HomeViestejäSandra Walter8.12.2017 - Muuttuminen - nyt-hetken ruumiillistumistapahtumat

8.12.2017 - Muuttuminen - nyt-hetken ruumiillistumistapahtumat

MUUTTUMINEN – NYT-HETKEN RUUMIILLISTUMISTAPAHTUMAT

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
8.12.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Tämä on yksi näitä pitkähköjä artikkeleita kuluneen viikon intensiivisen latauksen jälkeen. Tunne tätä viestiä ja sen yhteyksiä, kun se on vuoden viimeinen. Tarkoituksena on antaa selkeyttä ja ymmärrystä siitä, mitä kohta tapahtuu.

Portinvartiointi- ja verkkotyömme on saanut voimakkaan aurinkofokuksen muutamana viime vuotena. Tämä prosessi oli kaksiosainen: se ennakoi muutoksia auringossa sekä Gaian kehityskaarta enemmän aurinkoentiteetiksi. Uuden Maan verkkojärjestelmä joka on kristallipohjainen ja suunnattu Gaian 5D-magneettilinjoihin, toimii yhdessä planeetan ulkopuolisen kristalliverkon ja Gaian 5D/6D-kristallytimen kanssa. Tarkoituksena oli aktivoida muinaisrakenteet, aurinkotemppelit maan alla ja päällä, kristallikerrostumat, Solaris (aurinko) ja ulottuvuuksienväliset tähtiportit. Tämä aktivoitiin täysin elokuun 2017 pimennyksellä.

Kaikki tämä toiminta tukee kosmisen aurinko-Kristus-kokemuksen uutta alustaa, Kristus-/kristalli/ykseystietoisuuden paluuta, joka aktivoi jumalaisen ihmis-DNA:n. Aurinko palvelee ensisijaisena paikallisena tähtiporttinamme ja se heijastuu Kristus-sydänkeskukseemme, jossa puhdas Lähdetietoisuus asuu. Kun aurinko muuttuu, Gaian ydin muuttuu, uuden Maan kokemus vahvistuu ja avoimet ja valmistautuneet sydämet siirtyvät Kristus-kokemukseen.

Viestit ovat olleet yhtenäisiä: Kristus-itsen ruumiillistaminen muuttaa ihmissydänverkkoa ja antaa uuden kokemuksen aistittavana todellisuutena, johon kaikki halukkaat voivat harmonisoitua. Se toimii yhdessä Gaian ja auringon kanssa – kosminen kollektiivilaukaisin, joka paljastaa jälleenyhdistymisen Lähteeseen.

Tiennäyttäjinä, portinvartijoina ja verkkotyöläisinä olemme tänä vuonna olleet todistamassa jatkuvia ja nopeutuneita muutoksia auringossa, verkoissa, Gaian ytimessä ja omassa sydämessämme. Meidän aurinkofokuksemme, Gaian aurinkoaktivoinnin ja oman aurinkosydänaktivointimme paljastaminen kutoo meidät takaisin kosmiseen ykseyskudelmaan, puhtaaseen yhtenäistietoisuuteen. Muutoksia ulkopuolisessa universumissa, muutoksia sisäisessä universumissa, ja toisinpäin – olemme suoralla muutospolulla.

Monilla meistä todellisen itsen paljastumiseen sisältyy vuorovaikutus aurinko-olentojen, galaktisten tai tähti-ilmaisujen ja valoneuvostojen kanssa, jotka opastavat meitä universaalilla tasolla. Tähtiporttien ja aurinkokunnan ohjauksen näkeminen ja osallistuminen siihen olivat odottamaton tapahtuma tänä vuonna. Kuten sanomme: odota odottamatonta.

Eteneminen joka johtaa kulminaatiopisteeseen

Tarkastellaanpa selkeyden ja ymmärryksen vuoksi otteita tämän vuoden informaatiosta, joka liittyi Solariksen, universumin, galaksin, aurinkokunnan, Gaian ja ihmissydäntasojen kehitykseen. Tämä auttaa yhdistymään viimeiseen viestiin seitsemän pyhän viikkomme huipentumisesta.

Helmikuu 2017: aurinkofokus – sisäinen aurinkoportti

Kristus-ruumiillistuman aikaansaamiseksi, sydänkeskustoruksestamme tulee aurinkogeneraattori ylösnousemusprosessimme aikana. Näin kommunikoimme auringon kanssa, rakkaat. Sisäinen aurinkoaspekti yhdistää DNA:han, joka on tallennettu aurinkoon (ja suureen keskusaurinkoon mestariportinvartijoilla), ja sallii pääsyn suureen galaktiseen ylösnousemusprojektiin. Monet teistä kokevat jälleenyhdistymisen itsen paljon korkeampien aspektien kanssa, jotka ovat syvästi mukana tämän planeetan ja aurinkokunnan kosmisella kehityskaarella.

Vaikutettuja aurinkoaspekteja ovat:
- ihmissydämen aurinkoaspekti
- aurinkotemppelit planeetan sisällä ja yläpuolella
- aurinkokristalliaspektit kristallikerrostumissa
- veden aurinkoaspekti – vesielementaali kykenee välittämään aurinkoaspektit välittömästi sekä kehossa että Gaiassa
- kosmisen Kristuksen aurinkoaspektit – aktivoi mestari-itsesi; monet teistä osaavat tehdä tämän ja aktivoivat toisia ihmissydänverkon kautta Jumalan aurinkoina

Maaliskuu 2017: auringon prismailmiön muuttaminen

Aurinkoa käytetään prismana projisoimaan tietoisuusfraktaalejamme kanssaluotuihin todellisuuksiin. Tämä liittyy suoraan kokemustemme hologrammiluonteeseen, planeettatietoisuuden projektioon, ulottuvuuskaistaleveyksiin, aikajanoihin ja harhakuvaan yksilökokemuksesta.

Ajattele aurinkoa filmiprojektorina, joka pyörittää useita elokuvia kerralla. Korkeammat tasosi käyttävät tuota projektoria. Korkeampi itsesi projisoi useita versioita alemmasta itsestäsi auringon ja sydänkeskuksesi kautta – joka palvelee myös todellisuusprojektorina – Gaian peilimäisille ruuduille, mikä sallii monta elokuvaa kerralla. Gaia tukee monia henkilökohtaisen ja kollektiivisen elokuvan versiota ja heijastaa takaisin kollektiivisia lopputuloksia. Henkilökohtainen ruutusi näyttää sitä elokuvaa tai niitä elokuvia, joihin tietoisuutesi kykenee keskittymään värähtelyhavaintosi kautta.

Sydänkeskus toimii kuin aurinkoprojektori ja muuttaa ulkoisen elokuvasi sopimaan sisäiseen värähtelyysi. Havaintotapa perustuu henkilökohtaiseen värähtelyyn. Näemme selkeitä esimerkkejä tästä, kun todellisuudet jakautuvat. Olemme nähneet uuden projektion 5D-Gaiasta – tiedämme, että se on olemassa jo. Henkilökohtainen ja kollektiivinen projektori muutetaan näyttämään vain 5D-elokuvia sydänkeskuksemme ja DNA-värähtelymme avulla.

Jumalainen ihmis-DNA sisältää Lähdetietoisuuden markkereita. Osallistuminen ylösnousemusprosessiin, fotonivalon lisääntyminen ja sijaintimme galaksissa aktivoivat nämä markkerit, mikä sallii täysin uuden projektion auringon, Gaian ja sydänkeskuksemme kautta.

Maaliskuu 2017: kosminen malli lähestyy aurinkokuntaamme

Lisäämme nyt massiivisen kosmisen tähtiportin tähän yhtälöön. Kun nämä kosmiset mallit suuresta keskusauringosta lähestyvät, ne kirjoittavat galaksit uudelleen harmoniaan Lähdekäskyn kanssa uuden luomisesta. Se muuttaa projektoreita ja sitä tapaa, jolla kanssaluomme todellisuutemme puhtaampaan ja yhtenäisempään muotoon, harmoniassa rakkauden taustaenergian kanssa.

Tästä syystä hyvin monilla portinvartijoilla oli näkyjä auringon räjähtämisestä tammikuussa. Nämä energiat vaikuttavat jo todellisuuksiimme ja havaintotapamme muuttuu, kun omaksumme uusia ihmismallejamme. Tämä aurinkomuutos vaikuttaa tietoisuuteen, kokemuksiimme ja havaintoomme luomisesta. Sydänkeskusprojektorisi ja DNA:si voivat harmonisoida sinut täysin uuteen elokuvaan uutta Maata varten, ja Gaian 5D-aurinkoitsestä tulee havaittava todellisuus.

Jotta tästä tulee hallitseva elokuva, korkeavärähteisen kollektiivin projisoima todellisuus, pienen prosentin valoheimosta täytyy ruumiillistaa kristalli/Kristus-tietoisuus. Tästä syystä ruumiillistuminen on ollut ylösnousemusprosessimme fokus. Se täytyy avuliaasti ankkuroida ihmissydänverkkoon ja Gaian kristalliytimeen kvanttidominoilmiön käynnistämiseksi. Tämä hieno korkeampi värähtely säteilee kaikkien läpi, jotka valitsevat ylösnousemuksen, ja nostaa monilta pois uuden maatodellisuuden verhon.

Huhtikuu 2017: todellisuuksien evoluutio

Ihmeitä tapahtuu aika-avaruusrajojen ulkopuolella. Siksi portinvartijat harjoittelevat olemaan avoimia kanavia. Puhtaan fokuksen tilassa porttityön aikana korkeammat ja alemmat maailmat yhdistyvät toimimaan yhtenä. Portit kulkevat ulottuvuuskerros- ja tiheysrajojen yli, joten koemme usein "aika on pysähtynyt" -tunteen. Noina hetkinä paljon suuremmat operaatiot voivat tehdä hyvää työtä ja paljastaa oman aurinkosydänkeskuksemme korkeampia aspekteja.

Huhtikuu 2017: kosmiset tähtiportit

Kosmiset tähtiportit ylläpitävät aikomusta hajottaa vääristymät hyödyntämällä geometriaa, valoa ja kehittyneitä harmonioita. Kuten kaikissa kokemuksissamme, tämä on "fraktalisoitumista", heijastuksia siitä, mitä tapahtuu paljon korkeammilla tietoisuustasoilla.

Kun siirrymme kosmisten tähtiporttien läheisyyteen, jotka antavat puhtaan ylösnousemuskokemuksen, Solariksen dynamiikat muuttuvat. Olemme nähneet tätä vuosikymmeniä, kun aurinko muuttui kultaisesta sävystä ensin platinansävyyn ja nyt kristallisempaan sävyyn. Näemme energian vaikutuksen korkeamman ulottuvuuden olentoihin, joka on samanlainen kuin vaikutus ihmiskuntaan ja Gaiaan.

Kun Solaris muuttuu, se muuttaa sitä tapaa, jolla korkeammat tasomme käyttävät aurinkoa todellisuuksiemme projisoimiseen. Prisma laajenee sallien ylisielun projisoida korkeamman ulottuvuuden todellisuuksia, joita koemme parhaillaan aikajanoina DNA:n kautta. Jos olet harmoniassa uuden Maan hologrammiprojektion värähtelykentän ja taajuuden kanssa, jumalainen DNA:si voidaan saada takaisin ja koota uudelleen ja tämä tukee havaintoa korkeammista kokemuksista.

Kesäkuu 2017: porttifokus ja muodottomat maailmat

Tämä on aktiivinen alue, kun galaksienväliset polut stimuloivat enemmän Solarista, mikä vaikuttaa Gaian ytimeen ja omaan sydänkeskukseemme.

Korkeammat ja muodottomat valomaailmat joissa ylösnousemus ja kosminen uudelleenkirjoitus on jo koettu, yhdistyvät ja kommunikoivat kanssamme, kun romautamme aika-avaruuden luodaksemme uutta. Se määrittelee uudelleen älylliset näkemyksemme korkeammasta tulevaisuuden itsestä, joka yhdistyy alempaan itseen. Näitä maailmoja ei voi kuvata vähentämättä niiden eloisuutta, eivätkä ne noudata numerointijärjestelmiämme (5D, 12D jne.), joita olemme käyttäneet ymmärtääksemme olemuksemme valtavuuden.

Kesäkuu 2017: todellisuuksien jakautuminen – päiväseisausovi pimennysporttiin

Suuri kokeilu kokea ulottuvuusmuutos kehon kautta on ainutlaatuinen ponnistus – syötämme tämän informaation Lähteeseen. Luovan idean loppuunsaattaminen ja uuden syntymä heijastuu nykykokemuksiimme. Se näyttää planetaariselta, sitten aurinkoon liittyvältä, sitten galaktiselta ja sitten universaalilta, kun tajuntamme laajenee ymmärtämään tietoisuuden korkeampia, moniulotteisia aspekteja.

Heinäkuu 2017: nouseminen arkkityyppien yli

Alemmat aikajanat putoavat pois, kun Kristus-tietoisuuden korkeammat todellisuudet ruumiillistetaan. Vanhan Maan arkkityyppiset todellisuudet muunnetaan nopeasti. Henki-muodossa -mallit ovat muuttuneet. Soveltuvia arkkityyppejä jotka tekevät sillan maailmojen välille – kuten kosminen aurinko-Kristus – ruumiillistetaan massana, kun uudet mallit ilmestyvät esiin. Kun riittävä määrä meitä ruumiillistaa uuden typin – jumalaisen ihmisen – vaihdamme suuremmalle vaihteelle kollektiivitasolla.

Elokuu 2017: kristalliverkon massiivinen aktivointi

Kristalliverkkotyö ja portit ovat paljastaneet vahvistumisen Gaian kristalliytimessä. Valon sisäänvirtaukset stimuloivat sitä, ja sitten se säteilee tuota valoa aktivoimaan kristalliverkon täysin. Saamme valokoodeja sekä planeetan ulkopuolelta (aurinko ja kosmos) että planeetalta uudella tavalla. Yhdisty Gaiaan ja Solarikseen usein, muista harmonisoitua puhtaaseen luonnonmukaiseen ylösnousemukseen.

Kristus-tietoisuus on silta maailmojen välillä, minkä vuoksi sillä on pelastajasivumerkitys ja mestarit sanoivat, että tekisimme "kaiken tämän ja enemmän". Aivan kuten ensisijaista Kristus-ylösnousemusaikajanaa, käytämme sitä porttina uuteen kokemukseen, koska se tekee sillan ulottuvuuksien ja tiheyksien välille.

Elokuu 2017: harmonisoituminen kosmisten tähtiporttien kanssa

Kosmiset tähtiportit ovat puhtaan valon käytäviä, jotka valmistelevat ylösnousemusportteja ja ensisijaisia Kristus-aikajanakokemuksia sekä auttavat nousemisessamme korkeammille tietoisuustasoille. Perimmiltään ne ovat yhteydessä universaaliin uudelleenkirjoitukseen – Lähteen puhdistumiskäskyyn. Nämä tähtiportit yhdistävät ulottuvuuksia ja tiheyksiä, maadoittuneen portinvartiointityön täällä sekä uuden Maan korkeammat värähtelyportit ja sen yli.

Kosminen tähtiporttivaikutus tämän käytävän aikana on voimakasta. Puhtaan valon voimakkaat säteet – hyvin läsnä näyissä – säteilevät kehon, porttien, verkkojen ja pyhien paikkojen läpi Gaian kristalliytimeen.

Syöksemme tätä valoa kaikkien universaalien tasojen, galaktisten tasojen, tähtitasojen, aurinkokuntatasojen, planeettatasojen läpi – yhdistäen oman aurinkokuntamme rauhassa ja hyvässä tahdossa. Ohjaa pyhiä kosmisia virtoja Gaiaan, aikomuksena paljastaa sen ylösnoussut itse aistittavaksi todellisuudeksi kaikille osallisille.

Elokuu 2017: elokuun pimennys – kolmoistähtiportin yhtyminen

Kosminen tähtiporttioperaatio – kutsutaan sitä "ohjauskomiteaksi" – sallii meille huipun (paljon) korkeammissa ulottuvuusaspekteissamme. Jotkut korkeammat tasot ohjaavat/opastavat kollektiivisesti aurinkokuntamme sijaintia tässä värähtelygeometriassa, mikä kirjoittaa tietoisuuden ja ulottuvuusilmaisut uudelleen seuraavaan luomiseen.

Meillä on korkean tason saattajia, kun menemme läpi tästä värähtelyesteen reunasta, kuin hinaajia jotka ohjaavat jättimäistä proomua sulkuporteista läpi. Tiimini ilmaisee nämä galaktiset rakenteet jättimäisinä fotoni- (Lähdevalon puhdas sydän) oktaedreina monissa toruskentissä. Jokainen kosminen tähtiporttivirta on pujotettu toruskenttään eri funktioiden kera, mikä valmistelee meitä dramaattiseen muutokseen hiukkasilmaisussa, kun saavumme laukaisinpisteeseen, kuumaan värähtelypisteeseen, tässä massiivisessa galaktisessa oktaedrissa. Joskus ilmenee muita geometrioita, mikä auttaa aikajanojen ja lopputulosten uudelleenkirjoittamisessa. Kaikki on puhtaasti fotonista – järjestysvaatimus tuntuu autonomiselta tuossa rakenteessa.

Monien kosmisten tähtiporttien yhtyminen – galaktisten ja universaalien – tulee peliin mukaan muuttamaan henkilökohtaisia kehityskaaria sekä kollektiivisia tapahtumia. Neuvostotapaamisia on ollut useita – pimennysmuutokset on syvästi sidottu syyskuun päiväntasauksen ja joulukuun päivänseisauksen lopputuloksiin.

Syyskuu 2017: aistittavia tapahtumia – kosmisia, globaaleja ja sisäisiä uudistuksia

Tämä viimeisin loksahdus yhdistelmälukossa sisältää koodaukset kolmoistähtiportin yhtymisestä, mikä aktivoi "kaikki järjestelmät ANTAA MENNÄ" korkeimmalle kehityskaarelle kollektiivitasolla. Pimennyksen kolmoistähtiporttiyhtymisestä saakka, Solaris on siirtynyt ulottuvuutta vaihtavien geometrioiden ja fotonikoodatun valon "kuuman pisteen" reunoille.

Syyskuu 2017: kosmiset tekijät vaikuttavat ylösnousemukseemme – luettelo

Sovella hyperulotteista logiikkaa tähän kaikkeen – kosminen perspektiivi rauhoittaa ylösnousevaa sielua.

Kolmoistähtiportit avasivat kosmisten aurinko-Kristus-taajuuksien suoran virran Lähteestä. Tämä on jatkuvaa auringon uudelleenkirjoitusta tähti-, planeetta- ja inkarnaatiotasolla. Kun portit yhtyivät Solariksessa (aurinko) pimennyksen aikana, tämä muutti sen prismailmiötä, mikä vuorostaan muuttaa muodon projisointitapaa Gaialla.

Käytämme aurinkoa tietoisuutemme projisoimiseen näihin tiheämpiin todellisuuksiin. Kun aurinko sai kosmisia kolmoiskoodauksia tähtiporttiyhtymisestä, niin saimme mekin. Se on elintärkeä askel kristallisemman muodon projisoimiseen DNA:mme ja aurinkosydänkeskusten kautta. Se vaikuttaa myös Gaian ilmaisuun muodossa, sekä Solaris.

Kristalliverkko on aistiva rakenne. Se aktivoitiin täyteen kapasiteettiin elokuun portin aikana, mikä loi käytäviä universumien välisille, galaksien välisille ja tähtien välisille porteille. Tuhansia kristallipyramideja, kristallirakenteita, temppeleitä, kristallikerrostumia ja eetterigeometrioita aktivoitiin – ja aktivointi jatkuu. Saatat nähdä niitä näyissäsi.

Nämä muinaiset rakenteet koodataan aktivoitumaan yhdessä kristalliverkon kanssa ja tuomaan mukanaan ensisijainen aikajanakokemus ja jumalainen Kristus-ihmismalli. Jotkut näistä aurinkokoodatuista rakenteista vaikuttavat lisääntyvän näyissä, herättäen nollapisteen fotonivaatimusten kutsuun. Nämä rakenteet eivät suhtaudu aurinkoon jumalana. Kaikkia koskettava profetia, korkeampi visio, näkee auringon suorana heijastuksena Lähteestä ja sisäisestä aurinkoaspektista.

Tässä artikkelissa myös: pääsy ensisijaiselle aikajanalle, galaktinen elämäntarkastelu ja portinvartijoiden koko fokuksen siirtyminen uuden Maan porttien vahvistamiseen.

Syyskuu 2017: tietoisuutta muuttava hyöky – todellisuuksien päällekirjoittaminen

Ensisijaisten aikajanojen avainaspekti on, etteivät ne tunnu aikajanoilta. Kyse on horjumattomasta nyt-kokemuksesta, joka yhdistää moniulotteisen itsen ja Lähteen samanaikaiseksi tietoisuudeksi. Ne on koodattu puhtailla Kristus-dynamiikoilla ja ne kirjoittavat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tiheämpien kokemusten päälle.

Kosmisten tekijöiden lisäpotku laukaisee DNA:mme avautumaan uudelle kokemuksille. DNA luo henkilökohtaiset, kollektiiviset ja moniulotteiset kokemukset muodossa. Siitä tulee fotonivalon vastaanottaja-generaattori.

Ylitämme edelleen tämän galaktisen kuuman pisteen ulkoreunoja. Galaktiset tiimit eivät tämän vuoden jälkeen "muunna pienemmäksi" valoa, kuten ennen. Portinvartijat, verkkotyöläiset ja valotyöntekijät ovat nyt tarpeeksi taitavia vastaanottamaan ja jakamaan sisäänvirtauksia. Se luo tiennäyttäjille jumalaisen tilaisuuden ruumiillistaa korkeampien ja alempien ilmaisujen Kristus-yhdistyminen.

Kosmiset tekijät sallivat moniulotteisen itsen (paljon) korkeamman värähtelyn kokemisen tässä ja nyt. Tämä näyttää toteen sen, mitä tapahtuu planeettaevoluutiossa, aikadynamiikoissa ja jumalaisen Kristus-ihmisen aktivoinnissa, ennen kuin fyysinen aikajanajakautuminen tapahtuu.

Lokakuu 2017: läsnäoloksi tuleminen – uusien maisemien rakentaminen

Ohje oli selvä tiennäyttäjille: ruumiillistakaa Kristus/kristalli/ykseystila ja se laukaisee massiivisen nopeutumisen niillä, jotka valitsevat ylösnousemuksen.

Ruumiillistuminen tuntuu avatar-maiselta, kun korkeampi itse astuu esiin kehokulkuneuvon ja alemman itsen tietoisuuden kautta. Kun antaudumme tälle itsen jumalaiselle läsnäololle, se kirjoittaa uudelleen tietoisuutemme DNA:n kautta. Se muuttaa tapaamme tuntea, ajatella, toimia ja luoda.

Olet ehkä huomannut muutoksen auringonvalossa päiväntasauksen jälkeen – siinä on samanlaista mystisyyttä kuin pimennyksessä. Muista, että muutokset auringossa muuttavat sitä tapaa, jolla projisoimme tietoisuuttamme.

Lokakuu 2017: portinvartijapäiväkirja – päivitys Valoneuvostoilta

Muutos auringonvalossa päiväntasauksen jälkeen on näkyvä ja kouriintuntuva. (Olen yllättynyt, etteivät useammat ihmiset puhu siitä. Luulen, että valtavirta haluaisi vältellä tätä aihetta.) Solaris transformoituu, kun puhdas fotonivalo joka on koodattu ylösnousemusta varten, kulkee tämän pyhän astian läpi.

Alemmasta todellisuudesta katsottuna se vaikuttaa muutokselta auringonvalon laadussa. Se on tulosta siitä, että ylitämme tämän pyhän geometrian rajan. Olemme nyt siinä, ja sen vaikutus tietoisuuteen tulee jatkuvasti selvemmäksi alemmissa todellisuuksissa. Tämä hyvin varautuneiden fotonihiukkasten alue luo jumalaisen järjestyksen ja vapauttaa halukkaan tietoisuuden alemmista todellisuuksista.

Lokakuu 2017: geomagneettinen aktivointi

Jakautumisen ollessa meneillään, monet meistä alkavat kokea aiottuja tietoisuusmuutoksia, jotka auringon aktiivisuus saa aikaan globaalilla tasolla. Monet ovat nähneet auringon välähtelevän tänä vuonna, sekä näyissä että ulkoisessa todellisuudessa, ja tämä toiminta avaa sydämemme aistittavammalle ja jatkuvammalle nyt-läsnäololle.

Marraskuu 2017: yhdistymisketjut ja avoin portti – meditoi aktivoimaan

Muista aurinkokomponentti – Solariksen taajuus on muuttunut syyskuun päiväntasauksesta saakka. Tämä muuttaa sitä tapaa, jolla projisoimme näihin todellisuuksiin, vahvistaa puhtaan sydänkeskuksen voimaa ja sallii Kristus-ruumiillistumamme muuttaa verkkoja ja todellisuuksia kaikilla halukkailla sieluilla.

Olemme avanneet (lukosta) Kristus/kristalli-DNA:n portit. DNA:n värähtely on vuorovaikutuksessa Gaian, Solariksen, galaktisten tasojen ja universaalien Luojatasojen kosmisen tietoisuuden kanssa. DNA puhuu kosmokselle sydämesi kautta. Käytä kosmista mikrofoniasi puhtaan rakkaus-valon lähettämiseen, kun olemme vuorovaikutuksessa kosmisten tähtiporttien kanssa tämän käytävän aikana. Visualisoi ja tunne se – tämä on avain. Ole luova ja valomaadoita se taiteen, sanojen ja tekojen kautta.

Marraskuu 2017: valintapisteen jälkeen

Ne jotka ilmestyvät esiin valoheimon valintapistevaiheesta sen horjumattoman ydintiedon kera, että minä olen jumalainen rakkaus ja minä olen Lähde kaikesta riippumatta, on valmisteltu vastaanottamaan tietoisuutta ja todellisuutta muuttava ruumiillistumiskokemus. Avaudumme seuraavan kokemuksen kanavina, avataroina, täytämme kollektiivin ja verkot tuolla värähtelyllä ja annamme korkeamman itsen/korkeampien valoaspektien ottaa hallinnan.

Meillä on värikäs matkakokemus: Luojasta luomakuntaan ja takaisin Luojaan.

Marraskuu 2017: joulukuu – jumalaisen kohtalomme hyväksyminen

Korkeavärähteisen heimon fokus pysyy ruumiillistumisessa tämän transformaatiokäytävän aikana. Tämä muutosvaihe on ollut tänä vuonna jokseenkin surrealistinen aikajana-aktiivisuuden myötä, ja nyt hyväksymme jumalaisen itseoivalluksen kollektiivina. Kyky kokea täydellinen yhteys taas puhtaaseen Lähdetietoisuuteen, ankkuroi absoluuttisen ehdottoman rakkauden näihin alempiin maailmoihin.

Jumalaisen paljastuksen katalyytti on puhdas fotonivalo, joka on elävää tietoisuutta. Ne jotka ovat palveluksessa, jatkavat tämän puhtaan ja elävän valon ankkuroimista, yhdessä jumalaisten kosmisten äititaajuuksien sisäänvirtauksen kanssa.

Muuttuminen – nyt-hetken ruumiillistumistapahtumat

Näetkö ja tunnetko tapahtumien huipentumisen tänä vuonna? Kaikki tämä liittyy ylösnousemuskokemukseemme – kun Solaris muuttuu, niin muuttuu myös Gaian kristalliydin ja ihmissydänkeskukset, jotka ovat harmoniassa jumalaisen rakkausaikomuksen kanssa. Tämä on puhdasta Lähdetietoisuutta, joka tulee ihmiskokemukseen uudella tavalla. Tunnemme sen jo – absoluuttisen puhtaat timantti-kristalli-fotonitaajuudet. Juo niitä sisään ja anna autuuden kirjoittaa uudelleen tietoisuutesi.

Sijainti, sijainti, sijainti. Aurinkokuntamme lempeä liukuminen tälle galaksin tietoisuutta muuttavalle alueelle osuu laukaisukohtaan, kun astumme päivänseisausportista (21.–25.12.). Koko aurinkokunta putoaa/lukkiutuu määränpäähänsä tammikuun ensimmäiseen viikkoon mennessä. Se käynnistää muutossarjan aurinkoplasmassa, sähkömagneettimuutoksia auringossa ja Gaiassa sekä kosmisen aurinko-Kristuksen ensiruumiillistajien sydämissä.

Tiennäyttäjät ankkuroivat tämän uuden kokemuksen ensiruumiillistajina. Tämä on palveluteko, koska se auttaa vakaudessa, kun Gaian ydin vahvistuu aurinkomuutoksista. Tuossa kohonneessa ykseystietoisuustilassa pystymme nopeasti punomaan uuden valon uuden Maan verkkoihin ja ihmissydänkollektiiviin. Kyllä, se suurentaa kuilua todellisuuksien välillä. Aikajanakokemusten jakautuminen on selvää useimmille ensi vuoden heinäkuun loppuun mennessä – se ei ole kuitenkaan huolenaihe.

Hyvin henkilökohtainen matkamme tämän seitsemän pyhän viikon aikana kutsuu kaikkia valmistautuneita sydämiä transformaatioon. Kosminen aurinko-Kristus-aktivointi on tie uuden Maan tietoisuuteen. Moniulotteisen itsen, korkeimman itsen ja Lähteen ainutlaatuisen ja hyvin aidon ilmaisun kunnioittaminen on avain jatkuvaan Kristus-ilmaisuun.

Energeettisten muutosten joita ennakoidaan tapahtuvan muutaman seuraavan viikon kuluessa, odotetaan muuttavan sydänkeskuksemme heijastamaan muutoksia auringossa ja Gaiassa. Aurinkosydämesi on avaimesi. Tämä uusi valo tuntuu syvän henkilökohtaisella tasolla aikomustesi ja ylösnousemuskehityskaaresi mukaisesti. Ahdistusta valmiudesta tähän voidaan helpottaa pitämällä puhdasta, rauhallista, kiitollista ja rakastavaa astiaa, korkeamman valon ja ylösnousemuskokemuksen läpivirtaamiselle. Se on asteittainen prosessi – hengitä.

Suosituksia tätä käytävää varten annettiin viime viikolla "Jumalaisen kohtalomme hyväksyminen" -artikkelissa. Kuten aina, yhdisty aurinkoon mahdollisimman usein vastaanottaaksesi valokoodeja ja auttaaksesi kehoa, sydäntä ja tietoisuutta vastaanottamaan nämä päivitykset helposti ja sujuvasti. Maadoittuminen sallii Gaian päivitysten uuden valon rekisteröityä solurakenteeseesi ja valokehoosi. Yhdisty usein kanavaksi auringon ja Gaian välille. Minun koko kehoni värähtelee autuudesta, kun teen tämän – nämä koodit stimuloivat kovasti kristalli-DNA:ta.

Tiennäyttäjät, nämä aurinkomuutokset ovat avain Kristus-itsen ruumiillistuman ylläpitämiseen. Valmistautukaa hyvin ja liittykää ykseysmeditaatioihin koodivaihtoa ja jumalaisen rakkauden, rauhan ja ylösnousemuksen kanssaluomista varten. Portinvartijat ja verkkotyöläiset, yhdistykää usein kolmoistähtiportteihin, Solarikseen, Gaian ytimeen ja uuden Maan verkkoihin. Portinvartioinnin aikana puhtaan fotonivalon voi tuntea jo. Kristallinne voivat auttaa puhtaan Lähdetason mallien aktivoinnissa tähän seuraavaan vaiheeseen. Kuten aina, yhdistykää ulottuvuuksienvälisiin kristalleihin. Monet näistä planeetan ulkopuolisista kristalleista aktivoidaan tällä aurinkokunnan laajuisella muutoksella.

Korkeavärähteisen heimon yhteydet

Otamme vastaan ja aktivoimme ykseystietoisuuden jumalaisen voimaantumisen, nyt! Kutsutaanpa näitä korkeimpia kehityskaaria kollektiiviseen ja henkilökohtaiseen ylösnousemukseemme, yhtenä.

Sunnuntai 10.12.: globaalit ykseysmeditaatiot klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PT
Tiistai 12.12.: 12-12-12-vuosipäivän kunnioittaminen
Sunnuntai 17.12.: uusi kuu (klo 22.31 PT), globaalit ykseysmeditaatiot klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PT
Maanantai 18.12.: portinvartijat avautuvat päivänseisauskäytävään (21.–25.12.)
Torstai 21.12.: päivänseisaus (klo 20.28 PT)
Lauantai 23.12.: kosminen alkusysäys, yhdisty sydämen aurinkoon ja tähtiporttiin
Sunnuntai 24.12.: globaalit ykseysmeditaatiot klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PT
Sunnuntai 31.12.: globaalit ykseysmeditaatiot klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PT
Maanantai 1.1.: 2018 portti vihitään ja täysikuu (klo 18.25 PT)

Vuosi 2018 on täysin erilainen kokemus monilla. Uusia luomuksia on jo tekeillä – tunnemme jännitystä ja mystisyyttä sydämessä. Visioni ovat täynnä portteja, moniulotteisten tähtiporttien tulvat avaavat nämä käytävät uuden Maan kokemukseen. Rakastan ja kunnioitan tätä "vahvistunutta" aikaa. Tämä on askel-pois-kiireestä -aikaani – kuitenkin muistutuksia ja muutamia erityisilmoituksia tulee viikoittaisessa uutiskirjeessä. Arvostan todella tukeanne tämän transformaatiovaiheen aikana.

Kunnioittakaa tätä aikaa sen ansaitsemalla introspektiolla, ilolla, rakkaudella ja juhlalla. Rakkaat, siunattua ja loistavaa kokemusta kaikille.

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >