HomeViestejäSandra Walter11.4.2016 - Toinen voimistuminen lähenee täydentymistä

11.4.2016 - Toinen voimistuminen lähenee täydentymistä

TOINEN VOIMISTUMINEN LÄHENEE TÄYDENTYMISTÄ
 
Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
11.4.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Siunausta, rakas valoheimo.
 
Toinen vuoden 2016 voimistumisaalto täydentyy 20.4. Kuten aiemmin mainittiin, se on luola-ajan loppu monilla tiennäyttäjillä ja ensimmäisillä ruumiillistajilla. Käyttäkää hyödyksi seuraavat kaksi viikkoa. Nauttikaa henkiinheräämisvaiheen syvällisestä uudistumisesta. Tehkää sitä sisäistä työtä, joka on esitetty tähän viimeisimpään voimistumiseen liittyen – fotonitaajuudet lisäävät aina sitä, mikä täytyy poistaa tietoisuutenne nousemiseksi. Antautuminen jumalaiselle tahdolle sekä työlle, uudelle ja seuraavalle sydän avoimena on välttämätöntä ruumiillistumiselle. Kyllä, näyistä, kokemuksista ja aistimuksista tulee ylimaallisia. Nauttikaa verhojen nousemisesta ja antakaa itsenne kylpeä tässä kokemuksessa. Se tapahtuu tällä tavalla vain täällä Gaialla.
 
Osa "salatiedosta" kannattaa toistaa
 
Monet ovat kysyneet pimeydestä ja ilmeisestä kaaoksesta, joka kehittyy. Luojan kiitos muutamana viime vuotena on ollut riittävästi salatietoa kertomaan, että näin tapahtuisi – eikä sillä ole mitään tekemistä korkeamman todellisuuden kanssa. Katsele tuota nukketeatteria, jos haluat sotkeutua tuohon ohjelmaan. Kuitenkin paljon muuttuu tänä vuonna, kun kollektiivi valitsee uutta ja seuraavaa. Ymmärrä, että ruumiillistajaperspektiivistä näemme, että se on vain 3D:n varjon esittämistä eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä saamme aikaan ykseystietoisuudella. Anna porukan pelata pelejään, ja ankkuroidu itse korkeampaan ylösnousemusaikajanaan. Nyt.
 
Monet tekevät siirtymän
 
Portinvartijat näkevät monien tekevän siirtymän tänä vuonna, ja sitä tapahtuu joka viikko. Se on, mitä on, rakkaat. Sitä ei tuomita, jos keho ei pysty käsittelemään valoa. Kyse on aurinkotietoisuuden ruumiillistamisesta ja se merkitsee, että sydänkeskus on erityisen haavoittuva. Siksi käytimme niin paljon aikaa valmistautuen, puhdistaen ja kouluttaen itseämme toimimaan yhdessä kehomme kanssa ja rauhoittamaan sitä, kun valo stimuloi. Ole kehosi vanhempi ja puhu se kummallisuuksista läpi, kun "huippuryöpsähdykset" saavat otteen siitä.
 
Värähtely ei ole vähenemässä. Eriskummalliset (ja usein epämiellyttävät) oireet ovat, mitä ovat. Olkaa läsnä muutoksissa, älkääkä koskaan sivuuttako intuitionne tai kehonne motivointia lepoon, liikkeeseen, ankkuroitumiseen tai polkunne muuttamiseen täysin. Tiedätte, mitä tapahtuu. Olkaa henkisessä kypsyydessänne ja mestaruudessanne matkan tämän osan suhteen, rakkaat. Mikään voima ei jahtaa teitä – kyse on vain jumalaisen rakkauden intensiivisyydestä. Ja monille todellinen jumalainen rakkaus on vieras aistimus. Todellinen jumalainen rakkaus ei ole autuaallista, hallitsematonta ja maadoittumatonta. Sillä on tehtävä, ja ylösnousemuspalveluksessamme meistä tulee tämän puhtaan valon välittäjiä.
 
Kehomme ja tietoisuutemme paljastavat harmonian tai epäharmonian joka hetki. Joillakin keho ei halua mennä loppuun asti. Se ei ole helppoa kyytiä. Monet luopuvat kehosta tänä vuonna – olemme paljastaneet sen jo. Kiinnittäkää huomiota korkeimpiin mahdollisuuksiin ja kunnioittakaa veljiänne ja sisarianne, jotka ovat päättäneet luopua inkarnaatiosta, ja antakaa muun olla.
 
Otteita jumalaisen valon intensiivisyydestä
 
Olemme ottaneet tähän osia vuoden 2014 viestistä (kursivoituna) lempeänä muistutuksena siitä, mitä tapahtuu. Opitte, miltä puhdas rakkaus todella tuntuu ja mitä se tekee alemmille värähtelyille. Fotonivalo hajottaa alemmat värähtelyt, ja näemme sitä tapahtuvan planeetalla tällä hetkellä. Jos keskityt alemman värähtelyn hajoamiseen, sinut imetään mukaan sen kuolemaan. Kun värähtelysi nousee, koko fokuksesi siirtyy korkeampaan valoon. Pysymällä sydämessä ja tulematta imetyksi huoleen, draamaan, tuomitsemiseen tai menneisyyteen, liityt automaattisesti niihin miljooniin, jotka luovat aktiivisesti yhdessä korkeampaa todellisuutta, mikä polttaa alempia värähtelyjä nopeammin. Kuule tämä, opi tämä: keskitä koko fokuksesi Kristus-/ykseystietoisuuden tuomiseen, luomiseen ja ruumiillistamiseen ja alempi todellisuus palaa pois nopeammin. Toimi vanhempana ajatuksillesi ja prosessillesi – kärsivällisesti, myötätuntoisesti, kiintymättömästi ja armollisesti.
 
Mene usein ulos Gaian pinnalle, missä koodit virtaavat vapaasti vasta-aktivoitujen aurinkoverkkojen ja ihmisen sydänverkon läpi. Ainoa este sinun ja noiden aktivointien välillä on alempi tietoisuutesi. Teemme Kristus-tilasta kaikkien ulottuvilla olevan. On kuitenkin oma tietoinen valintasi tehdä työ ja ruumiillistaa uusi valo. Sitä on vapaan tahdon prinsiippi toiminnassa: ei enää henkilökohtaisen matkasi kontrollointia ja manipulointia – on oltava oma valintasi kokea vanha tai uusi toimintamalli.
 
Jotkut ovat kysyneet jumissa olemisen tai pidättelyn tunteesta. Se on pelkästään luola-aikaa. Minulla oli kaunis portinvartijakokemus eilen, kun paksut pilvet hälvenivät taianomaisesti jättimäisestä ympyrästä vuorella olevan portin ympäriltä. Kaikki on hyvin. Mikään ei tuki puhdasta kanavaa. Muista "niin se on" –prinsiippi. Magnetismi lisääntyy, joten saanen ehdottaa keskittymistä Kristus-valon nostamiseen, ei pimeyttä vastaan taistelemiseen.
 
Intensiivisyys on jumalaista rakkautta
 
Samalla kun ylösnousevan kollektiivin vastuuna on vastaanottaa ja ankkuroida nämä uuden valotaajuudet sekä osallistua niihin, fyysisistä aistimuksista voi tulla intensiivisiä ja joskus häiritseviä. Jos olet kulkenut tätä matkaa jonkin aikaa, tiedät, että jatkuva viesti on: "Energiat eivät hidastu". Sen sijaan ne lisääntyvät vakaasti nostaakseen nykyisen kollektiivitodellisuutemme värähtelyä ja auttaakseen ylösnousemusvihittäviä syvällisillä tavoilla. Verkkotyöntekijöistä voi tuntua siltä, että he ovat töyssyisellä lentokonematkalla, kun autamme magnetismin tasapainottamisessa. Portinvartijoilla saattaa olla tunne "hissin syöksymisestä ylimpään kerrokseen", kun yhdistymme korkeampiin tiimeihimme välittäjätyössä. Mestarit, nousemme uusille tasoille nopeammin kuin koskaan. Yritä olla ajattelematta liikaa uutta intuitiota. Se tuntuu erilaiselta, kun havaintotapamme harmonisoituu uuden korkeamman itsen kanssa. Ole välittäjä, hellitä mieli ja harmonisoidu sydämen kanssa.
 
Kun palvelemme korkeampien tietoisuusulottuvuuksien heijastuksina lähettämällä niille jumalaista valoa ja jumalaista rakkautta sekä pyytämällä jumalaisen tahdon toteutumista, palvelemme jumalaisen väliintulon kanavina. Käytämme vapaan tahdon prinsiippiä lähettämällä jumalaisen aikomuksen Lähteeseen, "minä olen" –olemuksellemme, korkeammalle itsellemme ja jumalaisille aspekteillemme. Kun lähetämme tätä rakkausvaloa korkeammille tasoillemme, annamme luvan ennalta suunniteltujen ylösnousemussopimustemme täydelle aktivoitumiselle. Aktiivinen osallistumisemme todelliseksi luojaksi, jumalaiseksi ihmiseksi, tulemisessa kutsuu tietoisuusmuutoksen kiihtymistä. Mitä enemmän meitä astuu tähän alkemiamestaruuteen, sitä intensiivisemmäksi entisen toimintamallien vanhojen varjojen puhdistamisesta tulee.
 
Näiden ajankohtaisten energioiden tarkoituksena on paljastaa, mikä on totta uudessa valossa, aktivoida aivojen, DNA:n sekä korkeamman kommunikointijärjestelmän käyttämättömät osat ja moniulotteinen käyttöjärjestelmä tukemaan niitä. On kiehtovaa kokea se, mikä oli ennen teoriaa ja ennustuksia. Ylösnousemusprosessi kiihtyy nyt eksponentiaalisesti. Se jatkuu ainutlaatuisena, kun todellinen itsemme sulautuu yhteen fyysisen itsen kanssa. Itselläni on ollut tarkka tietoisuus niistä syvistä uudelleenkalibroinneista, joita tapahtuu fyysisessä astiassani, jotta se pysyy tietoisuuteni mukana. Tiedän, että fyysinen puoli vaatii valtavan määrän tukea, kun laajennun ja viritän havaintotapani uuteen valoon. Jokapäiväiset integroinnit ovat ennustamattomia – jotkut paljastukset ja aktivoinnit ovat äkillisiä, kun taas toiset vaativat lepoa ja hoivaamista prosessoituakseen kunnolla ja tullakseen uudeksi normiksi.
 
Jumalaisen rakkauden voima: enemmän kuin voisimme kuvitella
 
Nämä voimakkaat valotasot aktivoivat portteja, joita olemme kylväneet (holograafisesti) mahdollisiksi vaihtoehdoiksi kokemuksillemme. Tuleva itsemme, nyt läsnä oleva itse ja korkeammat tiimimme suunnittelivat parhaan vaihtoehdon skenaarion. Tiesimme, että meidän täytyisi kunnioittaa vapaata tahtoa. Tiesimme, että tarvitsisimme apua henkisestä muistinmenetyksestämme toipumiseen. Tiesimme, ettei minkään ylimaallisen tai ulottuvuuskollektiivin, tähtiperheen, mestarin tai oppaan sallittaisi puuttua tähän ylösnousemuksen mestaruusmatkaan. Kylvimme vertauskuvallisia vihjeitä auttamaan sen muistamisessa, mitä olemme täällä saavuttamassa, kunnes yhdistäisimme korkeamman ja alemman itsen. Korkeampi itse, tuleva itse joka nyt alkaa olla läsnä, luo kanavan "Presenssille" (Lähde) jumalaisen rakkauden edesauttamiseen.
 
Kun taitomme voimistuvat, meistä tulee kanavia ja välittäjiä uusille rakkaustasoille. Nämä uudet rakkaustasot eivät ehkä tunnu niiltä virtaavilta, myötätuntoisilta ja autuailta rakkaustasoilta, joita koemme usein tämän ylösnousemusprosessin aikana. Tunnemme fyysisyydessä, miltä puhdas Lähdevaloälykkyys tuntuu ja mihin se kykenee. Se poistaa systemaattisesti tiheyttä sekä alemman tason ajatusmuotoja, ohjelmia, muistoja ja vääristymiä henkilökohtaisesta ja kollektiivitodellisuudestamme.
 
Ne jotka ovat saavuttaneet ja säilyttäneet tuon tietoisuustason, alkavat tuntea jumalaisen rakkauden intensiivisempiä aspekteja. Vanhassa valossa jumalainen tahto tulkittiin Jumalan musertavaksi ja armottomaksi kostoksi. Uudessa valossa ymmärrämme täysin punaisen langan tässä aikomuksessa kaikkien osallisten korkeimmasta edusta. Valo ei valitse – se on autonominen harmoniatehtävässään. Saatat huomata voimakasta harmonian etsintää ilmestyvän henkilökohtaiseen elämänvirtaasi heijastuksena siitä, mitä globaalilla tasolla tapahtuu.
 
Vaikka niillä on vähän kamppailua, jotka valitsevat epäharmonian jatkamisen, tämä ei ole rakkauden korkeampien tasojen huoli. Käytä tätä lakmustestinäsi siitä, missä olet omassa prosessissasi. Opetukset kiintymättömästä myötätunnosta ja ehdottomasta rakkaudesta havainnollistavat eron tuomitsemisen ja erottelukyvyn, erillisyyden ja kaikkien osallisten korkeimman edun välillä. Tunne tuo ero ja ymmärrä mekanismi jumalaisessa rakkaudessa, joka tulee suoraan Lähteestä.
 
Monet tuntevat myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat tehneet alemman värähtelyn valintoja maatasolla. Kenties tunnet tuon paine/stressidynamiikan, kun valo voimistuu. Kaikki on hyvin, ja kannustan jokaista palveluksessa olevaa olentoa irrottautumaan vanhan toimintamallin alemman ulottuvuuden varjosta, erityisesti näiden paljastusporttien aikana. Henkilökohtaisella matkallanne on hyvin paljon löydettävää. Monet näkevät ja tuntevat uuden todellisen roolinsa Muutoksessa. Jotkut muistavat korkeamman tason arkkitehtonisen työn paljastusten, rahoituksen uudelleenjärjestämisen ja uusien järjestelmien suunnittelussa. Antakaa sen ilmaantua tai antakaa sen olla – nuo suunnitelmat toteuttavat pienimmän mahdollisen draamamäärän.
 
Kun uusi valo aktivoituu maailmanlaajuisesti, saatat huomata valtavirran ponnisteluja jouduttaa totuutta. Nämä ovat yrityksiä tasapainottaa kosmista karmaa, kun jumalaisen rakkauden puristus voimistuu. Uusi DNA värähtelee jumalaisen rakkauden ja jumalaisen tahdon tasolla. Se on todellinen ihmisgenomi, ja siihen voi päästä käsiksi jokainen, joka nostaa tietoisuuttaan, valmistelee fyysisen astian ja avautuu puhtaan palveluaikomuksen kanavaksi. Se on koskematonta tietoisuusvärähtelyä, johon alemmat värähtelyt eivät voi vaikuttaa.
 
Henkilökohtainen prosessini
 
Samalla kun tunnen palveluvelvollisuudeksi puhua kollektiivisista huolista, jotka liittyvät intensiivisyyteen ja siihen, mitä tapahtuu tänä vuonna, minua opastetaan myös jakamaan henkilökohtaisen prosessini värikäs laajentuminen sitten, kun nämä luola-ajan viime päivät ovat ohi. Hyödyntäkää loput tästä sisäisen työn energiasta, rakkaat. Meidät heitetään ulos luolasta kuukauden lopussa, ja massiivinen palveluenergian/luovan energian aalto paljastaa tiennäyttäjät – ja tukee heitä – uudessa valossa. Olkaa valmiina ja luopukaa siitä, mikä ei palvele. Päästäkää irti kaikesta tuomitsemisenergiasta ja olkaa jumalaisessa neutraalisuudessa, kun tämä kuukausi esittelee uuden itsen.
 
Huomaa, että kaksi Ylösnousemuspolun mestarikurssia on julkaistu tässä kuussa Youtubessa. Ensimmäinen on yksityiskohtainen yleiskatsaus Kristus-ylösnousemusprosessista, ja toinen kattava kurssi "putkitorus- ja ylösnousemuspilariasetelmasta". Voit jakaa niitä vapaasti.
 
Rakkaudessa, valossa ja palveluksessa,
Sandra
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >