HomeViestejäJennifer Hoffman14.11.2011 - Arkkienkeli Uriel: Karman kumoaminen vai transformaatioksi tuleminen

14.11.2011 - Arkkienkeli Uriel: Karman kumoaminen vai transformaatioksi tuleminen

URIEL PARANTAA
 
Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman (www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 14.11.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
ARKKIENKELI URIEL: Karman kumoaminen vai transformaatioksi tuleminen
 
Jokaiseen elämään tullaan tarkoituksena parantaa karmaa ja muuntaa pelkoenergioita korkeammaksi värähtelyksi. Tämä on jokaisen maan päällä koetun elämän elämäntarkoitus. Ihmiskokemus luo karmaa, kunnes voidaan oppia yhdistymään ehdottoman rakkauden energiaan, mikä sallii sitten nousemisen uusiin energiavärähtelyihin. Karmakierto sallii karman kokemisen oppituntien kautta, parantumis- ja anteeksiantamismahdollisuuden saamiseksi. Tämä on kumoamispolku, mikä voi saada aikaan toistuvaa oppimiskiertoa, kunnes tiedostatte, että tienne ulos tästä kierrosta on tulla parantumiseksi ja transformaatioksi, mikä vapauttaa karman.
 
Jokainen ihmisyhteys sisältää karmatekijän, mistä voitte olla tietoinen muistamalla, että tämä on jokaisen vuorovaikutuksen keskeinen piirre. Kun olette tietoinen karman läsnäolosta, tarkkailette energiavaihtoa ja tiedätte, kun karma aktivoituu, voitte nähdä, missä kohtaa on tilaisuuksia tulla siksi parantumiseksi, mitä oma sielunne vaatii. Olette joko karman kumoamispolulla, mitä teette toistamalla sitä joka vuorovaikutuksessa, tai transformaatioksi tulemispolulla.
 
Tämän korkeamman värähtelyn pyytäminen on yksi tapa lopettaa karman kumoaminen ja tulla uudeksi värähtelyksi. Tunnistamalla jokaisen parantumistilaisuuden ja käyttämällä sitä, oman elämänne ja maailman karmakierto minimoituu ja on käytettävissä suurempia tilaisuuksia vapautumiseen ja parantumiseen. Tämä on osa elämäntehtäväänne - lopettaa kumoamiskierto, mitä on karmallista, ja havaita, että elämä voi olla ilosta ja vaivatonta kokemista, mitä luodaan korkeimmista värähtelyistänne.
 
Jokainen teistä on sieluhaavojensa, sieluryhmänsä, sielukumppaneidensa ja maailman parantaja. Älkää tunteko tehtävää ylivoimaisena, koska kaikki parantaminen alkaa teistä ja teillä jokaisella on kyky seurata joko mitätöimis- tai tulemispolkua. Tiedätte, kumman polun valita, kumpi on harmoniassa sielunne parantumis- ja transformoitumishalun kanssa ja kumpi vastaa omaan toiveeseenne ylösnousta ja elää korkeammissa ulottuvuuksissa. Valitkaa se polku, joka resonoi kanssanne ja vastaa sydämenne parantumis- ja transformoitumiskutsuun ja näin teistä tulee matkanne jokaisella askeleella omaa taivastanne maan päällä.
 
Ajan mittaaminen
 
Miten monella tapaa tarkastelemme ajan kulumista elämässämme? Ajattele sanoja, joita käytämme puhuessamme suhteestamme aikaan. Puhumme ajan käyttämisestä, miten kauan asiat kestävät, miten aika lentää, miten se laahustaa, meillä on "liikaa aikaa käsissämme" tai ei riittävästi, käytämme sitä viisaasti tai haaskaamme sitä. Merkitsemme juhlalla jokaisen vuoden kulumista syntymästämme ja ihmettelemme, minne vuodet ovat menneet. Sitten tuomitsemme sen perusteella, olemmeko käyttäneet nuo vuodet tehokkaasti. Ja kuitenkaan aika ei ole muuta kuin työkalu mittaamaan oppimista, kokemista, lopputulosta, parantumista ja transformaatiota.
 
Yhteiskuntana ajasta on tullut meille pakkomielle ja käytämme monia keinoja pidättelemään kelloa. Kosmeettisten leikkausten valtava lisääntyminen ei ole mitään muuta kuin tapa pysäyttää vaikutelma ajan kulumisesta, mutta siihen keskittymällä näemme ajan vihollisena ja itsemme sen uhrina. Parempi tapa käyttää aikaa on mitata omaa oppimistamme ja parantumisprosessiamme. Jokaisen elämänkokemuksen myötä meillä on tilaisuus oppia, parantua, kasvaa ja transformoitua ja viedä elämänpolkuamme uuteen suuntaan. Aikaan keskittymisen lopettaminen vie sen pois oppimisvirrastamme, koska sillä ei ole merkitystä, miten kauan aikaa kuluu. Sillä on merkitystä, mitä teemme ajallamme ja miten käytämme sitä toteuttamaan parantumistarkoituksemme ja kohottamaan energiavärähtelyämme.
 
