HomeViestejäSuzanne Ward15.10.2019 - Viesti Matthewilta

15.10.2019 - Viesti Matthewilta

VIESTI MATTHEWILTA
 
Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)
15.10.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.
 
Meillä on iloisia uutisia: suihkutuksessa joka muodostaa kemikaalivanoja (suihkuvanoja), ei ole enää myrkyllisiä elementtejä. Voitaisiin sanoa, että tämä kehitysaskel meni komentoketjun läpi, jottei se kieltäisi Luojan vapaantahdonlahjaa niiltä, jotka ovat tuon suihkutuksen takana. Gaia pyysi Jumalaa lopettamaan tämän asukkaiden, ilman, vesien ja maaperän vaarantamisen. Välittömästi sen jälkeen Jumala valtuutti vapaaehtoiset erikoisjoukot keskuudessanne transformoimaan suihkutusten myrkyt Maalle luonnollisiksi kemikaaleiksi. Näin ne yksilöt jotka ovat määränneet nuo kemikaalivanat, saattavat edelleen tehdä sitä, mutta taivaallanne risteilevät vanat ovat vaarattomia.
 
Matthew, tämä on mahtavaa! Mutta eivätkö he ala epäillä, että jotain on tekeillä, tutki asiaa ja laita myrkkyjä takaisin suihkutuksiin?
 
Äiti, kirjoita se, mitä juuri sanoit … Kiitos.
 
Haluaisin lukijoiden tietävän, että juttelemme usein informaatiosta, kun välitän sitä. Meille on luonnollista tehdä niin, ja monta vuotta sitten kysymyksenne ja kommenttinne olivat osa viestejä. Sitten muutimme formaattia lyhentäen viestien pituutta ja sisällyttäen kuitenkin mukaan merkittävimmän informaation.
 
Nyt sitten, nuo yksilöt ovat jo enemmän kuin epäluuloisia – he pelkäävät, eivätkä vain siksi, että otaksuvat myrkyt poistetun suihkutuksista. He pelkäävät kaikkia muita kehityskulkuja, jotka murentavat heidän viimeisetkin valtarippeensä. Ja joitain heidän käskyläisiään on tosiaan tutkittu. Kaikille kerrottiin, että jos he osallistuisivat siihen, heidät pidätettäisiin myrkyllisten kemikaalien laittomasta käytöstä.
 
Monet teistä kysyivät, onko Greta Thunberg sellaisen järjestön edustaja, jolla on jokin pimeä agenda, tai manipuloiko sellainen järjestö häntä. Ei, niin ei ole – tuota spekulaatiota tai oikeammin ilmaistuna syytöstä levittivät itseä palvelevat yksilöt – ja kyllä, Äiti Maa on matkalla takaisin kohtuulliseen ilmastoon maailmanlaajuisesti, mutta teidän poikkeava säänne ei ole sen aiheuttama. Ne tuhoisat tapahtumat joita aiheuttaa teknologinen säämanipulointi ja fossiilisten polttoaineiden louhinta ja saasteet, hankaloittavat Gaian ponnisteluja. Kunnioitamme Gretaa hänen puhtaasta tarkoituksestaan vaatia intohimoisesti, että toimiin ryhdytään planeetan ja se tulevien sukupolvien vuoksi.
 
"Olkaa kilttejä ja selittäkää eroja Luojan, tämän universumin Ylimmän Olennon ja Jumalan välillä, jos niitä on. Jos muistan oikein, noita sanoja/nimiä on käytetty toisinaan Matthewin viesteissä ja hiljattain Arnoldin ystävällisessä viestissä. Olisin iloinen näiden nimien selventämisestä, jos mahdollista."
 
Aiemmat viestini jotka sisältävät informaatiota Jumalasta ja Luojasta, selittävät myös alkuperäänne loukkaamattomina ja itsenäisinä sieluina, mistä tulevat voimakkaat luontaiset kykynne. [Seuraava on osa lukua "Kosminen perintömme" kirjassa "Revelations for a New Era".]
 
***********
Elämämme tarkoituksen ymmärtämiseksi täytyy ymmärtää suhdettamme Luojaan, kosmoksen perimmäiseen voimaan. Yksinkertaisesti ilmaistuna se on isän ja hänen lastensa suhde, mutta sielujemme alkuperää Luojassa ei voi todeta niin helposti.
 
Luojan/luomisen energia – oikea nimitys kokonaisuudesta tai Lähteestä tai kaiken ykseydestä – on puhdasta rakkaus-valoa, ja se on suurin voima kosmoksessa. Tuo nimi on myös kuvaavin sisältäessään sekä tuon perimmäisen lähteen koko olemuksen että luomistoiminnan. Yksinkertaisuuden vuoksi sanomme kommunikoinnissa tavallisesti vain "Luoja".
 
Ei ollut mitään ennen Luojaa eikä ollut mitään, paitsi Luojan nukkuva voima, ennen kuin se ilmaisi ensimmäisen kerran ydinolemustaan. Tuolla hetkellä jota jotkut kutsuvat "alkuräjähdykseksi", tapahtui Luojan rakkauden, viisauden ja voiman alkuperäinen pirstoutuminen yksittäisiksi sieluolennoiksi.
 
Termi "pirstoutuminen" ei ole tässä kontekstissa kokonaisuuden hajoamista – se antaa kaikille yksittäisille osille samat ominaisuudet tai elementit, jotka muodostavat kokonaisuuden. Ja tuosta ensimmäisestä luomishetkestä saakka nuo ensimmäiset sielut ja kaikki muu, mitä on olemassa koko kosmoksessa, ovat olleet erottamattomia Luojasta ja toisistaan. Sielutasolla kaikki on yhtä ja tulee ikuisesti olemaan.
 
Niin epäkunnioittavalta kuin tämä analogia saattaa tuntua, se on paras kuva, jota voin ajatella, joten pyydän teitä kuvittelemaan Luojan henkisen hierarkian piirakkana. Koko piirakka on Luojasielu – kaikkivoipainen kokonaisuus, kaiken Lähde – ja keskellä on Luojamieli – kaikkitietävyys, kaikki tieto. Kuvitelkaa keskipisteestä lähtevän ulospäin samankeskisiä renkaita koko piirakan päälle – renkaita jotka ovat hierarkiasfäärejä, Luojan joustavia osia.
 
Tämä kuva vaatii nyt epätavallista perspektiiviä täsmällistä esitystä varten. Kuvitelkaa piirakka leikattavan lukemattomiin viipaleisiin, joiden levein osa koskettaa keskusta, Luojan rajatonta mieltä, ja jotka kapenevat ulottuessaan renkaisiin, jotka ovat aina vain kauempana keskikohdasta. Nämä viipaleet edustavat Luojan itsenäisesti kokevia sielusirpaleita, joita on luotu tai ilmennetty koko ajan. Jokainen osa sisältää suhteellisesti täsmälleen samat ainesosat, kuin koko piirakka, eikä mikään osa ole erillään toisista. Sama pätee koko luomiseen (luomakuntaan).
 
Nyt palaamme alkuun, jolloin Luoja jakautui ensimmäisen kerran. Jokaisella sirpaleella tuossa henkisen hierarkian ensimmäisessä täydellisen valon ja puhtauden sfäärissä, oli identtiset voimat kuin Luojalla. Tämä on Kristus-valon sfääri, jossa isällinen voima nimeltään arkkienkeli Mikael ja muut arkkienkelit syntyivät ja jossa vain puhdas tietoisuus oli olemassa tuntemattomien aionien ajan.
 
Sitten Luoja antoi kaikille osilleen ylimmän lahjan, vapaan tahdon ja luontaisen kanssaluomisvoiman – kanssaluomisen, koska kaiken tuottamisen energialähde tulee Luojalta ja tuottaminen tulee sielujen ideoista. Ja niin se oli, että nuo korkeimmat enkelit ja Luoja tekivät toisen enkelisfäärin. Vaikka ne eivät olleet yhtä lähellä Luojaa kuin arkkienkelit, nämä uudemmat sielut koostuivat myös puhtaasta valosta ilman muotoa tai substanssia.
 
Pohdittuaan lukemattomia aikakausia, nämä kaksi enkelimaailmaa saivat idean kanssaluoda sieluja, jolla oli elämänmuotopotentiaali – niillä oli vaihtoehtona pysyä ruumiittomana ilman muotoa tai ilmentää muoto laajempaa kokemista varten. Kanssaluomukset tässä kolmannessa sfäärissä ovat taivaankappaleita ympäri universumia sekä jumalia ja jumalattaria, jotka voivat pysyä ruumiittomana tai ruumiillistua mies- tai naispuoliseen muotoon. Joka tapauksessa nämä sielut ovat androgyynejä, mies- ja naispuolisten energioiden täydellinen tasapaino. Ymmärryksemme mukaan sielut jotka Luoja valitsi hallitsemaan universumeita, ovat ruumiittomia. Ne voivat näyttää olemuksensa lähes sokaisevana kultavalkoisena valona, mutta niiden rajattomat kanssaluomisvoimat ja -ideat näkyvät selvästi kaikessa, mitä on olemassa kunkin omassa universumissa.
 
Yksi noista jumalista on oman universumimme Ylin Olento, joka on luonut Luojan kanssa kaiken siinä. Koska jotkut Maan uskonnot kutsuvat jumalaamme Jumalaksi ja sillä tavalla sinä ajattelet hänestä, äiti, niin viittaan häneen sillä tavalla. Jumala on myös täydellinen sekoitus mies- ja naispuolisia energioita ja Äiti/Isä Jumala ilmaisee täsmällisesti perusolemustaan, mutta maan päällä häneen viitataan vain isänä ja maskuliinipronominilla. Tämä kehittyi luonnostaan, kun miespuoliset energiat alkoivat hallita Maan sivilisaatioita vuosituhansia sitten teidän aikaanne, ja vaikka feminiinistä tai jumalatarenergiaa säteillään planeetalle runsaasti, niin puhumisen helpottamiseksi käytän tavallisempia maskuliininimityksiä, joihin olette tottuneet.
 
Nyt sitten, jatkuvasti laajentuvaa kokemista varten Jumalan alkuperäiset olennot, joita kutsutaan juurisieluiksi, ilmaisivat itseään osiksi, joita kutsutaan sielusirpaleiksi tai sielukipinöiksi tai Jumalasirpaleiksi tai Jumalakipinöiksi. Samalla tavalla nuo sielut jakautuivat pikkukipinöiksi, jotka jakautuivat alapikkukipinöiksi. Olentoja joita luotiin lisäpirstoutumisella, kutsutaan myös alapikkukipinöiksi. Jokaisen sielun myriadeja yksilöllisiä, itsenäisiä ja loukkaamattomia elämiä kaikilla pirstoutumistasoilla kutsutaan henkilöhahmoiksi.
 
Annoin teille nuo nimitykset – ja on monia muitakin – vain näyttämään sukulinjajärjestyksen niissä lukemattomissa sfääreissä, joita säteilee ulospäin Luojan mielestä. Mikään näistä nimityksistä ei määritä sielujen henkistä kehitysstatusta ja pelkkä "sielu" riittää, koska ei ole mitään eroa kenenkään yhteydessä Luojaan tai rakenteessa suhteellisesti mitattuna. Myös uusimman sielun elämänvoima on AINA oma itsenäinen ja loukkaamaton Itsensä, ja se on erottamattomasti yhteydessä Jumalaan ja Luojaan, aivan kuten jokainen solu kehossanne on sekä elinkelpoinen ja itsenäisesti toimiva solu ja samaan aikaan kokonaisuuden – henkilön joka olette – erottamaton osa.
 
Matthew, mihin tämänhetkinen väestömme sopii näissä alajakautuneissa sfääreissä?
 
Pääasiassa alapikkukipinätasolle, mutta muista, äiti, että siinä EI ole kyse sieluevoluutiosta – kyse on vain siitä järjestyksestä, jolla henkilöhahmosielut ilmestyivät itsenäiseen kokemiseen! Minusta ilmaisunne "vanha sielu" liittyy evoluutio-osaan eikä sukulinjajärjestykseen. Niillä ei ole ehkä mitään tekemistä toistensa kanssa, koska henkisen kasvun määrittää jokaisen sielun vapaan tahdon valinnat eikä se, miten monta elämää se on ottanut tehdäkseen ne valinnat, jotka nostivat sen henkisen evoluution korkeammalle tasolle. Ja nyt – aikana jolla ei ole edeltäjää ainoastaan Maassa vaan myös universumissa! – planeetallanne on joitain äärimmäisen "vanhoja sieluja" opastamassa teitä muita suurempaan valaistumiseen.
 
Ai, ymmärrän. Kiitos, rakas. Onko Luoja kosmoksen ylin olento ja Jumala assistentti?
 
Ei. Kosmosta ja universumia käytetään usein synonyymeinä, mutta jokainen universumi on vain yksi osa kosmosta, jossa on useita universumeita, ja jokaisella on oma jumalansa tai jumaltattarensa Ylimpänä Olentonaan. Koska ihmiset maan päällä eivät ole tietoisia muista universumeista ja niiden hallitsijoista tai henkisestä luomishierarkiasta, jotkut uskonnot ovat antaneet Luojalle nimen Jumala. Tämä on yleistermin käyttämistä virallisena nimenä, kuten tyttövauvan nimeäminen Tytöksi. Eikä ole tavatonta tai väärin viitata Jumalaan "meidän luojanamme", koska hän on, mutta se lisää vain yhden hämmennystekijän Luojaan ja Jumalaan ja näihin nimiin.
 
En tiedä, miten tämä nimivirhe alkoi. Se on saattanut olla jokin poikkeava viittaus syvimmässä antiikinajassa, kun tiedettiin, että Luoja/luominen on Lähde, kaikki olevainen, minä olen, kaikkivaltias, ykseys, kokonaisuus tai jokin muu nimi ilmaisemaan koko kosmoksen Ylintä Olentoa. Nimellä ei ole merkitystä. Kun rakkautta ja kunnioitusta annetaan Luojalle nimessä ja Jumalalle merkityksessä ja toisinpäin, tuota yhteyttää kunnioitetaan täysin.
 
Kristillisten kirkkojen kolminaisuus voitaisiin tulkita seuraavasti. Isä on Luoja, kosmoksen korkein voima, jota kutsutaan Jumalaksi tai muilla nimillä uskonnoissanne. Poika on Jumala, joka on luominen tai Luojan "poika", ja vaikka onkin vain meidän universumimme Ylin Olento, sitä ei yleisesti tunnisteta maan päällä erilaiseksi kuin Luoja. Pyhä Henki on ulottuvuus tai sfääri lähimpänä Luojaa, jota kutsutaan myös Kristus-ulottuvuudeksi ja jossa korkeimmat olennot ovat kokonaan rakkautta ilmaistuna valona ja josta tulevat ne sielut, jotka inkarnoituvat tullakseen merkittäviksi vaikuttajiksi koko tähän universumiin, mm. Jeesus Kristus ja Buddha Kristus maan päällä.
 
Nimien ja tulkintojen eroista huolimatta tämän kolmiyhteyden järjestys on sama. Eikä ole eroa kaikkivaltiaan, kaikkivoimaisen ja kaikkitietävän Ylimmän Olennon ja sitä seuraavien voimien jumalaisessa järjestyksessä, ainoastaan nimissä niin, kuin ne ovat kehittyneet.
 
Eroavatko Jumala ja Luoja millään tavalla, paitsi "hallintoalueensa" koossa?
 
Kyllä, on kaksi oleellista eroa, mutta toistetaanpa ensin, että Luojan jokainen osa sisältää KAIKKI sen elementit. Siksi Jumala on Luojan täydellinen ja laimentamaton ilmaisumuoto ja käytännössä tämän universumin Luoja – Luojamieli tiedossa ja viisaudessa, Luojasydän rakkaudessa, Luojavoima/valta auktoriteetissa ja vastuussa.
 
No niin, ensimmäinen oleellinen ero on tämä: Luojan ydinolemus on järjestyksen ja elämän keskipiste kosmoksessa ja tuon olemuksen tärkeä funktio ei ole aktiivinen. Kuten pyörän akseli antaa "ankkurin" liikkeessä oleville osille, Luojan vakaa voima mahdollistaa sen muiden osien jatkuvan liikkeen. Jos tuo vakaus loppuu, elämä loppuu. Elämän luominen vaatii kaikissa muodossa energiataajuuksien mitattua tahtia, ja se vaatii sekä Luojan toiminnan vakaita että aktiivisia aspekteja.
 
Jumala on aktiivinen kaikissa aspekteissa. Luojan voimistuneena aktiivisena voimana tässä universumissa, Luojan rakkaus- ja valoenergiaolemuksen laajuuden ja laadun kera, Jumala aloittaa kaikki elämänmuodot ja kaiken järjestyksen täällä. Aivan kuten kosmoksessa korkein ja voimakkain energia on valo – Luojan ydinolemus – sama pätee myös tässä universumissa – Jumalan ydinolemus. Valo on aaltoilevaa, laajentuvaa ja supistuvaa liikettä, jonka voima lisääntyy alati sisältämään lisää rakastavaa kapasiteettia ja aistimusta. Valoa voidaan ohjata, muttei koskaan vangita tai tuhota, ja rakkaus on ääretöntä. Tämä rakkaus-valovoima joka on samaa energiaa pelkästään eri tavalla ilmaistuna, on yksittäisten, Jumalan kanssa vuorovaikutuksessa olevien sielujen perusta.
 
Koska universumimme elämä kaikissa muodossa tulee Jumalalta, voidaan sanoa, että ihmiset on tehty hänen kuvakseen, lukemalla ihmisluomukset hänen ansiokseen. Idea ihmisen ulkonäöstä ja materiaali josta fyysinen keho on tehty, tuli Jumalan mielestä.
 
Universumimme elämän luomisella hän laittoi liikkeelle pysäyttämättömät lait, jotka hallitsevat kaikkea – galaksien kiertämisestä siemeneen, joka tietää, milloin ilmestyä esiin kuorestaan ja alkaa kasvaa. Mittaamattomana aikana tämän aloittamisen jälkeen, ainoastaan energiasuunnan jalostaminen teknologian avulla on muuttanut energian jumalaisen tarkoituksen ja liikkeen alkuperäistä kurssia. Energiassa itsessään ei voi olla mitään muutosta, koska energia ON luomista. Se miten energiaan yhdistytään ja miten sitä käytetään, on avain luomiseen.
 
Alussa kaikki luominen tässä universumissa oli virheetöntä, puhdasta, pyhää ja rakastavaa. Kaikki oli täydellisessä harmoniassa ja yhteisymmärryksessä, ja elämää oli tarkoitus elää niin. Luoja tarkoitti vapaan tahdon lahjaksi kaikille sieluille. Tästä syystä kaikkien universumien hallitsijat ovat kosmisen lain mukaan sidottuja kunnioittamaan jokaisen sielun vapaan tahdon valintoja omilla alueillaan. Mutta on mahdollista, että tätä lahjojen lahjaa, sielujen täydellistä vapautta valita, on käytetty väärin niin paljon, ettei sitä voi pitää enää sinä kultaisena lahjana, joka se kerran oli. Joissain universumeissa vapaa tahto on tuntematon käsite, kuten olemme kertoneet, ja myös tämän universumin osissa sielut ovat omaksuneet tuon lahjan sellaiseen säteilyyn, ettei se ole enää yksiön valinta, vaan myriadien sielujen kollektiivin yhteisvalinta. Kuitenkin Luojan lain mukaisesti, vapaa tahto on maan päällä elämän järjestys, jossa Jumalan käsi on alati läsnä tarkkailemassa, mutta sen ei sallita rajoittaa tai kieltää sielujen valintoja.
 
Toinen oleellinen ero Luojan ja Jumalan välillä on tämä: siinä missä Luoja on tietoinen jokaisesta yksittäisestä elämästä koko kosmoksessa, ei ole mitään standardia sen osallistumisessa sielujen elämään tai vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Jumala on tietoinen vain jokaisen sielun asemasta tässä universumissa. Hän tietää jokaisen ihmisen sydänsurut, salaiset unelmat, piinat, ilot, pelot. Jumala tietää KAIKEN.
 
Silloin kun Luoja lähti täydellisen hiljaisuuden tilasta, tarkoituksena oli kokea luomisen avulla. Luojan täydellisenä ilmaisumuotona Jumalalla on sama tarkoitus, ja hänen aistiva aspektinsa on hänen jokaisessa luomuksessaan kaikissa inkarnoituneissa tai ruumiittomissa elämissä. Hän tuntee samat tunteet kuin kaikki sielut hengessä tai fyysisissä maailmoissa. Hän ei ole hetkeäkään irti kaikkien sielujen kaikista aistimuksista, riippumatta niiden henkisestä kehitystasosta ja vapaan tahdon valinnoista, ja tämä koskee myös kaikkia elämänmuotoja eläin- ja kasvikunnassa.
 
Jumala kokee paljon korkeammalla tasolla Maan ahdistuksen nykyisessä myllerryksessä ja raskaassa negatiivisuudessa ja myös kaikkien muiden taivaankappaleiden aistimukset. En voi todeta liian usein Jumalan erottamattomuutta kaikista elämänmuodoista omassa universumissaan, ja tuo sama yhteys on totta jokaiselle sielulle kaikkien muiden sielujen kanssa kaikissa elämänmuodoissa. Termi "henkilökohtainen Jumala" jota joskus käytetään maan päällä, on ehdottomasti oikea, koska Jumala ON jokainen ihminen siellä sekä jokainen muu sielu eläin- ja kasvikunnassa. Jopa tämän universumin korkeimmalle kehittyneiden sielujen on mahdotonta kuvitella kaiken elämän kollektiivisten tuntemusten tuntemista samanaikaisesti maan päällä, vielä vähemmän KAIKEN elämän tuntemista koko tässä universumissa.
 
Koska Luoja ei sekaannu elämäämme, merkitseekö tämä, että se (?) ei tunne sielujen fyysistä kipua ja tunnekärsimystä niin kuin Jumala?
 
Äiti, "se" ei ole Luojan pronominina halventava. Tätä käyttöä ei voi verrata se-sanaanne, joka merkitsee asiaa tai olosuhdetta, eikä olentoa. Luojaan sovellettaessa se on kuin valkoinen: valkoisesta ei puutu väriä, se on väriyhdistelmä. Universumin kaikki värit taittuvat valkoisesta omiksi olemuksikseen, ja muualla universumissa on monia suurenmoisia sävyjä, joita ei tunneta planeetallanne.
 
Nyt sitten, Luoja todellakin kokee sielujen tunteet koko luomakunnassa ja paljon voimakkaammin, mihin kolmannen tiheyden kehonne kykenee, mutta se ei osallistu tai anna henkilökohtaista vastausta yhdenkään sielun tilanteeseen. Toisaalta Jumala on jatkuvasti liikkeessä avustaen kaikilla mahdollisilla tavoilla sielujaan näiden ennen syntymää sovituissa valinnoissa. Ns. Jumalan käsivarret syleilevät jokaista sielua tässä universumissa, ja silmänräpäystä nopeammin hänen lähettiläänsä auttavat hänen valtuuttamanaan sieluja hädässä, jota ei ole niiden sopimuksissa.
 
***********
Kiitos, äiti, tämän materiaalin lisäämisestä. Rakkaat sisaret ja veljet, olette sen verrattoman suurenmoisen ja voimakkaan Luojan rakkaus-valoenergian personoituma, joka yhdistää teidät ikuisesti kaikkeen muuhun ympäri kosmosta.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >