HomeViestejäMichelle Walling4.1.2015 - Viidennen ulottuvuuden taajuuden luominen 2015

4.1.2015 - Viidennen ulottuvuuden taajuuden luominen 2015

VIIDENNEN ULOTTUVUUDEN TAAJUUDEN LUOMINEN 2015
 
Kirjoittanut Michelle Walling (www.in5D.com)
4.1.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Maapallo on jo viidennen ulottuvuuden taajuudessa. Kiitos "nopeutumisen", noin 1/3 ihmisistä on ankkuroinut tuon taajuuden todellisuuteemme vuoden 2015 loppuun mennessä.
 
Aivan kuten ihmiset ovat moniulotteisia olentoja, myös planeetta on monissa ulottuvuuksissa samanaikaisesti. Koemme sen, mihin kohdistamme tietoisuutemme kullakin hetkellä. Planeetta on päättänyt lopettaa tietoisuudestaan äärimmäisen negatiivisen elämän ja siirtyä vähitellen positiivisen polariteetin kokemiseen kaikissa ulottuvuuksissa. Tämä on antanut ihmiskunnalle tilaisuuden seurata sitä viidennen ulottuvuuden kokemuksiin.
 
Koska olemme kaikki yhteydessä, siirtyminen johonkin tietoisuuteen vaati kollektiiviaikomusta. Olemme vaihtaneet aikajanaa vuoden 1987 harmonisesta yhdentymisestä ja tarkistuspisteestä 21.12.2012 saakka, mikä perustuu kollektiiviseen aikomukseen siirtyä tästä erillisyyden kieroutuneesta aikavirrasta harmonisoituneeseen rakkausvärähtelyvirtaan. Joulukuussa 2012 ihmiskunta ankkuroi planeettaan hyvin positiivisen aikajanan, mikä on niiden käytettävissä, jotka tietoisesti päättävät tuoda sen todellisuuteen tulevina vuosina.
 
Ihmisten työntämiseksi lempeästi tämän aikajanan hyväksymiseen, polariteetti jatkoi äärimmäisyyksiin menemistä planeetalla. Tämä äärimmäinen polariteetti aiheutti monille ihmisille ahaa-elämyksen ja he näyttivät siirtyvän ajan ulkopuolelle joksikin aikaa voidakseen pohtia, mitä he eivät halunneet kokea enää. Tämä synnytti suuria muutoksia ihmisten elämässä 2013. Ne jotka olivat tietoisia tapahtumista, tekivät työtä ilmentääkseen uuden aikajanan puhdistamalla itsensä negatiivisista energioista ja myrkyllisistä tilanteista elämässään. Tämä teki tilaa korkeampien energioiden ankkuroitumiselle heidän kehoonsa ja näin planeettaan.
 
Vuoden 2014 alku oli heränneille ja tietoisille lepojakso vuoden 2013 pyörremyrskystä, mutta planeetan puhdistuminen ei loppunut siihen. Lyhyen lepotauon jälkeen energia-aallot jatkoivat pyyhkimistä ihmisten kollektiivitietoisuuskentän yli ja ne jotka pystyivät virittymään siihen, pystyivät yhdistymään vielä lisää korkeampaan itseensä tietääkseen, mitä tarvitsi tehdä uuden todellisuuden ilmentämisen jatkamiseksi.
 
Matt Kahn kutsuu tätä "ensimmäisen aallon ylösnousemukseksi". Emäntä Helane Lipson kysyy Matilta vuodesta 2015 tässä radiohaastattelussa 15.00 minuutin kohdalla https://www.youtube.com/watch?v=_35M0nPDmAY.
 
Monien lähteiden mukaan, mukaan luettuna ensimmäisen aallon ylösnousijat, 2015 on erittäin tärkeä viidennen ulottuvuuden energioiden integroimisvuosi ihmiskokemukseen, mikä luo sillan korkeampaan tietoisuuteen ylösnousijoiden tuleville aalloille. Näemme jatkuvasti ihmisten heräävän joukkoina, kun pallo on jo alkanut vieriä alas mäkeä eikä sitä voi pysäyttää.
 
Kaikki ihmiset eivät kykene siirtämään tietoisuuttaan neljännen ulottuvuuden astraalimaailmojen läpi, viidennen ulottuvuuden taajuuteen tällä hetkellä. Useimmat ihmiset planeetalla kokevat pelkopohjaisia energioita, joita tuputetaan yhteiskunnallisen ohjelmoinnin ja neljännen ulottuvuuden astraaliolentojen kautta, jotka yrittävät pitää mahdollisimman monet ihmiset vuorovaikutusotteessaan. Jos ihmiset veisivät pelkonsa mukanaan astraalitasoille, heidän pahimmat painajaisensa ilmentyisivät heidän todellisuuteensa ja todellinen helvetti nielaisisi heidän elämänsä.
 
Koska ensimmäisen aallon ylösnousijat ovat päästäneet irti pelkopohjaisista energioistaan, he pystyvät lopultakin pääsemään viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, kyeten vaihtamaan edestakaisin todellisuuksien välillä. Aiemmin taajuuksien välillä oli este, mutta vapaan tahdon valinta siirtyä pois tästä todellisuudesta, on kirjaimellisesti pirstonut tuon esteen. Niiden on harjoiteltava uuden todellisuuden luomiskykyä, jotka rikkovat tuon esteen.
 
Kun useampia ihmisiä herää jatkuvasti ja päästää irti pelkoenergioistaan, he jatkavat värähtelynsä nostamista ja virittymistä neljännen ja viidennen ulottuvuuden taajuuksiin. Kun ihmisjoukkoja herää ja päättää poistua kolmannen todellisuusulottuvuuden negatiivisesta polariteetista, tapahtuu nopeutumista, millä on eksponentiaaliset seuraamukset ja se vetää enemmän ja enemmän ihmisiä korkeampia taajuuksia kohti.
 
Vaikka 2015 menee historiaan vuotena, jolloin ensimmäisen aallon ylösnousijat saivat sillan valmiiksi virran yli, se on myös vaikeaa aikaa niille, joka yrittävät saada tolkkua elämästä ja päättää, haluavatko he ottaa takaisin vapaan valintavoimansa vai lopettaa elämänsä vanhassa toimintamallissa ja yrittää uudestaan toisessa elämässä jossain muualla. Maan vanha toimintamalli häviää, kun valtaosa kollektiivisesta ihmistietoisuudesta päättää siirtyä pois siitä nyt-hetkessään.
 
2016 sisältää lisää työtä, kun ensimmäisen aallon ylösnousijat harjoittelevat todellisuuksien luomista ja opettavat toisia sopeutumaan, kun he ylittävät sillan. Kukaan ei ole erityislaatuisempi siksi, että hän ylitti sillan ensin – yhtään sen enempää kuin ne, jotka juoksivat maaliviivalle ensimmäisenä koulupihan kilpailussa. Olemme itse asiassa kaikki olleet aiemmin viidennen ulottuvuuden taajuuksissa ja ajattomuudessa, mutta meidän on muistettava, miten toimitaan näissä energioissa, jotta käytämme kunnolla luomisvoimaa, poikkeuksetta ihmiskunnan parhaaksi.
 
Koska olemme moniulotteisia olentoja, ensimmäiset ylösnousijat jatkavat siirtymistä pois hyvin polarisoituneista todellisuuksista ja löytävät niitä polkuja takaisin Luojaan, jotka tiheä kasvusto on peittänyt. Mitä useammat ihmiset jatkavat työtä kollektiivin edessä, sitä nopeammin pääsemme kotiin. Sitten kun palaamme kotiin, meillä on takanamme kokemuksia ja olemme kypsyneet yksilötietoisuuteen, mikä toimii yhtenä luojaolentona ja antaa rakastavan tavan kokea ikuisen elämän.
 
Yhteenvetona 2015 on katkeransuloinen voitto, joka on täynnä menestystä ja äärimmäisiä tappioita. Se on juhlankeskus niille, jotka oppivat ilmentämään uusia todellisuuksia, ja puhdasta helvettiä niille, jotka päättävät olla osallistumatta juhliin. Se mitä maapallolla tapahtuu vuoden 2016 jälkeen, riippuu niistä luojista ihmiskehoissa, jotka pelaavat elämänpeliä. Ilmaistaanpa aikomus, että ne jotka haluavat valita uuden tavan saada fyysisiä ihmiskokemuksia maan päällä, tekevät sen rakkauden ja myötätunnon voimalla, mikä sinkoaa kollektiivin nopeasti uuteen täysivaltaiseen elämistapaan.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >