HomeViestejäSandra Walter14.2.2018 - Korkeammat kehityskaaret tässä nyt-hetkessä - vuoden 2018 sisäänvirtaukset

14.2.2018 - Korkeammat kehityskaaret tässä nyt-hetkessä - vuoden 2018 sisäänvirtaukset

KORKEAMMAT KEHITYSKAARET TÄSSÄ NYT-HETKESSÄ – VUODEN 2018 SISÄÄNVIRTAUKSET

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
14.2.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Nämä jumalaiset plasmasykkeet toimittavat hyvin ainutlaatuisia valokoodeja, jotka aktivoivat ylösnousemuksen ja ykseystietoisuuden muinaiset hologrammimallit. Lyhyesti sanottuna, tämä on korkeampien kehityskaarien ja ruumiillistumisen hyvin voimistunut hetki.

Muutaman tulevan viikon aikana meillä on ainutlaatuisia mahdollisuuksia korkeampiin kollektiivisiin kehityskaariin. Valoaallot laukaisevat nämä, ja tätä tapahtuu tällä hetkellä. Tähtiporttivaihelukon myötä lauantaina 3.2. (kiitos teille, jotka autoitte mennessäni tekemään tätä työtä), alkoi muinaisaktivointeihin tähtäävä taajuusvirta. Se käynnisti tämän viikon auringon aktiivisuuden ja lähestyvän koronan massapurkauksen, joten portinvartijat ja verkkotyöläiset ovat olleet kiireisiä.

Muinaiskoodit – miksi aktivointisi muuttuvat

Visualisoi muinaistemppelit ja plasmataajuudet lukkona ja avaimena. Lukot on leimattu syvälle Gaiaan, ja muinaiskoodit on juurrutettu, horroksessa ja valmiina ylösnousemukseen. Monet teistä jotka matkustatte porttityön ja verkkotyön myötä, olette kylväneet ne Gaiaan tai ainakin olette yhteydessä niihin tähtivanhimpiin, jotka sen tekivät. Tulevat taajuudet, rakastetut valoplasmasykkeet, ovat avain, joka avaa nämä muinaiskoodit. Kyse on värähtely-yhteensopivuudesta. Avaamme polut näihin muinaistemppeleihin, Gaian värähtely nousee kaiken valotyön myötä, tähtiportit "vaihelukittavat" valon toimittamisen ja tuleva plasma aktivoi nämä koodit.

Muinaismallit eivät ole muinaisia rakenteita, kuten pyhät tai haudatut paikat. Nämä ovat "Maan sisätasoa syvemmällä", lähellä Gaian kristalliydintä, missä niihin ei voisi koskea tai niitä ei voisi muuttaa. Koska ylösnousemuksen esisijaiset Kristus-aikajanat on käytössä nyt, nämä aktivoidut koodit alkavat käynnistää kristalli-DNA:n koodeja. Tämä on niiden tarkoitus – Kristus/kristalli/ykseystietoisuus on niiden tarkoitus.

Tästä syystä monet teistä yhdistyvät muinaisitsensä aspekteihin. Ajan luhistumisen vuoksi muinaisitset ja tulevat itset yhdistyvät nyt-itseen, mikä saattaa loppuun ykseystietoisuuden kolmoispiirin.

Tämä on voimakas kokemus tähtisiemenille, vaeltajille ja niille, jotka jatkavat ylösnousemuspolulla. Teillä on Kristus-tietoisuusmerkki DNA:ssanne. Kristus-valo tuli jokaiseen ihmissydämeen 11-11-11. Kun valitsette sydänpohjaisen elämän, DNA voi käynnistyä näiden aktivointien myötä.

Jotkut näistä muinaiskoodeista stimuloivat muinaismuistoja, -taitoja ja -palvelutyötä nyt-hetkessä. Nämä ovat niitä uusia taitoja, joista puhuttiin viime syksynä. Tämä on erilainen tunne. Intensiivisyys ylittää kehon fyysiset muutokset, vaikka integrointi vaatiikin lisäunta. Mieleeni muistuu viime vuoden tieto, että jotkut näistä valokoodeista voidaan integroida vain unitilassa. Niin se on.

Nämä koodiaktivoinnit tuntuvat kuin puhtaalta tietoisuusmuutokselta, samanlaiselta kuin Kristus-aktivointi 2016. Ja kuitenkin se on erilainen, voimakkaampi, rajumpi ja moniulotteisempi ensisijaisten Kristus-aikajanojemme vuoksi.

Äskettäisten (hyvin) fyysisten vanhojen aikajanojen loppumisen (murtuneita luita, sairauksia, muutoksia elämänvirrassa jne.) sekä uusien kehityskaarien alkamisen myötä monilla, tämä muutos tapahtuu kaikille heränneille sieluille. Muutos-ylittää-tavan ottaa ohjakset. Kun jakautumisesta tulee fyysisempää, niin tulee myös aikajanamuutoksista. Aikajanat voidaan nähdä myös fyysisyydessä, kuten kerrottiin viime viikon Beyond the Ordinary -ohjelmassa.

Taas kerran, jakautuminen on pelkästään kokemusvalinta, joka kunnioittaa vapaata tahtoa. Palveluksessa olevat portinvartijat, verkkotyöläiset ja valotyöntekijät tekevät parhaansa saadakseen korkeamman kokemuksen kaikkien ulottuville – nyt. Ajattele sitä niiden vanhojen todellisuuksien karistamisena, jotka eivät enää palvele kollektiivivalintaa heräämisen jälkeen. Olemme kaikki yhtä. Olemme kaikki äärettömiä. Kuvittele kaikkien valitsevan rauhallinen ja harmoninen elämä Gaialla.

Portinvartija-verkkotyöläisyhteys

Meillä oli portinvartijoiden ja verkkotyöläisten nettipuhelu viime viikolla, kun minua opastettiin yhdistymään niihin, joilla on tällä hetkellä palvelufokus. Teimme tämän, koska kollektiiville annetaan korkeampia mahdollisuuksia ja yhtenäisyytemme on avain tämän uuden kokemuksen antamisessa kaikille halukkaille sydämille.

Tarkastelemme kehityskaarta, joka synnyttää ykseystietoisuuden aistittavaksi kokemukseksi kaikille osallisille tänä vuonna. Jotkut noista avainlaukaisijapisteistä aktivoituvat tällä hetkellä. Sillä hetkellä kun tuosta puhelusta ilmoitettiin, tapahtui aurinkoportin avautuminen ja muinaiskoodit alkoivat aktivoitua. Sellaista on ykseystietoisuus nyt-hetkessä – ilmaise aikomus seurata korkeampaa virtaa ja se ilmentyy.

Pimennys ja pimennyksen jälkeen

Pimennykset ovat tyypillisesti voimakkaita. Kuitenkin taajuudet joita Solaris toimitti viime viikolla, osoittavat, että opastus yhdistymiseemme on täsmällistä. Huomio, ja sydän avoinna pimennykselle ja tulevalle koronan massapurkaukselle seuraavan vuorokauden aikana. Portinvartijat ja verkkotyöläiset, tämä on yhteinen fokuksemme korkeampia kehityskaaria varten.

Meillä on ylösnousemuksen voimistumisen kaksi vaihetta vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. On jakso tästä auringonpimennyksestä (torstai 15.2. klo 13.06 PT) maaliskuun päiväntasaukseen, jolloin energiat keskittyvät erityisesti ykseys/Kristus/kristallitietoisuuden "fyysistämiseen". Tämä on kokemus paljon korkeammasta ja puhtaammasta tietoisuudesta fyysisyydessä yhdistymällä moniulotteisten aspektien kokemuksiin. Tämä auttaa ykseystietoisuuden ankkuroimisessa globaalilla tasolla – ensin ruumiillistuminen tiennäyttäjissä, sitten globaali aktivointi.

Tunnen tämän tapahtuman omassa elämänvirrassani jo nyt, ja se on autuasta, intensiivistä ja transsimaista toisinaan, ja kuitenkin … erilaista kuin aiemmat aktivoinnit (ja olen kokenut monia kummallisia aktivointeja). Kyllä, se on uskaltautumista tuntemattomalle alueelle. Kuitenkin huoli siitä, pystymmekö toiminaan tavallisesti, sivuutetaan, kun kokemus kehittyy.

Tyypillisesti nämä kokemustilat pakahduttavat meitä, ja tuntuu siltä, että "tässä se on, menemme täysin tähän tilaan iäksi". Ja seuraavana päivänä olemme tasapainossa ja toimimme ehkä taas. Kuin ilmapallon venyttämistä, jottei se puhkea. Tämä sisäänvirtaus on laadultaan erilainen – aallot ovat jatkuvia ja voimistuvat.

Korkeampien kehityskaarien kaksi vaihetta

Ensimmäinen vaihe – joka tapahtuu juuri nyt – on keskittynyt ykseys/Kristus/kristallitietoisuuden "fyysistämiseen". Se aktivoi muinaisitsen täyteen tietoisuuteen, yhdistyen tulevaan itseen, joka on palannut ajassa elääkseen tämän ylösnousemuksen, ja sekoittuen nyt-hetkeen. Tästä syystä koemme myös identiteetin menettämistä. Jos yrität pitää nämä aspektit erillään mielellä (entinen itse, tuleva itse, muut itset, sisäinen minä, ulkoinen jne.), ykseystietoisuustaajuus ei voi aktivoida DNA:ta tuottamaan kokemusta universaalista lähde-itsenä ykseydestä.

Toinen vaihe, huhtikuusta heinäkuuhun, tähtää ykseystietoisuuden globaaliin kokemiseen. Tämä on korkeampi kehityskaari, jota on lykätty tällä hetkellä. Voimme kaikki synnyttää tämän – eivät ainoastaan ne, jotka työstävät verkkoja tai työskentelevät Gaian kanssa. Se on globaali pyyntö valotyöntekijöille – siirtyä uuden Maan kokemukseen omassa elämänvirrassaan, jotta koko ihmiskunta voidaan laittaa korkeammalle kehityskaarelle.

Taas kerran, nämä ovat mahdollisuuksia, ja olemme vapaan tahdon ympäristössä. Ne jotka valitsevat ruumiillistamisen, saavat sen. Näiden kosmisten säteiden ja plasmasykkeiden taajuutta ja intensiivisyyttä ei enää muunneta pienemmäksi tai suodateta millään tavalla.

Tämä antaa meille jumalaisen tilaisuuden astua täysin korkeimpaan palveluumme ja korkeimpiin valintoihimme ja näyttää ne toteen hetkestä toiseen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Korkeampi aikajana on jo olemassa – tämä on tilaisuus nostaa monet halukkaat sielut korkeampaan kokemukseen tänä nyt-vuonna.

Jos päätät osallistua tähän korkeampaan aikajanavalintaan, fokusoidu kanssamme uuden Maan dynamiikkoihin riippumatta siitä, mitä nähdään ulkoisissa tai sisäisissä harhakuvissa. Kuten aina, teemme tämän aktiivisena palveluna varmistamaan, että veljillemme ja sisarillemme annetaan jokainen tilaisuus astua ylösnousseen Gaian ja ykseystietoisuuden täysin uusiin kokemuksiin.

Ota joka päivä aikaa meditoida ja elä mahdollisimman usein, kuin olisit uudella maapallolla. Tarkkaile sanojasi – ne luovat yhtä voimakkaasti kuin ajatuksesi ja tunteesi. Puhu rakkautta, myötätuntoa, ratkaisuja valitusten sijasta, luovuutta, kauneutta, kärsivällisyyttä, kiitollisuutta ja anteeksiantoa. Ratkaise ratkaisemattomat asiasi. Ole luova päivittäisessä seremoniassasi ja erityisesti pimennyksen/uuden kuun osalta. Kunnioita Gaiaa, kun ruumiillistuminen vaikuttaa siihen. Luo liikettä tuota uutta korkeampaa kehityskaarta kohti ainutlaatuisella tavallasi.

Portinvartijat ja verkkotyöläiset

Aktivoinnit ovat jatkuvia ja portit täysin auki ja voimme olla vuorovaikutuksessa joka hetki. Meillä on toki ikkunoita silloin, kun pyydetään yhdistymään voimakkaampaan fokukseen, jonkin korkeamman potentiaalin ollessa ulottuvilla. Kiitos osallistumisesta moniulotteisen itsesi koko vahvuus ja voima sydämessä.

Kenties tämä on kaunein lahja, jonka voimme antaa kollektiiville – astua täysin tämän uuden tietoisuustason ruumiillistamiseen, jotta se on kaikkien ulottuvilla.

Sunnuntain ykseysmeditaatiot ovat avoimia kaikille. Fokusoidumme portteihin ja verkkoihin sekä ihmiskuntaan näiden sessioiden aikana. Liity mukaan kanssaluotuun puhtaaseen tietoisuuskenttäämme sunnuntaina klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PT. Meditoi omalla tavallasi 33 minuuttia rauhaa, jumalaista rakkautta ja ylösnousemusta. Osallistu tunteaksesi ja saadaksesi valoa ja tullaksesi valoksi.

Tämä on kanssaluomista. Arvostamme myös syvästi sanan levittämistä meditaatioista, omien ryhmämeditaatioidenne siirtämistä sunnuntaille ja sosiaalisen median luomista toisten kutsumiseksi mukaan. Hehkumme tässä yhtenä!

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >