HomeViestejäMichelle Walling15.11.2018 - Lisää vaihdokkaita tulee nyt!

15.11.2018 - Lisää vaihdokkaita tulee nyt!

LISÄÄ VAIHDOKKAITA TULEE NYT!

Kirjoittanut Michelle Walling (www.howtoexitthematrix.com)
15.11.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tietoisuudestamme ja planeetastamme käydään sotaa. Kun näemme kaaosta ja hämmennystä ulkoisessa maailmassa lisääntyneen matalavärähteisen energian vuoksi, on tapahduttava aina vastapainotus estämään planeettaa menemästä liikaa sekaisin. Osa vastapainoamme pimeyden hyökkäyksille on vahdinvaihto. Jotkut väsyneet sielut lähtevät pois, ja ne korvataan fyysisissä kehoissa uusilla, korkeavärähteisillä tähtiperhevaihdokkailla.

Vahdinvaihto

Hengen aspektilla josta tulee sieluyksilö, on tehtävä siellä, minne se menee. Jos se onnistuu yhdessä tehtävässä, se ottaa uuden tehtävän, kuolee fyysisyydessä ja palaa henkeen tai lähtee pois ja sallii toisen sielun tulla kehoon ilman, että sen tarvitsee käydä läpi syntymäprosessia.

Monet ihmiset ovat jo olleet vaihdokasintegroinnin edelläkävijöitä. Kuitenkin nyt kun matriisi näyttää hajoavan silmiemme edessä, valtavia sieluryhmiä lähtee ja ne korvataan uusilla sieluilla vahdinvaihdossa. Jotkut näistä ihmisistä ovat jo asettuneet korkean tason vakoojapaikkoihin pankkitoiminnassa, politiikassa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, koulutuslaitoksessa ja lääketieteessä, ja heistä tulee muutoksentekijöitä näillä aloilla, kun aika on oikea. Kuten tiedämme kaikki, "me" olemme niitä, joita olemme odottaneet, ja "meitä" tulee lisää. Tätä voitaisiin pitää strategiana nimeltään "Troijan hevonen".

Wikipedian mukaan "Troijan hevonen on tarina Troijan sodassa verukkeesta, jota kreikkalaiset käyttivät päästäkseen itsenäiseen Troijan kaupunkiin ja voittaakseen sodan. Kanonisessa versiossa 10 vuoden tuloksettoman piirityksen jälkeen kreikkalaiset rakensivat valtavan puuhevosen ja piilottivat valittujen miesten joukon sen sisään, mukaan luettuna Odysseia. Kreikkalaiset teeskentelivät purjehtivansa pois, ja troijalaiset vetivät hevosen kaupunkinsa sotasaaliina. Tuona yönä kreikkalainen joukko hiipi ulos hevosesta ja avasi portit lopulle Kreikan armeijalle, joka oli purjehtinut takaisin yön pimeydessä. Kreikkalaiset menivät sisään ja tuhosivat Troijan, mikä lopetti sodan."

Omassa tapauksessamme olemme kuin troijalainen virus tietokoneessa. Kuitenkin käännämme polariteetin nurin tullaksemme antivirukseksi matriisiin, nostamalla taajuutta kontrollimatriisin teknologiakapasiteetin yli.

Monissa viesteissä tähtiperheeltäni joita sain muutama kuukausi sitten, minulle kerrottiin, että minulle oli tulossa tukea vaihdokkaina. Haluan aina odottaa vahvistusta tai omakohtaista kokemusta ennen minkään jakamista, ja minulla on nyt tarpeeksi todisteita tunteakseni varmasti, että tätä tapahtuu. Henki on johdattanut minua eri artikkeleihin tai videoihin, joissa puhutaan massiivisista vaihdokasryhmistä sekä massiivisista saapuvista aluksista, jotka ovat tähtiperhettämme. Nämä alukset ovat itse asiassa rykelmiä tähtiperhesirpaleista, jotka ovat projisoineet tietoisuutensa ulottuvuuteemme.

Nämä sielut ovat tukevaa ratsuväkeä, täällä joko korvaamassa "jalkaväkeä" tai kulkemassa sen rinnalla. Ne jotka eivät olleet vielä asettuneet asemiinsa, oivaltavat pian yhtäkkiä, missä heidän täytyy olla, ja he saattavat siirtyä tai palata matriisipohjaiseen työpaikkaan tai -yhteiskuntaan, voidakseen hallita peliä ja ottaa kontrollin planeetasta.

Sieluvaihto

Hyväntahtoinen vaihdokas on sielu, joka tekee sopimuksen fyysisessä kehossa olevan sielun kanssa joko vaihtaa paikkaa tai sulautuu yhteen sen kanssa. Jotkut sielut täällä tänä aikana tiesivät, että niiden täytyi saavuttaa vain tietyt tavoitteet ja ne saavutettuaan (tai saatuaan todisteen, etteivät ne ole mahdollisia) ne vetäytyvät ja päästävät toisen sielun sisään. Jotkut jotka lähtevät, ovat saaneet vain tarpeekseen ja joko ovat tyhjän panttina tai niillä ei ole enää energiaa "sepittää uutta tarinaa". Kun yksi sielu lähtee pois ja sallii toisen sielun tulla sisään, sitä kutsutaan sieluvaihdoksi.

Kun sielu valmistautuu lähtemään pois, jotkut ihmiset tuntevat, että heidän elämänsä on tullut loppuun tai heillä ei ole sielutarkoitusta. Masennus ja itsemurha-ajatukset ovat tavallisia näillä ihmisillä. Toiset tuntevat rauhaa ja tietävät, että he ovat tehneet parhaansa ja lähtevät pian kotiin.

Täydellistä vaihtokokemusta varten kehon täytyy olla täysin paikallaan, ja tavallisesti se tapahtuu ihmisen nukkuessa. Valitettavasti tämä merkitsee, että joskus järjestetään onnettomuuksia, jotta henkilö on makuulla eikä kykene liikkumaan. "Tiedottomana" oleminen on ihannetila vaihtotilanteessa. Useimmiten kaikki menee suunnitelman mukaisesti, ja henkilö toipuu taianomaisesti onnettomuudesta tai sairaudesta. Toisilla kerroilla vaihto on vaikea uudelle sielulle, ja toipuminen voi kestää vuosia, kun keho parantuu ja sielu harmonisoi täysin aurakentät.

Sielupunokset

Toiset sielut tekevät tarpeellisen työn nostaakseen värähtelytaajuuttaan, joka lisää niiden tietoista yhteyttä Lähteeseen sekä sielutarkoituksen muistamista. Tämä on tähtisiemenmission pääfokus, ja siksi päädytään ironiseen tilanteeseen. Niiden jotka onnistuvat mission ensimmäisessä osassa ja tekevät parannus- ja puhdistustyön, täytyy jäädä! Heidän tavoitteensa on yhdistyä ja sulautua yhteen korkeampien moniulotteisten aspektiensa kanssa. Näillä ihmisillä "korkeammat itset" punoutuvat tai liittyvät alkuperäiseen sieluaspektiin, joka on inkarnoitunut. Tämä voi tapahtua kerran tai monta kertaa, kun he integroivat jatkuvasti enemmän ja enemmän.

Punoutuneen vaihdokkaan integrointi vaatii vähän suunnittelua ja aikaa. Monta kertaa työ jota teemme, on muuntaa alempia värähtelytaajuuksia, implantteja ja teknologioita, jotka pitävät meidät jumissa hypnoottisessa mielenkontrollointitilassa. Tämä taajuuslisäys sopii yhteen sielun kanssa, joka tarvitsee eniten vaihdokkuutta, ja laajentaa kehon energiakenttää kykeneväksi sisältämään enemmän kapasiteettia.

Valmistelu

Työ jota sielut tekevät maan päällä, on hyvin arvostettua ja kunnioitettua työtä, joka vaikuttaa koko universumiin. Dolores Cannonin mukaan oli pitkä jono sieluja, jotka toivoivat saavansa tilaisuuden tulla Maahan ja osallistua tähän missioon. Ihannetapauksessa hyvin valmistautunut vaihdokassielu on jo tarkkaillut kauan tilannetta ja tullut sisään ja lähtenyt pois useita kertoja niin, että se tekee saumattoman siirtymän läheisiä ystäviä ja perhettä varten ajan kuluessa, vaikka he lopulta lähtisivätkin pois tai ystäviä menetettäisiin. Sielupunoksessa kehon kokeileminen tulemalla sisään ja lähtemällä pois lakkaa, ja sielu integroituu pysyvästi alkuperäiseen sieluun fyysisessä kehossa.

Useimmiten sieluvaihtoon liittyy sielu samasta tähtiperhelinjasta, jotta fyysinen keho onnistuu parhaiten hyväksymään sen. Näitä pidetään sielukumppaneina. Jos tämä ei tapahdu sinulle, se voi tapahtua planeetalla jollekin, joka palvelee isäntänä, jotta tähtiperheesi löytää sinut! Jotkut ovat etsineet tätä yhteyttä jonkun kanssa koko elämänsä. Tiimisi auttaa yhdistymisessä uuteen vaihdokasystäväsi, ja mitä nopeammin opit antamaan korkeamman itsesi "ajaa kulkuneuvoa", sitä nopeammin vaihdokas löytää sinut ja pystytte aloittamaan sen työn, mitä te kaksi tulitte tänne tekemään.

Usein vaihdokas kulkee yksinäistä polkua, koska se tarvitsee aikaa lepoon, pohdiskeluun, meditointiin ja tasapainoiseen integrointiin. Planeettamme ja kehomme yleisen taajuusnousun vuoksi, uusien vaihdokassielujen on paljon helpompaa integroitua ja sopeutua uuteen ympäristöönsä. Tämä merkitsee onnettomuusmäärän vähenemistä siinä, ettei joku hidastaisi salliakseen siirtymisen tapahtua.

Sopimusten kunnioittaminen

Vaihdokassielu tekee parhaansa kunnioittaakseen kaikkia sopimuksia, joita alkuperäinen sielu on tehnyt. Vielä parempi, korkeampi aspektisi joka tulee sisään, muistaa tavallisesti katkaista kaikki sopimukset, jotka eivät ole enää korkeimman ja parhaimman intressisi mukaisia tai jotka tehtiin pakolla tai vippaskonstilla. Siis uudella vaihdokkaalla on jakso, jolloin sen täytyy noudattaa sopimuksia ja elää toisten ihmisten kanssa niin kuin alkuperäinen sielu, kunnes sopimukset on täytetty tai mitätöity. Toisilla kerroilla henkilö on jo viimeistellyt ja täyttänyt sopimukset. Vaikkei hän olisi oivaltanutkaan sitä, hän yksinkertaisti asioita uutta vaihdokasta varten.

Uusi vaihdokassielu säilyttää suurimman osan aiemman sielun tai punotun sielun muistoista ja tarkkailee niitä ilman tunnekiintymystä tai tuomitsemista. Ilman tunnekiintymystä muutoksia on paljon helpompaa tehdä henkilön elämässä.

Ylösnousemus on myös laskeutumista

Tavallaan ylösnousemukseen liittyy useampien ja useampien moniulotteisen itsensä aspektien integroiminen. On laskeuduttava pimeyteen ja siivottava "sonta" voidakseen nostaa taajuutensa kontrollimatriisin yli. Sitten kun nostat taajuuttasi ja tietoisuuttasi kohtaamaan korkeamman itsesi, osa siitä laskeutuu kohtaamaan sinut. Sinusta tulee astia tälle pimeyden ja valon sekoitukselle tasapainoisessa tilassa, mutta sinua motivoivat valoperiaatteet – rakkaus ja totuus – kontrolloinnin ja pettämisen sijasta.

Korkeampi itse on korkeampi, koska se ei laskeutunut täysin kolmannen ulottuvuuden alempiin uumeniin inkarnoituakseen. Pääosa sen energiasta on edelleen korkeammissa taajuuksissa. Se jätti kovan työn sinulle! Mutta tiesimme toisella tasolla, että palkkiona olisi lopulta integroituminen jälleen ja kyky kulkea kaikissa ulottuvuuksissa ollen edelleen "sinä". Korkeamman itsemme integrointi on ehdottomasti valtava osa ylösnousemusprosessia ja vaatii luopumaan uskomuksista ja ohjelmoinnista sekä alemmasta tietoisuudesta tai egosta. Se ei merkitse, että sinusta tulee korkeampi itsesi tai että korkeampi itsesi laskeutuu sinuun. Kyse on enemmänkin integroitumis- ja eroamistanssista, jakaen tietoa ja kokemuksia ylisielutasolla.

Vapaus ihmisille

Tämä maaihmisen kyky olla vapaa olemaan monissa paikoissa tai taajuuksissa samanaikaisesti, leikattiin pois geenimanipuloinnilla ja matriisin taajuusaidoilla. Kun kukin ihminen murtautuu vapaaksi esteistä nostamalla värähtelytaajuuttaan ja pääsemällä käsiksi Lähdetietoisuuteen sisällään, se vaikuttaa kollektiiviin. Olemme kaikki yhteydessä ja aaltoilemme kuin vesipisarat meressä. Tarvitaan vain pieni aalto väreilemään meren poikki ja vaikuttamaan kaikkiin ja kaikkeen. Transformaatiosi alkaa sen ymmärtämisestä, mitä tapahtuu, ja aikomuksesta aloittaa prosessi.

Pahansuovat vaihdokkaat

Tässä artikkelissa puhutaan hyväntahtoisista vaihdokkaista, jotka ovat täällä auttamassa planeetan taajuuden nostamisessa, mikä paljastaa aineen ja ihmisyyden alkuperäisen mallin ja tietoisuuden. Pahansuopaa vaihdokasta pidetään riivaamisena, ja on myös sieluja, jotka "ovat peukalokyytiläisiä", monen sielun riivatessa kehoa samanaikaisesti. Vaikka tätä tapahtuu ihmisillä, jotka ovat juurtuneet planeetan matalaan taajuuteen, artikkelin fokus on tällä kertaa tukea uusia vaihdokassieluja, joiden täytyy integroitua ja ylläpitää korkea taajuus fyysisessä kehossa. Jotkut eivät ole ehkä koskaan olleet aiemmin maan päällä ja monet tavat ja ruuat ovat täysin vieraita.

Tähtisiemen- ja vaihdokastuki

Monet edelläkävijät ovat valmistelleet praktiikkansa heränneiden ihmisten tulvaan. Kokeneet parantajat, energiatyöntekijät ja valmentajat auttavat muutoksissa, joita tapahtuu fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti, kun murtaudumme matriisin alemman taajuuden aitojen läpi.

Esimerkiksi minä annan valmennustukea niille tähtisiemenvaihdokkaille, jotka ovat tarpeeksi onnekkaita, että muistavat olevansa vaihdokas. Kun varaatte ajan kanssani, saatte hyödyntää monipuolisen kokemukseni "sopimisesta joukkoon", fyysisen keho ylösnousemusoireista, taloudellisesta selviytymisestä, suhteista, sopimusten peruuttamisesta, kadotettujen sielusirpaleiden integroinnista sekä yksinäisyydestä ja masennuksesta.

Energiatyöntekijät voivat käyttää käsi- tai ääniterapiaa auttamaan integroitumisessa ja fyysisen kehon energiapolariteetin tasapainottamisessa. Tämä korjaa vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteyden ja auttaa maskuliini- ja feminiinipolariteetin tasapainottamisessa.

Monet ihmiset tietävät, että heille on tapahtunut jotain, mutta he eivät tunnu oikein saavan selvää siitä. Joitain merkkejä vaihdokkuudesta ovat:

* Hänen persoonallisuutensa on muuttunut huomattavasti.
* Hänen syömistapansa ovat muuttuneet huomattavasti, tai hän kehittää allergioita tietyille ruoka-aineille.
* Hän saattaa tehdä dramaattisia muutoksia ystävissä tai suhteissa.
* Hän on menettänyt muistin.
* Hän käyttäytyy neutraalisti ja hänellä on vähemmän tunnekiintymystä ja -myllerrystä.
* Hän muuttaa monia asioita, joista hän piti aiemmin, näennäisesti yhdessä yössä.
* Hänellä saattaa olla pieniä kohtauksia jonkin aikaa tai "mennä taju" hetkittäin.
* Tunne, että kruunuchakra on aina auki ja kihelmöi.
* Hetkellinen tunne, että on hullu tai menettänyt suuntavaistonsa.

Useimmat oireet lähtevät nykyään nopeammin kuin ennen. On tärkeää tuntea ja ilmaista suru tai tunteet nopeasti, kun niitä tulee, kun tämä on osa integrointiprosessia. Heti kun uusi vaihdokas muistaa, miksi se on täällä, sillä on taipumusta panna töpinäksi ja alkaa hoitaa tehtäviään. Jos se ei ole tarkkana, tulee burnout ja sen täytyy pysähtyä ja täydentää energiatasojaan.

Olen auttanut myös heränneitä ihmisiä, jotka ovat nähneet jonkun läheisen muuttuvan nopeasti tai jopa ilmaisseen, että hän on vaihdokas. Nämäkin ihmiset tarvitsevat tukea, ja heidän täytyy ehkä auttaa vaihdokasta. Voi olla tunteellisesti rasittavaa, kun katselee jonkun tuntemansa ihmisen tulevan joksikin toiseksi, ja auttaa todella, että on joku, joka on käynyt tämän läpi. En ole ainoastaan nähnyt vaihdokkaita tulevan ihmisiin, jotka ovat läheisiä minulle, vaan olen itse "punosvaihdokas" sieluni korkeampien moniulotteisten aspektien myötä. On tärkeää arvioida ympäristöä ja ihmisiä uuden vaihdokkaan ympärillä, koska se on erittäin avoin ja voi omaksua ympärillään olevien uskomuksia ja energioita.

Monet meistä ovat tunteet yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä, koska inkarnoiduimme vain joidenkin lähimpien tähtiperheemme jäsenten kanssa. Meidän täytyi levittäytyä ympäri planeettaa voidaksemme ylläpitää tasapainoa ja ottaa hallintaan tietyt paikat maan päällä. Minulle tuo iloa tietää, että ratsuväki on saapunut antamaan kovasti tarvitun tukijärjestelmän informaationa ja korkeana värähtelynä. Parantajat, valmentajat ja ensiaaltolaiset, nyt on aika käyttää oppimaanne näiden vaihdokassielujen auttamiseen. Tämä on sisäpiirin tehtävä, ja he ovat niitä, jotta olemme myös odottaneet!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >