HomeViestejäSandra Walter30.1.2020 - Ylösnousemus 2020 - surrealistinen ja jumalainen nyt-hetki

30.1.2020 - Ylösnousemus 2020 - surrealistinen ja jumalainen nyt-hetki

YLÖSNOUSEMUS JA 2020 – SURREALISTINEN JA JUMALAINEN NYT-HETKI
 
Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
30.1.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Sisältö on valokoodattu auttamaan matkaasi.
 
Siunausta, rakkaat.
 
Suurin osa "2020 Ylösnousemus" -webinaarin informaatiosta julkaistaan näissä artikkeleissa pitkin vuotta. Jos haluat saada yksityiskohtaisen yleiskatsauksen siitä, mitä on odotettavissa, linkki webinaariin on tämän artikkelin lopussa.
 
2020 tuo monia energiakoodeja
 
Yksinkertaisin tulkinta vuodesta 2020 on uuden tason selkeys. Sisäisten ja ulkoisten vääristymien paljastuminen sallii paremmat päätökset harmoniassa Uuden kanssa. Se annetaan, mikä palvelee kollektiivista heräämistä ja omaa matkaasi.
 
Kuten sanotaan, jälkiviisaus on 20/20 (suom. huom. lukupari käytetään kuvaamaan normaalia tarkkaa näkökykyä). Kun alemmat ulottuvuudet puretaan, vaaditaan sen syvällistä arviointia, mitä on luotu. Yksi tilaisuus poisluoda ja oikaista itseään korkeammilla valinnoilla, ykseydellä ja harmonialla korkeamman tarkoituksemme kanssa näissä ulottuvuuksissa.
 
2020 on karkausvuosi (enemmänkin kvanttihyppyvuosi) (suom. huom. Englannin kielen "karkausvuosi" on sananmukaisesti käännettynä "hyppyvuosi"), paljon nopeutumisen ja kollektiivisten aikajanahyppyjen kera.
 
Tammikuun tähtiportti ja sen vaikutukset
 
Puhuimme siitä, että tämän tähtiportin avautuminen tuo globaaleja vaikutuksia. Tammikuu osoittaa jo uuden valovaikutuksen ja sen voimakkaat seuraukset monilla tasoilla.
 
Selkeysvärähtely sallii monien heränneiden havaita sen, mistä olemme puhuneet vuosia: 3D ja 4D ovat teknisesti ottaen poissa. Nuo ulottuvuudet pyörivät kollektiivitietoisuuden vanhoissa valosilmukoissa.
 
Monet saavat selkeyden siitä, että uuden Maan ulottuvuudet ovat jo täällä. Tämä on upeaa, koska saamme kollektiivina nähdä vanhojen luomusten hajoavan silmiemme edessä. Joillekin se on vapauttavaa, kuin iloinen yllätys. Jotkut menettävät suuntavaistonsa, kunnes heidän kompassinsa on säädetty uusiin ulottuvuuksiin. Odota tuon keskustelun lisääntyvän, myös heränneissä yhteisöissä.
 
Pidä sydämessä: havaintosi ulkoisista tapahtumista ja reaktiosi niihin osoittaa tietoisuustasosi.
 
Astraalitasojen romahtaminen ja aurinkominimin loppuminen
 
Tietoisuuden astraalitasot pitää paikallaan magneettikentät Gaian sisällä ja ympärillä. Kun magnetosfääri heikkenee aurinkominimin aikana, se sallii kosmisten energioiden ja täysin uusien taajuuksien työntyä Gaiaan. Saavutimme aurinkominimin viime vuonna. Auringonpilkkujen polarisoituminen muuttui, mikä merkitsee, että olemme nousemassa taas aurinkomaksimiin.
 
Viimeisen 30 vuoden kaikki portinvartiointi ja verkkotyö fokusoitui heikentyneen magnetosfäärin hyödyntämiseen avautumiseen, jälleenyhdistymiseen ja Gaian liittämiseen korkeampien valotasojen kosmiseen tähtiporttijärjestelmään. Tuo työ saatiin valmiiksi 2018, kun kristalliverkko yhdistyi uuden Maan verkkojen kanssa.
 
Meillä on ollut Gaialla 13.1.2020 alkaen täysin uusi portti- ja verkkojärjestelmä, joka yhdisti meidät täysin uusiin kosmisiin tähtivirtoihin. Ne avasivat meidät luonnonmukaiseen ylösnousemukseen hyvin selväjärkisenä, fyysisenä ja vähän surrealistisena kokemuksena.
 
Ensimmäiset ruumiillistajat ankkuroivat tätä epälineaarista uuden Maan tilaa. Ruumiillistuminen muuttaa kaikkea, sekä yksilöllä että kollektiivilla. Se kiihdyttää vanhentuneiden luomusten purkamista ja parantavia tapahtumia globaalisti.
 
Nyt nousemme auringon kanssa ja astumme uuteen vaiheeseen, aurinkomaksimiin. Tämä on hyvin jännittävää portinvartijoille, koska työskentelemme eri tavalla auringon kanssa. Kun auringonpurkaukset ja koronan massapurkaukset palaavat, huomaat voimakkaamman tähtiporttijärjestelmän ja energiat, joita se antaa. Minulla oli suora kokemus uudesta auringon välähtelystä joulukuussa – se on upeaa ja transformoivaa. Lisää siitä pian.
 
Astraalitasot auttoivat 3D/4D-kanssaluomisessamme ja tukivat noita kollektiivisia muistikenttiä (toruskenttiä). Kun nuo rakenteet häviävät uudessa valossa, kollektiiviset ajatusmuotomme, tunteemme ja luomuksemme hajoavat. DNA:mme on rekisteri siitä, ja ne kentät/säikeet jotka tukivat 3D/4D:tä, alkavat heijastaa suurempaa operaatiota, aivan kuten Gaia tekee tässä nyt-hetkessä.
 
Kun Gaian vanha luominen häviää uudessa valossa, DNA:mme tekee saman meidän valinnoillemme ja tuellemme. Ne häviävät havainnoistamme, koska olemme valinneet uuden fokusoitumispisteen – rakkauden, rauhan ja ykseyden uuden Maan ulottuvuudet.
 
Purkautumisen fyysistyminen
 
Ylösnousemussyklit aiheuttavat entisen purkamista ja lakkauttamista, jotta kollektiivitietoisuus voi kehittyä ja kokea jotain uutta. Kaikki luodaan eetteri/henkiulottuvuuksissa, sitten se fyysistyy tiheämmäksi kokemukseksi muodossa.  
 
Kun Kristus-ylösnousemusaikajanat ja uudet kosmiset taajuudet tulevat fyysisiksi, ne aiheuttavat vanhan purkautumista. Vuosikymmeniä hitaasti tippuneiden paljastusten jälkeen, astumme nopeutuneeseen jaksoon, joka fyysistää sen ylösnousemuksen, joka on jo luotu eetteritasoilla.
 
Tietysti kaikki tapahtuu samanaikaisesti, joten kyse on kokemuksen, havaintotavan, fokuksen ja energeettisen tuen muuttumisesta siihen, minkä olemme jo luoneet. Alamme tuntea kaiken sen kerralla – menneen, nykyisen ja tulevan. Sydämen siirtyessä haluttuun lopputulokseen, DNA on Gaian kumppani uuden Maan paljastamisessa. Katso sydämen kautta ja totuus paljastuu.
 
Tässä nyt-hetkessä purkautuvien energioiden fyysistyminen on selvää. Globaalilla tasolla esitetään poliittisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristönsuojelullisia valintakohtia. Aikajanavalinnasta tulee hyvin fyysinen tänä vuonna. Toimesi ovat korkeampien valintojesi fyysistämistä.
 
Tämä vaihe saattaa tuntua surrealistiselta tai hämmentävältä voimakkaan kuolemisilmiön vuoksi. Kuolee vanhoja rakenteita, vanhoja luomuksia Itsestä, kollektiivisia muistikenttiä, vanhat verkkorakenteet, lineaarinen aika romahtaa ja kyllä, on kasvien, eläinten ja ihmisten fyysistä kuolemaa. Monet siirtyvät tänä vuonna muihin ulottuvuuksiin. Jotkut kuolemat aiheuttavat massaparantumista tai tauon omien prioriteettien tutkimiseen.
 
Nämä purkavat energiat tukevat täysin aikajanojen pirstoutumista – kaikki auttaa todellisuusvalinnassa. Tunne jumalainen tuki, korkeampi perspektiivi. Koet ylösnousseen planeetan karistavan vanhoja luomuksiaan, aivan kuten mekin teemme.
 
Henki-Itsen fyysistyminen
 
Valon sisar- ja veljeskunnat antoivat muutamia avaintransformaatiokohtia vuodelle 2020. Tällä hetkellä: muista, että tämä on illuusion hajoamista. Se näyttää joltain, kun jotain muuta tapahtuu. Odota ja juhli odottamatonta.
 
Fyysistämme näitä uuden Maan ulottuvuuksia ja kumoamme matalammalla värähteleviä ulottuvuuksia ruumiillistumisemme avulla. Tämä voimistuu näiden uusien tähtiporttivirtojen avustuksella. Itsen projektiosta tulee uusi ilmaisumuoto – tässä on ylösnousevan kollektiivin voimakas fokus.
 
Kun näet fyysisiä esityksiä purkautuvista tai hajotettavista vanhoista rakenteista, avaudu kosmiseen perspektiiviin. Olemme yksi olento, jolla on monia kokemuksia, ja vaikutamme erillisiltä alemmalle tietoisuudelle, kuitenkin kaikki on yhteydessä.
 
Tartu tilaisuuteen hetkessä arvioimista varten: mikä osa tästä Itsen orkesterista on epävireessä sydämesi halun kanssa tai yrittää päästä vireeseen jonkin uuden kanssa? Tietäen, että reaktiosi on todellisuutesi, mitä juuri nyt paljastuu matkaasi ja laajentumistasi varten?
 
Ruumiillistajat tuntevat "kuolemasta henkiinheräämiseen" -ketjut hyvin – korkeampien ja alempien itsejen yhteensulautuminen on ylösnousemuksen kaunis ja haastava vaihe. Keho, mieli, tunteet, ego, ajatukset, teot … korkeamman Itsen fyysistyminen kirjoittaa kaiken päälle.
 
Se ei tapahdu päivässä, se on prosessi. Sitä ohjaa oma sielusi, ja jumalainen DNA:si tuottaa sen tasolle, jonka pystyt käsittelemään hetkessä.
 
Ylösnousemusprosessin aikana on monta kertaa kuolemakokemuksia. Näet ja tunnet vanhan Itsen luisuvan pois. Se voi olla äkillistä – voimakas tietoisuus, että vanha Itse häviää. Sitä seuraa tunne olemisesta korkeammalla kehityskaarella. Tätä tapahtuu jatkuvasti prosessin aikana.
 
Vuoden 2020 porttimuutoksen ja voimistumisen myötä, tämä kuolemakokemus fyysistyy kollektiivin läpi. Vanhoja aikajanoja ja ulottuvuusilmaisuja puretaan. Vanha luomus Itsestä kokee kuoleman, koska tämä on muistikuva siitä, miten ennen transformoiduimme ilmaisumuodosta toiseen. "Kuolemasta henkiinheräämiseen" -kokemuskaava transformoidaan ylösnousemusprosessimme myötä. Tuo kaava muutetaan, koska valitsimme fyysisen ylösnousemuskokemuksen.
 
Monet meistä tuntevat jo vanhan Itsen olevan poissa, olematta vielä täysin ruumiillistuneena Uuteen. Vanhan kuoleminen on konkreettinen kokemus, joka vaikuttaa mentaali-, tunne-, ego- ja fyysiselle tasolle. Ruumiillistajat, tunnette kaikki luomuksenne ulottuvuuksien ja rinnakkaistodellisuuksien halki – samanaikaisesti.
 
Tässä kohtaa olemme tässä nyt-hetkessä. Tunnemme syvästi Lähteen ja jumaluuden ja samanaikaisesti tunnemme, että emme ole missään, olemme kaikkialla, olemme iloinen, surullinen, surrealistinen ja voimaantunut. Uusi Maa on nyt, rakkaat sydämet – harmonisoidumme Luojataitojemme kanssa pyyhkimällä pöytää puhtaaksi, hetki hetkeltä.
 
Määrittelemme jatkuvasti uudelleen todellisuutemme ja Itsemme ilmaismuodot ja nostamme tasoa. Jos tunnet hajoavasi, käytä työkalujasi ja harjoituksiasi pysyäksesi tasapainossa purkamisen aikana. Monet meistä itkevät kuin lempeää sydänsurua, mutta siihen ei liity tunnetta tai syytä. Yksi heijastus purkautuvista energioista. Vanhan Itsen ja vanhojen todellisuuksien kuolema. Puhdistaen tietä uuden Itsen puhtaalle kanavalle.
 
Ruumiillistajilla tämän kera tulee autuuden euforiaa, jälleenyhdistymistä Lähdetietoisuuteen ja ylivalaisevaa vapauden-, luovuuden ja hyväksynnäntunnetta. Työskentelemme yhdessä kuolematunteen kanssa, irtipäästäen ja antautuen uuden Maan ulottuvuuksien surrealistisuudelle.
 
Tuntuu siltä, että paljon tapahtuu, samaan aikaan kuin nollapisteen hiljainen paikallaanolo pysäyttää lineaarisen kokemisemme. Ajan pysähtymistunne on nyt jatkuvaa, korkeamman todellisuuden säteillessä DNA:n läpi. Paikallaan oleminen on musertavaa lineaarisuudelle. Olemme valmiita kaiken sen osalta, mikä luotiin ennen tätä, vanhassa tietoisuudessa. Siihen sisältyy "kuolemasta henkiinheräämiseen" -mallin transformoituminen kollektiivi/yhtenäiskokemukseksi.
 
Jotkut tähtiporttimme seuraavana viitenä kuukautena antavat tukea henkiinheräämiskokemuksen fyysistymiseen kollektiivitasolla. Tunnet luultavasti tämän jo, kun asioista tulee surrealistisempia ja irrallisia vanhasta luomisesta. Fokusoidu korkeimman Gaia-versiosi tunnetilaan, ryhdy toimeen sen mukaisesti ja pysy sydämen rauhallisessa tyyneydessä.
 
Artikkeleita vuoden 2020 merkittävistä teemoista julkaistaan muutaman seuraavan kuukauden kuluessa. Vastaavasti webinaarin nauhoitus on käytettävissä, mihin sisältyy:
 
* kuolema- ja henkiinheräämiskokemus
* ruumiillistuminen nyt – maaliskuun päiväntasaus, huhtikuun portit ja kesäkuun muutos
* uusi portti- ja verkkojärjestelmä – kaikki muuttui 13.1.
* viesti Gaialta – uuden Maan paljastuminen
* magneetti- ja sähköpoikkeamia, aurinkomaksimi ja valokeho
* itsensä oivaltaminen, Luojatilan ruumiillistaminen
* aurinkoportit ja uuden välähdystoiminnan kokeminen
 
Viime viikonlopun kahden tunnin webinaari on saatavana täältä.
 
Tukea ykseyden kautta – Super Bowl -sunnuntai
 
Soitamme laulavia kulhoja uuden Maan Super Bowlimme aikana sunnuntaina! Täytä kenttää pyhällä äänellä globaaleissa meditaatioissamme tällä viikolla. Jaa heimon kanssa kuviasi ja videoitasi laulavista kulhoista hashtagillä #sundayunitymeditations.
 
Sunnuntai 2.2. ykseysmeditaatiot klo 5.11, 8.11 ja 11.11 PST (UTC -8). Ilman nettiyhteyttä, missä tahansa olet. Yksityiskohtia, ohjattuja meditaatioita, kuvia jaettavaksi ja aikamuuntimet täältä.  
 
Näyttäkäämme ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksen myötä!
 
Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >