HomeViestejäSandra Walter1.8.2017 - Elokuun portti - kristalliverkon massiivinen aktivointi

1.8.2017 - Elokuun portti - kristalliverkon massiivinen aktivointi

ELOKUUN PORTTI – KRISTALLIVERKON MASSIIVINEN AKTIVOINTI

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
1.8.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Portinvartijat avasivat elokuun porttikäytävän sunnuntaina, mikä käynnisti nopeutumisen 3.-25.8. Tunne kosmisia voimia, jotka vaikuttavat tämän jumalaisen valon massiivisen sisäänvirtauksen aikana. Pidä fokuksesi ykseystietoisuudessa ja laajennu kosmisen tason perspektiiviin, kun tämä uusi valo organisoi todellisuutemme korkeimpiin intresseihin ja lopputuloksiin. Galaktinen itsesi, Kristus-itsesi ja kosminen itsesi yhdistyvät tietoisuuteesi, jos valmistaudut ja toivotat tämän tervetulleeksi. Hyvin voimistunut tason nouseminen joillekin, vihkimys toisille.

Kun aurinkokuntamme tulee tälle voimistuneen fotonivalon alueelle, se saa aikaan ruumiillistumisen jumalisten DNA-mallien ja moniulotteisen itsen yhdistymisen kautta ja stimuloi korkeampia luovuustasoja. Ole läsnä tässä käytävässä, kunnioita noita luovia ideoita, intuitioita, sanoja, kuvia, ääniä, liikkeitä ja geometrioita ja valomaadoita ne tähän todellisuuteen, kun korkeammat taajuudet stimuloivat DNA:n kristallikoodauksia.

Kristalliverkkotyö ja portit ovat paljastaneet voimistumisen Gaian kristalliytimessä. Valotulvat stimuloivat Gaiaa, ja sitten tuota valoa lähetetään aktivoimaan kristalliverkosto täysin. Koemme uudella tavalla valokoodit sekä planeetan ulkopuolelta (aurinko ja kosminen) että planeetalta. Yhdisty Gaiaan ja Solarikseen usein ja muista harmonisoitua puhtaaseen orgaaniseen ylösnousemukseen. Katso tästä videosta ja tekstistä yksityiskohtia kristalliverkon ja oman kristallitietoisuutesi vahvistamisesta.

Muista, että käytävä ENNEN auringonpimennystä on aktiivinen siirtymä. Tähän sisältyvät aurinkoportit, kosmiset alkusysäykset ja kosmisen tähtiportin voimistuminen poistamaan kaikki ylösnousemuksen esteet. Valmistelut nyt ovat avain palveluumme tämän käytävän aikana. Keskitytäänpä uuden valon vahvistumiseen nyt, jotta pimennys voi tehdä, minkä se osaa parhaiten – luoda jumalaisen tahdon kanssa.

Nouseminen alempien todellisuuksien yli

Sydämen kautta tulevia paljastuksia täytyy kunnioittaa harmonisoitumiseksi ylösnousemuksensa korkeimpiin kehityskaariin. Jumalaisen sydämesi ja jumalaisen rakkautesi kunnioittaminen, tunteminen ja ilmaiseminen saavat aikaan tietoisuuden globaalia nousemista, jumalaisen rakkauden ykseyskenttien ja kristalliverkkojen kautta. Muista, että ihmissydänverkko on uuden Maan kristalliverkkojärjestelmän voimakas komponentti, koska jumaluuden aktivoimat sydämet ovat luoneet uuden Maan korkeampien itsejemme ja tulevaisuuden itsejemme kanssa.

Alemmat aikajanat putoavat pois, kun Kristus-tietoisuuden korkeammat todellisuudet ruumiillistetaan. Vanhan Maan arkkityyppiset todellisuudet muuntuvat nopeasti, kun otamme vastaan tämän ylösnousemuksen seuraavan tason. Tämä on jumalaista tanssia, korkeamman valon, laajentumisen, integroitumisen ja tasonnoston synkronoitua värähtelyvaihtoa. Se nopeutuu, kun aikadynamiikat muuttuvat ja mukautuvat kollektiivitodellisuuksien vähemmän tiheisiin ja vähemmän lineaarisiin versioihin.

Vauhti on monimutkaisuuden tai muutoksen ja epätavallisten asioiden lisääntymistä, joita tapahtuu kokemuksessamme. Fotonivalo on jumalainen järjestys, joka yhdistää tapahtumia, synkronoi muutoksen laukaisinpisteitä ja organisoi todellisuutemme ykseystietoisuudeksi. Se yhdistää pisteet ja saa aikaan yhdentymistä. Korkeammalla aikajanalla nähdään nopeutumista lisääntyneenä muutosmääränä, jota tapahtuu lineaarisessa aikakokemuksessamme.

Kun sanomme, että paljon tapahtuu, kyse on tästä fotonivalon organisointifunktiosta. Se on heijastus makrokosmisesta uudelleenorganisoinnista tai uudelleenkirjoittamisesta universaalilla tasolla. Harmonia käsketään ja saavutetaan korkeammissa maailmoissa ja tiheämpi todellisuutemme peilaa tätä mikrokosmisella tasolla, laajemmalle levinneiden tietoisuusmuutosten kautta.

Olemme nähneet nopeita tietoisuusmuutoksia vain tässä elämänvirrassa. Kollektiivisesti luomme rauhaa, järjestystä ja harmoniaa, kun osumme jatkuvasti käännekohtiin evoluutiossamme. Yksilöinä näemme monia inkarnaatioita yhdessä elämänvirrassa. Muutaman oppitunnin ja kokemuksen lineaarisen tapahtumisen sijasta per elämä, toteutamme nyt sieluaikomuksia ja siirrymme nopeutuneeseen evoluutioon ja ylösnousemukseen – vain tässä elämässä. Tämä on heijastusta suuremmasta monimutkaisesta operaatiosta – enemmän muutosta ja enemmän uudelleenjärjestelyä tapahtuu tämän käytävän aikana.

Laajennumme yhdistyäksemme pysyvästi tulevaisuuden itseemme. Tämä on lisätodiste aikajanaromahduksesta nollapisteeseen, ja keskitymme siihen, mitä meistä on tulossa, ei siihen, mitä olemme olleet.

Sisäisen konfliktin ratkaiseminen auttaa ulkoisen konfliktin ratkaisemisessa. Kollektiivi on siirtymässä pois ykseystietoisuuden käsitteestä teoriana tai tarttuvana fraasina ja se käyttää sisäistä työtä ulkoisen todellisuuden ulkoiseen projisoimiseen. Osallistumme ylösnousemuksemme kanssaluomiseen ja omistamme jumalaisen oikeutemme mestaruuteen.

Kristus-tietoisuussilta

"Henki muodossa" -mallit muuttuvat, kun alemmat aikajanat putoavat pois ja korkeammalla värähtelevät todellisuudet tulevat ulottuville. Käyttökelpoiset arkkityypit jotka tekevät sillan maailmojen välille, kuten kosminen aurinko-Kristus, ruumiillistetaan massana, kun uuden itsen mallit tulevat esiin. Kristus-tietoisuus on silta maailmojen välillä, minkä vuoksi sillä on pelastaja-sivumerkitys ja mestarit sanoivat, että tekisimme "kaiken tämän ja enemmän". Aivan kuten ensisijaista Kristus-ylösnousemusaikajanaa, käytämme sitä porttina uuteen kokemukseen, koska se muodostaa sillan ulottuvuuksien ja tiheyksien välille.

Luomme uusia perustoja tämän käytävän aikana, uusia malleja siirtämään meidät uuteen kokemukseen. Vanhojen arkkityyppien – ihmisen käyttäytyminen, oleminen, jungilaiset tyypit, dogmit, uskomusjärjestelmät, klassiset elämänvirtatyypit – karistaminen on samanlaista kuin alempien aikajanojen karistaminen. Alemmat suhteet tai uskomukset etsivät uuden kodin, kun energiatuki on poissa. Jumalaiset ihmiset hylkäävät vanhat määritelmät ja menevät menneisyyden kaavojen yli.

Identiteettikriisi – ota vastaan tuntematon

On vähän identiteettikriisiä, kun tämä tapahtuu – identiteetti on voimakkaasti sidottu egon mentaali- ja tunnerakenteisiin. Kun ihmiset eivät voi määritellä itseään vanhoilla malleilla tai arkkityypeillä, he etsivät uuden tai ainakin väliaikaisen uskomuksen auttamaan heitä tuntemaan turvaa olemuksessaan. Olemme nähneet viime vuosikymmeninä tätä samaistumisena galaktiseen identiteettiin tai muinaisidentiteettiin – käyttäen mennyttä tai tulevaa yhtyettä toiseen sivilisaatioon tai tähtijärjestelmään vakauttamaan alemman itsen tarpeen etsiä arkkityyppi, joka sovitetaan esiintulevaan uuteen itseen.

Kun antaudumme ja avaudumme läsnä olevalle hetkelle, valo ja tieto jota on ulottuvilla tässä aikajanamuutoskäytävässä, paljastaa kristalliolemistavan. Tässä on suuri vapaus, ja vapaus on sen uuden valon ja niiden galaktisten tähtiporttien tarkoitus, joihin olemme nopeasti siirtymässä. Tämä pätee myös Lemurian ja Atlantiksen aikajanojen ja niihin liittyvien ikivanhojen konfliktien ratkeamiseen, minkä viimeistelee auringonpimennys USA:n halki.

Henkilökohtaisella tasolla päätämme osallistua evoluutioon ja pysyä askeleen edellä ylösnousemusprosessimme kautta. Kun riittävä määrä meitä päättää ruumiillistaa uuden kristallimallin – jumalaisen ihmisen – siirrymme suuremmalle vaihteelle kollektiivitasolla. Se hajottaa arkkityypit, jotka eivät ole sovellettavissa uusiin todellisuuksiin ja korkeampiin aikajanoihin. Monet ovat ottaneet vastaan haasteen ruumiillistaa uuden mallin, kosmisen aurinko-Kristuksen tai kristallitietoisuustilan. Olemme kuulleet muutaman vuoden, että ruumiillistuminen muuttaa kaiken, ja nyt korjaamme tuon ponnistuksen satoa.

Kaikki nämä tapahtumat ovat värähteellisesti järjestettyjä – jokainen askel on synkronissa toisen kanssa ja vaikuttaa matkamme eri aspekteihin. Tämä saa aikaan massiivista nopeutumista Muutoksessa, kuten aikajanojen ja tiheyden putoaminen.

Tässä ovat kollektiiviset fokuspisteemme elokuussa

Torstai 3.8. elokuun portti alkaa
Sunnuntai 6.8. globaalit ykseysmeditaatiot
Maanantai 7.8. täysikuu (11.12 PT) ja osittainen kuunpimennys
Tiistai 8.8. Leijonaportti huipentuu
Perjantai 11.8.–sunnuntai 13.8. kosminen alkusysäys
Sunnuntai 13.8. globaalit ykseysmeditaatiot
Sunnuntai 20.8. globaalit ykseysmeditaatiot
Maanantai 21.8. uusikuu ja auringonpimennys
Perjantai 25.8. elokuun portin loppu, yhteys päiväntasausporttiin 21.-25.9.
Sunnuntai 27.8. globaalit ykseysmeditaatiot

Kunnioitetaanpa kaikki tätä ylösnousemuksemme todella pyhää siirtymää. Ruumiillista jumalainen luojaolemuksesi nyt. Hengitä ja ole nuhteeton ja myötätuntoinen tiennäyttäjä, kun asiat voimistuvat. Ulkoiset vaikutukset ovat, mitä ovat – pane merkille paljastukset sydämessäsi. Anna jokaisen ajatuksen, sanan ja teon harmonisoitua uuden Maan/ensisijaisten aikajanojen kanssa. Lähetä tuota jumalaista rakkaus-valoa koko luomakuntaan, palveluna lähteelle.

Linkit aiheeseen liittyvään materiaaliin: (katso englanninkielisen artikkelin lopusta täältä)

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >