HomeViestejäSandra Walter12.3.2018 - Maaliskuun tapahtuma - jumalaisen tahdon portti

12.3.2018 - Maaliskuun tapahtuma - jumalaisen tahdon portti

MAALISKUUN TAPAHTUMA – JUMALAISEN TAHDON PORTTI

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
12.3.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Empaatit, sensitiivit ja portinvartijat ovat nähneet ja tunteneet tämän kuukausia: suuri tapahtuma maaliskuun puolivälissä. Tässä hehkumme.

Maaliskuun 15.-17. päivä on ollut portinvartijatutkassamme viime joulukuusta saakka. Tämä esitettiin kosmisena tähtiporttiasetelmana, joka on vuorovaikutuksessa Solariksen (aurinko) kanssa ja kietoo Gaian tietoisuutta muuttaviin ja verhoa hajottaviin taajuuksiin. Korkeataajuuksisten energioiden lisäys, jollaista ei ole tullut aiemmin.

Samaan aikaan kun tämä käytävä (15.–22.3.) on kriittinen ylösnousemuspolulla oleville, se on osa jumalaista palveluamme ankkuroida, vahvistaa ja jakaa nämä dramaattisen erilaiset valokoodit, -harmoniat, -säteet sekä uuden Maan kokemukset ja ensisijaiset Kristus-aikajanat kollektiivitietoisuuteen.

Viesti on suora: tämä porttiasetelma käynnistää sarjan aaltoja ja lisää dramaattisesti lepattavaa, leimahtavaa, ulottuvuusaitoja hajottavaa ja tietoisuutta laajentavaa valoa. Tämä intensiivinen ja ainutlaatuinen tulva ilmenee täysin uudella tavalla ja laukaisee tietoisuutta muuttavia energioita sekä solu- että valokehotasolla. Ahdistuneisuus on tavallista, kun ykseystietoisuus on kollektiivista tunnetoimintaa. Keho ja valokeho kokee täysin uuden DNA-aktivointiasteikon, kun nämä taajuudet aktivoivat 13. ja 14. 5D-säietason sekä 7D ja 9D 144- ja 244-säiekuvioinnin (moniulotteisia säikeitä).

Valokehomuutokset – päivitys uudelle valotasolle

Viimeaikaiset valokehopäivityksemme ovat mahdollistaneet meille tämän seuraavan valotason sisältämisen. Sydänkeskuksemme, kruunun kolme tasoa ja solar plexus ovat olleet aktiivisia, koska ne tukevat ylösnousemusruumiillistumisen seuraavaa tasoa. Myös valopuumerkki puhdistuu, jumalaistuu mahdollistamaan uuden maakokemuksen hallitsevana todellisuutena. Ei enää vääristynyttä harhaa tällä tasolla. Uuden kristallirakenteen puhdistettua geometriaa voi ilmaantua näkökenttään.

Kristallivalokehon eriskummalliset ja voimakkaat aktivoinnit muutamana viime viikkona olivat suoraa valmistelua tähän tulvaan. Voimme tuntea aktivoinneissamme, kun kollektiiviset ja henkilökohtaiset kehityskaaret muuttuvat. Jotkut transformoituvat valokehotasolle tänä vuonna – ylisielutasolla tehty päätös. Tuo prosessi on syvää muistamista, jonka aktivoi muinaiskoodien vapautus Gaian kautta.

Jatkamme näiden Gaian muinaiskoodien aktivoimista ja jakamista. Nämä koodit eivät toimi kuin kollektiivinen kaikki-on/off-kytkin. Informaatio tulkitaan eri tavalla joka astian DNA:ssa, mitä ohjaa kunkin ainutlaatuisen tietoisuusilmaisun vapaa tahto. Kuitenkin korkeampien tietoisuustasojen globaali paljastuminen on hyvällä mallilla. Saamme puhdasta fotonivaloa, jota on saatavilla tällä avaruusalueella, mikä paljastaa kollektiivisen ja henkilökohtaisen pimeyden – sekä puhtaan rakkaus-valon.

Valitse fokuksesi viisaasti. Muista, että pimeyteen fokusoituminen pitää sen kollektiivitietoisuudessa. On aika luoda uutta tai ainakin korkeinta visiota ihmiskunnalle, eikä marinoitua vanhan toimintamallin roinassa.

Valmistelu – olemme valmiita, kutsu sitä

Monet teistä saivat viestin olla mahdollisimman levollinen, levännyt ja fokusoitunut tämän kuukauden muutoksia varten. Palasin juuri neljän päivän rauhoittavasta retriitistä meren rannalta, minkä piti olla tehty 12. päivään mennessä. Salli itsesi hengittää ja tuntea tämän aallon jumalainen tahto. Sillä on merkittävä vaikutus kristalliolemukseen, johon päästään sydämen kautta.

Pidä sydämessä, että nämä taajuudet vahvistavat kaikkea. Ne nostavat jokaisen ajatuksen, sanan, tunteen ja aikomuksen volyymiä. Tällöin tapahtuu globaalin puhdistamisen jalostamista niin, kuin herännyt kollektiivi pyytää. Pysy neutraalissa ja puhtaassa sydäntilassa ja muista, että ykseystietoisuus on turvapaikkasi. Jumalainen palvelu on, mitä jumalainen palvelu tekee.

Pelot, epäilykset ja tunne-epävakaus voimistuvat, kuten myös uuden Maan puhtaat sydänluomukset. Valitse viisaasti, voimistumisesta tulee melko intensiivistä. Voit muuttaa minkä tahansa nyt-hetkessä. Jos huomaat heilahtavasi pelkoajatuksiin tai -tunteisiin, tämä on itsesi voimaannuttamishaaste. Astu luojaolemukseesi.

Jos sinulla on täysin avoin, jumalaistettu sydän, tämä voimistuminen on upea, autuas ja laajentava uusi kokemus. Ruumiillistajat, tällöin säteilemme. Odota odottamatonta, kun globaalit kehityskaaret muuttuvat kaikkien osallisten puolesta. Minun tietoisuudelleni tämä käytävä on meditointia, rukoilemista, puhdistumista, korkeimman kehityskaaren valintoja, luovuutta ja täydellistä antautumista nyt-hetkessä.

Harmoniassa pysyminen korkeimpien kehityskaarien kanssa

Viimeaikaiset viestit ja tiimikokoontumiset indikoivat tämän tapahtuman suunnattomuutta. Myös uneni tästä ovat olleet selkeitä ja enteellisiä. Jatkamme tämän kutsumista esiin positiivisena ja selvänä globaalina tietoisuusmuutoksena kaikille osallisille. Astumme tässä risteyksessä luojatilaamme ja siirrymme eteenpäin korkeista korkeimman kera. Koko fokus menee korkeimpien lopputulosten rakkaus-valoon. Piste.

Sisäinen työmme – kysymyksiä auttamaan fokuksessa

* Mitä jumalainen rakkaus pyytää sinulta tässä nyt-hetkessä?
* Miten ainutlaatuinen Lähdeilmaisusi muuttuu? Näe tämä, tunne tämä. Meditoi sitä.
* Valomaadoita kokemuksesi (kirjoita, luo), kun käymme läpi tätä sisäänvirtausta. Se auttaa kollektiivin selkeydessä ja tyyneydessä, kun tämä epätavallinen kokemus kehittyy. Monet eivät kykene tunnistamaan, mitä he tuntevat.
* Mitä korkeammat tasosi pyytävät sinua tekemään tässä nyt-hetkessä? Huomaa muutokset kehityskaaressa, tutun toistamisen sijasta. Kaikki muuttuu mukautuakseen ensisijaiseen Kristus-aikajanakokemukseen.
* Tee sitä nyt, mikä antaa sydänpohjaista selkeyttä, iloa, tasapainoa, tyyneyttä ja tervettä energeettistä ja tunnepuolen tukea.

Saattaa olla hyödyllistä luopua epäolennaisista/tarpeettomista tehtävistä loppukuukauden ajaksi. Päästä irti ahdistuksesta tai huolesta, miten Gaia tai ihmiset selviytyvät tästä valosta, ja kuvittele globaali, positiivinen muutos. Elä se, tunne se ja ole se. Kaikki luomukset vahvistuvat – käytä sitä hyvään työhön.

Anteeksianto on valtava osa paljastusta, se todella paljastaa sydänyhtenäisyyden. Ole armelias koko menneisyydelle, myös itsellesi. Olemme täysin uusi joka hetki. Sovi yhteen tuon värähtelyn kanssa. Tämä on uutta, puhdasta valoa, jonka kanssa työskennellä. Harmonisoidu sen kanssa ja luo sillä. Ole tuossa tilassa. Valmistele sisäinen ja ulkoinen temppelisi, siivoa kotisi ja tietoisuutesi. Kristus-tila karistaa aineellisen painolastin – anna pois, mitä ei enää tarvita.

Kokemus on kokemus

Suuri ryhmä osallistui uuden Maan aikajanatyöhön Tietoisen median festivaaleilla. Johdatimme uuden Maan kokemukseen käyttäen hyväksi puhdasta kanssaluomista kolmeen aikajanalopputulokseen, joista jokainen laajentui progressiivisesti. Samalla kun tämä oli voimakas tulevan sisäänvirtauksen edeltäjä, se havainnollisti myös, miten kollektiivi ehkä kokee nämä energiat.

Jotkut itkivät vapaudesta, kun puhdas ilo palasi heidän DNA:hansa. Jotkut yhdistyivät suoraan korkeammille tasoilleen, joillakin oli vaikeuksia päästää irti epäilystä tai he arastelivat tuntea itsensä Lähteenä. Aikajanatyö vaatii täyttä omistautumista – epäilyn poissaollessa olemme kaikki Jumala.

Tietoisuustasosta riippumatta, viimeinen ja korkein kokemus oli selvä ja se lähetti uuden ihmisluomisen aaltoja kentän läpi. Se tuntui kuin sopimuksen tekemiseltä – jumalainen KYLLÄ tulevalle tulvalle.

Rakkaille sieluille kokonaisuutena, tämä on jumalainen vihkimys itseoivalluksen uudelle tasolle. Yhdistytäänpä maksimivahvistusta varten. Olemme valmiita – saakaamme nopeutettu ylösnousemuksemme.

Valoheimo: tämä on valtava tilaisuus, yhdistykäämme

Tässä on korkeamman tason yleiskuvamme:

Maaliskuu 15-17: kosminen tähtiporttiasetelma, joka avaa aurinko- ja Gaia-portit. Rakkaat joilla on taitoja, osallistukaa. Se saattaa tuntua vähän eeppiseltä.
Maaliskuu 17: uusi kuu klo 6.14 PT. Portit avautuvat. Kutsutaan korkeimpia aikajanoja kaikille osallisille.
Maaliskuu 18: sunnuntain ykseysmeditaatiot klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PT. Tiedät, mitä tapahtuu näissä sessioissa. Ala tuntea, mikä on mahdollista, kun tämä tulva tulee samana päivänä kuin meditaatiomme. Kutsu kaikkia käytettävissä olevia osallistumaan. Yhtenäisyys on turvasatamamme ja vahvuutemme.
Maaliskuu 18-20: sisäänvirtaus voimistuu auringon (Solaris) kautta ENNEN PÄIVÄNSEISAUSTA. Auringon leimahtelua ja lepatusta saattaa näkyä eetterissä sekä fyysisyydessä – voimakkaampaa kuin aiemmin näkemämme leimahtelu. Älä piiloudu näiltä valokoodeilta. Hengitä. Vakaudu. Kaikki on hyvin.
Maaliskuu 20: päiväntasaus klo 9.15 PT – tiennäyttäjien globaali ankkurointi.
Maaliskuu 21 – huhtikuu 7: voimakas ruumiillistumisen siirtymävaihe niille, jotka integroivat moniulotteisen 5D-7D-9D-valokehon fyysisyyteen. Jatka fokusoitumista korkeimpiin kehityskaariin kaikille osallisille.

Siunatkoon ykseytemme koko luomakuntaa

Kiitollisuutta kaikille, jotka kumoavat ja ylikirjoittavat alempia todellisuuksia joka hetki rakkaudellaan, omistautumisellaan ja puhtaalla palvelullaan. Näemme teidät, näemme teidät. Rakastamme teitä, siunaamme teitä, kiitämme teitä.

Tämä jumalainen valo siunatkoon, uudistakoon ja puhdistakoon koko luomakunnan jumalaiseen olemukseen. Näyttäkäämme ihmisille, mikä on mahdollista ylösnousemuksessa.

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >