aikaa. Tammikuu sisältää muutaman yllätyksen, ja tämä vuosi määrittelee monilla mestaruuden uudelleen (hyvällä tavalla). Uuden tietoisuuden jumalainen rakkaus-valo sarastaa sisällämme. Se vaatii kärsivällisyyttä ja fokusta. Käänny sisäänpäin mahdollisimman usein. Pidämme tämän vaiheen aikana massiivista kenttää positiiviselle evoluutiolle ylisielutasolla.

Sunnuntain ykseysmeditaatiot

Juhlimme globaalien massameditaatioiden viidettä vuosipäivää tänä vuonna! Kiitollisuutta kaikille, jotka osallistuvat ja levittävät sanaa joka viikko. Meistä tulee luovia näissä meditaatioissa, kun siirrymme ykseystietoisuuden puhtaampiin tiloihin. Vaikka meille on laatu tärkeämpi kuin määrä, olet tervetullut kutsumaan monia muita tähän ykseyspöytään jakamaan jumalaisessa "Uusi Maa nyt" -kanssaluomisessa.

Joka sunnuntai globaalit meditaatiot. Meditoikaa rauhaa, paljastumista, vapautta ja ylösnousemusta 33 minuuttia klo 5.11, 8.11 ja 11.11 PST joka viikko. Poissa netistä, aktivoiden orgaanista ihmissydänyhteyttä. Olen ikuisesti kiitollinen, ja minulle on kunnia jakaa tämä matka kanssanne.

Jumalaisesta rakkaus- ja ykseyskentästä, näyttäkäämme ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksen myötä!

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >