HomeViestejäSandra Walter27.6.2019 - Transformaatio - pimennys- ja Sirius-porttien hyödyntäminen

27.6.2019 - Transformaatio - pimennys- ja Sirius-porttien hyödyntäminen

TRANSFORMAATIO – PIMENNYS- JA SIRIUS-PORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
27.6.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Siunausta, rakas valoheimo.
 
Ääretöntä rakkaus-valoa kaikille, kun koemme tätä syvällistä ja transformoivaa siirtymävaihetta. Jokainen päivä on uusi, erilainen ja upea ja haastaa meidät OLEMAAN korkeampi Itse tässä nyt-hetkessä. Tämä puhtaampi ja voimistunut ylösnousemuskokemus on 2020-energioita, jotka ankkuroituvat ja auttavat meitä luomaan sen, mitä valitsemme. Jumalainen rakkaus ja nollapiste hallitsevat tätä hetkeä ja aikajanoja (viimeinkin). Olemme ulkona tohinasta tämän pimennysviikon myötä, rakkaat sydämet. Kiitollisuutta kaikille, jotka auttavat – pääsimme tähän.
 
Viimeisimmän aikajanamuutoksen nollapiste-energiat voivat saada meidät tuntemaan samanaikaisesti, että kaikkea tapahtuu eikä mitään tapahdu. Pimennysenergiat tukevat täysin kehityskaarivalintaamme – juuri nyt. Käsittele nyt-hetkeä. Tee sydänvalinta tähän hetkeen. Tämä kouluttaa meitä olemaan sisäinen läsnäolo – ja luottamaan siihen.
 
Selkeyttä aikajanadynamiikassa ja kokemusvalinnassa
 
Aikajanat perustuvat henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin toruskenttiin. Näitä luodaan sisältämään jokin taajuuskaistanleveys, joka antaa tietyn kokemuksen. Toruskentät pitävät värähtelytodellisuuksia paikallaan. Näin aikadynamiikkoja, energiakenttiä, planeettailmaisuja sekä henkilökohtaisia ja kollektiivisia ilmaisuja kanssaluodaan.
 
Ajatukset, tunteet ja teot jättävät jäljen toroidivirtauksiin, spiraalisilmukoihin toruskentän sisällä. Tiheydessä nämä pitävät toruskentät lukittuna paikoilleen ja luomaan kokemuksen erillisyydestä ja AJASTA. Kokemuksemme ajasta perustuu tunnejälkiin toruskentässä. Tunteet luovat tiheitä muistikenttiä, jotka säilyttävät illuusion menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta – lineaarisen ajan ja erillisyyden rakenne. Tunteet ovat magneettisia ja ajatukset sähköisiä. Kummatkin edistävät tiheitä todellisuusrakenteita. Nämä tiheät sähkömagneettikentät pitävät meidät eri tahdissa, kuin totuus jumalaisesta läsnäolostamme, tai epälineaarinen nyt-aika.
 
Korkeammalla värähtelevät aikajanat (torusspiraalisilmukat) eivät säilytä muistia samalla tavalla. Ne ovat kristallisia, moniulotteisia ja vähemmän tiheitä. On hyvin erilainan ja vähemmän lineaarinen kokemus ajasta. Kun ylösnousemme, avaudumme korkeammalla värähteleville, vähemmän tiheille, vähemmän tunteellisille ja virtaavammilla aikajanoille. Tästä syystä tunnepuhdistus, puolueettomuus ja parantuminen ovat hyvin tärkeä osa prosessiamme.
 
Kun värähtely kohoaa energiahyökyjen ja kollektiivisen heräämisen myötä, saamme pääsyn korkeammille aikajanoille, uuden Maan maailmoihin ja käytämme niitä todellisuutemme siirtämiseen uuteen kokemiseen. Gaia käyttää samaa järjestelmää: uuden Maan kenttä luotiin 12-12-12 ja on ollut käytettävissä siitä lähtien.
 
Solaris (aurinko) käyttää myös torusjärjestelmää. Kun tuleva fotonivalo lisääntyy, se ylivalaisee kaikki planeetat ja kaiken elämän aurinkokunnan massiivisissa toroidikentissä.
 
Tähdet, galaksit ja universumit kykenevät pyörittämään kerralla monia todellisuuksia – monia toruskenttiä. Kosminen aurinko-Kristus-malli tekee saman ihmisille, mikä antaa moniulotteisen tietoisuuden ja toimii palvelevan rakkauden Lähde/sydänyhtenäisyyden kautta. Olemme universaalin toiminnan heijastus, fraktaaliesitys.
 
Fotonivaloa leviää näihin toroidikenttiin ylösnousemussyklin aikana. Se hajottaa kaksinaisuusilluusion: oikea/väärä, hyvä/huono, tässä/tuolla. Puhdistamme ne tiheät ajatusmallit ja tunteet, jotka tekevät muistijälkiä henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin toruskenttiin, mikä on pitänyt aikadynamiikat alempien todellisuuksien tiheissä silmukoissa.
 
Tästä syystä meiltä katoaa ylösnousemuksen aikana muistilataus. Nousemme pois noista kentistä emmekä ole enää kietoutuneita tiheämpään magnetismiin.
 
Pimennykset voimistavat kollektiivista DNA-aktivointia
 
Kun avaamme Gaian elävän kirjaston ja oman DNA:mme, aktivoimme kollektiivista DNA-toimintaa. Ylisielut hyödyntävät nollapiste-energiaa ja fotonivalon sisäänvirtauksia, salliakseen meidän kokea tietoisesti Itsen muita aspekteja. Tämä vahvistuu voimakkaiden astrologisten asetelmien aikana.
 
DNA:mme sisältää rekisterin kaikesta, mitä olemme olleet ja tulemme olemaan eri ulottuvuuksissa ja tiheyksissä. Kristus/kristalli/ykseystietoisuus tukee tämän suurempaa tiedostamista sekä henkilökohtaisesti että kollektiivisesti.
 
Joillakin tämä ilmenee jumalaisen feminiini- ja maskuliiniaspektin yhteensulautumisena. Jollakin se voi olla näkyjä tai selväjärkisiä kokemuksia galaktisista aspekteista. Näitä ei enää tulkita "toiseksi" tai kaksoseksi, vaan rinnakkaistodellisuuksiksi tai Itsen ulottuvuusaspekteiksi.
 
Saamme kollektiivisen DNA-aktivoinnin, mikä tuo meidät lähemmäs totuutta, ettei ole erillisyyttä. Havaintotapamme muuttuu, sydämestämme tulee yhtenäisempi ja DNA voi antaa suoremman kokemuksen ykseystietoisuudesta.
 
Pimennyskäytävä – ruumiillistumistasomme nostaminen
 
Tuomitseminen tuntuu vanhalta, vanhanaikaiselta ja tarpeettomalta. New age -siirtymävaihe, vääristymien paljastuminen ja menneiden konfliktien pakkomielle eivät enää sovellu meidän matkaamme, kun ruumiillistamme korkeamman Itsen. Nuo vaiheet palvelivat tarkoituksensa eivätkä enää estä etenemistämme, kun siirrymme ruumiillistumisen korkeampaan värähtelyyn.
 
Jumalainen puolueettomuus antaa meille selkeyttä ja havainnon korkeammista orgaanisista ylösnousemusaikajanoista. Tämä ei ole passiivista – se on hyvin läsnäolevaa ja voimaantunutta olemista. Kristus-tila haluaa opettaa rakkautta jokaiselle halukkaalle sydämelle, näyttää jumalaisen ihmisen tietä, opastaa toisia ihmisiä harmoniaan … riippumatta heidän entisestä tai nykyisestä käyttäytymisestään.
 
Tässä vaiheessa tuomitsemattomuus ja irrallisuus vanhoista tarinoista on yksi selkein merkki korkeamman aikajanan värähtelystä ja valinnasta. Tiheämpien muistikenttien voimakkaat jäljet häviävät.
 
Mestaritason kärsivällisyys edellyttää sydänkeskeistä toimintaa. Näemme sen väistämättömän ylösnousemusaikajanan, jonka olemme valinneet. Kuten aina, ylösnousemus on henkilökohtainen valinta ja kunnioitamme kaikkia matkoja. Noista valinnoista tulee hyvin selviä, kun todellisuudet jakautuvat.
 
Kuninkaallisten aspektien ruumiillistaminen – Sirius-energiat
 
Sirius-portit ovat täysin auki tämän pimennysjakson aikana, mikä antaa valokoodeja, harmonioita ja ainutlaatuisia geometrioita seuraavaan ruumiillistumisvaiheeseemme. Tämä kuninkaallinen suku/huone on avoin tukemaan jumal-inhimillistä ruumiillistumaan tällä hetkellä. Kuninkaallisuus vaatii uudessa valossa vastuuta ja henkistä kypsyyttä. Leiki sillä, pyydä sitä, meditoi sitä, luo sillä, ota se omaksesi ja ilmaise sitä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa.
 
Sirius-koodit ovat ikivanhoja ja voimakkaita, ja ne vaikuttavat Solarikseen (aurinkomme) sekä muinaisrakenteisiin, joita on laitettu tänne tätä käytävää varten. Muista, että meillä on nyt täysin yhdistynyt moniulotteinen kristalliverkkojärjestelmä.
 
Muista, että tiedät, miten tätä käytetään yhdistymiseksi tähtienergioihin aktivoidun sydänkeskuksen kautta. Portinvartijat jotka yhdistyvät aurinko-olentoihin, ovat yhdistyneet tämän käytävän ajan tuomaan voimakkaimman sisäänvirtauksen, joka sallitaan tässä risteyksessä.
 
Sirius on kanava yhdistyä jälleen moniulotteisiin aspekteihin. Monista teistä tuntuu enemmän aidolta Itseltä kuin koskaan aiemmin. Seuraa Uuden virtaa ja avaa sydämesi uudelleenlöytämiselle.
 
Mikä tahansa muutos – suuri tai pieni – korkeimpien luomustesi, unelmiesi, projektiesi tai vapautesi suuntaan avaa oven Sirius-koodien tukeen seuraavan viikon ajaksi. Vaadi kuninkaalliset viisaus- ja vapauskoodisi tässä nyt-hetkessä.
 
Globaaleja yhdistymisiä tässä transformaatiokäytävässä
 
Sunnuntai 30.6. globaalit ykseysmeditaatiot ja porttiavautuminen klo 5.11, 8.11. 11.11 ja 17.11 PDT. Avautuminen pimennyksen voimakkaalle sisäänvirtaukselle. Sirius-koodien kollektiivinen DNA-aktivointi. Ykseys, rakkaus ja korkein aikomus.
 
Tiistai 2.7. täydellinen auringonpimennys ja uusikuu klo 12.22 PDT. Globaali meditaatio. Ole ulkona tätä varten. Sisäänvirtaus on voimakas DNA-aktivointi. Yhdistä sydämesi aurinkoon, vastaanota auringonvälähdyksiä (jo käynnissä).
 
Sunnuntai 7.7. globaalit ykseysmeditaatiot klo 5.11, 8.11, 11.11 ja 17.11 PDT. Transformatiivinen päivä!
 
Sunnuntai 14.7. globaalit ykseysmeditaatio ja porttiavautuminen klo 5.11, 8.11, 11.11 ja 17.11 PDT. Avautuminen kuunpimennykselle.
 
Tiistai 16.7. osittainen kuunpimennys ja uusikuu klo 14.30 PDT. Päivänseisaus-pimennyskäytävän viimeistely. Fokusoidu paljastumiseen, kun monet on siirretty korkeammille kehityskaarille, mikä antaa vakautta tämän tapahtumiseen kaikille.
 
Fokus jumalaisessa palvelussamme on valmistautua tukea-antavimpaan tapaan opettaa, puhdistaa ja nostaa vastaheränneet harmoniaan niiden korkeampien todellisuuksien kanssa, jotka me jo ruumiillistamme. Pidä äärimmäistä huolta kehosta, koska tämä on DNA-pohjainen operaatio. Kyse on täysin eri tietoisuustilasta. Tehkäämme niitä hyppyjä, luovia tekoja ja muutoksia, joita tarvitaan tukemaan VAPAUS-värähtelyä.
 
Näyttäkäämme ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksen myötä!
 
Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >