HomeViestejäKaren Doonan2.5.2012 - Viesti vartiosotilailta

2.5.2012 - Viesti vartiosotilailta

VIESTI VARTIOSOTILAILTA
 
Kanavoinut Karen Doonan ( www.crystalline-sanctuary.com)
2.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tulemme opastamaan ja tukemaan tämän tärkeän ja suunnattoman muutoksen aikana maapallolla. Monet tuntevat nyt äitinsä energiat ja aloittavat harmonisoitumisen ja tulemisen takaisin tasapainoon.
 
Toiset ovat piittaamatta merkeistä, että he ovat epätasapainossa, ja jatkavat tahdon käyttämistä siihen, mitä luodaan.
 
Kysymme "miksi". Miksi pelkkä egon tahto toimisi, kun kaikki on tasapainossa ja harmoniassa, kun universumi on tasapaino ja harmonia? Pyydämme niitä, jotka eivät voi tai halua sallia sisäisen tasapainon saavuttamista, pohtimaan tätä kysymystä.
 
Kaikkialla ympärillänne universumi on täydellisessä tasapainossa. Näkymä minkä ihmisrotu näkee, on vain osa suurempaa universaalia kuvaa, mikä sisältää kaiken. Tietäkää, että ihmisrotua on opetettu laittamaan suodattimia näkökykynsä eteen ja nämä suodattimet lietsovat nyt sitä ahdistusta ja pelkoa, mikä kasvaa sisällä. Sillä vaikka ette pysty näkemään suurempaa kuvaa, pystytte tuntemaan suuremman kuvan - kulku uskossa ja luottamuksessa omaan itseen alkaa nyt, rakkaat ystävät. Pyydämme teitä kurkottamaan sisäänpäin ja yhdistymään rakkauteen, mitä on, ja vetämään äidin energioita jalkapohjienne kautta, sillä olette kaikki osa äiti maata tässä ihmisinkarnaatiossanne.
 
On monia, jotka kulkevat maan päällä ja jotka eivät ole täysin ihmisiä, ja näille lähetämme lempeän muistutuksen: et ehkä ole täysin ihminen, mutta asut ihmiskehossa ja tämä ihmiskeho huutaa tasapainoa ja harmoniaa tänä aikana. Monet huolehtivat hengen tarpeista ja samalla ovat piittaamatta fyysisen kehon tarpeista. Sanomme voimakkaasti, että tämä vetää olemuksen/olemisen pois tasapainosta. Ei ole mahdollista olla tasapainossa, kun kehonne huutaa harmoniaa ja tasapainoa ettekä te kuuntele. Ylösnousemusprosessissa kuten sitä monet nimittävät maaplaneetalla, ei ole kyse vain sielusta. Sielu kantaa kaiken olevaisen energiaa, mutta ihmiskeho on sielun kulkuneuvo ja keho joka ei ole tasapainossa ja jonka tarpeet sivuutetaan, on olemus/oleminen epätasapainossa.
 
Asioita joita maaplaneetalla opetetaan ruuasta, ravinnosta ja liikunnasta, opetetaan hillitsemään ja tukahduttamaan lisää ennestään alastallattua rotua. Opastamme teitä katsomaan sisään ja panemaan merkille, minkä opetusten kanssa resonoitte ja palvelevatko ne teitä. Pyydämme teitä katsomaan "savuun ja peileihin", mitä liittyy ihmiskehon ravitsemukseen, ja kysymään, oletteko tasapainossa itsenne kanssa. Seuraatteko, mitä laitatte kehoon ja miltä se saa olonne tuntumaan, vai kumarratteko toisten tietoa, jotka väittävät olevansa parempia? Rakkaat ystävät, laivasi kapteeni olet sinä. Kenelläkään muulla ei ole sitä tietoa sinusta, mitä sinulla on. Ymmärrätkö opastuksemme? Ymmärrätkö tarkoituksemme?
 
Monet antavat kontrollin ihmiskehosta toiselle ihmiselle ja seuraavat heille annettuja ohjeita, ollen koko ajan pois tasapainosta. Toisen ihmisen ei ole mahdollista tietää, mitä teidän kehonne tarvitsee, sillä hän ei asu teidän kehossanne. Ymmärrättekö opastuksemme?
 
On monia opetuksia, jotka leikkivät ihmisrodun energioilla, ja nämä opetukset alkavat nyt hävitä. Ne eivät enää palvele sitä olentorotua, mikä alkaa nyt muistaa, tulla tasapainoon ja tulla kaiken olevaisen virtaan. Mieli yrittää siirtää tasapainon takaisin sellaiseksi tasapainoksi, missä mieli kontrolloi kehoa, mutta se ei ole tasapainoa, rakkaat ystävät. Keho on vain kulkuneuvo, instrumentti mitä sielu käyttää liikkumiseen inkarnaatioplaneetalla. Vääristyneet opetukset voivat olla ihmisrodussa niin syvällä monissa, että he uskovat olevansa keho eivätkä sielu. Opastamme teitä tarkastelemaan ja alkamaan hävittää tätä, sillä tämä on vain savua ja peilejä, minkä on luonut rotu, joka pyrki hillitsemään ja tukahduttamaan ihmisrotua.
 
Teille opastetaan kehon ja sielun välistä eroa, mikä sallii teidän tulla tarkkailijaksi ja alkaa käsittää, että olette enemmän kuin peilikuvan esitys. Monet harmonisoituvat peilikuvan kanssa eivätkä kykene näkemään, miten valtava ja syvä he todellisuudessa ovat. Jokainen teistä on valtava valo-olento. Sillä ei ole merkitystä, miltä ihmiskeho näyttää. Se on savun ja peilien tuotetta ja pyydämme, että otatte kontrollin takaisin merirosvoilta, jotka ovat komentaneet laivaanne. Ottakaa peräsin takaisin ja alkakaa ohjata kulkuneuvoanne vesillä itse ja nähkää ihmeitä alkavan ilmestyä teille.
 
Jos annatte toisten ohjata laivaanne, niin ette voi valittaa, silloin kun kurssi muuttuu eikä haluamissanne satamissa käydä. Monet elävät toisten ollessa peräsimessä eivätkä he voi ymmärtää, miksi heidän elämänsä ei ole unelmien mukaista. Ei ole mahdollista antaa toisen ohjata laivaanne ja pitää kiinni unelmasta, mikä on sisällänne, sillä se on vain teidän sisällänne. Ymmärrättekö opastuksemme ja tarkoituksemme? Ympärillänne on monia muita ihmisiä, jotka väittävät, että heillä on sama unelma kuin teillä, mutta todellisuudessa te olette ainoa, joka voi uneksia tuota unelmaa sydämessänne. Ymmärrättekö?
 
Emme opasta teitä olemaan piittaamatta ympärillänne olevista, opastamme vahvasti rakastamaan ja olemaan myötätuntoinen sydämessänne koko ajan. Elämänkokemuksessanne on monia, jotka ovat sikeästi unessa, emmekä ole täällä tuomitsemassa - se ei ole meidän roolimme. Olemme täällä opastamassa hereillä olevia ihmisiä niiden savu- ja peilikerrosten läpi, jotka estävät itseä paljastumasta. Ei ole mahdollista hävittää sellaista, mistä ei nähdä. Liian monet sallivat edelleen toisten ohjata elämänkokemuksiaan ja opastamme, että tämän on loputtava.
 
Todellinen ykseys saavutetaan energiat sekoittamalla - se on toisten tunnistamista pysyen samalla uskollisena itselleen. Sielutasolla tämä hyväksytään ja tätä noudatetaan aina, mutta ihmisrotu on nyt vasta siirtymässä harmoniaan sielun kanssa. Tämä vie aikaa ja vaatii työtä, sillä ihmisrodun savu ja peilit ovat paksuja monilla alueilla. Ne jotka ovat pyrkineet hillitsemään ja kontrolloimaan, asettivat "syviä" opetuksia hautaamaan totuuden paljaalta silmältä. Monet harmonisoituvat edelleen näiden opetusten kanssa ja pyydämme nöyrästi teitä tulemaan tarkkailijaksi ja hävittämään ne, jotka ovat näkyviä teille.
 
Harmonisointiprosessi on sitä, miltä se kuulostaa, mutta kyse ei ole vain ihmisrodun ja universumin muiden rotujen harmonisoitumisesta. Ensin on tapahduttava sielun ja itsen harmonisoituminen. Miten voitte harmonisoitua toisen rodun kanssa, jos ette ole tulleet tasapainoon ja harmoniaan itsessänne? Tämä prosessi voi osoittautua haasteelliseksi monille. Monet kulkevat sokeasti siihen uuteen uskoon, ettei heillä ole mitään työtä tehtävänä ja että se mitä edessä on, on pelkästään lisää "samaa", ja opastamme, että tämä on sitä savua ja peilejä, minkä pyydämme hävittämään. Työ tehdään itsessä, sillä itse on luoja uudessa maailmassa. Itse on laiva, jolla purjehditte ja luotte, sillä itsen ollessa tasapainossa, te olette. Ymmärrättekö opastuksemme? Sanamme?
 
Pian ihmisrotu siirtyy sanojen yli. Tässä kohtaa se työ mitä on tehty itseen opetusten hävittämiseksi, näyttää tuloksia, sillä sitten kun itse on tasapainossa, uusi tehdään hengittämällä ja uneksimalla. Ei ole ahdistusta, ei ole huolta, vain on. Sillä "vain on" on luonnollinen olemisen tila universumissa.
 
Teemme työtä opetusten paljastamiseksi itselle, sillä paljastumisessa löydätte vapauden, koska jokainen opetus on suunniteltu vähentämään yhteyttä itseen ja erottamaan. Harmonisoituminen on kaiken sekoittumista kaiken kanssa yhdeksi. Ymmärrättekö opastuksemme? Sanamme? Katsokaa sisäänpäin kaikkina aikoina, rakkaat ystävät, sillä ulkopuolellanne ei ole mitään, mikä ei ole sinä. Todellinen muutos tulee sisältä, sillä suodatinten hävitessä jäljellä on vain totuus.
 
Olemme olentoja, jotka tunnetaan Vartiosotilaina. Vartioimme portaaleja uuteen maailmaan ja pyydämme niitä, jotka haluavat astua sinne, hävittämään vanhan ennen astumista. Ei ole mahdollista astua uuteen maailmaan, samalla kun suodattaa vanhan läpi - porttia ei nähdä, sillä suodatin kätkee sen paljaalta silmältä.
 
Yhdistymme ihmisrotuun tänä harmonisoitumisaikana opastamaan ja tukemaan. Pyydämme teitä kurkottamaan meitä kohti uniaikananne ja kommunikoimaan kanssamme, sillä me olemme te ja te olette me.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Niillä näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni. En kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >