HomeViestejäSuzanne Ward3.3.2014 - Viesti Matthewilta

3.3.2014 - Viesti Matthewilta

VIESTI MATTHEWILTA

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)
3.3.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Vastakkaisesta vaikutelmasta huolimatta, tapahtumat ympäri maailmaa siirtävät yhteiskuntaa vakaasti eteenpäin. Kansalaisten protestointi hallintojohtoa tai politiikkaa vastaan, yhteisötasolta kansalliselle tasolle, pakottaa ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet huomattavaa tyytymättömyyttä. Tämä vapauttaa negatiivisuutta, jottei se pysty juurtumaan. Ukrainan myllerrys on uhoa, mutta maapallon mahdollisuusenergiakentässä ei riitä vauhti laajaksi taistelukentäksi puhkeamiseen.

Satunnaiset väkivallanteot antavat jatkuvasti karmakokemuksia kaikille osallisille ja on odotettavissa, että poliittiset ja diplomaattiset neuvottelut jumiutuvat aina silloin tällöin matkalla rauhaomaisiin sopimuksiin. Voitte odottaa lisää pidätyksiä, erottamisia ja irtisanoutumisia kansainvälisessä pankkiyhteisössä ja joissain hallituksissa ja vaikuttaa siltä, että Vatikaanin horisontissa näkyy ravistelua. Sellaiset erilliset ryhmät kuin kirkot, monikansalliset yritykset, kunnalliset ja kouluorganisaatiot sekä voittoa tavoittelemattomat laitokset tekevät yhteistyötä merkittävissä projekteissa koulutus- ja työmahdollisuuksien laajentamiseksi.

Pysäyttämätöntä kehitysvirtaa aina vain kevyemmille energiatasoille auttavat ne sielut, jotka alkavat miettiä syvällisemmin kuin jokapäiväisen toiminnan tasolla. Nämä heräävät sielut lisäävät valoa yltäkylläisyyteen, mitä generoidaan maan päällä ja suihkutetaan planeetalle kaukaisista lähteistä, ja jokainen uusi kipinä kohottaa värähtelytasoa. Kiinteistöalanne puhuu "paikan, paikan ja paikan" tärkeydestä. Äärettömästi tärkeämpää maailmallenne ja kaikille sen asukkaille on "värähtely, värähtely ja värähtely" ja värähtelyn nostamisen vuoksi olette täällä.

Nyt olemme innokkaita vastaamaan lukijoiden kysymyksiin, jotka hämmentävät myös monien muiden valotyöntekijöiden mieltä. Miten voimme tietää, noudatammeko tai kunnioitammeko elämänsopimuksiamme? Olen epätoivonen niistä miljoonista, jotka ovat surkeissa olosuhteissa, mutta mitä voin tehdä auttaakseni heitä? Teemmekö riittävästi maapallon auttamiseksi? Miten voin käsitellä tilanteita, jotka ovat kontrollini ulkopuolella, kuten ihmisten päätökset, jotka vaikuttavat vakavasti elämääni? Toiset kysyvät, miten autetaan rakkaita ihmisiä, jotka vastustavat totuudenmukaista informaatiota, jos se ei tue heidän kapeaa käsitystään, ja miten käsitellään vakavat sairaudet tai taloudelliset vastoinkäymiset.

Vaikka nämä saattavat näyttää hyvin erilaisilta kysymyksiltä, vastaus kaikkiin niihin tulee samasta kaikkivoimaisesta lähteestä - sielustanne.

Niinpä ensin sanomme, että sielu lähettää jatkuvasti tietoisuuteen suuntaviivoja pitämään teidät harmoniassa sopimusvalintojenne kanssa. Nämä suuntaviivat jotka ovat yhtä selkeitä kuin neonvalokyltit, jotka osoittavat valitsemaanne suuntaan, voivat tulla sanoina, mutta useimmiten ne ovat voimakkaita tuntemuksia. Silloin kun otatte vaarin sielunne viesteistä sydämessä ja mielessä, tunnette ikään kuin kulkevanne kevyesti virran mukana, joten tässä sielunne sanoo: "Hyvää työtä!" Sitä vastoin silloin kun vapaan tahdon päätöksenne, toimintanne tai toimimattomuutemme menee sopimustenne vastaan, tunnette levottomuutta ja epämukavuutta. Toivotte, että olisitte tehneet eri valinnan.

Puhtaan omatunnon kevytsydäminen tunne kertoo teille, että se mitä teitte, oli oikein - ja syyllisyyden, katumuksen tai pahoittelun tunteet, ettei ollut. Tiedostakaa, että jos jälkimmäiset tuntemukset sivuutetaan kerta toisensa jälkeen, omatunto alkaa surkastua ja pahansuopuus ja apatia alkavat tuntua luonnolliselta.

Vaisto on spontaani reaktio tilanteeseen, mikä aiheuttaa vakavaa vaaraa teille, rakkaallenne tai jollekin vieraalle, ja vaistonvarainen toiminta voi pelastaa henkenne.

Intuition käyttäminen on pohdiskeleva prosessi, missä kysytään neuvoa sisältä ja sitten hiljennetään mieli. Haluatte esimerkiksi kenties tietää, onko tietty ihminen paras valinta elämänkumppaniksi, onko ehdotettu bisneshanke parhaan intressinne mukainen, milloin ajan, energian tai rahan investoiminen on viisasta, onko muuttaminen tai työpaikkatarjouksen hyväksyminen hyvä idea. Kun pohdiskelette jotain tällaista tilannetta tai jotain muuta tulevaisuutenne kannalta tärkeää asiaa ja tarve toimia ajatuksen mukaisesti vahvistuu, sielunne puhuu vielä kovempaa motivoidakseen teitä ryhtymään asiankuuluvaan toimeen. Jos haluttomuus seuraavan askeleen ottamiseen pysyy, sielunne sanoo: "Älä tee tätä."

Erottelukykynne voiman käyttäminen on samanlaista - se antaa vastauksia, joita etsitte tuolla hetkellä. Se voi olla, onko viisasta jakaa ajatuksianne jonkun kanssa, mikä informaatio on totta teille ja mikä ei, onko hiljaa oleminen jostain asiasta ystävällisempää kuin puhuminen, ansaitseeko tietty tilanne huomionne eli tyhjänpäiväisen erottaminen arvokkaasta. Inspiraation ja toiveiden mukaan toimiminen johtaa pyrkimyksiin ja tärkeisiin toimiin, jotka valitsitte sielusopimuksessanne. Uskollisuus itsellenne tässä mielessä johtaa tyydytyksen tunteeseen, kun taas elämänne käyttäminen sen tekemiseen, mitä joku sanoo, että teidän pitäisi tehdä, sydämenne toiveen seuraamisen sijasta, johtaa levottomuuteen ja tyytymättömyyteen.

Miksi kerromme teille sen, minkä jo tiedätte? Koska, rakas perheemme, te ette käytä tuota tietoa täysillä! Kyseenalaistaminen syvällisen introspektiivisellä tasolla on äärimmäisen tärkeää ja tuo valtava askel pois kolmannen tiheyden tietoisuudesta on taatusti työläs ja vaivalloinen taival. Kuitenkin seuraava askel - vastaustenne saaminen sisältä - tulee niin helposti ja nopeasti, kuin sallitte. Sielussanne on kaikki tieto, vahvistus, itseluottamus, välittäminen, viisaus ja vahvuus, mitä koskaan tarvitsette tässä elämässä. Etsikää ja te löydätte.

Sitten toisaalta, ehkä seuraatte sielutason opastustanne viimeistä piirtoa myöten ja kuitenkin taistelette sydänsurun, vastustuksen, sairauden, taloudellisten vastoinkäymisten tai muiden esteiden kanssa. Rakkaat ystävät, sielusopimusvalintoihin sisältyy erityisesti tällaisia haasteita. Ilman niitä ei voi olla oppimista ja sielukasvua ja kontrollinne siihen, mitä kohtaatte, on reaktionne siihen. Sielutason opastuksen myötä teillä on enemmän sisäistä vahvuutta, kuin voitte kuvitella, ja rajaton kapasiteetti rakastaa ja antaa anteeksi, olla myötätuntoinen, kiitollinen ja kärsivällinen, jakaa anteliaasti, käyttäytyä kunniallisesti ja astua eteenpäin hetkellisistä takaiskuista.

Monet teistä tulivat vapaaehtoisesti kokemaan vaikeita terveys- ja talousongelmia tai muita vaikeita olosuhteita, erityisesti hyödyttääksenne toisia. Kun käsittelette vastoinkäymiset päättäväisesti ja henki vahvana, palvelette kannustusmajakkana ihmisille, jotka kamppailevat samanlaisten tilanteiden kanssa, ja olemalla esimerkki sisäisten resurssien voimasta innostatte heitä käyttämään omia resurssejaan.

Se universaali laki, että jokainen ihminen on vastuussa vain omista valinnoistaan, ei koskaan merkitse välinpitämättömyyttä perhettä, ystäviä ja työtovereita kohtaan, joilla on vaikeuksia. Ette koskaan tiedä, ovatko he poikenneet sopimuksistaan vai noudattavatko he niitä viimeistä piirtoa myöten asioissa, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä ja myös teidän elämäänne. Syntymää edeltävät sopimukset jotka tehtiin ehdottomalla rakkaudella, on suunniteltu hyödyttämään kaikkia osallisia jaetussa elämässä ja henkisen tiedostamisen ja tietoisen tajuamisen edistämiseksi joidenkin on valittava tilanteita, jotka ovat vaikeita heille itselleen ja usein myös muille. Tavallisesti vasta jälkikäteen ihmiset oivaltavat, miten paljon he oppivat toisten tekojen ja päätösten seurauksena.

Valtava enemmistö niistä ihmisistä jotka elävät ja kuolevat kohtuuttomissa olosuhteissa, käyvät läpi karmaoppitunteja, jotta he voivat kehittyä. Ja kaiken ykseyden osina he antavat yhteiskunnallenne suuren tilaisuuden oppimiseen ja henkiseen kehittymiseen, eikä se tapahdu tuntemalla epätoivoa heidän vuokseen. Vetovoimanlaki toimii jatkuvasti ja koska sillä ei ole päättelykykyä, se ei osaa erottaa, mitä haluatte ja mitä ette, joten se tuo lisää sitä energiaa, mikä sopii epätoivoisiin ajatuksiinne ja tunteisiinne.

Jos on mahdollista tukea taloudellisesti tai osallistua toimintaan järjestöissä, jotka toimivat parantaakseen olosuhteita alueilla, missä apua kovasti kaivataan, tehkää se. Mutta te monet jotka ette pysty, tietäkää, että myötätunto niitä kohtaan, jotka kärsivät, ja kiitollisuus siunauksista omassa elämässänne, ovat täynnä valoa, ja mitä enemmän valoa sisällänne on, sitä enemmän valoa säteilette maailmaan kaikkien sielujen kohottamiseksi.

Joka kerta kun teette ystävällisen teon, tunnette iloa nähdessänne vauvan ensihymyn, nautitte auringonlaskun kauneudesta tai pidätte huolta apua tarvitsevasta eläimestä, autatte maapalloa. Tuollaiset tunteet ja teot ovat täynnä valoa, mikä auttaa Gaian planeettakehoa parantumaan vuosituhansien hyväksikäytöstä ja laiminlyönnistä, ja maapallon visualisoiminen kultavalkoisessa valossa on aina upea tapa nostaa värähtelyjä.

Eräs lukija kysyi, onko kuurous valittu karmaoppitunti ja voidaanko se oppia niin, että tuo ihminen voi saada kuulonsa takaisin tässä elämässä. Tämä vastaus pätee kaikkiin fyysisiin ja henkisiin vajavuuksiin, elinten ja raajojen menettämiseen ja kroonisiin sairauksiin. Tällaiset olosuhteet valittiin sielun kehitystilaisuuksina yksilöille itselleen ja heidän hoitajilleen ja muutos riippuu sielusopimuksesta - sisältyykö siihen tilan muuttuminen? Jos sisältyy, silloin sovelletaan kahta tekijää. Jos tuo ihminen on nuori ja hän valitsi pitkän elämän, tila voi muuttua vähitellen, kun planeetta saavuttaa korkeampia energiatasoja. Toinen tekijä on tuon ihmisen valomäärä. Valon korkeat värähtelyt aktivoivat kehon parantumismekanismin ja värähtelytaso on henkilön positiivisten tai negatiivisten ajatusten, tunteiden ja tekojen mukainen.

Nyt puhun omasta puolestani ja vastaan lisää niihin kysymyksiin, joita heräsi elämääni Raamatun Matteuksena koskevasta viestistä.

Miten totuus Raamatusta vaikuttaa kristinuskoon? Kun paljastuu totuuksia Raamatun informaation alkuperästä, avomieliset kristityt karttavat opinkappaleita, jotka on keksitty massojen kontrolloimiseksi, ja säilyttävät uskonsa henkisen osuuden. Kaikkien uskontojen radikaalit tulkinnat jäävät sivuun ja kaikki ihmiset hyväksyvät sen aidon henkisyyden, mikä laulaa sydämessä. Eri uskontojen kirkot ovat alkaneet siirtyä tähän suuntaan.

Puhut vanhan sielun muinaisviisaudella. Miten vanha olet? En ole sen vanhempi kuin kukaan teistä! Jokaisen sielun ns. aines on Luojan rakkaus-valoa ja koska kaikilla sieluilla ympäri kosmosta on sama alku, olemme kaikki samanikäisiä ajattomuusjatkumolla. Ihmiset joita pidetään "vanhoina sieluina", ovat muistaneet enemmän henkilöhahmoelämistään kuin "uudet" sielut ja tuo kollektiivikokemus tulee esiin "muinaisviisautena". Tämä pätee lapsiin yhtä lailla kuin 90-vuotiaisiin, joilla on ollut paljon useampia vuosia muistaa, mitä he tietävät sielutasolla, ja meille on ilo nähdä, että vanhemmat tunnistavat tämän viisauden lapsissaan ja tukevat sitä.

Mikä on tositarina Torinon kääreliinasta? Joskus 700-luvulla joku törmäsi pitkään liinavaatteeseen, jota on kuvattu miehen kuvan sisältäväksi hautavaatteeksi. En tiedä, kuka sen löysi, ja tiedän vain saman kuin te: löytämisestä saakka se on ollut tutkijoiden debatin ja testien kohteena ilman johtopäätöstä. Katolinen kirkko ei ole väittänyt sitä Jeesuksen kuvaksi, mutta monet hartaat kirkon jäsenet uskovat sen olevan ja kääreliinaa pidetään uskonnollisena ikonina.

Ovatko asemasi sielut sieluryhmä? Eivät siinä mielessä, miten tuota ilmaisua tavallisesti käytetään - sieluryhmä jolla on ollut monia yhteisiä elämiä. Sielut täällä ovat pelkästään saavuttaneet saman kehitystason itsensä löytämisprosessin kautta.

Pystyisikö joku "kaukonäkijä" näkemään elämäsi apostoli Matteuksena? Kyllä, se on mahdollista, mutten osaa kuvitella, että kellään jolla on tuo kyky, on riittävää kiinnostusta etsiä jatkumolta sitä. Kuten mainitsin viime viestissä, tuo elämä ei ole mitenkään huomattava universaalia taustaa vasten.

Puhutaanpa vähän kaukokatselusta. Lineaarinen aika ei ole jatkumolla, joten ei voi mitenkään tietää, onko jonkin menossa vaiheittain ylöspäin vai alaspäin. Joku kaukonäkijä joka haluaa nähdä maapallon tulevaisuuden, voi nähdä planeetan, joka vaikuttaa tuhoutuneelta ja autiolta, kun taas toinen näkee ehkä kauniin planeetan, jolla on kukoistava luonto, ja kumpikin luulee näkevänsä tulevaisuuden maapallon. Kumpikaan ei ehkä näe todellista maapalloa - rinnakkaismaailmat ovat myös samalla jatkumolla, jolloin on monimutkaista määrittää, mitä itse asiassa nähdään.

Puhutko kaikkien siellä olevien sielujen puolesta, koska sinä ja äitisi puhutte englantia eivätkä toiset puhu? En. Meille kaikille ovat tuttuja kaikki kielenne ja murteenne sekä sävel- ja väriasteikot, jotka ovat kommunikointitapana monissa henkisesti kehittyneissä sivilisaatioissa. Lisäksi kaikkien tämän universumin sielujen käytössä on erehtymätön sähkömagneettinen käännösjärjestelmä. Tämä tiedetään sielutasolla ja jotkut teistä ehkä kommunikoivat tuon järjestelmän avulla unitilassaan. Tätä voi tapahtua ihmisten kanssa, joiden kanssa teillä on rakkausside tässä tai toisissa elämissä, riippumatta siitä, mitä kieltä he puhuvat nyt, tai osallistuttaessa erityyppisiin galaktisten tai galaksien välisten liittojen tai universaalien neuvostojen tapaamisiin.

Valitsitko äitisi viestien vastaanottajaksi, koska teillä kahdella on ollut yhteinen elämä monta kertaa? Lyhyt vastaus on "kyllä", mutta siihen liittyy muutakin. Äiti oli ensimmäinen henkilöhahmoni - olemme kuin pisteitä rinta rinnan äärettömässä ympyrässä ja "toimimme" samalla korkealla taajuudella. Olemme jakaneet melkein kaikki tuhannet elämämme ihmisinä ja muina lajeina ja kaikissa suhteissa, paitsi vihollisina. Emme halunneet koskaan esittää noita rooleja eivätkä toiset jotka jakoivat nuo elämät, olleet eri mieltä. Viestien lähettämiseen hän on luonnollinen valinta ja osana Wardin perheen syntymää edeltävää sopimusta hän suostui selkeästi vastaanottamaan informaatiota, mitä minä ja kaikki muut välittäisimme hänelle, ja hän hoitaisi kirjan julkaisemisen ja viestien jakelun.

Miten ja milloin sinä, Matthew, teet päätöksen toiseen sieluun ruumiillistumisesta? Tiedätkö tätä vai tapahtuuko se vain, sitten kun lähde kutsuu sinua? Prosessi on sama kaikilla sieluilla. Elämien välisellä jaksolla henkimaailmassa, sielu tarkastelee juuri kulunutta elämää kaikkien muiden henkilöhahmoelämiensä rinnalla. Tarkastelu paljastaa erityisalueet, joilla kumulatiivista tietoa ei ole saatu oppimisen kautta, sekä sen, mitä tarvitaan tasapainoiseen kokemiseen. Sitten kun päätös seuraavan ruumiillistuman valinnoista on tehty, ne voivat tarjota opastusta, jotka hallitsevat alueet, jotka sielu valitsi henkilöhahmolleen, mutta on sielun valinta ottaa vastaan tai torjua apu.

Rajataanpa tätä selitystä kolmannen tiheyden tietoisuuteen, missä melkein kaikki sielut tarvitsevat opastusta ja toivottavat sen tervetulleeksi, ja tunteita käsitteleviin oppitunteihin, koska niitä tarvitsevat erityisesti kaikki tuon kehitystason sielut. Ja koska kotiplaneettanne on yksi galaksin hienoimmista kouluista tunneoppitunteihin, käytän maata ja Nirvanaa tähän esimerkkiin.

Pelko on tärkein tunne, mikä on käsiteltävä - pelko pitää henkilöhahmon jumissa kolmannessa tiheydessä ja kyvyttömänä näkemään sen yli, mitä pelätään. Lisäksi pelko synnyttää kovimpia negatiivisia piirteitä ja tekoja: ahneus, ennakkoluulo, viha, vallanhimo, kateus, tyrannia, halu kontrolloida muita, petos, epäkunnioitus, sotaisa ajattelutapa ja korruptio. Koska pelokkuuden voittaminen voi viedä tuhansia elämiä, sielut valitsevat tuon oppitunnin yhdessä jonkin pelosta syntyneen ominaisuuden kera ja tässä esimerkissä se on viha.

Teillä on kurssi nimeltään "vihan hallinta" ja Nirvanassa on kurssi, mitä voitaisiin kutsua "vihan korvaamiseksi". Kerta toisensa jälkeen sielulle esitellään tilaisuuksia, jotka ovat saaneet henkilöhahmot reagoimaan vihalla, jotta se voi harjoitella kärsivällisyyttä noissa tilanteissa ja oppia ajattelemaan niitä toisesta perspektiivistä ja reagoimaan tyynesti, järkevästi ja rakentavasti. Sitten kun sielu ja sen neuvonantajat päättävät, että harjoitussessiot ovat valmistelleet riittävästi uutta henkilöhahmoa, sielu valitsee sopimuksensa muut osat ja tekee syntymää edeltävän sopimuksen sielujen kanssa, joista tulee sen vanhemmat, sisarukset, kumppanit, ystävät, opastajat jne. tuossa elämässä. Ainoa suhde Lähteeseen on jokaisen sielun pyrkimys - integroituminen taas Jumalaan ja siihen, mitä tulee sen jälkeen.

Jättämällä pois yksityiskohdat lyhytsanaisuuden vuoksi, selitykseni valmistautumisesta voi kuulostaa rangaistukselta, eikä se ehdottomasti ole sitä! Kaikki tehdään rakkaudella ja herkkyydellä - kaiken ykseydessä neuvonantajat haluavat uuden henkilöhahmon onnistuvan yhtä lailla kuin sielu itse - eikä harjoittelu rajoitu lyhyeen, intensiiviseen ja näännyttävän jaksoon. Se voi kestää useita vuosia ja sessioita voi olla aina, kun sielu haluaa - neuvonantajat ovat aina käytettävissä.

Ja asuessaan Nirvanassa sielulla on valittavana myriadeja aktiviteetteja, joita ei harjoitella, kuten matkustella ympäri maailmaa haluamassaan kulkumuodossa. Se voi opetella ilmentämään, mitä haluaa, nauttia ystävien ja perheen seurasta tuossa maailmassa, tehdä työtä mielekkäissä paikoissa, opiskella, mitä haluaa, osallistua vierailevien mestareiden konsertteihin ja luennoille, tehdä taidetta tai urheilla, kommunikoida telepaattisesti rakkaiden sielujen kanssa maan päällä ja muissa maailmoissa. Elämä Nirvanan korkeammissa ulottuvuuksissa on mahtavaa!

Kaikkien elämien tarkastelu voi johtaa muihin valintoihin kuin uuteen elämään maapallolla. Jos sielusta tuntuu, että sen henkilöhahmot ovat jo oppineet kolmannen tiheyden henkisen tiedostamisen ja tietoisen tajuamisen ja neuvonantajat ovat samaa mieltä, sen seuraava henkilöhahmo voi syntyä johonkin neljännen tiheyden sivilisaatioon edistyneempää oppimista varten. Tai henkilöhahmo voi syntyä maan päälle lisäämään korkeammat värähtelynsä planeettaan ja auttamaan nukkuvia sieluja heräämään tai palvella samalla tavalla toisessa kolmannen tiheyden tietoisuuden sivilisaatiossa. Kumpikin tapa on kehitystä sielukasvussa. Korkealle kehittyneet sielut jotka omistivat elämän valopalveluun maan päällä, palaavat myös usein kotimaailmaansa, ennen kuin valitsevat seuraavan määränpään jatkuvassa kasvussaan.

Oletko edelleen Nirvanassa vai oletko inkarnoitunut jonnekin? Vaikka en asu Nirvanassa, pidän sitä edelleen "kotipesänä", minne palaan lyhyesti välillä, vierailtuani tämän ja muiden galaksien fyysisissä sivilisaatioissa. Palveluni viimeisten 15 vuoden aikana on ollut arvioida niiden henkimaailmoja, mitkä ovat vastaavia kuin maapallon Nirvana, ja auttaa tilanteen parantamisessa, ja minne tahansa menen, ilmennän muodon, mikä sopii väestöön. Jotkut sivilisaatiot elävät taajuuksissa, joissa ei tarvita enää kehoa, ja kolmannen tiheyden maailmoissa luon tarpeeksi korkean taajuuden kehon, mikä estää juuttumiseni asukkaiden alempiin värähtelyihin.

Vierailullani kolmannen tiheyden maailmoihin ja niihin, jotka ovat saavuttaneet hiljattain neljännen, olen usein sielujen kanssa, joiden värähtelyt ovat korkeampia kuin sivilisaatiossa laajemmin. Tarkoituksemme on aina auttaa asukkaita ja heidän kotimaataan ylösnousemusprosessissa ja olemme läsnä aina kutsusta, universaalien lakien mukaisesti. Se on samanlaista, mitä monet teistä tekevät maapallolla. Jätitte omat maailmanne vastataksenne Gaian avunhuutoon ja vaikka autatte eri tavoilla - mukaan luettuna esimerkkinä oleminen sisäisistä ominaisuuksista ja sisäisestä voimasta - korkeat värähtelynne auttavat aina planeettaa ja sen asukkaita ylösnousemuspolulla.

Valo-olentojen toveruus, ehdoton rakkaus, kunnioitus ja ihailu ovat kanssanne koko matkallanne tässä universumissa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi

< PrevNext >