Käytämme aikaamme tehokkaasti tai ei riippuen siitä, mihin keskitymme. Mitä enemmän jaamme energiamme ja huomiomme, sitä tärkeämpää ajasta tulee. Mutta jos keskitymme itseemme ja elämämme parantumistarkoitukseen, niin ajasta tulee irrelevanttia ja transformaatioprosessi itse asiassa lyhenee. Meistä tulee sitä, mihin keskitymme, ja siitä tulee hallitseva energia elämäämme. Ja olemalla keskittymättä aikaan vapautamme itsemme sen tuloksista. Ajattomat ja onnelliset ihmiset keskittyvät elämään ja elämiseen, eivät aikaan.
 
Kuten olemme puhuneet aiemmin, aika ei ole muuta kuin energian kulkemista kolmannen ulottuvuuden tiheyden läpi. Energiavärähtelymme kontrolloi sitä tiheystasoa, jolla koemme, joten kun keskitymme värähtelymme nostamiseen, valoomme ja oppimiseemme, vähennämme ajan vaikutuksia ja muutamme suhdettamme siihen. Pitäen huomiomme ja aikomuksemme lopputuloksessa, siinä mitä haluamme luoda, poistamme aikatekijän, koska asiat vievät niin kauan, kuin sielumme vaatii, eikä se ole kiinteä aikajakso, vaan virtaava, kuten sielumme kasvukin. Keskittymällä asioihin, joilla on oikeasti merkitystä elämässä - kuten rakkaus, rauha ja yltäkylläisyys - annamme ajan tulla ystäväksemme ja liittolaiseksemme ja voimme lakata elämästä ajan mittaamisen kautta ja elää sen sijaan kokemamme ilomäärän kautta.
 
11.11.11 meni, mitä nyt?
 
11.11.11 oli erityispäivä, jonka merkitys ulottuu tuon päivän yli. Se oli erityinen, koska koko maailma jakoi tämän päivän toivossa, siunauksissa ja merkityksessä. Ympäri maailman ihmiset jakoivat keskusteluissa, jotka keskittyivät valaistumiseen, mahdollisuuksiin ja potentiaaliin. Mutta maailma ei loppunut (ei pitänytkään) ja jatkamme omaa elämänmatkaamme. Nyt kun 11.11.11 on tullut ja mennyt, meidän on keskityttävä jatkamaan tuota energiavauhtia sitä seuraaviin päiviin. Teemme sen integroitumalla, pysymällä harmoniassa aikomustemme kanssa ja toteuttamalla niitä. Kuten missä tahansa energiamuutoksessa, se on tärkeää, mitä teemme sen jälkeen. Yksinkertaisesti ilmaistuna, universumi toimittaa energiapaketin, mutta meidän on avattava se ja päätettävä, minne sen sisällön pitäisi mennä.
 
Olen usein havainnut jonkin suuren muutoksen jälkeiset päivät vähän pettymykseksi. Tunnen energialataukset, koen usein intensiivisiä fyysisiä sivuvaikutuksia ja sitten petyn, koska kaikesta odotuksesta ja aktiivisuudesta huolimatta maailma näyttää pysyvän samana. Politiikka ei ole muuttunut, sodat eivät ole loppuneet, ihmiset riitelevät edelleen samoista asioista ja maailma on edelleen kaaoksen partaalla. Mutta näemme vain jäävuoren huipun ja halumme jostain muusta on todellinen indikaattori siitä, että muutosta tapahtuu. Ja kuten omassakin elämässämme, se tapahtuu sisältä ulospäin. Se mitä näemme pinnalla, ei ole merkki kaikesta aktiivisuudesta, mitä pinnan alla tapahtuu.
 
Paras tapa käyttää energiaa 11.11.11 jälkeen on pitää aikomuksemme aktiivisena joka päivä. Sen sijaan että mittaamme tuloksia sillä, milloin ne tapahtuvat, meidän on otettava tavaksi nähdä niiden tapahtuvan oitis - niiden fyysinen ilmentyminen on vain viimeinen osa. Henkisestä harjoituksestamme on tultava kurinalaisempaa, jos tarkoituksemme on astua mestaruuteemme ja toimia aitoina kanssaluojina. Tämä ei merkitse, että meidän täytyy meditoida joka päivä, vaan se merkitsee, että meidän täytyy alkaa muistaa itsemme henkiolennoksi ja pysyä yhteydessä tuohon energiaan ja kanssaluomisvoimaamme. Emme ole ajan, kohtalon, karman tai universumin armoilla. Meidän täytyy nähdä itsemme mestareina ja käyttää mestaruustyökalujamme luomaan elämää ja maailmaa, missä haluamme elää.
 
Meidän kaikkien käytettävissä on voimakasta energiaa, mutta meidän on käytettävä sitä tietoisesti ja tarkoituksellisesi. Tämä merkitsee myös tulemista "itsekkääksi" ja omien tarpeidemme tyydyttämistä. Meidän on aika laittaa itsemme etusijalle elämässämme, mihin ei liity muurien pystyttämistä pitämään muut ulkopuolella. Se merkitsee energiarajojen laittamista elämäämme varmistamaan, että olemme vuorovaikutuksessa sellaisen kanssa, mikä on korkeinta hyväämme, palvelee meitä elämässämme itseä vahvistavilla tavoilla ja on harmoniassa sen kanssa, mitä haluamme luoda. Muista hengittää, koska hengitys on Lähdeyhteytemme (se pitää meidät elossa) ja mitä enemmän pysymme maadoittuneena, keskuksessamme ja harmoniassa tarkoituksemme kanssa, sitä rakastavampia ja tyydyttävämpiä elämänkokemuksia saamme.
 
ADD, ADHD, lukihäiriö ja indigot
 
Vanhempana jonka lapsella on diagnosoitu ADD, ADHD ja lukihäiriö, tiedän, miten turhauttavia nuo "häiriöt" voivat olla ja miten haastavaa on varmistaa, että lapsiamme kohdellaan arvokkaasti, kunnioittaen eikä heitä lääkitä alistumiseen. Olin tekemisissä koulutusjärjestelmän kanssa 1980-luvun lopulla eikä se ollut ADD-ystävällinen. Poikani laitettiin erityisluokalle, hänet luokiteltiin kurittomaksi ja häiritseväksi ja koululta sanottiin minulle, että hänen oli otettava Ritalinia tai muuten hänet erotettaisiin. Tuohon mennessä hän oli valmis kokeilemaan mitä tahansa, muttei pitänyt sivuvaikutuksista tai iltapäiväväsymyksestä. Hän pääsi koulusta läpi suurin vaikeuksin ja hallitsee nyt olotilaansa tehokkaasti.
 
Kun hyvin monet lapset ja aikuiset tiedostavat itsellään näitä ongelmia, mitä heidän diagnoosi- ja hoitovaihtoehtonsa ovat? Lääkkeet eivät ole vastaus ja vaikka ne antavat ratkaisun, se ei ole paras ratkaisu. Minusta diagnooseista puuttuu energiakomponentti, koska energeettisellä olennolla (kaikki kehossamme on energeettinen reaktio) ADD tai ADHD on "johdotusongelma", missä aivojen kyky syntetisoida informaatiota on erilainen. Tämä on indigovaiva, koska se on erityisen yleistä indigolasten ja -aikuisten keskuudessa.
 
Näiden tilojen vuoksi huomioaluetta ei voi kaventaa, mikä johtaa kyvyttömyyteen keskittyä. Informaatiota kaikista lähteistä otetaan sisään eikä sitä osata kanavoida pienempiin komponentteihin. Niinpä esimerkiksi ADD-henkilö vastaanottaa liikaa viestejä kerralla ja yrittää prosessoida niitä samaan aikaan ja hajottaa energiansa ja huomionsa moniin suuntiin. Hän pakahtuu ja turhautuu nopeasti ja alkaa toimia sen mukaisesti. Havaitsin, että ruokavalio, lepo ja järjestelmällisyys olivat hyvin hyödyllisiä poikani ADD:n hallitsemisessa. Jos hän ei nukkunut tarpeeksi, söi liikaa sokeria ja oli aikataulustaan perässä, hänen käyttäytymistään oli vaikeaa hallita. Mutta silloin kun hän oli levännyt, söi hyvin ja oli aikataulussa, hän pystyi toimimaan ja keskittymään.
 
Haluaisin myös osoittaa, että tohtori Daniel Amenin työ, joka kirjoittaa aivoista, on myös erittäin hyödyllistä. Aivojen toiminnan sekä mielen ja aivojen yhteyden ymmärtäminen voi auttaa hallitsemaan omaa tai lapsesi ADD:tä. Aivot on kiinteästi johdotettu toimimaan tietyllä tavalla, joten lapsille opettaminen, miten keskittyä ja oppia energiahallintaa - mitä voidaan opettaa jo pienille lapsille - auttaa erittäin tehokkaasti heidän kykyjensä hallinnassa. Heissä tai teissä ei ole mitään vikaa. ADD ja ADHD ovat itse asiassa esimerkkejä uudesta ja korkealle kehittyneestä aivotoiminnasta, mikä mahdollistaa laajemman energiayhteyden. Se ettei tämä sovi tapaan, millä koulutusjärjestelmämme tai yhteiskuntamme on suunniteltu, merkitsee, että meidän on muutettava niitä, sen sijaan että yritämme "korjata" kehittyneitä aivoja.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >