HomeViestejäSandra Walter1.6.2017 - Porttifokus ja muodottomat maailmat

1.6.2017 - Porttifokus ja muodottomat maailmat

PORTTIFOKUS JA MUODOTTOMAT MAAILMAT

Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
1.6.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, valoheimo.

Portinvartijat avasivat eilen porttikäytävän 3.-9.6. Tämä antaa helpomman pääsyn kosmisiin tähtiportteihin, jos päätät yhdistyä niihin, mitä suosittelen, koska ne vaikuttavat positiivisesti kristalliin resonoivaan DNA:han. Paasto tai muutaman päivän puhdistuminen auttaa kehoa sisäänvirtauksen integroinnissa ja vakauttamisessa, koska se liittyy DNA:han.

Tämä on aktiivinen alue, koska galaksienväliset käytävät stimuloivat enemmän Solarista, mikä vaikuttaa Gaian ytimeen ja omaan sydänkeskukseemme. Otamme sen portti kerrallaan ymmärtäen, että fyysinen ilmentyminen on heijastusta siitä, mitä tapahtuu jo korkeammalla aikajanalla.

Lyyralaiset, nuo kauniit olennot jotka paljastivat alun perin portinvartijahistoriani, vierailivat tänä aamuna ja muistuttivat minua niistä mahdollisuuksista, joita annetaan näiden porttien aikana. DNA-kalibrointi on fokuksena kesäkuussa. Itsen uusi malli vaatii sitä sekä aikajanaresonointia. Ilmainen DNA-perusinvokaatio on saatavilla ilmaisten työkalujen osiossa.

Viime viikolla näin puretun kaksisäikeisen DNA:n lähtevän tästä maailmasta. Minusta tämä näky on mielenkiintoinen, koska aikajanajakautuminen näytti kuin jättimäisiltä DNA-radoilta, jotka vetäytyivät erilleen joulukuussa. Nyt kuva vanhasta DNA:sta lähtee. Tämä tuntuu olevan yhteydessä kesäkuun ja heinäkuun valmisteluihin. Vanha kaksisäikeinen DNA ei ole sopiva korkeampiin tietoisuustasoihin, näin ollen ylösnousemusprosessin fokus on monimutkaisemmassa DNA:ssa.

Integroituminen luojatilassa muodottomaan

Kun aikajanajakautuminen ja kosmiset kynnystapahtumat esitellään useammille valotyöntekijöille, näemme universumin harmonisoituvan uuteen ilmaisuun. On kyse sitten ykseystietoisuuden tai internetin vaikutuksesta, joulukuun paljastukset aikajanajakautumisesta ja siihen liittyvästä auringon aktiivisuudesta (portinvartijoilla oli samanaikaisia näkyjä auringon räjähtämisestä tammikuussa), esitellään nyt useammille tiennäyttäjille.

Kun kosminen kynnys lähestyy, aikajanajakautumiset voidaan esittää näyissämme jakautuvana DNA:na, junaraiteina, puina, teinä, torussilmukoina, spiraaleina, rinnakkaisplaneettoina tai tähtiportteina. Arkkityypeistä riippumatta nämä näyt havainnollistavat sen, mitä tapahtuu tässä ja nyt.

Monimutkaisuus ja ilmeinen kaaos lisääntyvät, kun vanhat aikajanat lähenevät kuolemaansa. Useimmat valotyöntekijät ovat hyväksyneet yksinkertaisuuden ja poistaneet liialliset häiriötekijät ylösnousemusprosessista. Tämän tarve tulee selväksi – olemme tällä palvelemassa, kokemassa ja luomassa täysin uusia todellisuuksia. Uuden luominen voi olla vaikea tehtävä, erityisesti aikajanajakautumisen aikana. Yksinkertaistaminen luo rauhaa, vakautta ja tasapainoa, mikä sallii uuden ilmestyä esiin.

Ruumiillistuminen vaatii jatkuvaa tietoista harmoniaa nollapisteen kanssa, mikä sallii pääsyn korkeamman tietoisuuden muodottomiin maailmoihin. Tämän tyyppisen ylösnousemuksen tapahtumisella Gaialla on universaaleja heijastevaikutuksia, jotka monet teistä kokevat yhdistymisenä puhtaamman valon muodottomiin maailmoihin pitkähköissä meditaatioissa. Porttikäytävät sallivat pääsyn yhdistyneeseen tietoisuuteemme, kun lähestymme tätä kollektiivista nollapistepoikkeamaa.

Korkeammat, muodottomat valomaailmat joissa ylösnousemus ja kosminen uudelleenkirjoitus on jo koettu, yhdistyvät ja kommunikoivat kanssamme, kun luhistamme aika-avaruuden luodaksemme uutta. Se määrittelee uudelleen älylliset käsityksemme korkeamman tulevan itsen yhdistymisestä alempaan itseen. Näitä maailmoja ei voi kuvata heikentämättä niiden värähtelyä, eivätkä ne noudata numerointijärjestelmiämme (5D, 12D jne.), joita olemme käyttäneet ymmärtääksemme oman olemuksemme valtavuuden.

Vuorovaikutus noiden maailmojen kanssa on lisätodiste taajuuksien monimutkaisuudesta. Päästään käsiksi ensisijaisiin aikajanadynamiikkoihin, mikä paljastaa luojaitsemme osallistumisen universaalin ylösnousseen itsen maailmoihin. Nämä portit avaavat tietoisuuskäytäviä – jotkut uudelleenlöydettyjä ja jotkut edempänä kehityskaaressa – ja yhdistävät nyt-nollapisteeseen. Se on kokemus, jota korkeamman aikajanan vahvistuminen tukee – sisäinen ja ulkoinen värähtely tukee kokemustamme.

Yhdistyminen kesäkuussa

Kesäkuun ja heinäkuun porttimme valmistelevat polkua elokuun uudelleenkirjoittamisen kollektiivikokemukselle. Teen videon antamaan lisäselkeyttä aikajanajakautumisesta ja vuoden 2017 jäljellä olevista porteista.

Ykseysmeditaatiomme jatkavat puhtaan tietoisuuskentän vahvistamista. Liity meihin joka sunnuntai klo 8.11, 11.11 ja 17.11 PDT ja lisää valosi, vastaanota ehdotonta tukea ja auta rauhan valamisessa kollektiivitietoisuuteen.

Samalla tavalla aikajanajakautuminen ja elokuun pimennys on pääaiheemme kvanttikeskusteluissa Lauren Galeyn kanssa ensi maanantaina 5.6. klo 15 PT. Ilmainen rekisteröityminen live-tapahtumaan on sivulla www.sandrawalter.com/events-with-sandra.

Oregonin rannikkomatka on esitelty. Tämä on valmistelutyötä elokuun pimennykseen, mukaan luettuna Tyynenmeren mannerlaattatyö. Portinvartijat ja verkkotyöläiset, katsokaa uutiskirjeestä yksityiskohdat, miten minuun yhdistytään siellä.

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >