HomeViestejäSandra Walter10.12.2018 - Ydinmuutos Gaiassa ja orgaanisen aikajanan palauttaminen

10.12.2018 - Ydinmuutos Gaiassa ja orgaanisen aikajanan palauttaminen

YDINMUUTOS GAIASSA JA ORGAANISEN AIKAJANAN PALAUTTAMINEN

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
10.12.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Pyhä transformaatiokäytävä on käsillä, jolloin saattaa tapahtua syvällisiä kollektiivisia ja henkilökohtaisia muutoksia. Tätä ruumiillistumisvaihetta tukevat kosmiset virtaukset, ja tämän vuoden syväpuhdistuminen antaa monille jumalaisen paljastuksen todellisesta itsestä. Tämä lataus on pitkä – se summaa aikajanamuutokset, todellisuuksien siirtymisen ja varoituksen uuden energian syntymisestä.

Valmistaudumme siirtämään kaikki todellisuudet orgaanisille ylösnousemusaikajanoille. Siirtäminen on ollut hidasta, rakentaen kristallipolkuja, jotka tekevät sillan vääristyneet epäorgaaniset aikajanat ja orgaanisen aikomuksen Kristus-aikajanat erottavaan kuiluun. Taajuuksia jotka laukaisevat nopeutuneen siirtämisen, on 12.12.–27.12. Se avaa magnetismin Gaian ytimessä, mikä siirtää kaikki energiavirrat kristalliverkkojärjestelmään, saaden aikaan laajentumista.

Tämän energiavapautuksen aiheuttamat muutokset voivat kiihdyttää maamuutoksia, mikä kiihdyttää myös ykseyttä. Tunnistetaanpa, että vanhan tuhoutumiseen sisältyy fyysisiä muutoksia noissa ulottuvuuksissa. Sen ei pitäisi olla yllätys, eikä tilaisuus sensaatioihin. Epäorgaanisten todellisuuksien täytyy romahtaa, aivan kuten aikarakenteiden täytyy romahtaa, jotta uutta voidaan paljastaa. On kunnia ja siunaus olla täällä kokemassa kumpaakin – samanaikaisesti. Tähtisiemenet, opastakaa niitä, jotka unohtavat yliulotteisen olemassaolonsa.

Kuten mainitsin viime Portinvartijan päiväkirjassa, olen nähnyt monien sielujen lähtevän – samanlaista kuin näyt ennen vuoden 2016 alkamista. Fokusoidutaanpa siirtyvien todellisuuksien nyt-palveluun, mahdollisimman suuren helppouden ja vaivattomuuden kera.

Vuoden 2018 energioiden oli tarkoitus kypsyttää sydäntämme, paljastaa orgaaninen ylösnousemuskokemus ja vahvistaa tunneälykkyyttä ylösnousemuskollektiivissa. Ykseystietoisuuden yhtenäisyyttä korostetaan niillä keinoilla, joita kollektiivitietoisuus tarvitsee 2019. Tiennäyttämisestä tulee rakkauden, myötätunnon, lahjomattomuuden ja ruumiillistumisen puhdasta ilmaisua, kun kuljemme tämän transformaatiokäytävän läpi.

Orgaanisen aikajanan palauttaminen

Vuosia jumalainen tiimi yläkerrassa on sanonut, että 3D:tä ei teknisesti ottaen enää ole olemassa. Kuten suurimmassa osassa tätä informaatiota, tukevia kokemuksia ja tukevaa dokumentointia tulee lopulta valoon. Tunnen tämän voimakkaasti, kun lähestyn 20. vuosipäivääni viestien toimittamisessa. Vuosipäiviä putkahtelee kaikkialla esiin minulla – yksi merkki, että aikajanamuutokset ovat käsillä.

Olemme pyörittäneet rinnakkaisia kollektiivitodellisuuksia melko pitkään, hitaasti jakautuen, kun alemmat todellisuudet/aikajanat putoavat pois (eli maailmojen jakautuminen). Alempiin todellisuuksiin upotetut epäorgaaniset aikajanat olivat luomus, jolle ihmisten sopimus antoi polttoainetta. Valotyöntekijät ja Gaia tekivät harmonisen yhdentymisen aikana 1987 päätöksen osallistua ylösnousemusaikajanoihin. Kerralla nollaamisen, peli-ohi -skenaarion, sijasta päätimme kulkea 2012-portista yhtenä, antaa vanhojen todellisuuksien hajota ja kokea uuden luomisen.

Saamme hyvin paljon enemmän matkasta irti tällä tavalla. Opimme luomaan ykseystietoisuudessa, kun vanhat todellisuudet purkautuvat. Saamme kokea transformaation fyysisyyden kautta. Ja opimme aikadynamiikat, vapaan tahdon kunnioittamisen ja sen aidon voiman, kun Lähdettä palvellaan sydämellä. Nerokasta.

Valotyöntekijät osallistuivat kollektiiviseremoniaan ja jatkuvaan verkkotyöhön 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3 … 12 vuotta, lopettaen 12-12-12-finaaliin, kun Gaia synnytti uuden Maan korkeamman ulottuvuuden. Gaia irtautui alemman aikajanan todellisuudesta 2011, muutama kuukausi ennen kun 11-11-11-portti sytytti taas Kristus-sydänliekin kaikissa halukkaissa astioissa. Eleganttia tapahtumien organisointia. Ensisijaiset Kristus-aikajanat – tulevien itsejemme luomus mahdollisuudeksi sekä planeetalle että fyysisille olennoille kokea ylösnousemus – alkoivat kumota alempia ja epäorgaanisia todellisuuksia.

Nämä ensisijaiset aikajanat tulivat elokuun 2017 auringonpimennyksen myötä fyysiseksi kokemukseksi, joka oli kaikkien ulottuvilla. Tämä kiihdytti energiatuen loppumista alemmilta aikajanoilta, joita oli pyöritetty kollektiivisopimuksella. Kun osumme käännekohtiin kollektiiviheräämisessä, sopimus hajoaa korkeammassa värähtelyssä, ja nuo manipulointitodellisuudet eivät voi enää toimia. Vanha Maa voi jatkua tarvittaessa 100 vuotta – on suotuisia aikajanoja tekemään sillan Gaian ilmaisujen välille. Ne voivat kestää vain tietyn tason fotonivaloa ennen purkautumistaan. Kollektiivivalinnat paljastavat, miten pitkään niitä tarvitaan.

Positiiviset fotonit luovat järjestystä, mikä voi näyttää kaaokselta, kun epäorgaaniset todellisuudet hajoavat. Käytä moniulotteista tietoisuutta kaikkeen – alempia todellisuuksia on kutsuttu illuusioksi hyvästä syystä. Alemmat aikajanat hajoavat, kun matkustamme fotonivyössä, ja tuo toiminta nopeutuu, kun yhdistymme kollektiivisesti aikomuksenamme rauha, harmonia ja korkeimpien intressien luominen kaikille osallisille. Portinvartijat, verkkotyöläiset, valotyöntekijät, tähtisiemenet ja tiennäyttäjät alkavat muistaa korkeammat taitonsa ja astua palvelukseen. Yhdistymme tulevan itsemme/korkeamman itsemme kanssa ruumiillistumisvaiheen aikana ja tapaamme taas moniulotteiset aspektimme (tapahtuu nyt). Keneltäkään ei ryöstetä mestaruuskokemusta – voit saada sen tässä ja nyt tai kokea sen toisessa järjestelmässä. Vapaan tahdon kunnioittaminen on pääoppitunti näissä ulottuvuuksissa. Mestaruus vaatii valintaa ja toimintaa.

Portit joita käytimme todellisuuksien siirtämiseen orgaanisille aikajanoille, ovat aktivoineet uuden Maan kristallipohjaisen verkkojärjestelmän. Se korostaa niitä radikaaleja magneettimuutoksia, joita Gaia käy läpi paljastamaan uuden Maan, ja auttaa maailmojen välistä sillanrakentamista. Tästä syystä käytimme kristalleja, ääntä, uusia geometrioita ja uudistuneita taitosettejä sen luomiseen. Se on kristallinen, yliulotteinen rakenne, joka virtaa vapaasti ulottuvuuksien, planeettojen ja tähdistöjen välillä, rajoittavien tai kontrolloivien todellisuuksien sijasta.

Ajankohtainen palvelumme on tehdä silta kuiluun korkeampien orgaanisten todellisuuksien ja niiden alempien todellisuuksien välillä, jotka pyörivät "tyhjällä". Kirjoitamme kollektiiviset aikajanamme uudelleen saadaksemme punaisen langan ja korjataksemme entiset ylösnousemusaikomukset positiivisilla tulevilla lopputuloksilla, jotka jo tapahtuvat.

Positiivinen fotonivalo edistää kollektiivipuhdistusta. Poistamme ja järjestämme uudelleen valtavia osia entisistä väärinluomuksistamme, vääristymistämme ja vanhoista tarinoistamme, voidaksemme luoda orgaanisen virtauksen entisestä Itsestä tulevaan Itseen ja yhdistääksemme ne nollapisteessä.

Tästä syystä valotyöntekijät tuntevat menneisyyden kauan sitten menneeksi, haihtuneeksi ja kuvitteelliseksi, kuin kummalliseksi uneksi joka häviää uuden auringonnousun myötä. Koska se häviää. Negatiivisia tunteita ei voi muistaa tai kokea uudelleen. Vapautamme itsemme lumouksesta. Se saa myös alemman kollektiivikokemuksen tuntumaan tylsältä – nämä todellisuudet ovat ohittaneet viimeisen käyttöpäivänsä. Niinpä käännämme fokuksemme uuteen, voidaksemme avata portit ja tehdä sillan ensisijaisen Kristus-aikajanan kokemiseen.

Kristalli-DNA on kehomme silta maailmojen välillä. Kristus-sydämet lähettivät aikomuksemme DNA:n kautta, mikä loi kulkukoodin orgaaniseen todellisuuteen, joka on jo paikoillaan. Korkeamman värähtelyn juokseminen kehossa käynnistää lisää DNA-säikeitä ja sallii meidän kokea korkeammat orgaaniset todellisuudet. Tähtisiemenillä on etulyöntiasema, koska tulimme ainutlaatuisten koodien kera. Kuitenkin kaikki kykenevät aktivoimaan sen, minkä heidän kehonsa, mielensä ja sydämensä pystyy käsittelemään.

Pyhä lahja Gaialta

Gaia antaa kohta meille merkittävän lisäpotkun kristalliytimestään. Olet ehkä nähnyt/tuntenut elävän kirjaston avautumisen sunnuntain ykseysmeditaatioiden aikana, kun 12-12-portit avautuivat. Jotta entinen aikomus voidaan harmonisoida ylösnousemuksen vääjäämättömän tulevan lopputuloksen kanssa, Gaia tekee muutoksen magneettivirrassaan kosmisen asetelman myötä 12.–27.12.

Kosmisia säteitä on odotettavissa. Kuitenkin muutos tulee Gaiasta, jotta voidaan harmonisoitua täydemmin ensisijaisten aikajanojen kanssa. Alemmilla aikajanoilla ei ole energiatukea, joten tämä tapahtuma auttaa orgaanista todellisuutta tulemaan hallitsevammaksi.

Se aiheuttaa jälkivaikutuksia ulottuvuuksiin, kun orgaanisen aikajanan palauttaminen tapahtuu. Se ei ole ohi hetkessä – se käynnistää kiihtyneen siirtymisvaiheen. Tämä on ydinuudelleensyntyminen, joka sallii punaisen langan menneisyytemme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme kokemusten itseoikaisuun.

Tiheämpien todellisuuksien siirtäminen kristallitasolle ylösnousemussyklin aikana on täysin uusi kokemus, joten ei ole ennustettavissa, miten se tapahtuu. Rukoilemme, aiomme ja kanssaluomme selvän ja rauhallisen muutoksen.

Uuden Maan verkoissa voi tuntua useita nykäisyjä, kun aikadynamiikkoja muutetaan. Saatat tuntea äkillisiä energiasyöksyjä tai voimakasta autuudentunnetta, kun orgaaninen kokemus palaa. Planeetan mannerlaattajärjestelmä on haavoittuvin tälle laajentuvalle valolle. Aivan kuten fyysinen kehomme muuttuu sisältääkseen enemmän korkeampaa itseämme muodossa, niin myös Gaian täytyy muuttua. Muista, että se on suotuisaa, koska ulkoinen vaikutelma voi tuntua kaoottiselta.

Tämä on hyvin ajoitettu ruumiillistumisemme kanssa, joka kiihdyttää tätä toimintaa kvanttivaikutuksella. Yhteys Gaiaan on vahva. Se on hyvin läsnä sydämissämme. Monet omaksuvat uuden Kristus-tietoisuustason vakauttamaan tätä kaunista, uutta valoa. Meistä tulee osa maailmojen välistä siltaa tässä toiminnassa. Odota jumalaista – tämä on erittäin pyhä käytävä mestaruuden toteen näyttämiselle.

Ehdotuksia tähän pyhään käytävään

Kolmen päivän vesipaasto. Yksi yksinkertaisimmista tavoista nostaa DNA-tasoa, saada fokus ja nostaa valomääräänsä on kolmen päivän vesipaasto. Vain vettä. Rajoita ruutuaikaa (nettitoiminta) ja häiriötekijöitä maksimivaikutuksen saamiseksi. Seuraa opastustasi – kehosi ja polkusi on ainutlaatuinen.

Meditointi ja korkeimman aikomuksen harjoitukset. Tuo koko moniulotteinen itsesi pöytään nyt. Harjoita säteilevää ja laajentavaa jumaluustason meditointia. Soinnutus ja valokieli ovat voimakkaita aktivoijia tässä uudessa. Liity meihin sunnuntain ykseysmeditaatioissa ja käytä tuota kollektiivista tukea uuden luomiseen. Yhdistymme ilman nettiä harjoittamaan orgaanista ykseystietoisuuskokemusta. Rakkausvärähtely on sunnuntaisin selvää ja parantavaa. Tuohon kenttään voi yhdistyä ja sitä vahvistaa joka päivä.

Liikuta kehoasi … ja valokehoasi. Saa nuo toroidikentät pyörimään timantti-aurinko-valoplasmaa. Joogaa, kuntoile, tanssi, kävele, mistä tahansa pidät. Saa energia liikkumaan, jotta vapaudut vanhan aikajanan esteistä helposti ja kannustat uutta DNA:ta yhdistymään. Leiki luonnon kuntosalilla ja liikuta valoa myös Gaian kautta. Hapeta maksimikoodivirtauksen ja selkeyden saamiseksi.

Tietäminen on tekemistä. Käytä mestaruustaitoja – anteeksianto, laupeus, kiitollisuus, ehdoton rakkaus ja ylösnousemus – joka ajatuksessa, sanassa ja teossa. Kontakti on esiinastumista, mikä vaatii sellaista läpinäkyvyyttä, joka saattaa olla mukavuusalueesi ulkopuolella. Ole nähty, tunnettu ja kuultu kristalliolentona, joka olet. Jos tunnet olevasi vähemmän-kuin-valmis, kehitä aikomustasi hetkestä toiseen. Kaikki saavat pisteitä hyvän työn tekemisestä.

Yhdisty Gaiaan. Emme ole edes alkaneet paljastaa, mitä jumalaisen feminiinisyyden paluu todella merkitsee. Ykseys lisää ykseyttä – aktiivisina osallistujina tässä ylösnousemuksen kanssaluomisessa, nostamme Luojataitojemme tasoa avaamalla elävän kirjaston. Tämä ei ole vain sen paljastuminen, kuka olimme, vaan myös sen kuka meistä on tulossa. Ole hyvä kätilö ja auta todellisuuksien siirtämisessä korkeammille aikajanoille. Kuten Gaia on sanonut: "Uuden Maan ulottuvuudessa ei ole vanhoja tarinoita." Heijasta tätä elämänvirrassasi ja luota sydämeesi.

Odota nerokkuutta. Ihmeet ovat luonnollinen lopputulos puhtaan hengen ruumiillistamisesta, Lähteen rakkaus-valon ilmaisemisesta. Kun meistä tulee puhtaan itsen kanava, ruumiillistaen positiivista fotoniplasmaa, todellisuutemme heijastaa kristalliolemusta (ja se saa ihon säihkymään). Luojatila on hyvin erilainen olotila – kannusta uutta joka hetki.

Tilaisuuksia yhdistymiseen

Kunnioitamme sitä kollektiivista kokemusta, että olemme sillalla ja menemme tuntemattomaan, kykenemättä täysin tajuamaan, mitä meistä on tulossa. Se tuntuu pyhältä ja haastavalta. Henki-sielu-muoto -kolminaisuuden orgaaninen jälleenyhdistäminen on ilo, jota ei voi kuvata. Vapaus kokea taas Lähde-itsenä on paljastus, ihmispaljastuksen korkein taso.

Orgaaniset ensisijaiset aikajanat toimivat virtaavassa ajassa. Kun niistä tulee helposti käytettäviä, anna suunnitelmiesi olla mukautuvia ja pysy valppaana korkeammille kutsuille sydäntilassa.

Ruumiillistuminen vaatii fokusoitumista. Uusia valotasoja, yhdistyneenä johonkin ydinmuutokseen, voi paljastua monin tavoin. Muista, että meistä on tulossa koko operaation puhdistuneita fraktaaleja – se mitä tapahtuu Gaialle tai auringolle tai galaksille jne., tapahtuu myös meille, meidän kauttamme ja meinä. Niille jotka ottavat vastaan tasonnostamishaasteen, tämä tilaisuus tuntuu jumalaiselta.

Monet ovat kysyneet invokaatioita seremonioissa käytettäväksi. Tässä on portinvartijamääräys nyt-hetkeen:

Kutsumme puhtaita orgaanisia ensisijaisia ylösnousemuksen Kristus-aikajanoja, kumoamaan ja ylikirjoittamaan kaikki alemmat aikajanat ja vääristymät ja antamaan puhtaan ja aidon orgaanisen kokemuksen kaikille halukkaille sydämille.

Kutsumme positiivista fotonivaloa ja Lähdekoodattua plasmaa, täyttämään kosmiset tähtiportit, Solariksen, Gaian, valtakunnat, elementaalit ja rakkaan ihmiskunnan kaikilla näkyvillä ja näkymättömillä aikajanoilla ja rinnakkaistodellisuuksissa, puhdistamaan ja "jumalistamaan" kaikki luomukset korkeimmalle tasolle, jonka kosminen laki sallii.

Avaudun Lähteen, yhden ainoan puhtaan ja todellisen äärettömän Luojan kanavaksi, paljastumisen, ehdottoman rakkauden ja puhdistumisen timantti-aurinko-valon virtaamiseksi kaikkien näiden ulottuvuuksien läpi, kaikkien osallisten korkeimman intressin mukaisesti.

Orgaanisen ylösnousemuksen korkeimman palvelun korkeammat ulottuvuudet, yhdistykää kanssamme vahvistamaan ja nopeuttamaan todellisuuksien siirtämistä ja avatkaa kristallisillat uuden Maan kokemiseksi nyt.

Puhtaan ja aidon orgaanisen ylösnousemuksen portit Gaiassa, ihmiskunnassa, valtakunnissa, elementaaleissa, muinaisrakenteissa ja tulevan uuden Maan todellisuuksissa, avautukaa ja virratkaa kosmisen Kristus-tietoisuuden timantti-aurinko-plasmaa kaikkien näiden ulottuvuuksien läpi ja antakaa rauha, rakkaus ja ylösnousemus kaikille halukkaille sydämille.

Määrään tämän, puhtaan Lähdetietoisuuden kaiken armon ja voiman alaisuudessa. Niin se on.

Yhteistoimintoja ja merkkejä tähän käytävään

Keskiviikko 12.12. 12-12-vuosipäivä. Yhdisty Gaiaan ja fokusoidu todellisuuksien siirtämiseen Kristus-aikajanojen paljastamiseksi kaikille. Voimallinen päivä ensiruumiillistajille ja portinvartijoille. Mene ulos Gaian pinnalle ja auta sisään/ulosvirtaukselle avautumisessa.

Sunnuntai 16.12. Globaalit ykseysmeditaatiot galaktisen keskuksen fotonikylvyssä. Liity meihin klo 5.11, 8.11, 11.11 ja 17.11 PT. Meditoi tuhansien valotyöntekijöiden kanssa 33 minuuttia, ilman nettiä ja omalla tyylilläsi. Laita muistutus ja liity mukaan – mitä enemmän sydämiä, sitä parempi. Kiitollisuutta niille, jotka levittävät sanaa. Yksityiskohtia täältä.

Maanantai–keskiviikko 17.–19.12. Maa, aurinko ja galaksin keskus rivissä. Ei tarkka linja, näin ollen annetaan tilaisuusikkuna. Voimakkaita kosmisia energioita.

Perjantai 21.12. Päivänseisaus klo 14.23 PT.

Lauantai 22.12. Täysikuu klo 9.50 PT.

Sunnuntai 23.12. Globaalit ykseysmeditaatiot klo 5.11, 8.11, 11.11 ja 17.11 PT. Suurin joululäsnäolo* jonka voimme antaa kollektiiville, on rauha, rakkaus ja sydämemme yhtenä Lähdevoimana. (*Suom. huom. sama sana merkitsee "lahja" ja "läsnä", mistä tämä sanonta on johdettu.)

Sunnuntai 30.12. Globaalit ykseysmeditaatiot klo 5.11, 8.11, 11.11 ja 17.11 PT. Valmistaudu nyt-vuoteen ykseydessä valoheimon kanssa.

Ruumiillistuminen on voimaannuttavaa toimintaa.

Kenenkään ei pitäisi odottaa jotain päivää, hetkeä, välähystä, ilmoitusta. Vanhat järjestelmät purkautuvat kollektiivitasolla yhtä helposti, kuin vanha itsesi purkautui ylösnousemusprosessin aikana. Hengitä. Kärsivällisyys = anteliaisuus. Nopeutumista on odotettavissa, koska aikadynamiikat ovat yhteydessä magneettivirtauksiin sekä gravitaatioon. Tällä on suora vaikutus DNA:han ja voi olla (vielä enemmän) stimuloivaa. Tähtisiemeniä joilla on yhtenäiset sydämet ja tunneälykkyyttä, kannustetaan tasapainottamaan kollektiivikenttiä tämän käytävän aikana.

Muistakaa, että kenttämme ja valintamme vaikuttavat lopputuloksiin – autamme (tai estämme) Gaian laajentumista. Sydän pystyy käsittelemään paljon enemmän kuin mieli. Se voi myös luoda selkeyttä korkeammasta rakkausperspektiivistä katsottuna.

Lähetän teille kaikille rakkautta ja vahvuutta jumalaiseen ja pyhään käytävään. Tämä on ihmetyksen ja nerokkuuden vaihe. Kunnioittakaamme sitä ja käyttäkäämme nämä energiat korkeimman kokemuksen kanssaluomiseen kaikille osallisille. Siunausta todella iloiseen joulunaikaan. Näyttäkäämme ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksen myötä!

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >