HomeViestejäSandra Walter27.9.2019 - Aikajanamuutos - kosmisten sisäänvirtausten hyödyntäminen

27.9.2019 - Aikajanamuutos - kosmisten sisäänvirtausten hyödyntäminen

AIKAJANAMUUTOS – KOSMISTEN SISÄÄNVIRTAUSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
27.9.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Sisältö on valokoodattu auttamaan matkaasi.
 
Siunausta, rakas valoheimo.
 

 
Aikajanamuutosviikonloppumme alkaa geomagneettimyrskyllä – juuri oikeaan aikaan.
 
Monet ovat kysyneet, miten nämä aikajanamuutokset tapahtuvat ja mitä ne merkitsevät meidän matkallemme. Koska tämä on ollut aiheena vuoden 2011 alkuperäisestä aikajanajakautumisesta saakka, keskitytäänpä noin viimeisen kuukauden aikajanamuutoksiin.
 
Aikajanamuutokset ovat avainlaukaisinkohtia todellisuuksien muuttamiselle uuden Maan kokemiseksi. Ne siirtävät vähitellen henkilökohtaisia ja kollektiivisia kokemuksia ensisijaisille Kristus-aikajanoille tietoisten valintojen ja värähtely-yhteensopivuuden avulla.
 
Koska tämä on osa käynnissä olevaa JAKAUTUMISTA, alemmat ja korkeammat värähtelyt ovat haarautumassa erilleen. Korkeammat aikajanat nostavat ylöspäin keskitasoa tai toissijaisia aikajanoja kvanttivaikutuksella. Lopulta nämä jakautuvat värähtelykaistanleveydet eivät näe toisiaan – ne ovat epäyhteensopivia tai taajuudeltaan liian kaukana toisistaan.
 
Kun Gaiasta tulee kristallisempi, se ei tue enää alempaa taajuutta, joten alemmilla aikajanoilla koetaan noiden todellisuuksien tuhoutuminen. Fotoniplasma on taipuvainen olemaan autonomista, kun nämä sisäänvirtaukset voimistuvat.
 
Heikentyvät magneettikentät lisäävät bumerangivaikutusta – ilmennät sitä, mihin fokusoidut. Ehdottomasta rakkaudesta tulee jumalaista, puhdasta ja läpinäkyvää. Autuus laukaisee nestemäisen valon vahvistamaan kristallivalokehoa.
 
Kaikkia valintoja ja niiden seuraamuksia kunnioitetaan tässä prosessissa. Ironinen askel ykseystietoisuuteen ja tilapäinen kokemus tuomitsemattoman jumalaisen rakkauden korkeammasta perspektiivistä. Perimmiltään kaikki on yhtä. Jumalainen puolueettomuus palvelee meitä hyvin. Kuten aina sanomme: se on sinun luomistasi/luomuksesi, valitse viisaasti.
 
MUUTOKSET ovat olleet jatkuvia vuosikymmenten ajan. Kuitenkin niiden kiihtyminen Gaian 12-12-12-ylösnousemuksesta saakka (uuden Maan alustan luominen todellisuuksien siirtymiselle) on ollut selvää ja jäljitettävissä.
 
Kokemuksesi perustuu valintoihin. Päätös harmonisoida oma todellisuutesi uuden Maan värähtelyyn on vapaan tahdon valintasi. Kyse ei ole kollektiivisesta pikakorjausskenaariosta. Se on prosessi, ei kaikki-kerralla-tapahtuma. Tapahtumahorisontti on nyt – olemme siinä. Ja se voimistuu, kun eteerisestä muutoksesta tulee fyysistä.
 
Osallistumisesi omaan ylösnousemusprosessiisi sallii korkeampien tasojesi sulautua yhteen kanssasi. Korkeamman itsen ruumiillistaminen paljastaa korkeamman värähtelyn lopputuloksia ja jo olemassa olevia jumalaisia lopputuloksia. Kehomme ja tietoisuutemme täytyy sopeutua kristallirakenteisiin sisällä ja ulkona.
 
Aikajanamuutokset voivat olla dramaattisia kollektiivitasolla. Vanhat uskomukset, tavat ja suhteet putoavat pois, tai meidät haastetaan päästämään niistä irti voidaksemme nostaa tasoa. Nämä valintakohdat olivat voimakkaita kollektiivisten muutosten aikana touko-heinäkuussa.
 
Vapauskoodit vapautettiin 4.7., ja Lemurian tai Maan sisäosan verkkojen, uuden Maan verkkojen ja kristalliverkon yhdistäminen sallii fotoniaktiivisuuden voimistua lisää. Ne palvelevat nyt YHTENÄ järjestelmänä. Vanhat rakenteet (alemmat aikajanat jotka pyörivät kollektiivisessa ajattelussa) laukaistaan purkautumaan. Keskitaso (toissijaiset lopputulokset) yhdistyvät korkeamman aikajanan kehityskaariin.
 
Miten nämä aikajanamuutokset tapahtuvat:
 
- Korkeammat tasot kertovat meille, milloin niitä tapahtuu.
- Portinvartijat/verkkotyöläiset avaavat kosmiset tähtiportit.
- Magneettimuutos Gaiassa – ydinmuutoksia on nyt muutaman kuukauden välein.
- Geomagneettimyrskyt muuttavat verkot vastaanottamaan ja integroimaan sisäävirtauksen.
- Portit avautuvat tulevalle fotoniplasmalle.
- Solariksesta (aurinko) tulee voimakkaampi ja kristallisempi omien magneettimuutostensa myötä.
- Schumannin resonanssi tekee piikkejä; Gaian esiintuleva kristalli-itse paljastaa uusia valotasoja.
- Sisäänvirtauksia vastaanotetaan yhtenäisellä aikomuksella ja seremonioilla (päiväntasaus, globaalit meditaatiot, kollektiivinen luominen).
- Valotaso vakiintuu.
- Halukkaat sydämet siirtyvät korkeampaan värähtelyyn prosessin aikana.
- Ensisijaiset ylösnousemusaikajanat nostavat, puhdistavat ja sulauttavat toissijaiset aikajanat (kvanttivaikutus).
 
Näemme tämän tapahtuvan taas tänä viikonloppuna, koska 28.–29.9 annettiin aikajanamuutoskäytävänä.
 
2020-energiat kannustavat selkeyteen, ja kokemusvalinnat ovat voimistuneet viime toukokuun kollektiivisesta aikajanamuutoksesta saakka. Yhdistyimme tuohon korkeampaan kehityskaareen, ja olemme jo tuon joulu-tammikuun portin vetovoimassa.
 
Tästä syystä puhdistavat energiat ovat olleet intensiivisempiä. Käsittele se, mitä tulee esiin henkilökohtaisella matkallasi korkeinta kehityskaartasi varten. Pidä fokuksesi lisätilan tekemisessä rakkaus-valolle.
 
Korkeammat valotasot tuntuvat upeilta avoimille sydämille. Ne ovat myös tuskallisia yhteensopimattomille rakenteille ja olennoille. Empaatit voivat tuntea tämän pöhinän taustalla. Rukoile, että kaikki tapahtuu helposti ja sujuvasti kaikilla vaihtoehdoilla – armo on mestaruutta. Irrottaudu alemman tason kuolemasta – sillä ei ole tulevaisuutta. Opi portinvartijoiltasi – puolueeton ja tuomitsematon timanttisydän on suojattu ylösnouseva sydän.
 
Tartu tilaisuuteen
 
Käännä valintasi ja todellisuutesi jumalaiseen rakkauteen (korkeampaan aikajanaan) hetkessä. Kaikki on uskomattoman hyvin.
 
Aikajanamuutoskohdat ovat erinomainen tilaisuus valomääränsä nostamiseen, kehityskaarensa tarkistamiseen ja päätösten tekemiseen jumalaisesta palvelusta ja ykseydestä, ykseydestä, ykseydestä. Liity mukaan globaaleihin sunnuntaimeditaatioihin.
Muista, että kollektiivisia DNA-aktivointeja tapahtuu näiden geomagneettimyrskyjen ja auringon aktiivisuuden myötä (matkalla, uusi galaktinen sisäänvirtaus on alkanut tähtiporteissa). Nämä plasman sisäänvirtaukset yhdistävät ja vahvistavat kristallisuutta kaikissa ilmaisumuodoissa, mikä nostaa halukkaat sydämet korkeampiin todellisuuksiin, jotka ovat jo olemassa.
 
Kaikki asettuu paljastamaan ykseystietoisuuden, luovuuden, rauhan, rakkaus-valon ja kristalli/Kristus-Gaian korkeamman vaihtoehdon. Tee korkeavärähteistä itsehoitoa tämän ruumiillistumislisäpotkun aikana, jotta korkeampi itsesi voi olla toisten käytettävissä.
 
28.9. uusi kuu klo 11.27 PT. Globaali ykseysmeditaatio.
 
28.–29.9. kollektiivinen aikajanamuutos. Voimakas lisäpotku ensiruumiillistajille ja kollektiiviselle DNA:lle.
 
29.9. sunnuntain globaalit ykseysmeditaatiot. Kollektiivinen DNA-supersäteily on nousussa. Liity meihin klo 5.11, 8.11. 11.11 ja 17.11 PT. Yksityiskohtia täältä.
 
30.9. Kristalli-DNA-mestarikurssi alkaa. Yksityiskohtia täältä.  
 
Näyttäkäämme ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksen myötä!
 
Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra
 

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >