HomeViestejäSandra Walter11.7.2018 - Henkiinjäämisvertauskuvan eläminen - pimennyskauden muutokset

11.7.2018 - Henkiinjäämisvertauskuvan eläminen - pimennyskauden muutokset

HENKIINHERÄÄMISVERTAUSKUVAN ELÄMINEN – PIMENNYSKAUDEN MUUTOKSET

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
11.7.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Tämä artikkeli kuvaa tekijöitä, joita on mukana tässä ajankohtaisessa käytävässä ja joita monet meistä alkavat kokea, kun tämä uudelleenharmonisointi alkaa. Sanat eivät riitä kertomaan Kristus-tilan todellista paluuta tai tunnetta puhtaan Lähteen vahvistumisesta sydämessä.

Seuraa vertauskuvaa itsestä kosmoksena – uudelleenharmonisointi joka tapahtuu auringossa ja aurinkokunnassa, on suoraan yhteydessä henkiinheräämiskokemuksiimme tässä nyt-hetkessä. Opastakoon tämä meitä pyhässä työssämme muutaman seuraavan viikon.

Henkiinheräämisvertauskuvan eläminen

Kun yhdistymme tietoisesti jumalaisen ykseyden ylimpään yhtenäisyyteen, oivallamme sisäisen äärettömyyden. Ei pyhänä tutkimuksena tai dogmaattisena käsityksenä, vaan todella tietäen ja tuntien Lähdeilmaisun koko luomakunnassa ja ollen monisyisesti osa sitä kaikkea.

Tämä on vapautta erillisyydestä ja vääristymistä. Se aktivoi sydämen harmoniat, joka palvelee Lähteen taajuusgeneraattorina todellisuuksien puhdistamiseksi ympärillämme.

Entinen informaatio ja kokemukset yhdistyvät tulevaan informaatioon ja kokemuksiin ja luovat uuden henkiinheränneen Itsen aika-avaruuden poikki. Ykseyskokemus tekee meidät tietoiseksi moniulotteisista aspekteistamme, Lähteestä ja muista ilmaisumuodoista multiversumissa. Toivota tervetulleeksi Itsen suunnattomuus, harmonisoituen samalla Lähteen ykseyteen. Vahvistamme Äärettömänä Äärettömyyden rajattomuutta.

Kun kohtaamme Itsen menetyksen ja kuolemme vanhalle Itselle, tunnemme Lähteen tarvetta. Se palauttaa kompassimme oikeaan asentoonsa, alkuperäiseen ykseyteen Lähteen kanssa. Luottamuksen äärettömään Luojaan. Tämä on ylösnousemusprosessin tietoinen oivallus, tietoinen valinta kokea Lähde Itsenä sisällä.

Muunnumme, kirkastumme ja henkiinheräämme kohonneeksi, uudeksi itseksi, joka tuntee itsensä ja koko luomakunnan Lähteenä.

Käytä moniulotteista tietoisuutta kaikkeen.

Kun energiat hajottavat ja purkavat harhan, saamme korkeamman totuuden ykseystietoisuudesta. Lähdekoodit palaavat tässä nyt-hetkessä jumalaisella ajoituksella herättämään henkiin aidon Itsen. Lähde herättää henkiin itsensä meidän, tämän suuren erillisyys- ja jälleenyhdistymiskokeilun kautta.

Koska meidän täytyy menettää harha saadaksemme totuuden, hajotamme vanhaa todellisuutta samanaikaisesti, kun herätämme henkiin uutta. Tämä on todellisuuksien haarautumisen syvempi merkitys. Haarautuminen tunnetaan omassa elämänvirrassamme. Ennemmin kuin "täällä ja tuolla" -tilanteen, tunnemme jakautumisen omassa tietoisuudessamme, kun harhan valheelliset päällysteet poistetaan.

Tämä ylittää aiemman tunteen maailmojen välissä kulkemisesta, koska se korkeampi taso joka herää henkiin ruumiillistumisen myötä, on paljon korkeampaa taajuutta kuin koskaan ennen (mikä johtuu Lähdekoodeista ja uudelleenasemoitumisesta kosmisiin tähtiporttivalovirtoihin). Koemme kummankin syvällisellä tavalla tässä nyt-hetkssä.

Tätä vaihetta tukevat kosmiset tekijät – avainvaikutukset

1. Kollektiivinen korkeampi kehityskaari

Paljon voimakkaampia energioita ja voimakkaampaa nopeutumista kesäkuun alusta saakka; uusi hyppy päivänseisauksen myötä; kaikkien energioiden taso nousee jatkuvasti tänä vuonna. Ne eivät muunnu pienemmäksi enää.

Tämä korkeampi kehityskaari antaa kauniin ja voimakkaamman Lähdekoodatun plasmavirtauksen. Lähdekoodatun plasman läsnäolo aiheuttaa puhtaan nestemäisen kristallivaloaistimuksen, kuin nestemäistä valoa virtaisi sydämen ja ylösnousemuspilarin läpi. Kokemus tästä äärettömästä Lähdevalosta on nyt jatkuvaa monilla, jotka palvelevat vuorostaan tämän kanavina kollektiiville.

2. Puhdas fotonivalo käynnistää magneettimuutoksia

Puhdas fotonivalo on puhtaasti positiivista polariteettia. Tämä positiivinen valo neutralisoi ja tasapainottaa negatiivisia polariteetteja ja vääristymiä sekä muuttaa sydämemme, kehomme, energiakenttämme ja rakkaan Gaian magnetismia. Tämä on voimakas globaali puhdistusmekanismi, joka purkaa vääristyneitä todellisuusrakenteita sekä sisällä että ulkona.

Muuttuva magnetismi jonka käynnistää näiden sisäänvirtausten positiivinen varaus, vaikuttaa meihin:
* vapauttamalla tiheitä tunne- ja egorakenteita. Tuo esiin epäilyksiä, itseluottamus- ja arvokkuusongelmia ja pelkoja irtipäästettäväksi.
* muuttamalla ajatusmalleja puhdistumiseen mukautumiseksi. Tämä voi olla hämmentävää, koska mieli ei pysty luomaan uudestaan sitä, mikä puhdistetaan. Muutos yli tavan.
* aktivoimalla DNA:n, muuttamalla toroidikenttien polarisaatiota DNA:n ympärillä. Se päästää valokoodit sisään käynnistämään lisäsäikeiden eteerisen jälleenyhdistymisen.
* sallimalla puhtaat itsensä oivaltamisen ja henkiinheräämisen tilat
* hajottamalla vääristymät ja harhapäällysteet. Näiden kääriminen planeetalta takaisin Lähteeseen on ollut helpompaa portinvartijoille ja verkkotyöläisille. Teet tätä ehkä omassa elämänvirrassasi ja Gaian kanssa.
* avaamalla uuden Maan kristallisiltoja Gaiassa ja ihmisissä, joista tulee tähtiportteja kosmisille virroille ja paljastusdynamiikoille. Nostaa itse määrätyt verhot ja paljastaa 5D/7D/9D-todellisuudet, jotka ovat jo olemassa.

Puhdas ykseystietoisuus on hyvin erilainen olemassaolo. Se tuntuu unenomaiselta tai surrealistiselta ja uusi Maa nähdään/tunnetaan jumalaisena, valmiina paratiisina. Meditoi hiljaisuudessa ja avaudu vastaanottamaan se.

3. Pimennyskausi – yhden vaiheen loppuminen, täysin uuden alkaminen

Pimennykset on usein höystetty loppumisilla ja alkamisilla, ja tämän vaiheen aikaan ne palvelevat massiivisena tähtiporttina vääristyneiden todellisuuksien purkamiseen ja irtipäästämiseen, kun koetaan samanaikaisesti henkiinheräämistä sekä planetaarisella että henkilökohtaisella tasolla. Se on valtava lisäpotku prosessillemme ja näyttää toteen ensisijaisten Kristus-aikajanojen ylikirjoittavat ja kumoavat vaikutukset.

Tämä on voimallinen askel globaalissa ylösnousemusprosessissamme – todellisuuksien muuttaminen uusiin ja puhdistettuihin järjestelmiin, joissa korkeampi itse Lähteenä voi ilmaista suoraan fyysisyyden kautta. Se voi saada olon tuntumaan siltä, että hajoaa ja samanaikaisesti yhdistyy korkeampiin tasoihinsa. Kumpaakin tapahtuu. Loppuja ja alkuja. Kuolema ja uudestisyntymä uudella tasolla.

Menneisyyden pyramidit ja henkiinheräämiskammiot antoivat kokemuksen kuolemasta, vanhan itsen kuolemisesta. Kohtaamalla kuolemanpelon voimme kokea aidon henkiinheräämisen.

Ylösnousemustaajuudet laukaisevat tämän kollektiivikokemuksen, vaihtelevassa määrin lineaaristen vuosien kuluessa, mikä sallii meidän kohdata ahdistuksemme, pelkomme ja epäilyksemme totaalisesta transformaatiosta. Opimme luottamaan taas itseemme, jumalaiseen rakkauteen ja Lähteeseen.

4. Aurinkomme (Solaris) ja aurinkokunta siirtyvät linjaan kosmisten tähtiporttien kanssa, jotka sisältävät transformoivia harmonioita, koodeja ja taajuuksia.

Ohjauskomitean näkökulmasta vaikuttaa siltä, että putoamme näiden kosmisten tähtiporttivirtojen merkittävään kaistaleveyteen pimennyksen paikkeilla 27.7. Se näyttää kosmiselta muutokselta harmonisoitumiseksi korkeamman ulottuvuuden alustojen kanssa. Olen maininnut tämän monissa tapahtumissa tänä vuonna, ja muut ovat vahvistaneet näkevänsä "muutoksen heinäkuun lopussa". Palvelussa avaudumme ylösnousemuksemme upeinta mahdollista tukea varten.

Tästä syystä olemme ankkuroineet 5D-9D:n. Se on palauttamista Gaian luonnonmukaisten Kristus-aikajanojen jumalaiselle polulle. Tästä syystä korkeavärähteisellä heimolla on ollut hyvin voimakkaita kokemuksia yhdistymisestä jumaluuteen siitä lähtien, kun korkeampi kehityskaari saavutettiin. Se asettaa meidät paljon puhtaampien kosmisten virtausten polulle. Avoimet sydämet tuntevat sen – parasta pysyä läsnä tässä, kun pimennykset tapahtuvat.

Heinäkuun 26.–28. päivien portti on ollut tutkassamme vuoden alusta saakka, kuin massiivinen valomuuri, johon siirrymme. Se on yhteydessä viime vuoden elokuun auringonpimennykseen ja porttiavautumisiin tämän vuoden elokuun lopussa. Korkeampia kehityskaaria, laajempia ja puhtaampia kokemuksia kollektiiville.

Tämä saattaa olla näkyvä/aistittava muutos auringonvalossa (jälleen). Kuitenkin painotus on tietoisuudessa. Sydämemme ja valokehomme muuttaminen tukemaan uutta olemassaolotasoa. Tunnemme jo sisääntulon tälle alueelle, ja jotkut näkevät välähdystoiminnan kasvavan (ei auringonpurkauksia, tämä on ulotteista). Kuin valoalusvälähdys, äkillinen ja sydämen läpi, aurinkotasolla.

5. Ruumiillistuminen on päällä.

Ruumiillistajat ankkuroivat ihmiskollektiiviin täysin uutta puhdasta tietoisuustasoa. Ruumiillistumisella on kvanttivaikutus, joka laukaisee joukkoylösnousemuskokemuksia. Näemme nyt enemmän tasonnousemista ja enemmän heräämisiä, kun ruumiillistajat hehkuvat sisäistä äärettömyyttä.

Seuraavan tason valokeho – DNA-kentät muuttavat todellisuuksia

Kun ne DNA-kenttämme jotka luovat himoitun kokemuksemme jumaluudesta muodossa, alkavat pyöriä ja säteillä tätä timantti-plasmavaloa, energiakenttämme laajenee sopimaan yhteen tuon värähtelyn kanssa. Korkeamman taajuuden pitäminen tulee helpommaksi, kun aktivoituneet sydänkeskuksemme loksahtavat kollektiivisesti ykseystietoisuusvärähtelyyn. Havaitsemme yhtäkkiä sydämemme, kenttämme ja DNA:mme kulkevan rakkausautomaattiohjauksella.

Aina kun edes pieni määrä kollektiivia kokee jotain laatikon ulkopuolella, tuo kokemus tulee kaikkien ulottuville. Entisten mestaruuskokemustemme ja niiden tulevien kehityskaarien avulla, jotka olemme saavuttaneet (Kristus-aikajanat), alamme ehkä havainnollistaa noita taitoja fyysisyydessä. Teemme tämän harmonisoitumalla täysin niiden korkeimpien todellisuuksien kanssa, joita entinen, nykyinen ja tuleva itsemme on kanssaluonut.

Portinvartijat, verkkotyöläiset, valotyöntekijät, kaikki jotka työskentelevät Gaian, auringon tai verkkojärjestelmien kanssa – tämä on yksi kohta galaktiselle tehtävälistallemme.

Kristallien istuttaminen, asettaminen ja yhdistäminen (ne haluavat olla ulkona), luonnonvoima- ja valtakuntasiunaukset, pyhä seremonia, meditointi Gaian kanssa … tee tätä nyt tukemaan positiivisia uudelleenlinjauksia tässä kuussa. Mount Shastalla on ilmennyt paljon, ja olen enimmäkseen poissa linjoilta 20. päivän jälkeen tehdäkseni hyvää työtä ja fokusoituakseni korkeimpiin lopputuloksiin. Äskettäinen vesipaasto auttoi todella tason nostamisessa uusiin kokemuksiin. Kunnioita tätä pyhää käytävää.

Ykseys globaalin valoheimon kanssa

Torstai 12.7., uusikuu ja osittainen auringonpimennys klo 20 PDT

Sunnuntai 15., 22., 29.7.: globaalit ykseysmeditaatiot klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PDT, yksityiskohdat täältä

Tiistai 24.7.–maanantai 30.7.: kuunpimennysporttikäytävä, kosminen uudelleenharmonisointi

Perjantai 27.7.: täysikuu ja kuunpimennys klo 13.21 PDT

Kunnioita aiheutuvia muutoksia

Ymmärrä, että luomukset tai projektit eivät "laskeudu" tai ilmenny tavallisesti nyt. Älä lannistu – se on vain vaihtelua etenemisessä. Valomaadoita ideat, äläkä ole kiinni suunnitelmissa, kun energiat muuttuvat nopeasti hetkestä toiseen. Tämä opettaa meitä olemaan läsnä, kiitollinen, anteeksiantava ja Kristus.

Tämän vaiheen ei tarvitse olla suureellinen elämänmuutos, ellet ole kunnioittanut opastustasi tai intuitiotasi tänä vuonna. Tässä on kyse rauhasta, sisällä ja ulkona. Sisäistä muutospyyntöä on kunnioitettava voidakseen henkiinherätä uuteen. Tuemme muutoksia kehotietoisuudessa, samalla kun koemme äärettömien mahdollisuuksien rajattomuutta.

Ihmiset ovat koskemattomia, kun he aktivoivat sydän- ja Lähdeyhteytensä taas. Muista, että itserakkaus Lähderuumiillistumaan on loppupeli. Luovumme alemmasta identiteetistä universaalin identiteetin – kaiken rakkauden, tietoisuuden, elämän ja luomisen Lähteen – hyväksi. Ja se muuttaa kaiken paremmaksi.

Siunausta koko luomakunnalle ja kiitollisuutta yhteisestä palvelustamme ylösnousemukselle.

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >