HomeViestejäSandra Walter6.12.2016 - Pyhä transformaatiosiirtymä

6.12.2016 - Pyhä transformaatiosiirtymä

PYHÄ TRANSFORMAATIOSIIRTYMÄ
 
Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
6.12.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Siunausta, rakas valoheimo.
 
Tämä on pitkähkö päivitys – muutamana seuraavana viikkona ilmenee paljon ylösnousemuksessamme.
 
Joulu-tammikuun uudistumis- ja uudestisyntymäsiirtymämme on täällä, ja nopeutuminen antaa tilaisuuksia syvällisiin kokemuksiin ylösnousemusprosessissamme.
 
Kenties sinusta on tuntunut tältä syyskuusta lähtien: jotain muuta tapahtuu. Kokemisen taustaenergia muuttuu ja luo alustaa uudelle kokemiselle. Uusia luomuksia ilmestyy, kun vanha romahtaa, ja kyse on pyhästä kärsivällisyys- ja ykseyssiirtymästä. Anna uuden paljastua sen sijaan, että yrität ohjata sitä suuntaan, joka ei ehkä palvele. Osallistumme korkeampiin kehityskaariin, ja ne suosivat rauhallisia ja neutraaleja luojaolentoja, jotka ovat valmiita palvelemaan jumalaisen valotulvan kanavina, jotta Kristus-tehtävän annetaan tapahtua.
 
Nopeutuneet aikajanat jatkavat alempien aikajanojen ja vähäisempien kehityskaarien hajottamista. Kokemus uusien kiehtovien (ja selvien) ylösnousemuskehityskaarien paljastumisesta on upea. Mitä avoimempi olemme laajentumaan näihin uusiin todellisuuksiin ja saamaan on tämän kokemuksen kollektiivin puolesta, sitä helpompi tämä syvä transformaatiovaihe on kaikille osallisille. Pidetäänpä rakkaus-valo korkealla, kun monet harhautuvat jouluajan jutuista. Joulu-tammikuun sisäänvirtaukset ovat hyvin pyhä siirtymä. Luomme korkeimpia mahdollisuuksia tälle ylösnousemukselle, yhdessä korkeampien tasojemme kanssa.
 
Nopeutuneiden aikajanojen vaikutukset
 
Korkein mahdollinen lopputulos on paljon korkeampaa värähtelyä kuin vanha todellisuutemme. Nopeutuneet aikajanat vapauttavat tai hajottavat alemman värähtelyn aikajanoja kvanttivaikutuksella: korkeampi värähtely nostaa tai eliminoi aina alemman. Kun ihmiskollektiivi päätti osallistua nopeutuneisiin (korkeamman värähtelyn) aikajanakokemuksiin – ja niitä on monia, näin ollen on aikajanavaihtelua tällä hetkellä – se salli monien yksilöjen päästää irti alemman itsensä malleista ja lähteä ylösnousemuksensa korkeammille kehitysradoille (mahdollisiin lopputuloksiin). Kollektiivikehityskaari muuttui, henkilökohtaiset kehityskaaret ovat muuttumassa ja nyt meille annetaan jumalainen tilaisuus, kun alemmat aikajanat polttavat itsensä loppuun.
 
Pyhän geometrian mallit muodossa olevassa Lähteessä
 
Jotta korkeampi ja alempi itse voivat sulautua yhteen ylösnousemuksen aikana, itsen vanhasta mallista on luovuttava. Vanha ei sovi värähtelyltään yhteen uuden kokemisen kanssa. Jotkut lähtevät muodosta ja jotkut pystyvät tekemään siirtymän muodossa pysyen. Vanha malli putoaa pois, kun saat valmiiksi tuon matkasi osan – opit läksyt, selvität pelot ja vanha todellisuus ei enää päde. Näännytit vanhan itsen sopivuuden. Uusia malleja tulee välittömästi, kuitenkin tiheyden myötä tietoisuudelta voi viedä jonkin aikaa tajuta, mitä on tapahtunut. Se tuntuu jumalaiselta, mutta saa myös suuntavaiston katoamaan, kunnes sisäinen kompassisi harmonisoituu korkeamman kehityskaaren kanssa. Tämä uusi mallitaso alkoi 2015, kuitenkin monilla tapahtui dramaattinen muutos syyskuun aallon myötä, koska sielutaso päätti hypätä uusien ulottuvilla olevien aikajanojen kehityskaarelle.
 
Sinulle selkenee, että vanha malli on poissa. Kiinnittyminen menneisyyteen, siihen kuka olet, tulevaisuuteen, siihen mihin olit menossa, identiteetti ja egorakenteet putoavat pois. Muistot saattavat jäädä, kuitenkin kietoutuminen tai tunnevärähtely on poissa muistellessasi menneisyyttä. Sama pätee tulevaisuuden huoliin tai ennustuksiin – meistä tulee hyvin "nyt" voidaksemme tulla läsnäolon kanaviksi.
 
Tämä askel kun vanha malli putoaa pois ja uusi tulee esiin, tuntuu syvällä psyykessä, tunnekehossa ja fyysisyydessä. Et pysty luomaan menneisyyttä uudelleen, kun korkeampi itse ottaa komennon matkalla, tämän uuden mallin avulla. Vaikka se on haastava tai hämmentävä kokemus joillekin, korkeavärähteinen heimo luo vakautta, mikä auttaa monia polulla.
 
En ole sama persoona, tämä ei ole sama todellisuus.
 
Saatat muistaa päiväntasauskokemukseni: olen ikuisesti muuttunut – tunne joka tulee usein ylösnousemusprosessissa, kun tasomme nousee. Uusi luomus ilmestyy esiin, kun yhdistymme korkeamman itsemme kanssa, mikä ohentaa verhoja suuremman tietoisuuden ja maailmojen välisen holograafisen paikanpitäjäitsemme välillä. Kunnioita tätä prosessinvaihetta ja ole tässä ja nyt, ehdottomasti läsnä, missä kaikki voimamme on.
 
Uudet mallimme sisältävät pyhää geometriaa, joka vaikuttaa näihin todellisuuksiin, kun ne vastaanottavat korkeampaa valoa tämän pyhän siirtymän aikana. Se saattaa tuntua hyvin eriskummalliselta, autuaalta ja ylimaalliselta. Ymmärrä, että tietoisuusmuutokset voivat hämmentää kehoa ja sen aisteja, koska se tuntee olevansa lähdössä. Se on DNA-tuntemus – tunne kodista sydämessä ja solurakenteessa. Meidän täytyy olla avoin kokemaan elämä korkeampana itsenämme, mikä on erilaista kuin vanhan alemman itsen elämä. Ulottuvillamme on hyvin paljon enemmän juuri tässä, juuri nyt. Rajoitukset häviävät pois, vapaus maanittelee meitä levittämään siipemme. Aulius on avain tiennäyttäjyyteen – luomme polkuja sallimaan toisten kokea nämä vaiheet helpommin ja sujuvammin.
 
Kristalli-DNA nyt-hetkessä
 
Voimakas jumalaisen valon tulva tuli kosmisen alkusysäyksen/auringonpurkausten kera viime viikolla, mikä auttaa meitä ylösnousemusvalmiudessa. Valotaajuuksia on nyt käytettävissä – ja ne leviävät jatkuvasti kollektiiviin – auttamaan DNA:tamme, kun se yrittää muuttaa muotomme korkeampaan tietoisuustilaan. DNA on avain muodon muuttamisessa uuteen kokemukseen. Parhaillaan DNA:mme saa paljon korkeamman tason fotonistimulointia, mikä laukaisee ylösnousemuksen ja puhtaan Lähdevalon (Kristus/ykseystietoisuus) ruumiillistamiskoodit. Tästä syystä monet kokevat tämän todellisuuden vaiheittaista poistumista sekä uusien todellisuuksien paljastumista.
 
Kun komennat DNA:si aktivoitumaan ja kietoutumaan taas yhteen, uusi fyysinen malli alkaa resonoida korkeampien nopeutuneiden aikajanojen kanssa ja uusia kokemuksia voidaan ankkuroida tietoisuuteesi, mikä tuo ne kollektiivin ulottuville. Vastaavasti DNA:si hyppii ulottuvuuksien välillä, mikä antaa uuden kokemuksen keholle ja mielelle. "Vilkkuminen" eri tietoisuustilojen välillä on yleinen aistimus. Se voi tuntua hämmentävältä, pelottavalta tai kiehtovalta perspektiivistäsi riippuen.
 
Valonpalvelijoita, todellakin
 
Pidä itsesi harmoniassa ja rauhallisen vastaanottamisen tilassa, koska aurinko- ja Gaia-koodien toimittaminen on toistuvaa, mutta ennustamatonta. Sisäänvirtauspäivämääriä on alla, ne kattavat kuitenkin suurimman osa joulukuun jälkipuoliskosta. Yhdisty aurinkoon, Gaiaan ja tiimeihisi ja kutsu seuraavaa ylösnousemustasoamme, nyt. Monet vastaanottavat korkeampia fotonikooditasoja, joita on jo saatavilla, kun galaktiset ja mestarit kokeilevat tämän valon punomista lempeästi ja vakaasti kollektiivitietoisuuteen puhtaiden kanavien kautta. Tämä kumoaa vanhat ohjelmat, jotka väistivät valoa, joten odota sen tuntuvan hyvin uudelta, hyvin erilaiselta (ja hyvin upealta)! Teille, rakkaat tiennäyttäjät, lähetämme valoamme ja vahvuuttamme, kun asutatte uusia tietoisuusulottuvuuksia kollektiivin puolesta.
 
Auta DNA:ta ja uusia todellisuuksia astumaan esiin. Opastusta joulu-tammikuun muutoksille:
 
- Meditoi tai ole hiljaisuudessa kahdesti päivässä ja vastaanota puhdasta valoa ajatusmallien sekaantumatta asiaan. Tämä auttaa kovasti DNA:ta ja tietoisuutesi uudelleenmallintamista tähän uuteen. Harmonisoidu Lähteen hiljaisuuden kanssa.
 
- Harmonisoidu ja välitä rakkaus-valoa soluihin, DNA:han, energiakenttiin ja koko luomakuntaan. Se harmonisoi sinut tulevan valon kanssa.
 
- Avaa, laajenna ja valaise energiakenttäsi, kehosi ja ylösnousemuspilarisi usein. Pysy auki.
 
- Harjoita meridiaanivirtojasi: päivittäin joogaa, tai chitä, qingongia, liikuntaa, tanssia, virtapiiritasapainotusta tai vähintään kävelyä. Auta tietoisesti kehoa integroinnissa.
 
- Ota auringonvaloa, mieluummin paljain jaloin Gaian pinnalla aina kun mahdollista, ankkuroidaksesi aurinkoaspektin verkkoihin. Muista, että ihmissydämet ovat osa uusia verkkojärjestelmiä.
 
- Nesteytä, aktivoi vetesi ja ohjelmoi se auttamaan itseäsi.
 
- Puhdistukset ja paastot auttavat vastaanottamaan maksimimäärän valoa.
 
- Käy "kehoterapeutillasi" – kehomme täytyy saada kiinni nopeutumisesta.
 
- Ole läsnä ja kärsivällinen tapahtumissa. Ole tässä ja nyt kokeaksesi Kristus-valoaktivoinnin.
 
- Osallistu aktiivisesti rauha- ja nopeutumisaikomuksiin.
 
- Osallistu verkkotyöhön uusien verkkojärjestelmien osalta. Fokuksemme aktivoi Gaian energialinjojen, uusien verkkojen ja kristalliverkon aurinkoaspektit, kun portinvartijat avaavat väyliä Solariksen kautta.
 
- Jaa laajentuneet uudet kokemuksesi heimosi kanssa tai eteerisesti ihmissydänverkkoon.
 
- Sido kaikki, mikä yrittää negatiivisesti kontrolloida tai manipuloida ylösnousemuksen pois tältä planeetalta, takaisin Lähteeseen (älä heitä mitään verkkoihin tai kristalliverkkoihin – mene suoraan).
 
- Pidä fokus harmonisoitumisessa tulevien (paljon) korkeampien jumaluus- ja puhtaustaajuuksien ja paljon voimakkaamman puhtaan fotonivalotason kanssa. Hengitä sitä sydänkeskukseen.
 
- Uusia oppaita, vanhoja ystäviä: odota muutoksia opastustiimeissäsi. Joitain ikivanhoja ystäviä ja oppaita astuu esiin, kun ne jotka ovat saaneet sopimuksensa loppuun kanssasi, saattavat siirtyä nyt eteenpäin.
 
Plasmanäkyjä ja valonauhoja
 
Viime viikolla sain verkkotyön aikana näyn, että seisoin rannalla lähettämässä valtavia lakanoita 6D-pastellisateenkaariplasmaa käsieni kautta taivaalle, kuin suojaavan esteen. Minulle kerrottiin, että tämä on valmistelutyötä aurinkotulvaan, ja Tyynimeri on antanut vahvasti. Lisäksi näen kaksi jättimäistä ja sädehtivää eetterivalonauhaa Gaian ympärillä, aiemmin mainitsemani kristalliverkon yläpuolella. Ne siirtyvät asemiin ja lopulta auttavat aurinkolähetyksissä ja Gaian transformaatiossa.
 
Portinvartiointi ja verkkotyö
 
Portinvartijat ja verkkotyöläiset, jos teitä opastetaan osallistumaan yltyviin aurinkolähetyksiin, fokusoitukaa uusien verkkojen aurinkoaspektiin. Kulta-, kristalli-, timantti- ja platinasäteitä kulkee lävitsemme ja valaisee näitä uusia alueita. Vanhemmat pyörteet jotka tuntuvat tiheiltä tai pysähtyneiltä, ovat edelleen puhdistumisvaiheessa.
 
Yhdisty usein aurinkoon ja pyydä nyt korkeimpia valotasoja toimitettavan meille ja meidän kauttamme, kaikkien osallisten korkeimmaksi eduksi. Kristallit maassa, valovyöry kristalliverkon, uuden Maan verkkojärjestelmien, ihmisten sydänverkon, aurinkoverkkopyörteiden ja jokaisen valotyöntekijän asettaman kristallin kautta.
 
Aurinko alkaa toimittaa hyvin korkean taajuuden valokoodeja Gaialle ja ihmiskunnalle. Yhteistoimintamme auttaa aina, kun toimimme yhtenä olentona, joka todellisuudessa olemme. Monet kunnioittavat edelleen päivämääriä 12.12. ja 21.12. yhteisissä rauha- ja valoaikomuksissa, joten ne ovat erinomaisia kokoontumisaikoja.
 
Tilaisuutemme vastaanottaa/ankkuroida energiatulvia ovat 15.-16.12., 25.-29.12., 31.12. ja 1.-3.1. Verkkotyö, porttityö, meditaatiot ja luovat seremoniat optimoituvat näiden jaksojen aikana, kun galaktiset portit ovat auki. Nämä ovat erinomaisia jaksoja vastaanottaa myös DNA:ta muuttavia taajuuksia.
 
Ykseysmeditaatiot ovat nyt sunnuntaisin
 
Meitä opastettiin siirtämään ykseysmeditaatiot viime sunnuntaina, voimakas vaihto kun Standing Rock –protesti saavutti ratkaisun. Joka kerta kun yhdistymme, nopeutuneet aikajanat stabiloituvat ja alempiin kokemuksiin vaikutetaan. Pyydämme, että jokainen joka on omistautunut maailmanrauhalle ja ylösnousemukselle, osallistuu sunnuntaisin.
 
Äärettömiä siunauksia meille kaikille, kun otamme nopeutumisen sydän avoimena vastaan. Oppikaamme käyttämään uuden itsemme jumaluutta helposti ja sujuvasti.
 
Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
Sandra
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >