HomeViestejäSandra Walter16.5.2016 - Perspektiivi ja opastusta nyt-hetkeen

16.5.2016 - Perspektiivi ja opastusta nyt-hetkeen

PERSPEKTIIVI JA OPASTUSTA NYT-HETKEEN
 
Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
16.5.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Siunausta, rakas valoheimo.
 
Ylösnousemuskollektiivissa on osa, joka saa kohta hyvin erilaisen kokemuksen tietoisuuden laajentumiseen liittyen. Saatatte tuntea sen kehittyvän, tunnette sen sydämessänne – jotain uutta ja erilaista tapahtuu. Kun tämä paljastumisvuosi jatkaa paljastamista, julkituomista ja harhakerrosten kuorimista, sekä henkilökohtaisia että maailmanlaajuisia paljastuksia tulee valoon. Monet kehokulkuneuvot käyvät läpi poikkeuksellisia muutoksia, ja tämän siirtymän voimistuminen voi tuntua epämukavalta ja usein hämmentävältä. Kuten olette oppineet, sitä ei ole koettu aiemmin tällä tavalla, mitä saatte aikaan fyysisyydessä. Kun me (korkeamman tason ja jumalaiset tiiminne) tarkkailemme ja valvomme kykyänne säilyttää vakauden fyysisellä tasolla ja ymmärtää useita ulottuvuuskokemuksia kerralla, on tärkeää hahmottaa nämä evoluutioenergioiksi ja pitää fokus kosmisessa lopputuloksessa eikä pelätä itse siirtymää.
 
Ylösnousemuksen kokeminen fyysisyydessä on poikkeuksellinen tehtävä. Yritätte kokea – ja koette – kollektiivisen ylösnousemuksen, joka tulee aaltoina. Henkiinheräämiskokemus (pysyvä yhdistyminen korkeampaan tietoisuuteen) tapahtuu nyt-hetkessä suurelle osalle valoheimoa. Siksi monista teistä tuntuu tällä hetkellä siltä, että olette lähdössä. Tietoisuutenne laajenee vanhojen todellisuusrajojenne yli, ja tämä uusi alue jolta löydätte itsenne, tämä uusi sydänyhtenäisyyden tila, saa olonne tuntumaan todelliselta Itseltänne enemmän kuin koskaan. Kun hylkäätte vanhan itsenne, jätätte vanhan tietoisuustilan, jossa ei ole enää tolkkua.
 
Tämä on poikkeuksellinen vaihe, rakkaat. Alatte ymmärtää monia todellisuuksia samalla tavalla, kuin korkeammat ulottuvuudet tulkitsevat ja hahmottavat ajan, paikan, tietoisuuden ja jumalaisen rakkauden. Mitä lähempänä olette meidän havaintotapaamme, sitä enemmän voimme kommunikoida, yhdistyä ja kanssaluoda – tehdä yhteistyötä kiihdyttämään kovasti tietoisuusmuutosta ja maailmanlaajuista ylösnousemusta. Lyhyesti sanottuna, kontaktit kiihtyvät ja voimistuvat, koska hahmotatte todellisuudet samalla tavalla ja rentoudutte enemmän siihen, mikä oli ennen vierasta. Valoista, äänistä, tuntemuksista, olennoista, näyistä, orbeista ja monista roduista tulee nyt tuttuja ja jokapäiväisiä kokemuksia, ja tämä kiihdyttää kovasti etenemistänne, kun päätätte olla vuorovaikutuksessa sydän ja mieli avoimena. Pelko muuttuu hyväksynnäksi sydänresonanssin avulla. Odottakaa kontaktikokemustenne kovasti lisääntyvän seuraavan kuukauden kuluessa – jos olette avoin ja rento sen suhteen ja toivotatte vuorovaikutuksen tervetulleeksi.
 
On koko joukko rakasta valoheimoa, joka on täysin läsnä ja hyväksyy sen, mitä tarvitsee, voidakseen palvella ylösnousemusta, riippumatta vaikutuksista kehoon tai epämukavista energiamuutoksista. Tämä jumalaisen rakkauden ja ykseyden tila voimistuu kovasti, kun osallistutte viikoittaisiin meditaatioihin ja päivittäisiin harjoituksiin. Halunne yhtenäisyyteen tulee suuremmaksi. Havaintonne suuresta kosmisesta ylösnousemustehtävästä resonoi korkeamman kosmisen havaintotavan kanssa. Tämä on mestaruutta, rakkaat. Kun resonoitte ajattoman läsnäolon kanssa ja luovutte huolistanne liittyen vanhaan, tiheämpään ja häviävään harhaan, huomaatte vapauden ja huolettomuutta siitä, mitä alempi todellisuus heijastaa hajotessaan.
 
Kyse ei ole siitä, ettei alemmalla todellisuudella ole merkitystä. Tuntuu siltä, että hylkäätte tuon ulottuvuuden kokonaan, kun tietoisuutenne kokee korkeamman Itsenne ja yhdistyy taas sen kanssa. Muistakaa, että ruumiillistatte korkeampia taajuuksia voidaksenne transformoida alemmat värähtelyt. On jokseenkin uuvuttavaa, kun keho on jatkuvasti väsynyt ja pingottunut. Se dramaattisesti korkeampi fotonivalomäärä joka tulee planeetalle, voi olla epämukava fyysiselle tasolle, mutta samalla se laajentaa sydäntä ja korkeampaa tietoisuutta.
 
Kiitos uupumattomien parantajienne, opettajienne ja johtajienne, teillä on myriadeja työkaluja ja harjoituksia sekä parempi havainto siitä, mitä ylösnousemuksessa tapahtuu. Kun havaintotapanne resonoi rakkauden, kiitollisuuden ja palvelun kanssa, se saa henkilökohtaisen todellisuutenne värähtelemään korkeamman todellisuuden kanssa ja teistä tulee maailmojen välinen silta. Tämä on erittäin tärkeää lineaarisen aikanne neljä seuraavaa kuukautta. Korkeammalla värähtelevä ihmiskollektiivi on avannut aurinkoportteja – hyvin voimakasta valoa, joka värähtelee Auringon, Galaksin keskuksen ja Suuren keskusauringon kanssa. Tämä merkitsee, että aurinko-olemuksenne alkaa tulla esiin, mikä vuorostaan saa aikaan paljon voimakkaamman valotulvan. Niin ylhäällä, kuin alhaalla.
 
Nämä voimakkaammat valoaallot voivat olla hämmentäviä väestölle yleisesti ottaen. Lisääntynyt fotoniaktiivisuus (vaatimus järjestykseen ja harmoniaan) asettaa vastaheränneet itsensä löytämisen polulle voimakkaammin. Valotyöntekijät, tämä kuukausi jolloin suunnitellaan ja järjestellään palvelunne uudelleen vuoden luola-ajan jälkeen, asettaa teidät palvelemaan laajempaa herännyttä kollektiivia. Jotkut valotyöntekijät voivat jatkaa vetäytymistä kollektiivista tavan (tai pelon) vuoksi. Monet kuitenkin astuvat täysin uudelle vapaustasolle palvellessaan iloisena ja kiitollisena – omalla luovalla ja ainutlaatuisella tavallaan – ilman vanhoja uskomuksia rajoituksista. Luottakaa uuteen valoon – omaan ylösnousevaan Itseenne.
 
Rakkaat valotyöntekijät, portinvartijat, verkkotyöntekijät ja valon palveluksessa olevat, ponnistelujenne palkkiot tulevat esiin tässä nyt-hetkessä. On aika kerätä satoa siitä, mitä olette kylväneet, kun magnetismi muuttuu tukemaan korkeampaa todellisuutta. Pankaa merkille muutokset tietoisuudessanne, laajentumisessa, vapaudessa, rakkaudessa, jumaluudessa, puhtaudessa, kyvyssä olla vuorovaikutuksessa korkeampien ulottuvuuksien kanssa ja luovuuden laajentumisessa. Riemuitkaa ylösnousemuksessanne. Tämä auttaa psyykkisellä tasolla – välttää sen, että energiat piinaavat alemman tason valintoja tai esitetään uhria. Evoluutio on vaikeaa, ja muutos voi olla haastavaa. Se on, mitä on. Olkaa tässä ja nyt kokemuksen kanssa.
 
Mitä enemmän voitte resonoida planeetasta ja ihmissydänverkosta esiin tulevan aurinkovalon kanssa, sitä nopeammin (ja helpommin) pystytte ruumiillistamaan korkeamman tietoisuustason pysyvästi. Se on auttamassa teitä. Valitkaa viisaasti hetkestä toiseen. Äänet (korkeiden taajuuksien osuessa kiertäjähermoon) ja voimakkaat valovärähtelyt joita kulkee meridiaanienne läpi, kiihtyvät erittäin nopeaa tahtia.
 
Olette nyt opettajia ja johtajia, jotka lohduttavat, opastavat, aktivoivat, parantavat ja luovat vakautta kollektiiviin. Teillä jotka resonoitte puhtaan Kristus-valon kanssa, on voimakkaampaa vuorovaikutusta korkeampien maailmojen kanssa. Huomatkaa, miten Kristus-tila korjaa automaattisesti tilanteita, ajatusmuotoja ja energiakenttiä ympärillänne – ilman että teette mitään, paitsi olette läsnä. Antakaa valon tehdä työ ja käyttäkää työkalujanne pysyä selkeänä, puhtaana aikomukseltanne ja harmoniassa Lähteen kanssa. Ymmärrämme, että monet teistä tuntevat yhteydettömyyttä alempaan todellisuuteen – ilmennätte pelkästään uutta todellisuutta vanhan todellisuuden ympäröimänä. Seuraavien neljän kuukauden aikana uusi todellisuus ottaa valtaansa henkilökohtaisen elämänvirtanne – jos sallitte sen. Tätä tapahtuu jo valoheimossa. Antautukaa korkeamman polun virralle mahdollisimman usein.
 
Kuten aina, rakkaus on tavoitteenne. Rakkaus prosessia, todellista Itseä ja Lähdettä kohtaan tässä suuressa ylösnousemuskokeilussa. Kun hyväksytte tämän perspektiivin, se hiljentää mielen ja tyynnyttää sydämen ja kiitollisuus ylösnousemustilaisuudesta ottaa vallan.
 
Tuleva portti
 
Porttihuomautus: Wesak-täysikuu lauantaina 21.5. klo 23.16 (Suomen aikaa). Avautuminen Mount Shastan ja kristalliverkon kautta. Kaikki mukaan johonkin korkean tason tukeen muutaman rankan intensiivisen energiaviikon jälkeen. Tämä valolisäys virtaa 6.6 saakka (Jatkuvasti lisääntyen. Tämä on voimallinen jakso! Miksi haluaisitte sen heikkenevän? Sitä ei tapahdu.) Olkaa vain läsnä sen kanssa, ja auttakaa aurinkoaspektin ankkuroitumista ihmissydänverkon ja Gaian verkkojen kautta.
 
Tämä on jumalainen tilaisuus integroitua korkeampien tiimiemme ja korkeamman Itsemme kanssa. Oletko pannut merkille olentojen, orbien, valoilmiöiden ja äänien lisääntymisen viime aikoina? Käytä se hyödyksi. Liity mukaan maailmanlaajuisiin ykseysmeditaatioihin keskiviikkoisin. Ne antavat upeaa tukea ylösnousemuksen nyt-hetkelle, ja opimme, miten päästään pois korkeamman  tietoisuutemme tieltä ja annetaan sen tehdä ihmeitä.
 
Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,
 
Sandra
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >